Crash bij opstarten | Ontbrekende plug-in

Ondervindt u een probleem waarbij Illustrator crasht bij het opstarten en een foutmelding over een ontbrekende plug-in (insteekmodule) of een andere fout weergeeft? Lees de oplossing hieronder.

 1. Ga naar Configuratiescherm > Programma's > Programma's en onderdelen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Microsoft Visual C++ Redistributable (2012-2017) en kies Repareren.
 3. Stel de Illustrator-voorkeuren opnieuw in. Het voorkeurenbestand van Illustrator is beschikbaar op de volgende locaties:
  [Windows] Gebruikersnaam > App Data > Roaming > Adobe > Adobe Illustrator <versienummer> Settings
  [macOS] /Gebruikers/<Gebruikersnaam>/Bibliotheek/Preferences/Adobe Illustrator 24 Settings
 4. Start de computer opnieuw op en open Illustrator.

Voorbeelden van foutberichten

Fout

Fout

Probleem

Wanneer u Adobe Illustrator CS2 of CS3 probeert te starten, retourneert de applicatie deze fout of een vergelijkbare fout: 'Vereiste insteekmodules ontbreken: BRS Pencil Tool. ExpandS. Pathfinder Suite.'

Oplossing

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Oplossing 1: Maak de Illustrator-voorkeurenbestanden opnieuw.

De fout 'Vereiste insteekmodules ontbreken' kan worden weergegeven als een van de voorkeurenbestanden van Illustrator beschadigd is geraakt. Volg de onderstaande instructies om de voorkeurenbestanden opnieuw te maken.

Waarschuwing: Wanneer u de voorkeurenbestanden opnieuw maakt, gaan alle niet-opgeslagen acties die u hebt gemaakt, verloren. Als u gemaakte acties wilt opslaan, kiest u Acties opslaan in het menu van het palet Acties in Illustrator voordat u de onderstaande instructies uitvoert. Als u uw aangepaste acties in Illustrator wilt laden nadat u de map met voorkeuren opnieuw hebt gemaakt, kiest u Acties laden in het menu van het palet Acties.

Opmerking: Voor de Windows-instructies in deze oplossing moet u verborgen bestanden en mappen weergeven. Standaard worden verborgen bestanden of mappen niet weergegeven in Windows Verkenner. Als u deze items zichtbaar wilt maken, leest u 'Verborgen bestanden en mappen weergeven (Windows XP, Vista)' (TechNote kb402324).

De voorkeurenbestanden van Illustrator CS2 opnieuw maken:

 1. Sluit Illustrator CS2.
 2. Voer een van de volgende stappen uit:  • Mac OS: Wijzig de naam van de map Adobe Illustrator CS2 Settings in de map /Gebruikers/[uw gebruikersnaam]/Bibliotheek/Preferences (bijvoorbeeld in Oude Adobe Illustrator CS2 Settings). Wijzig de naam van het bestand com.adobe.illustrator.plist in dezelfde map (bijvoorbeeld in Oude com.adobe.illustrator.plist).

  • Windows XP: Wijzig de naam van de map Adobe Illustrator CS2 Settings in de map C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\Application Data\Adobe (in bijvoorbeeld Oude Adobe Illustrator CS2 Settings).

  • Windows Vista: Wijzig de naam van de map Adobe Illustrator CS2 Settings in de map C:\Users\[uw gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe (in bijvoorbeeld Oude Adobe Illustrator CS2 Settings).

 3. Open Illustrator CS2. Illustrator maakt nieuwe voorkeurenbestanden.

De voorkeurenbestanden van Illustrator CS3 opnieuw maken:

 1. Sluit Illustrator CS3.
 2. Voer een van de volgende stappen uit:  • Mac OS: Wijzig de naam van de map Adobe Illustrator CS3 Settings in de map /Gebruikers/[uw gebruikersnaam]/Bibliotheek/Preferences (bijvoorbeeld in Oude Adobe Illustrator CS3 Settings). Wijzig de naam van het bestand com.adobe.illustrator.plist in dezelfde map (bijvoorbeeld in Oude com.adobe.illustrator.plist).

  • Windows XP: Wijzig de naam van de map Adobe Illustrator CS3 Settings in de map C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\Application Data\Adobe (in bijvoorbeeld Oude Adobe Illustrator CS3 Settings).

  • Windows Vista: Wijzig de naam van de map Adobe Illustrator CS3 Settings in de map C:\Users\[uw gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe (in bijvoorbeeld Oude Adobe Illustrator CS3 Settings).

 3. Open Illustrator CS3. Illustrator maakt nieuwe voorkeurenbestanden.

Als het probleem zich blijft voordoen, wordt het niet veroorzaakt door een beschadigd voorkeurenbestand. U kunt aangepaste instellingen herstellen door de nieuwe mappen met voorkeuren te verwijderen en de oorspronkelijke naam van de vorige mappen met voorkeuren te herstellen. In Mac OS verwijdert u ook het nieuwe bestand com.adobe.illustrator.plist en herstelt u de oorspronkelijke naam van het vorige bestand.

Als het probleem zich blijft voordoen, wordt het niet veroorzaakt door een beschadigd voorkeurenbestand. U kunt aangepaste instellingen herstellen door de nieuwe mappen met voorkeuren te verwijderen en de oorspronkelijke naam van de vorige mappen met voorkeuren te herstellen. In Mac OS verwijdert u ook het nieuwe bestand com.adobe.illustrator.plist en herstelt u de oorspronkelijke naam van het vorige bestand.

Oplossing 2 (Illustrator CS3 alleen in Windows): Controleer of het vereiste lettertype is geïnstalleerd en actief is.

De fout 'Vereiste insteekmodules ontbreken' kan worden weergegeven omdat een Windows-systeemlettertype dat is vereist voor Illustrator CS3, is uitgeschakeld of verwijderd.

In Windows XP vereist Illustrator CS3 het lettertype Tahoma. In Windows Vista vereist Illustrator CS3 het lettertype Segoe-UI.

Om te controleren of het vereiste lettertype is geïnstalleerd en actief is, gebruikt u het onderdeel Lettertypen in het Configuratiescherm of gebruikt u uw eigen hulpprogramma voor lettertypebeheer.

Als Tahoma of Segoe-UI niet meer is geïnstalleerd, kijkt u bij Microsoft voor instructies over hoe u deze en eventuele andere ontbrekende systeemlettertypen opnieuw installeert.

Oplossing 3: Voer Illustrator uit met een nieuw beheerdersaccount.

Een beschadigd gebruikersaccount of een account met beperkte systeemrechten kan de oorzaak zijn van de foutmelding 'Ontbrekende insteekmodules'. Maak een nieuw beheerdersaccount, meld u hiermee aan en probeer Illustrator met het nieuwe account te starten.

Als u een nieuw beheerdersaccount wilt maken, neemt u contact op met uw systeembeheerder of voert u een van de volgende stappen uit:

 • Mac OS: Zie 'Een Adobe-toepassing in een nieuw gebruikersaccount installeren of uitvoeren (Mac OS X)' (TechNote kb404927).
 • Windows XP: Kies Starten > Help en ondersteuning en lees het artikel 'Een nieuwe gebruiker aan de computer toevoegen'.
 • Windows Vista: Zie 'Een nieuwe lokale beheerdersaccount maken (Windows Vista)' (TechNote kb404912).

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?