Attributen van de tags OBJECT en EMBED toepassen in Adobe Flash Professional

In dit document vindt u de attributen van de tags OBJECT en EMBED die worden gebruikt om SWF-inhoud (geactiveerd voor Flash) te publiceren op HTML-pagina's voor weergave in webbrowsers. Met de attributen kunt u bepaalde parameters opgeven die de details beheren van hoe en waar Flash Player het SWF-bestand weergeeft in de browser.

Informatie over het opnemen van Flash-inhoud (SWF-bestand) op webpagina's is ook beschikbaar in de TechNote Syntaxis van tag OBJECT (tn_4150).

Vereiste attributen

De volgende attributen zijn vereist binnen de tags OBJECT en EMBED wanneer u een SWF-bestand aan een HTML-pagina toevoegt. Via de opdracht Publiceren in Flash Professional worden HTML-bestanden gemaakt met de vereiste attributen die voor u zijn gespecificeerd. 

Opmerking: waarden tussen haakjes en cursief gedrukt zijn waarden die de ontwikkelaar kiest.

Vereist voor zowel OBJECT als EMBED:

 • width: hiermee wordt de breedte van de SWF-inhoud in pixels of een percentage van het browservenster opgegeven.
 • height: hiermee wordt de hoogte van de SWF-inhoud in pixels of een percentage van het browservenster opgegeven.

Alleen vereist voor tag OBJECT:

 • classid: hiermee wordt het ActiveX-besturingselement voor de browser aangegeven. Zie voorbeeldcode in Syntaxis van tag OBJECT | Flash (tn_4150) voor de juiste waarde.
 • codebase: hiermee geeft u de locatie aan van het Flash Player ActiveX-besturingselement, zodat de browser dit automatisch kan downloaden als het nog niet is geïnstalleerd. Zie voorbeeldcode in Syntaxis van tag OBJECT | Flash (tn_4150) voor de juiste waarde.
 • movie (param): hiermee wordt de locatie (URL) van het SWF-bestand opgegeven dat moet worden geladen.

Alleen vereist voor tag EMBED

 • src: hiermee wordt de locatie (URL) van het SWF-bestand opgegeven dat moet worden geladen.
 • pluginspage: hiermee wordt de locatie van de Flash Player-invoegtoepassing aangegeven, zodat de gebruiker deze kan downloaden als deze nog niet is geïnstalleerd.

Optionele attributen

De volgende attributen zijn optioneel wanneer u de tags OBJECT en EMBED definieert. Voor OBJECT zijn alle attributen gedefinieerd in param-tags, tenzij anders opgegeven:

 • id (attribuut voor tag OBJECT) en name (attribuut voor tag EMBED): id van het SWF-bestand. Hiermee wordt het SWF-bestand bij de webbrowser geïdentificeerd, zodat er met een scripttaal (zoals JavaScript) naar de SWF-inhoud verwezen kan worden. Voor compatibiliteit met meerdere browsers zorgt u dat de id en name op dezelfde waarde zijn ingesteld.
 • play: mogelijke waarden: true, false. Hiermee wordt aangegeven of het afspelen van een SWF-bestand op basis van een tijdlijn moet beginnen zodra het in de webbrowser wordt geladen. De standaardwaarde is true als dit attribuut wordt weggelaten.
 • loop: mogelijke waarden: true, false. Hiermee wordt aangegeven of een SWF-bestand op basis van een tijdlijn oneindig wordt herhaald of stopt wanneer het laatste frame wordt bereikt. De standaardwaarde is true als dit attribuut wordt weggelaten.
 • menu: mogelijke waarden: true, false. Hiermee wordt aangegeven of opties voor het afspelen van films beschikbaar zijn in het contextmenu van Flash Player.
  • Met true wordt het volledige menu weergegeven met een scala aan opties voor het afspelen van films (zoals Zoomen, Kwaliteit, Afspelen, Lus, Terugspoelen, Vooruitspoelen en Terug).
  • Met false wordt een menu weergegeven waarmee opties voor het afspelen van films (zoals Zoomen, Kwaliteit, Afspelen, Lus, Terugspoelen, Vooruitspoelen en Terug) worden verborgen. Dit attribuut is nuttig voor SWF-inhoud die niet afhankelijk is van de Tijdlijn, zoals inhoud die volledig door ActionScript wordt beheerd. Dit korte menu bevat de menuopties 'Instellingen' en 'Over Flash Player'.
 • quality: mogelijke waarden: low, autolow, autohigh, medium, high, best. Hiermee wordt de weergavelijst Kwaliteit van stagerendering aangegeven. Wanneer u de eigenschap Stage.quality via ActionScript instelt, wordt deze waarde overschreven.
  • De waarde low geeft voorrang aan de afspeelsnelheid boven de weergave en past nooit anti-aliasing toe.
  • De waarde autolow legt in eerste instantie de nadruk op snelheid, maar verbetert de weergave waar mogelijk. Wanneer het afspelen begint, is anti-aliasing uitgeschakeld. Als Flash Player detecteert dat de processor dit aankan, wordt anti-aliasing ingeschakeld.
  • De waarde autohigh legt in eerste instantie evenveel nadruk op afspeelsnelheid als op weergave, maar offert de weergave zo nodig op aan de afspeelsnelheid. Wanneer het afspelen begint, is anti-aliasing ingeschakeld. Als de werkelijke framesnelheid zakt tot onder de opgegeven framesnelheid, wordt anti-aliasing uitgeschakeld om de afspeelsnelheid te verbeteren. Gebruik deze instelling om de instelling Weergave > Anti-alias in Flash Professional te emuleren.
  • Met de waarde medium wordt enige anti-aliasing toegepast en worden bitmaps niet vloeiender gemaakt. Deze instelling levert een hogere kwaliteit op dan de instelling Low, maar een lagere kwaliteit dan de instelling High.
  • De waarde high geeft voorrang aan de weergave boven de afspeelsnelheid en past altijd anti-aliasing toe. Als de film geen animatie bevat, worden bitmaps vloeiend gemaakt. Als de film wel animatie bevat, worden bitmaps niet vloeiend gemaakt.
  • De waarde best biedt de beste weergavekwaliteit en houdt geen rekening met afspeelsnelheid. Op alle uitvoer wordt anti-aliasing toegepast, en alle bitmaps worden vloeiend gemaakt.
 • scale: mogelijke waarden: showall, noborder, exactfit, noscale. Hiermee wordt aangegeven hoe Flash Player SWF-inhoud schaalt om in het pixelgebied te passen dat wordt aangegeven door de tag OBJECT of EMBED.
  • De waarde default (Alles weergeven) geeft het hele SWF-bestand in het opgegeven gebied weer zonder vervorming, waarbij de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de film behouden blijft. Randen kunnen aan twee zijden van de film worden weergegeven.
  • Met noborder wordt het SWF-bestand geschaald om het opgegeven gebied te vullen, waarbij de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van het bestand behouden blijft. Mogelijk wordt de inhoud door Flash Player bijgesneden, maar er treedt geen vervorming op.
  • Met exactfit wordt het hele SWF-bestand in het opgegeven gebied weergegeven zonder dat wordt geprobeerd de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding te behouden. Hierbij kan vervorming optreden.
  • Met noscale wordt voorkomen dat het SWF-bestand wordt geschaald om in het gebied van de tag OBJECT of EMBED te passen. Hierbij kan de inhoud worden bijgesneden.
 • align (attribuut voor Object): mogelijke waarden: l, t, r.
  • De standaardinstelling centreert de film in het browservenster en snijdt de randen bij als het browservenster kleiner is dan de film.
  • l (links), r (rechts) en t (boven) lijnen de film langs de bijbehorende rand van het browservenster uit en snijden waar nodig de overige drie zijden van het browservenster bij.
 • salign: mogelijke waarden: l, t, r, tl, tr.
  • l, r en t lijnen de film langs de linker-, rechter- of bovenrand van het browservenster uit en snijden waar nodig de overige randen bij.
  • tl en tr lijnen de film respectievelijk in de linker- en rechterbovenhoek van het browservenster uit. Ook worden de onderrand en resterende rechter- of linkerrand waar nodig bijgesneden.
 • wmode: mogelijke waarden: window, direct, opaque, transparent, gpu. Hiermee wordt de eigenschap Venstermodus van het SWF-bestand ingesteld voor transparantie, lagen, positie en weergave in de browser. De standaardwaarde is window als dit attribuut wordt weggelaten. Zie Wmode-waarden (Venstermodus) gebruiken hieronder voor meer informatie.
  • window: de SWF-inhoud wordt in een eigen, rechthoekig venster op een webpagina afgespeeld. De browser bepaalt hoe de SWF-inhoud wordt gelaagd ten opzichte van andere HTML-elementen. Met deze waarde kunt u niet expliciet aangeven of SWF-inhoud boven of onder andere HTML-elementen op de pagina wordt weergegeven.  
  • direct: gebruik rechtstreeks naar padrendering. Met dit attribuut wordt samenstelling in de schermbuffer omzeild en wordt de SWF-inhoud rechtstreeks in het scherm weergegeven. Deze wmode-waarde wordt aanbevolen voor de beste prestaties op het gebied van afspelen van inhoud. Hiermee wordt presentatie van SWF-inhoud met hardwareversnelling ingeschakeld waarbij Werkgebiedvideo of Werkgebied 3D wordt gebruikt.
  • opaque: de SWF-inhoud wordt samen met andere HTML-elementen op de pagina gelaagd. Het SWF-bestand is ondoorzichtig en verbergt alles op de pagina erachter. Deze optie vermindert de afspeelprestaties vergeleken met wmode=window of wmode=direct.
  • transparent: de SWF-inhoud wordt samen met andere HTML-elementen op de pagina gelaagd. De achtergrondkleur van het SWF-bestand (kleur van werkgebied) is transparant. HTML-elementen onder het SWF-bestand zijn zichtbaar door alle transparante delen van de SWF, met alfa-overvloeiing. Deze optie vermindert de afspeelprestaties vergeleken met wmode=window of wmode=direct.
  • gpu: gebruik extra hardwareversnelling voor sommige tv's en mobiele apparaten met internetverbinding. In tegenstelling tot andere wmode-waarden wordt pixelprecisie voor afbeeldingen van afspeellijsten niet gegarandeerd. Voor de rest is deze waarde vergelijkbaar met wmode=direct.
 • bgcolor - [hexadecimale RGB-waarde] met de notatie #RRGGBB. Hiermee wordt de achtergrondkleur van de SWF-inhoud opgegeven. Gebruik dit attribuut om de opgegeven instelling voor de achtergrondkleur (kleur van werkgebied) in het SWF-bestand, te overschrijven. (Dit attribuut is niet van invloed op de achtergrondkleur van de HTML-pagina.)
 • base[base directory] or [URL]. Hiermee wordt de basismap of URL opgegeven die wordt gebruikt voor alle relatieve paden in het SWF-bestand. Dit attribuut is nuttig wanneer uw SWF-bestand niet in dezelfde map als uw andere bestanden wordt bewaard.
 • allowFullScreen: mogelijke waarden: true of false. Wanneer deze waarde op true wordt ingesteld, kan het SWF-bestand via ActionScript op volledig scherm worden weergegeven. Zie De modus Volledig scherm in Flash Player verkennen voor meer informatie. De standaardwaarde is false als dit attribuut wordt weggelaten.
 • fullScreenAspectRatio: mogelijke waarden: staand of liggend. Hiermee wordt bepaald hoe SWF-inhoud op volledig scherm wordt weergegeven op mobiele apparaten die automatische schermrotatie ondersteunen, zoals telefoons en tablets. Als dit attribuut is opgegeven, gebruikt Flash Player de opgegeven schermstand (staand of liggend) wanneer het SWF-bestand op volledig scherm wordt bekeken. Het maakt niet uit hoe het apparaat wordt vastgehouden. Als dit attribuut niet is opgegeven, volgt de stand van de inhoud op volledig scherm de schermstand die wordt gebruikt door de browser. 
 • flashvars: variabelen, gedefinieerd als een tekenreeks van key=value-paren die worden doorgegeven aan het SWF-bestand.
  • Gebruik flashvars om variabelen op hoofdniveau op te geven in het SWF-bestand. De tekenreeks gebruikt de volgende notatie: een reeks combinaties van key=value, gescheiden door het teken &.
  • Browsers ondersteunen tekenreeksen tot 64 KB (65535 bytes) in lengte.
  • Voor meer informatie over het gebruik van flashvars, raadpleegt u FlashVars gebruiken om variabelen door te geven aan SWF-bestanden (tn_16417).
 • browserzoom: de volgende OBJECT- en EMBED-tags zijn beschikbaar in Flash Player om de grootte van Flash-inhoud te veranderen bij een wijziging in de browserzoomfactor:
  • scale: schakel het zoomfactorgedrag van de browser in
  • noscale: schakel het zoomfactorgedrag van de browser uit

Wmode-waarden (Venstermodus) gebruiken 

Ontwikkelaars kunnen de wmode-eigenschap (Venstermodus) van de SWF-inhoud instellen om lagen en transparatie van de inhoud in de browser te beheren. Ongeacht de wmode-waarde, geeft Flash Player inhoud weer die op volledig scherm wordt bekeken met behulp van rechtstreekse padrendering. Via rechtstreekse padrendering worden presentatiefuncties met hardwareversnelling ingeschakeld, zoals Werkgebiedvideo of Werkgbied 3D.

Voor de beste prestaties op het gebied van afspelen van Flash-inhoud in de browser, gebruikt u wmode=direct. Dit attribuut schakelt presentatiefuncties met hardwareversnelling in, waaronder Werkgebiedvideo of Werkgbied 3D. Voorkom overlapping van de SWF-inhoud met HTML-elementen (bijvoorbeeld pop-upmenu's op basis van HTML) waarvan het de bedoeling is dat ze boven het SWF-bestand worden weergegeven. Expliciet beheer van lagen wordt alleen ondersteund in bepaalde moderne browsers (zie onderstaande tabel). In andere browsers wordt de SWF-inhoud altijd weergegeven boven andere HTML-elementen.

Vereist u expliciet beheer van lagen, transparantie of HTML-elementen die boven SWF-inhoud zweven, gebruik dan wmode=opaque of wmode=transparent. U kunt vervolgens lagen beheren met betrekking tot andere elementen op de pagina via HTML. Deze modi zonder vensters verminderen echter de afspeelprestaties in vergelijking met wmode=window (standaard) en wmode=direct.

Gebruik

Aanbevolen wmode

Beste prestaties, waaronder ondersteuning voor Werkgebiedvideo en Werkgebied 3D met hardwareversnelling.

wmode=direct

Vereist overlapping van HTML-elementen om weer te geven boven op SWF-inhoud, transparantie of expliciet beheer van lagen met betrekking tot HTML-elementen (in alle browsers).

wmode=opaque of wmode=transparent

Browserondersteuning voor wmode-waarden (Venstermodus)

Verschillende browsers zijn afhankelijk van verschillende aanpakken voor het weergeven van webpagina-inhoud en deze verwerken wmode-waarden verschillend. In de bovenstaande tabel wordt weergegeven wanneer verschillende wmodes moeten worden gebruikt. In de onderstaande matrix wordt het specifieke gedrag weergegeven dat u kunt verwachten in elke browser.

Wmode

Voordelen

IE 6, 7 en 8 Win

IE 9 Win

Firefox Win

Chrome Win

Firefox 3 Mac (OSX 10.5 en later)

Firefox 4 Mac (OSX 10.6 en later)

Safari 3 (OSX 10.5)

Safari 4 (OSX 10.6 en later)

Chrome Mac (OSX 10.5)

Chrome Mac (OSX 10.6 en later)

window

Breedste ondersteuning van toegankelijkheid

-/-/A

-/-/A

-/-/A

-/-/A

-/-/-

L/-/-

-/-/-

L/-/-

-/-/-

L/-/-

transparant

Transparantie en alfa-overvloeiing via HTML-elementen ondersteund. HTML-elementen kunnen SWF-inhoud overlappen. Expliciet beheer van lagen (alle browsers). 

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

opaque

HTML-elementen kunnen SWF-inhoud overlappen. Expliciet beheer van lagen (alle browsers)

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

L/-/-

direct

Beste presaties. Presentatie met hardwareversnelling, waaronder Werkgebiedvideo en Werkgebied 3D (alle browsers).

-/H/A

L/H/-

-/H/A

-/H/A

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

gpu

Extra hardwareversnelling op sommige tv's en mobiele apparaten met internetverbinding.

-/H/A

L/H/-

-/H/A

-/H/A

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

-/H/-

L/H/-

L = HTML-lagen worden ondersteund. HTML-elementen kunnen SWF-inhoud overlappen. Ondersteunt expliciet beheer van lagen met betrekking tot andere HTML-elementen.

H = presentatie met hardwareversnelling wordt ondersteund, waaronder Werkgebiedvideo en Werkgebied 3D.

A = toegankelijkheid wordt ondersteund.

Trefwoorden: code; waarde; attribuut; tags; attributen; param; parameter; afspelen; loop; kwaliteit; bgcolor; schaal; salign; basis; menu; breedte; hoogte; src; pluginspage; film; classid; codebasis; achtergrondkleur; achtergrond kleur; tn_12701

Adobe-logo

Aanmelden bij je account