Foto's weergeven en ordenen in de module Bibliotheek

In de module Bibliotheek kunt u de foto's in uw catalogus weergeven, sorteren, beheren, indelen, vergelijken en classificeren. De Bibliotheek is het uitgangspunt voor het werken met foto's nadat u ze hebt geïmporteerd in Lightroom Classic.

De module Bibliotheek in Lightroom Classic

A. Modulekiezer B. Weergavegebied van afbeeldingen C. Bibliotheekfilterbalk D. Naamplaatje E. Deelvensters voor het werken met bronfoto's F. Filmstrip G. Werkbalk H. Deelvensters voor het werken met metagegevens en trefwoorden en voor het aanpassen van afbeeldingen I. Synchroniseren 

Foto's weergeven

De module Bibliotheek biedt verschillende weergavemodi waarmee u uw foto's in verschillende afmetingen kunt weergeven en ze eenvoudig kunt vergelijken. Schakel tussen weergaven met de aangegeven sneltoetsen en zie Schakelen tussen de raster-, loep-, vergelijkings- en beoordelingsweergave voor meer informatie.

Rasterweergave (G)

Met de rasterweergave worden foto's weergegeven als miniaturen in compacte of grotere cellen. De rasterweergave verschaft een overzicht van uw volledige catalogus of van specifieke groepen foto's, zodat u deze kunt roteren, sorteren, indelen en beheren.

Loepweergave (E)

In deze weergave wordt één foto weergegeven. Aan de hand van besturingselementen kunt u de volledige foto weergeven of inzoomen op een bepaald gedeelte van de foto. U kunt zoomen tot 11:1. Als u in de raster- of beoordelingsweergave dubbelklikt op een foto, wordt deze weergegeven in de loepweergave.

Opmerking:

Zoom in op foto's door te klikken in het deelvenster Navigator of door een vergrotingsfactor te selecteren boven aan het deelvenster Navigator.

Vergelijkingsweergave (C)

De foto's worden naast elkaar weergegeven, zodat u ze kunt beoordelen.

Beoordelingsweergave (N)

De actieve foto wordt samen met de geselecteerde foto's weergegeven, zodat u ze kunt beoordelen. De actieve foto bevindt zich in de cel die het lichtst is gekleurd. U wijzigt de actieve foto door op een andere miniatuur te klikken en u heft de selectie van een foto in de beoordelingsweergave op door te klikken op het kruisje  rechtsonder in de miniatuur. (Zie stap 2 voor meer informatie over actieve en geselecteerde foto's.)

Beoordelingsweergave in de module Bibliotheek van Lightroom Classic
Met de beoordelingsweergave kunt u geselecteerde foto's vergelijken.

Opmerking:

Als u op zoek bent naar de weergave Referentie en de weergave Voor/Na in de module Ontwikkelen, zie Weergaven in de module Ontwikkelen.

U kunt elk van deze weergaven van de module Bibliotheek ook weergeven in een tweede venster. Als u over een tweede beeldscherm beschikt, kunt u het tweede venster daarop weergeven. Zie De bibliotheek op een tweede beeldscherm weergeven.

Foto's selecteren

In het deelvenster Mappen en verzamelingen aan de linkerkant van de module Bibliotheek kunt u specifieke mappen of verzamelingen selecteren voor weergave. Gebruik deze voor het navigeren tussen en het beheren van mappen die uw foto's bevatten en om fotoverzamelingen weer te geven.

Klik op een foto in de filmstrip of het voorvertoningsgebied om deze te selecteren. U kunt met de algemene selectiecommando's een of meer foto's selecteren: Shift + klikken om foto's bijvoorbeeld op volgorde te selecteren in rasterweergave en Ctrl + klikken (Windows) of Command + klikken (Mac OS) om foto's niet op volgorde te selecteren.

Als u een foto selecteert, wordt dit de actieve foto. Vervolgens kunt u meerdere foto's selecteren, waarbij slechts één foto tegelijk de actieve foto kan zijn. De geselecteerde foto's worden in het raster en de filmstrip aangegeven met een dunne rand rond de miniatuur en een lichtere grijze celkleur dan die van niet-geselecteerde foto's. De cel die het lichtst is gekleurd, geeft de actieve foto aan. Zie Foto's selecteren in de rasterweergave en de filmstrip.

Actieve foto's en geselecteerde foto's in Lightroom Classic
De actieve foto (in de linkerbovenhoek van de rasterweergave) heeft een selectiekader en bevindt zich in de cel die het lichtst is gekleurd. De cel van geselecteerde foto's is iets donkerder gekleurd en de cel van niet-geselecteerde foto's heeft de donkerste grijstint.

Opmerking:

U kunt de deelvensters links en rechts van Lightroom Classic-modules openen en sluiten door te klikken op het driehoekje naast de naam van het deelvenster. 

Foto's zoeken en filteren

Wanneer u honderden of duizenden foto's hebt, vergt het vinden van een specifieke foto iets meer dan gewoon een map of verzameling selecteren. Gelukkig brengt de bibliotheekfilterbalk boven aan de rasterweergave uitkomst. Met de bibliotheekfilterbalk kunt u foto's zoeken op basis van verschillende soorten metagegevens: trefwoord, classificatie, kleurlabel enz.

  1. Selecteer een of meerdere mappen of verzamelingen waarin u wilt zoeken. U kunt ook Alle foto's selecteren in het deelvenster Catalogus.
  2. Druk zo nodig op \ om de bibliotheekfilterbalk weer te geven.
  3. Geef in de bibliotheekfilterbalk de criteria op om uw foto's te filteren. Als u bijvoorbeeld alle foto's met een bepaald trefwoord wilt zoeken, klikt u op tekst.
  4. Geef filtercriteria op. Kies bijvoorbeeld Tekst > Trefwoorden > Bevat alles en typ rodeo in het zoekvak. Als u een tekstfilter wilt gebruiken, drukt u op Enter (Windows) of (Return).
Bibliotheekfilterbalk in Lightroom Classic CC
De bibliotheekfilterbalk

Foto's die aan uw criteria voldoen, worden weergegeven in de rasterweergave.

Opmerking:

U kunt foto's ook filteren met het filtermenu in de rechterbovenhoek van de filmstrip. Zie Foto's zoeken met de bibliotheekfilterbalk en Foto's in de filmstrip en de rasterweergave filteren.

Uw foto's ordenen

Een verzameling is een van de eenvoudigste manieren om foto's te organiseren in Lightroom Classic. Bij verzamelingen worden foto's bij elkaar gezet om eenvoudig te kunnen worden bekeken of voor het uitvoeren van verschillende taken. De foto's in een verzameling kunnen bijvoorbeeld worden samengevoegd tot een presentatie of een fotoboek. Verzamelingen worden in het deelvenster Verzamelingen van elke module in een lijst weergegeven en kunnen op elk moment worden geselecteerd. Zie Werken met fotoverzamelingen.

Een andere manier om in Lightroom Classic foto's te organiseren, is stapelen. U kunt stapels maken om een reeks visueel vergelijkbare foto's te groeperen, waardoor u ze eenvoudig kunt beheren. Stapels zijn handig als u meerdere foto's van hetzelfde onderwerp of een foto en de bijbehorende virtuele kopieën op dezelfde locatie wilt hebben. Stapels zorgen er bovendien voor dat de rasterweergave en de filmstrip in Lightroom overzichtelijk blijven. Zie Foto's groeperen in stapels.

U kunt ook waarderingen, vlaggen en gekleurde labels aan foto's toekennen. Waarderingen met sterren vormen een universele manier om de kwaliteit van een foto aan te duiden — een foto met 5 sterren is fantastisch, een foto met 2 sterren is niet zo goed. Vlaggen zijn de uitbreiding hiervan: voeg een vlag met Keuze of Geweigerd toe aan een foto om aan te geven dat de foto behouden mag blijven of dat u de foto niet verder gaat verwerken. Gekleurde labels zijn persoonlijker en kunnen op elke mogelijke manier worden gebruikt. Bij foto's met een geel label moet misschien de witbalans worden aangepast, terwijl foto's met een rood label moeten worden afgesneden. Zie Foto's voorzien van vlaggen, labels en classificaties.

Metagegevens en trefwoorden toevoegen aan foto's

Trefwoorden en metagegevens zijn aanvullende tools om het organiseren en zoeken van foto's gemakkelijker te maken.

Trefwoorden zijn metagegevens in de vorm van tekst die de belangrijkste inhoud van een foto beschrijven. U kunt tags met trefwoorden aan de foto's toekennen met de deelvensters Herschrijven en Trefwoordenlijst. Selecteer bijvoorbeeld een foto in de rasterweergave en voer in het tekstvak van het deelvenster Trefwoorden woorden in die door komma's worden gescheiden. U kunt ook trefwoordsets of trefwoorden toevoegen met de tool Spuitbus. Zie Trefwoorden gebruiken

Met metagegevens wordt een serie gestandaardiseerde gegevens over een foto bedoeld, zoals naam van de fotograaf, de beeldresolutie, de kleurruimte en copyrightinformatie. De meeste digitale camera's voegen standaard metagegevens toe, zoals de hoogte en breedte van een foto, de bestandsindeling en de tijd waarop de foto werd genomen, in de module Bibliotheek kunt u deze informatie wijzigen en zelf informatie toevoegen. Zie Metagegevens: basisprincipes en handelingen.

Trefwoorden toevoegen aan foto's in de module Bibliotheek van Lightroom Classic CC
Gebruik de deelvensters Trefwoorden en Trefwoordenlijst om trefwoorden toe te voegen aan uw foto's.

Snel aanpassingen aanbrengen in foto's

In het deelvenster Snel ontwikkelen kunt u snel tintaanpassingen toepassen op foto's. De tintaanpassingen in het deelvenster Snel ontwikkelen van de module Bibliotheek komen overeen met de aanpassingen in de module Ontwikkelen. De module Ontwikkelen bevat echter nauwkeurigere besturingselementen voor het bewerken van afbeeldingen. Zie Het deelvenster Snel ontwikkelen gebruiken.

Het deelvenster Snel ontwikkelen in de module Bibliotheek van Lightroom Classic CC
Het deelvenster Snel ontwikkelen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account