Opmerking:

U bekijkt Help voor Photoshop Lightroom Classic (voorheen Lightroom CC).
Niet uw versie? Bekijk Help voor Photoshop Lightroom.

U kunt stapels maken om een reeks visueel vergelijkbare foto's te groeperen, waardoor ze gemakkelijk zijn te beheren. Stapels zijn handig als u meerdere foto's van hetzelfde onderwerp of een foto en de bijbehorende virtuele kopieën op dezelfde locatie wilt hebben. Ze zorgen er ook voor dat de rasterweergave en de filmstrip overzichtelijk blijven.

Het is bijvoorbeeld handig een stapel te maken om meerdere foto's van dezelfde portretsessie te groeperen of van foto's die met de burst-modus of auto-bracketfunctie van de camera zijn gemaakt. Als u op deze manier foto's maakt, krijgt u vele varianten van dezelfde foto. De meeste gebruikers willen echter alleen de beste foto's weergeven in de rasterweergave of de filmstrip. Door de foto's te stapelen zijn deze gemakkelijk toegankelijk op één locatie, in plaats van dat ze zijn verspreid over rijen miniaturen.

Wanneer u foto's in een stapel groepeert, worden de foto's gestapeld op basis van hun sorteervolgorde in de rasterweergave en wordt de actieve foto boven aan de stapel weergegeven.

Een stapel is samengevouwen wanneer de gestapelde foto's als een groep onder de miniatuur van de bovenste foto in de rasterweergave of de filmstrip worden weergegeven. Een stapel is uitgevouwen als alle foto's in een stapel zichtbaar zijn in de rasterweergave of de filmstrip.

Stapels zijn specifiek voor de map of verzameling waarin deze zijn gemaakt. De foto's in een stapel dienen afkomstig te zijn uit dezelfde map of verzameling. U kunt geen stapels maken in een slimme verzameling of gepubliceerde verzameling.

U kunt een stapel alleen in een map weergeven als die map of andere mappen als bron worden geselecteerd of als de optie Alle Foto's is geselecteerd. U kunt een stapel alleen in een verzameling weergeven als deze verzameling als bron is geselecteerd. Stapels zijn niet zichtbaar als een combinatie van mappen en verzamelingen is geselecteerd.

Samengevouwen stapel en uitgevouwen stapel in Lightroom Classic CC
Samengevouwen stapel (boven) en uitgevouwen stapel (onder)

Hier volgen enkele tips voor het werken met stapels:

 • Alle ontwikkelinstellingen, classificaties, vlaggen of kleurlabels die op een samengevouwen stapel zijn toegepast, betreffen alleen de bovenste foto van de stapel.

 • Als u een foto in een stapel selecteert en deze toevoegt aan een (snelle) verzameling, wordt alleen de geselecteerde foto en niet de volledige stapel toegevoegd.

 • Wanneer u naar foto's zoekt, wordt het aantal foto's in de stapel linksboven in de eerste foto in de stapel weergegeven.

Lightroom Classic CC-stapel
In de eerste foto van een stapel wordt het aantal foto's in de stapel weergegeven.

Videozelfstudie: Werken met afbeeldingsstapels

Videozelfstudie: Werken met afbeeldingsstapels
Infinte Skills

Foto's stapelen

 1. Selecteer in de rasterweergave of de filmstrip in de module Bibliotheek de foto's die u in de stapel wilt opnemen.

  Opmerking:

  Gestapelde foto's moeten zich in dezelfde map of dezelfde verzameling bevinden. U kunt geen foto's stapelen in een slimme verzameling of een gepubliceerde verzameling.

 2. Kies Foto > Stapelen > Groeperen in stapel.

  De gestapelde foto's worden aangrenzend gerangschikt en de volgordenummers worden linksboven in de miniaturen weergegeven. De bovenste foto in de stapel is '1', de volgende foto is '2', enzovoort.

Opmerking:

Als u twee stapels selecteert en Foto > Stapelen > Groeperen in stapel kiest, wordt alleen de eerste foto uit de tweede stapel verplaatst naar de stapel die u het eerst hebt geselecteerd.

Fotostapels ongedaan maken

 1. Selecteer in de rasterweergave of de filmstrip in de module Bibliotheek de miniatuur van een samengevouwen stapel. Selecteer een willekeurige foto in de stapel als de stapel is uitgevouwen. U hoeft niet alle foto's in de stapel te selecteren.
 2. Kies Foto > Stapelen > Stapelen ongedaan maken.

Foto's aan een stapel toevoegen

 1. Selecteer de stapel en een of meer foto's die u aan de stapel wilt toevoegen in de rasterweergave of de filmstrip in de module Bibliotheek.
 2. Kies Foto > Stapelen > Groeperen in stapel.

Stapels uitvouwen en samenvouwen

Wanneer u een stapel uitvouwt, worden alle foto's in de stapel weergegeven. Wanneer u een stapel samenvouwt, worden alle foto's gegroepeerd onder de miniatuur van de eerste foto. Het aantal foto's in de stapel wordt linksboven in de miniatuur weergegeven.

 1. Voer een of meer van de volgende handelingen uit in de rasterweergave of de filmstrip in de module Bibliotheek:
  • Als u een stapel wilt uitvouwen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op een samengevouwen stapel en kiest u Stapelen > Stapel uitvouwen. U kunt ook op het stapelnummer linksboven in de foto klikken. U kunt ook een samengevouwen stapel selecteren en Foto > Stapelen > Stapel uitvouwen selecteren.

  • Als u alle stapels wilt uitvouwen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op een willekeurige foto. Kies vervolgens Stapelen > Alle stapels uitvouwen. U kunt ook een foto selecteren en Foto > Stapelen > Alle stapels uitvouwen kiezen.

  • Als u een stapel wilt samenvouwen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op een foto in de stapel en kiest u Stapelen > Stapel samenvouwen. U kunt ook op het stapelnummer linksboven in de foto klikken. U kunt ook een foto in de stapel selecteren en Foto > Stapelen > Stapel samenvouwen kiezen.

  • Als u alle stapels wilt samenvouwen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u Control ingedrukt en klikt u (Mac OS) op een willekeurige foto. Kies vervolgens Stapelen > Alle stapels samenvouwen. U kunt ook een foto selecteren en Foto > Stapelen > Alle stapels samenvouwen kiezen.

Foto's uit een stapel verwijderen of wissen

Als u foto's uit een stapel verwijdert, blijven deze gewoon in de Lightroom Classic-catalogus staan. Als u foto's uit een stapel wist, worden ze zowel uit de stapel als uit de catalogus verwijderd. Gebruik de opdracht Foto's verwijderen als u de foto's niet alleen uit de catalogus, maar ook van de vaste schijf wilt verwijderen.

 1. Vouw een stapel uit in de rasterweergave of de filmstrip in de module Bibliotheek.
 2. Selecteer een of meer foto's in de stapel en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u foto's uit de stapel wilt verwijderen, kiest u Foto > Stapelen > Verwijderen uit stapel.

  • Kies Foto > Foto's verwijderen als u foto's uit de stapel wilt verwijderen. U kunt ook met de rechtermuisknop klikken (Windows) of Control ingedrukt houden en klikken (Mac OS) op een miniatuur en Foto verwijderen kiezen in het menu.

Als u een foto verwijdert of wist uit een stapel met slechts twee foto's, wordt de stapel ongedaan gemaakt.

Foto's in een stapel opnieuw rangschikken

 1. Selecteer een foto in een uitgevouwen stapel in de rasterweergave of in de filmstrip in de module Bibliotheek en voer een of meerdere van de volgende handelingen uit:
  • Kies Foto > Stapelen > Boven op stapel plaatsen om de foto bovenaan in de stapel te plaatsen.

  • Als u een foto omhoog wilt verplaatsen in de stapel, drukt u op Shift en recht haakje openen of kiest u Foto > Stapelen > Omhoog in stapel.

  • Als u een foto omlaag wilt verplaatsen in de stapel, drukt u op Shift en recht haakje sluiten of kiest u Foto > Stapelen > Omlaag in stapel.

Een stapel in twee stapels splitsen

Gebruik de opdracht Stapel splitsen om bepaalde foto's in een stapel te groeperen in een nieuwe afzonderlijke stapel. Na de splitsing bevat de oorspronkelijke stapel de resterende foto's die in een nieuwe stapel zijn gegroepeerd.

 1. Vouw de stapel uit in de rasterweergave of de filmstrip in de module Bibliotheek.
 2. Selecteer de foto's die u wilt groeperen in een andere stapel.

  Opmerking:

  De opdracht Stapel splitsen is niet beschikbaar als u alleen de eerste foto in een stapel selecteert.

 3. Kies Foto > Stapelen > Stapel splitsen.

Foto's automatisch stapelen op basis van opnametijdstip

U kunt foto's in Lightroom Classic automatisch in een map of een verzameling stapelen op basis van het opnametijdstip. U kunt een duur tussen opnametijdstippen opgeven om een nieuwe stapel te maken. Stel bijvoorbeeld dat u 1 minuut opgeeft als duur. Alle aangrenzende foto's waarvan het opnametijdstip met minder dan 1 minuut verschilt, worden in één stapel gegroepeerd. Er wordt een nieuwe stapel gemaakt wanneer de volgende aangrenzende foto minstens 1 minuut later dan het opnametijdstip van de vorige foto is gemaakt. In de nieuwe stapel worden dan alle aangrenzende foto's opgenomen met opnametijdstippen die minder dan een minuut afwijken, enzovoort.

U kunt een duur tussen opnametijdstippen van 0 seconden tot en met 1 uur opgeven. Hoe korter de duur, hoe meer stapels u krijgt en hoe langer de duur, hoe minder stapels.

 1. Selecteer een map in het deelvenster Mappen, of een verzameling in het deelvenster Verzamelingen.

  Lightroom Classic stapelt alle foto's automatisch in de map of verzameling, ongeacht welke foto's geselecteerd zijn in het inhoudsgebied of in de filmstrip.

 2. Kies Foto > Stapelen > Automatisch stapelen op opnametijdstip.

 3. In het dialoogvenster Automatisch stapelen op opnametijdstip sleept u de schuifregelaar Tijd tussen stapels om de minimale duur op te geven tussen de opnametijdstippen waarna een nieuwe stapel wordt gemaakt.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid