Fouten met afdrukken en PDF-export in InDesign oplossen

Lees hoe u fouten oplost wanneer u afdrukt of PDF's exporteert vanuit InDesign.

Eerste probleemoplossing

Probeer de oplossingen in de onderstaande volgorde om de aard van het probleem te begrijpen. Het is mogelijk dat uw probleem tijdens dit proces wordt opgelost zonder dat u verder hoeft te gaan naar de geavanceerde probleemoplossing.

Oplossing

Uitleg

Start de computer opnieuw op

De fout treedt niet meer op: Het probleem is mogelijk veroorzaakt door een tijdelijk communicatieprobleem, een gebrek aan systeembronnen of overige tijdelijke omgevingsfactoren, zoals onweer.

De fout doet zich weer voor bij afdrukken of exporteren na opnieuw opstarten: Volg de oplossingen op het tabblad met problemen op systeemniveau.

Start de printer opnieuw op

De fout treedt niet meer op: Het probleem is mogelijk veroorzaakt door een fout met het printergeheugen.

Maak een nieuw voorbeelddocument

Als u een nieuw document wel kunt afdrukken of exporteren, maar het oorspronkelijke document niet, probeert u de oplossingen op het tabblad met problemen op documentniveau.

Druk af of exporteer met een andere applicatie

Als u wel kunt afdrukken vanuit een andere applicatie (zoals WordPad of Teksteditor) of documenten kunt exporteren/opslaan als PDF vanuit een andere applicatie (zoals Illustrator of Photoshop) en fouten ondervindt, volgt u de oplossingen op het tabblad met problemen op applicatieniveau.

Druk af op een andere printer

Als een andere printer beschikbaar is, probeer het document dan af te drukken op een andere printer. Als dat werkt, controleert u of de oorspronkelijke printer is ingeschakeld en online is. Verwijder de printerkabels en sluit ze opnieuw aan, en voer een zelftest uit op de printer om na te gaan of er sprake is van een mechanische storing of een beschadigde kabel. Als het probleem zich blijft voordoen, volgt u de oplossingen op het tabblad met problemen op systeemniveau.

Gebruik een andere methode om het PDF-bestand te maken

Als het probleem zich voordoet:

 • Wanneer u naar PDF exporteert vanuit InDesign naar Acrobat Standard, Pro of Pro Extended, probeer dan af te drukken naar Adobe PDF-printer. (Als u macOS v10.6 of later met Acrobat 9 gebruikt, leest u Acrobat 9: Ondersteuning van Opslaan als Adobe PDF.)
 • Wanneer u de functie Afdrukken gebruikt om uw PDF-bestand te maken, kiest u in plaats daarvan Bestand > Exporteren naar PDF.

Selecteer uw probleem op de volgende tabbladen en ga verder met de oplossingen.

Als de fout zich voordoet wanneer u een nieuw document afdrukt of exporteert, zijn de instellingen voor het afdrukken of exporteren van het oorspronkelijke document mogelijk ongeldig, is een object of lettertype in het document waarschijnlijk beschadigd, of kan de structuur van het document zijn beschadigd. Probeer één of meer van de volgende stappen.

Afhankelijk van de printer die u gebruikt, kan de plaats van de instellingen variëren en afwijken van wat er in de volgende procedures wordt weergegeven. Raadpleeg de documentatie bij uw printer.

Oplossing 1: Exporteer naar IDML (InDesign CS4 en later) of INX (InDesign CS3 en eerder).

Het document is waarschijnlijk beschadigd als gevolg van een onjuiste conversie van eerdere versies van InDesign- of QuarkXpress-documenten. 

Suggestie: een export naar de indeling InDesign Markup Language (IDML) of InDesign Interchange (INX) kan problematische gegevens elimineren.

Oplossing 2: (Alleen PostScript-printers) Schakel foutafhandeling voor PostScript in.

Windows

macOS

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Klik op de knop Instellingen.

 3. Als het volgende dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op OK: 'Om afdrukproblemen te voorkomen moet u in het dialoogvenster Afdrukken van InDesign de gewenste afdrukinstelling instellen.'

 4. Klik met de rechtermuisknop op de printer en kies Eigenschappen.

 5. Klik op het tabblad Algemeen op Voorkeursinstellingen.

 6. Klik op Geavanceerd.

 7. Vouw achtereenvolgens Documentopties en PostScript-opties uit. Als Handler voor PostScript-fouten verzenden niet is ingesteld op Ja, klikt u erop en kiest u Ja in het pop-upmenu.

 1. Kies Archief > Druk af.

 2. Selecteer de printer.

 3. Kies Foutafhandeling in het menu onder het menu Voorinstellingen.

 4. Selecteer Druk gedetailleerd rapport af en klik op Druk af.

Als een PostScript-fout het probleem veroorzaakt, drukt de handler voor PostScript-fouten een pagina met foutinformatie af. Zie PostScript-fouten oplossen.

Oplossing 3: Laat afbeeldingen weg uit het document.

Wanneer u afdrukt

Wanneer u naar PDF exporteert

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Klik op Afbeeldingen en kies Geen in het menu Gegevens verzenden.

 3. Klik op Afdrukken.

 1. Kies Bestand > Exporteren en selecteer Adobe PDF (afdrukken) als de indeling voor Opslaan als.

 2. Kies een locatie en klik op Opslaan.

 3. Klik op Geavanceerd en schakel de drie selectievakjes voor Weglaten voor OPI in: EPS, PDF en Bitmap.

 4. Wijzig de PDF-standaard in Geen, zodat u afbeeldingen kunt weglaten.

 5. Klik op Exporteren.

Als het document nu wel kan worden afgedrukt of geëxporteerd, zijn een of meer grafische elementen op de pagina mogelijk beschadigd. Volg deze stappen om verder te gaan:

 1. Verwijder een bepaald aantal afbeeldingen en probeer af te drukken. Herhaal dit totdat u de afbeeldingen hebt opgespoord die de fout veroorzaken.

 2. Wanneer u afbeeldingen identificeert die de fout continu veroorzaken, verwijdert en vervangt u ze. Mogelijk moet u een afbeelding opnieuw exporteren vanuit de toepassing waarin u de afbeelding hebt gemaakt.

Als het afdrukken zonder de afbeeldingen wel lukt, kan dit er ook op wijzen dat er onvoldoende printergeheugen is. Symptomen zijn onder meer de vervanging van lettertypen, het ontbreken van afbeeldingen of onvolledige afdrukken. Volg deze stappen om verder te gaan:

 1. Druk een paginabereik af.

 2. Druk af met minder afbeeldingen.

 3. Druk het document af op een lagere resolutie.

Als het document alleen grafische elementen bevat, krijgt u een blanco pagina wanneer u afdrukt en de optie voor het afdrukken van blanco pagina's is ingeschakeld in InDesign. Selecteer Blanco pagina's afdrukken in de sectie Algemeen van het dialoogvenster Afdrukken.

Oplossing 4: Sluit lettertypen uit of beperkt het aantal lettertypen.

Wanneer u afdrukt

Wanneer u naar PDF exporteert

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Klik op Afbeeldingen.

 3. Kies in de sectie Lettertypen de optie Geen in het menu Downloaden.

 4. Klik op Afdrukken.

Bij exporteren kunt u de lettertypen niet weglaten, maar is het wel mogelijk om het aantal gebruikte lettertypen tot een minimum te beperken.

 1. Kies Tekst > Lettertype zoeken.

 2. Klik in de lijst Lettertypen in document op het eerste lettertype terwijl u Shift ingedrukt houdt. Selecteer vervolgens het eerste en laatste lettertype om alle lettertypen in de lijst te selecteren.

 3. Kies in de lijst Vervangen door: Lettertypefamilie een lettertype waarvan u weet dat het ook werkt in andere documenten, zoals Arial of Verdana.

 4. Klik op Alles wijzigen.

 5. Klik op Gereed.

 6. Kies Bestand > Exporteren en selecteer de indeling Adobe PDF (afdrukken).

 7. Kies een locatie en klik op Opslaan.

 8. Klik op Exporteren.

Maak een kopie van het document en test de lettertypen een voor een om het beschadigde lettertype op te sporen. U kunt beschadigde lettertypen vervangen door ze opnieuw te downloaden van de site van de fabrikant.

Oplossing 5: Controleer op ongeldige koppelingen.

Als u de status van koppelingen wilt bekijken, kiest u Venster > Koppelingen. Verwijder of herstel de koppeling naar bestanden waarvan de naam wordt voorafgegaan door een vraagteken of een ander symbool. Zie Afbeeldingskoppelingen beheren voor meer informatie over InDesign-koppelingen.

Oplossing 6: Schakel instellingen uit.

Schakel zoveel mogelijk instellingen uit. Als het probleem is opgelost nadat u instellingen hebt uitgeschakeld, kunt u de instellingen groepsgewijs weer inschakelen om het probleem te herleiden naar een specifieke instelling.

De beschikbaarheid van deze instellingen hangt af van de gebruikte printer.

Kies Bestand > Afdrukken om het dialoogvenster Afdrukken te openen. Wijzig vervolgens de instellingen in het desbetreffende deelvenster:

Deelvenster Algemeen

 • Stel exemplaren in op 1.
 • Selecteer Pagina's om Spreads uit te schakelen.
 • Schakel Stramienpagina's afdrukken, Niet-afdrukbare objecten afdrukken en Zichtbare hulplijnen en basislijnrasters afdrukken uit.
 • Stel lagen afdrukken in op Zichtbare & afdrukbare lagen.

Deelvenster Instellen

 • Stel de papiergrootte in op Gedefinieerd door stuurprogramma.
 • Stel de breedte en hoogte voor schalen in op 100%.
 • Schakel Miniaturen en Tegel uit.

Deelvenster Tekens en afloopgebied

 • Schakel Tekens, Afloopgebied en Witruimte.

Deelvenster Uitvoer

 • Stel kleur in op Samengesteld ongewijzigd laten.
 • Schakel Overvullen, Tekst zwart weergeven en Overdruk simuleren uit.
 • Schakel Inktalias uit in Inktbeheer.

Deelvenster Afbeeldingen

 • Stel afbeeldingen in op Gegevens verzenden naar Geen of Alles.
 • Stel lettertypen in op Downloaden naar Geen of Alles.
 • Stel PostScript in op Level 2.
 • Stel gegevensindeling in op ASCII.

Deelvenster Kleurbeheer

 • Stel kleurafhandeling in op Kleuren door PostScript®-printer laten bepalen.
 • Schakel CMYK-nummers behouden in.

Deelvenster Pagina's (buiten het dialoogvenster Afdrukken)

Selecteer alle pagina's, klik met de rechtermuisknop en kies vervolgens Paginakenmerken > Afvlakking spread > Geen (transparantie negeren).

Oplossing 7: Los problemen met plug-ins op.

Verwijder de plug-ins van derden uit de map Plug-ins van InDesign en start InDesign opnieuw. Doet het probleem zich opnieuw voor, plaats de plug-ins dan weer terug in de map InDesign Plug-ins. Treedt het probleem niet opnieuw op, bepaal dan welke plug-ins voor conflicten zorgen:

 1. Kies Help > Plug-ins configureren (Windows) of InDesign > Plug-ins configureren (macOS).

 2. Selecteer Alle plug-ins voor de set en schakel alle opties in de sectie Weergeven uit met uitzondering van Derden. Maak een lijst met deze plug-ins.

 3. Sluit InDesign af en plaats deze map op een locatie buiten de map met plug-ins:

  • Windows: /Program Files/Adobe/Adobe InDesign [versie]/Plug-Ins
  • macOS: /Programma's/Adobe InDesign [versie]/Plug-Ins
 4. Start InDesign opnieuw en probeer het probleem te reproduceren. Volg daarna deze stappen:

  • Doet het probleem zich niet opnieuw voor, herhaal dan stap 3 en 4, maar voeg daarbij een aantal plug-ins van derden weer toe aan de map met plug-ins.
  • Doet het probleem zich opnieuw voor, neem dan contact op met de ontwikkelaar van de plug-in die u het laatst hebt verplaatst, om na te gaan of er een update beschikbaar is.

Oplossing 8: Druk af of exporteer vanuit een nieuw gebruikersaccount.

Een gebruikersaccount kan beschadigd raken en voorkomen dat kan worden gelezen uit of geschreven naar bepaalde bestanden en mappen. Maak een nieuwe gebruikersaccount (verwijder uw oorspronkelijke gebruikersaccount niet), meld u aan bij de nieuwe account, en probeer het document opnieuw af te drukken of te exporteren.

Windows

macOS

Kies Start > Configuratiescherm > Gebruikersaccounts.

Kies Apple-menu > Systeemvoorkeuren > Gebruikers en groepen.

Oplossing 9: Bepaal of het document beschadigd is.

Als u een foutmelding ontvangt wanneer u een InDesign-document afdrukt, voert u een van de volgende taken uit om de oorzaak van een probleem op toepassingsniveau te achterhalen.

Oplossing 1: Maak de InDesign-voorkeuren opnieuw.

Wanneer InDesign zich onvoorspelbaar gedraagt, kunt u het probleem vaak oplossen door voorkeuren te verwijderen en ze opnieuw in te stellen.

U kunt op twee manieren de voorkeuren opnieuw instellen:

Automatisch

Met deze methode kunt u snel uw huidige voorkeurenbestanden verwijderen en wordt een nieuwe reeks standaardvoorkeurenbestanden gegenereerd. Eventuele aangepaste instellingen gaan echter verloren.

Handmatig

Als u uw aangepaste instellingen niet wilt kwijtraken, wijzigt u de naam van uw huidige voorkeurenbestanden voordat u een nieuwe reeks standaardvoorkeurenbestanden genereert. In dat geval beschikt u over een back-up van uw oorspronkelijke voorkeurenbestanden (waaronder aangepaste instellingen) als uw afdruk- of exportprobleem niet wordt opgelost met de nieuwe voorkeuren. U kunt deze back-up gebruiken om de nieuwe voorkeurenbestanden te vervangen.

InDesign-voorkeurenbestanden automatisch opnieuw maken

 Wanneer u InDesign-voorkeurenbestanden opnieuw maakt, worden eerdere gegevens over voorkeuren verwijderd, waaronder eventuele aangepaste instellingen. Als u uw aangepaste instellingen niet wilt kwijtraken, maakt u uw voorkeurenbestanden handmatig opnieuw aan.

 1. Sluit InDesign af.

 2. Start InDesign opnieuw en houd onmiddellijk de juiste toetsen ingedrukt voor uw besturingssysteem:

  • macOS: Control+Option+Command+Shift
  • Windows: Control+Alt+Shift
 3. Klik op Ja in het dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u de voorkeurenbestanden van InDesign wilt verwijderen. InDesign start met de opnieuw gegenereerde standaardvoorkeuren.

InDesign-voorkeurenbestanden handmatig opnieuw maken

Wijzig de naam van de twee voorkeurenbestanden (bijv. 'InDesign SavedData' in 'InDesign SavedData backup' en 'InDesign Defaults' in 'InDesign Defaults backup'). De voorkeurenbestanden bevinden zich hier:

macOS

InDesign Defaults:
Gebruikers/[gebruiker]/Bibliotheek/Preferences/Adobe InDesign/Version [versie]/[taal]/InDesign Defaults

 

InDesign SavedData:

Gebruikers/[gebruiker]/Bibliotheek/Caches/Adobe InDesign/Version [versie]/[taal]/InDesign SavedData

Windows XP

InDesign Defaults:
/Documents and Settings/[gebruiker]/Application Data/Adobe/InDesign/Version [versie]/InDesign Defaults

Is standaard verborgen. Ontdek hoe u verborgen bestanden kunt weergeven.

InDesign SavedData:
/Documents and Settings/[gebruiker]/Local Settings/Application Data/Adobe/InDesign/Version[versie]/Caches/InDesign SavedData

Windows 7 en 8

InDesign Defaults:

C:\Gebruikers\DC-work\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 11.0\[taal]\InDesign Defaults

Is standaard verborgen. Ontdek hoe u verborgen bestanden kunt weergeven.

InDesign SavedData:

/Gebruikers/[gebruiker]/AppData/Local/Adobe/InDesign/Version[versie]/[taal]/Caches/InDesign SavedData

Start InDesign opnieuw. InDesign maakt een nieuwe set standaardvoorkeurenbestanden.

Als het afdruk- of exportprobleem zich blijft voordoen, kunt u uw oorspronkelijke voorkeuren herstellen door de oude voorkeurenbestanden weer de oorspronkelijke naam te geven: InDesign SavedData en InDesign Defaults.

Oplossing 2: (Alleen Windows) Zorg ervoor dat het printerstuurprogramma is bijgewerkt.

Installeer het recentste stuurprogramma voor uw printer:

 • Wilt u het document afdrukken op een PostScript-printer, download dan de Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer.
 • Wilt u het document afdrukken op een niet-PostScript-printer, neem dan contact op met de fabrikant van de printer voor de nieuwste versie van het stuurprogramma van de printer.

Oplossing 3: (Windows, alleen PostScript-printer) Optimaliseer PostScript voor snelheid.

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Klik op Instellingen, selecteer een printer, klik op Voorkeuren en klik op Geavanceerd.

 3. Vouw achtereenvolgens Documentopties en PostScript-opties uit.

 4. Kies PostScript-uitvoeroptie.

 5. Kies Optimaliseren voor snelheid in het pop-upmenu en klik op OK.

 6. Klik op OK en vervolgens op Afdrukken.

Oplossing 4: Schakel paginabeveiliging uit op de printer.

Raadpleeg de documentatie bij de printer voor instructies over het uitschakelen van deze functie.

Oplossing 6: Sla de PDF op een lokale harde schijf op.

Als het probleem zich voordoet wanneer u het bestand als een PDF-bestand exporteert naar een netwerklocatie, kunt u proberen het bestand als PDF op een lokale harde schijf op te slaan.

Netwerkinstabiliteit of toegangsbeperkingen kunnen problemen veroorzaken wanneer bestanden worden geëxporteerd naar gekoppelde netwerkvolumes. Als het bestand kan worden geëxporteerd naar een lokale vaste schijf maar niet naar een netwerklocatie, vraagt u de IT-afdeling het probleem te onderzoeken.

Als u problemen hebt met afdrukken op een PostScript-printer, probeert u een of meer van de volgende taken. Probeer na elke taak af te drukken.

Oplossing 1: Gebruik een bijgewerkt printerstuurprogramma.

Download het meest recente PostScript-printerstuurprogramma voor macOS of Windows.

 Als u een netwerkprinter gebruikt, gebruikt u mogelijk een printerstuurprogramma dat compatibel is met het besturingssysteem van de afdrukserver maar niet met het besturingssysteem van de computer. Als u een printerstuurprogramma wilt installeren dat compatibel is met uw besturingssysteem, moet u de netwerkprinter opnieuw configureren met de wizard Printer toevoegen.

Oplossing 2: Gebruik een bijgewerkt PPD-bestand.

Een PPD-bestand (PostScript Printer Description) bevat een beschrijving van de mogelijkheden van een PostScript-printer voor instellingen zoals de marges, kleur en resolutie. Als PDD-bestanden niet juist of verouderd zijn, kan de afdruktijd langer zijn. Configureer uw printer met het PPD-bestand dat door de printerfabrikant is aangeraden.

Neem voor een PPD-bestand contact op met de printerfabrikant of download het van de Adobe-website.

Oplossing 3: (Alleen Windows) Stel de printer in voor het uitvoeren van geoptimaliseerde PostScript-code.

Voor Windows 7:

 1. Kies Start > Apparaten en printers.

 2. Klik met de rechtermuisknop en kies Voorkeursinstellingen > Geavanceerd.

 3. Vouw achtereenvolgens Documentopties en PostScript-opties uit.

 4. Stel de PostScript-uitvoeroptie in op Optimaliseren voor portabiliteit.

Oplossing 4: Maak meer schijfruimte vrij.

Zorg dat er ruim voldoende vrije ruimte op de harde schijf beschikbaar is. Probeer ten minste 10 procent van de totale beschikbare ruimte op de vaste schijf vrij te houden. U kunt ruimte vrijmaken door tijdelijke bestanden (.tmp) van uw computer te verwijderen en de schijfcache te wissen die uw webbrowser gebruikt. Zie de documentatie bij uw browser voor instructies over het wissen van de schijfcache.

Oplossing 5: Druk het document af op een lokale printer.

Als u hebt geprobeerd het document af te drukken op een netwerkprinter, probeer het bestand dan af te drukken vanaf een computer die rechtstreeks is aangesloten op een lokale printer. Als het bestand goed wordt afgedrukt, is er mogelijk sprake van netwerkproblemen. Neem contact op met de netwerkbeheerder voor assistentie.

Oplossing 6: (Alleen Windows) Installeer een printerstuurprogramma dat compatibel is met uw besturingssysteem.

Als u een netwerkprinter gebruikt, installeert u een printerstuurprogramma dat compatibel is met uw besturingssysteem. Afdrukservers hebben niet altijd stuurprogramma's voor besturingssystemen op clientcomputers. Het kan zijn dat u een printerstuurprogramma gebruikt dat geschikt is voor het besturingssysteem van de afdrukserver, maar niet voor het besturingssysteem van uw computer.

Voor Windows 7:

 1. Kies Start > Apparaten en printers.

 2. Klik op Een printer toevoegen.

 3. Selecteer Een lokale printer toevoegen.

 4. Kies Een nieuwe poort maken > Lokale poort > Volgende.

 5. Voer de poortnaam (bijv. \\[naam_afdrukserver]\[printernaam]) in en klik op OK.

 6. Volg de instructies op het scherm om een stuurprogramma te installeren dat overeenkomt met het merk en model van uw netwerkprinter.

Als u problemen hebt met afdrukken op een niet-PostScript-printer, voert u een of meer van de volgende taken uit. Probeer na elke taak af te drukken.

Bij een aantal van deze oplossingen moet u de eigenschappen van het printerstuurprogramma wijzigen. De locatie voor specifieke eigenschappen verschilt per printer en per printerstuurprogramma. Neem contact op met de fabrikant van de printer of raadpleeg de printerdocumentatie voor meer informatie.

Oplossing 1: Druk af als bitmap.

 1. Kies Bestand > Afdrukken.

 2. Zorg ervoor dat de geselecteerde printer geen PostScript-printer is en selecteer het deelvenster Geavanceerd.

 3. Schakel Afdrukken als bitmap in en selecteer de gewenste resolutie voor uw printer.

Oplossing 2: Zorg ervoor dat de printer voldoende geheugen heeft.

Als u met 300 dpi wilt afdrukken, moet de printer over ten minste 2 MB RAM-geheugen beschikken. Als u met 600 dpi wilt afdrukken, moet de printer over ten minste 4 tot 6 MB RAM beschikken. Raadpleeg de printerdocumentatie voor instructies over het bepalen van het beschikbare printergeheugen.

Oplossing 3: Gebruik de PostScript-modus van de printer, indien beschikbaar.

Raadpleeg de printerdocumentatie voor meer informatie.

Oplossing 4: (Alleen Windows) Schakel over op een standaard-SVGA-stuurprogramma.

Schakel over op het standaard-Windows-SVGA-stuurprogramma om te bepalen of het videostuurprogramma van derden het probleem veroorzaakt. Als het probleem niet optreedt wanneer u het standaard-SVGA-stuurprogramma gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van de grafische kaart voor een bijgewerkt stuurprogramma. Als u al het meest actuele stuurprogramma gebruikt, kunt u proberen een andere videoresolutie te gebruiken (bijvoorbeeld 1024 x 768 in plaats van een hogere resolutie).

Als u vanuit geen enkele toepassing documenten kunt afdrukken of exporteren naar PDF, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Apple of Microsoft, of met de fabrikant van de printer. Controleer altijd de fysieke verbinding tussen de printer en de computer voordat u contact opneemt. Soms is het probleem opgelost met het opnieuw aansluiten van een losgeraakte kabel.

Bedenk ook welke wijzigingen er de laatste tijd in het systeem zijn aangebracht die gevolgen kunnen hebben voor het afdruk- en exportproces. Hebt u bijvoorbeeld onlangs een van de volgende taken uitgevoerd?

 • Uw hardware bijgewerkt, of hardwarecomponenten toegevoegd of verwijderd
 • Software toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd
 • Lettertypen geïnstalleerd of verwijderd
 • Verbinding gemaakt met een netwerk
 • De harde schijf opgeschoond of bestanden gewist
 • Willekeurige systeemfouten of fouten in andere toepassingen tegengekomen

Vaak is het optreden van afdrukproblemen een rechtstreeks gevolg van wijzigingen in het systeem. Houd bij welke wijzigingen u in het systeem aanbrengt om problemen met afdrukken en ook overige problemen gemakkelijker te kunnen oplossen.

Verwante bronnen

Praat met ons

Wij horen graag van u. Deel uw mening met de Adobe InDesign-gemeenschap

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online