Formulierwidgets gebruiken in Adobe Muse

Leer hoe u contactformulieren voor uw Adobe Muse-website kunt toevoegen, configureren en testen. Stel reCAPTCHA in ter voorkoming van spam of phishing.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

De meeste sites die u bezoekt, hebben een contactpagina waarmee bezoekers contact kunnen opnemen met de eigenaar van de site. Formulieren zijn bijzonder handig omdat u de contactgegevens van mogelijke klanten kunt verzamelen en tegelijkertijd de spammails vermijdt die het resultaat kunnen zijn van het rechtstreeks publiceren van een e-mailadres op een webpagina.

In dit artikel leert u hoe u contactformulieren kunt toevoegen aan uw Adobe Muse-websites en hoe u deze formulieren kunt configureren. 

Een contactformulier toevoegen aan uw site

Ga als volgt te werk om een contactformulierwidget aan uw site-ontwerp toe te voegen:

 1. Open Adobe Muse. Dubbelklik op en open de pagina waaraan u het contactformulier wilt toevoegen in de ontwerpweergave.

 2. Open het deelvenster Widget-bibliotheek (Venster > Widget-bibliotheek). Klik op Formulieren om deze uit te breiden en selecteer vervolgens een van de twee typen formulieren:

  • Gedetailleerd contactformulier
  • Eenvoudig contactformulier
 3. Sleep de contactwidget naar de pagina.

  Vouw de sectie Formulieren uit en sleep het formulier Vereiste contactpersoon naar de pagina.
  Vouw de sectie Formulieren uit en sleep het formulier Vereiste contactpersoon naar de pagina.

  Opmerking:

  Als u op elke pagina een formulier wilt weergeven, kunt u de Contactformulier-widget aan een stramienpagina toevoegen. In dat geval wordt het contactformulier weergegeven op elke pagina die de stramienpagina gebruikt.

 4. Nadat u een formulier naar een pagina hebt gesleept, klikt u één keer met de tool Selecteren om het formulier te selecteren. Vervolgens plaatst u het op de gewenste locatie.

  Aangezien de formulierwidget responsief is, kunt het gedrag van deze widget bij verschillende schermformaten bekijken en controleren. Als u de positie van de widget wilt wijzigen of de opties voor het vastzetten en vergroten of verkleinen van contactformuliervelden wilt aanpassen, moet u eerst een breekpunt op de gewenste locatie toevoegen. Dubbelklik vervolgens op en selecteer het veld dat u wilt vastzetten of vergroten/verkleinen. U kunt Geen of Responsieve breedte kiezen als de optie bij Formaat wijzigen.

  Als u uw formulierwidget wilt vastzetten op een bepaalde positie op de pagina, selecteert u de optie Vastzetten in de werkbalk boven aan het scherm.

 5. Bij het ontwerpen van responsieve websites kunt u ervoor kiezen om een specifiek veld voor het contactformulier op een vaste locatie vast te zetten. Als u dit wilt doen, moet u een breekpunt toevoegen. Wanneer uw website wordt weergegeven in de schermgrootte die met dit breekpunt overeenkomt, verschijnt het veld voor het contactformulier op de locatie die u in de volgende stap gaat specificeren.

  Dubbelklik en selecteer het veld dat u wilt vastzetten en kies vervolgens de gewenste vastzetoptie.

 6. U kunt ook de gewenste formaatoptie voor uw formulierwidget en voor de afzonderlijke formuliervelden selecteren. Selecteer het element waarvan u de formaateigenschappen wilt instellen en selecteer de optie Vergroten/verkleinen uit het contextmenu bovenaan de pagina.

  U kunt Geen of Responsieve breedte kiezen als de optie Vergroten/verkleinen voor contactformullieren.

De instellingen voor contactformulieren configureren

In deze sectie worden de instellingen voor de formulierwidget besproken en wordt uitgelegd hoe u de instellingen voor een contactformulier kunt configureren in het menu Opties.

 1. Met de tool Selecteren kunt u de volledige Contactformulier-widget selecteren. Terwijl het volledige formulier is geselecteerd, wordt ''Formulier: normaal'' weergegeven in de selectie-indicator linksboven in het regelpaneel.

  De koppeling Normaal is een menu met vier mogelijke staten, net als menu-items of knoppen:

  • Normaal
  • Tijdens verzending
  • Verzenden voltooid
  • Fout bij verzenden
  De selectie-indicator geeft de beschikbare staten voor het volledige formulier weer.

  Wanneer u het formulier zoals het in verschillende staten wordt weergegeven, wilt aanpassen, kunt u de naam van de bijbehorende staat selecteren in dit menu.

  Het formulier in de weergave van de staat Fout bij verzenden.

  Als deze staat is geselecteerd, kunt u de weergave van het foutbericht aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de tekstinhoud wijzigen of de kleur van de tekst wijzigen van rood in blauw.

 2. Selecteer nogmaals Normale staat in het menu Selectie-indicator.

 3. Zorg dat het volledige formulier nog geselecteerd is in de staat Normaal en klik op de blauwe pijl om het menu Opties te openen. De set met opties in het menu Opties heeft betrekking op de volledige widget:

  In het menu Opties worden de instellingen voor het hele contactformulier weergegeven.

  Standaard staat in het veld Formuliernaam de naam van de huidige pagina, maar u kunt deze naam desgewenst wijzigen.

  Als u het formulier wilt doorsturen naar meerdere e-mailadressen, typt u de adressen in het veld E-mailen naar (van elkaar gescheiden met puntkomma's).

  Het functioneren van formulierverzendingen wordt bepaald door de optie die u kiest in het menu Na verzending. U kunt een van de volgende opties kiezen in het menu Opties:

  • Op de huidige pagina blijven (standaardinstelling)
  • Koppeling naar bestand maken (een bestand uploaden dat is gekoppeld na verzending van formulier)
  Kies het formuliergedrag in het menu Na verzending.

  U kunt twee typen nieuwe formulierelementen toevoegen:

  Standaardvelden

  De lijst met standaardvelden bevat:

  • E-mail
  • Bedrijf
  • Naam
  • Telefoonnummer zakelijk
  • Telefoonnummer mobiel
  • Zakelijk adres
  • Telefoonnummer privé
  • Website
  • Privéadres
  • Captcha

  Als u een van deze velden wilt toevoegen, selecteert u het selectievakje van de vereiste velden.

 4. Als u aangepaste velden aan uw contactformulieren wilt toevoegen, klikt u op de +-knop naast het aangepaste veld dat u wilt toevoegen. Typ vervolgens het label in de ontwerpweergave ter beschrijving van het nieuwe formulierveldelement dat u aan het formulier toevoegt.

  De velden hieronder zijn de typen aangepaste velden die u aan een contactformulier kunt toevoegen:

  • Eén tekstregel: Velden met één tekstregel zijn bedoeld voor korte tekst zoals de leeftijd van de bezoeker of de postcode.
  • Meerdere tekstregels: Voeg velden met meerdere tekstregels toe wanneer u wilt dat de bezoeker meer informatie kan invoeren, zoals bij het schrijven van een opmerking of het stellen van een vraag.
  • Selectievakje
  • Groep selectievakjes
  • Groep keuzerondjes

De instellingen voor afzonderlijke formulierelementen configureren

Wanneer u een formulierelement selecteert, wordt de selectie-indicator bijgewerkt met de naam van het element, zoals Label Tekstinvoer of Verzenden. Met de selectie-indicator is gemakkelijk te zien welk genest element in het formulier momenteel is geselecteerd.

 1. Klik één keer op het hele formulier om de formulierwidget als een geheel te selecteren. Als u afzonderlijke elementen in de formulierwidget wilt selecteren, dubbelklikt u op het desbetreffende element en selecteert u het.

  Bekijk de selectie-indicator om te zien of de hele widget of een individueel element is geselecteerd. In de selectie-indicator wordt Formulier aangegeven als u de gehele widget selecteert en Tekstinvoer als u een bepaald veld selecteert.

  Wanneer een Tekstinvoer-formulierelement is geselecteerd en u op de blauwe pijlknop klikt om het menu Opties te openen, bevatten de weergegeven opties instellingen die specifiek betrekking hebben op het desbetreffende element.

  In het menu Opties wordt een aantal contextafhankelijke opties weergegeven voor het geselecteerde formulierelement.

  Als een Tekstinvoer-element is geselecteerd in het menu Opties, kunt u kiezen of het een verplicht veld is. U kunt ook kiezen of het veld een beschrijvende tekst weergeeft om bezoekers te helpen begrijpen wat ze moeten invoeren als ze een veld invullen.

  Schakel in de sectie Onderdelen de selectievakjes in of uit om het label en de berichttekst van het veld te tonen of te verbergen.

  Terwijl een formulierelement is geselecteerd, wordt in de selectie-indicator de naam van het element en een menu Staten weergeven dat u kunt openen in het regelpaneel (indien van toepassing). Met het menu in de selectie-indicator kunt u gemakkelijk de gewenste staat selecteren terwijl u formulierelementen bewerkt.

  Terwijl een formulierelement is geselecteerd, gebruikt u het menu Selectie-indicator om de gewenste staat te selecteren.

  Wanneer een staat is geselecteerd, kunt u de vormgeving ervan aanpassen met het deelvenster Vullen of het regelpaneel.

  Dit zijn de mogelijke staten die u kunt configureren voor formuliervelden:

  • Leeg
  • Niet leeg
  • Rollover
  • Focus
  • Fout

  De staten van een knop Verzenden worden weergegeven terwijl de knop Verzenden is geselecteerd.

  U kunt de volgende staten voor de knop Verzenden configureren:

  • Normaal
  • Rollover
  • Muisknop ingedrukt
  • Tijdens verzending
  Selecteer de knop Verzenden voor toegang tot de staten van de knop.

  U ziet dat de staten van een volledig formulier worden weergegeven wanneer het volledige formulier is geselecteerd:

  • Normaal
  • Tijdens verzending
  • Verzenden voltooid
  • Fout bij verzenden
  Terwijl het volledige formulier is geselecteerd, kunt u de staat van het volledige formulier kiezen om te bepalen hoe het wordt weergegeven.

Contactformulieren vormgeven en ontwerpen

U kunt de weergave van formulierwidgets en formulierelementen ontwerpen, net zoals u de weergave van andere widgets in Adobe Muse kunt bijwerken. Volg deze standaardworkflow:

 1. Selecteer met de tool Selecteren het volledige formulier of het formulierelement dat u wilt bijwerken.

  Als u bijvoorbeeld de tekst wilt wijzigen die in de knop Verzenden wordt weergegeven, kunt u direct dubbelklikken op de knop Verzenden van het formulier. U kunt de tekst in de knop Verzenden wijzigen door de Verzenden-tekst te selecteren met de tool Tekst. Verwijder de tekst en typ een nieuw woord. U kunt ook andere staten van de knop Verzenden selecteren met het menu in de selectie-indicator en de tekst voor andere staten wijzigen.

 2. Als u het formulierelement hebt geselecteerd, kunt u de weergave van het element aanpassen.

  U kunt bijvoorbeeld dubbelklikken en het veld Naam selecteren. Als u de tekstinvoer voor het veld Naam wilt selecteren, gebruikt u de opties in het regelpaneel of het deelvenster Vulling om de achtergrondkleur van het tekstveld in te stellen.

  Gebruik het deelvenster Vulling om de vullingkleur van de Tekstinvoer-velden in te stellen.

  Met de opties in het deelvenster Vulling kunt u de vullingkleur instellen op een effen kleur of op een verloop. U kunt ook een achtergrondafbeelding instellen als de vulling en de opties voor Aanpassen en Positie instellen. Als u de transparantie van de vulling wilt aanpassen, wijzigt u de instelling Dekking.

  Let op: Tenzij u de optie Samen bewerken uitschakelt (deze is standaard ingeschakeld), worden alle velden bijgewerkt wanneer u één veld bewerkt. Zo ontstaat een consequente vormgeving in uw formulier en bespaart u tijd. Maar u kunt altijd het volledige formulier selecteren, op de blauwe pijlknop klikken om het menu Opties te openen en Samen bewerken uitschakelen als u de velden liever afzonderlijk wilt opmaken.

  Wanneer de optie Samen bewerken is uitgeschakeld, worden wijzigingen die u in één type formulierelement aanbrengt niet automatisch toegepast op de overige elementen van hetzelfde type.

Het formulier testen en de verzonden berichten ophalen

Nadat u het formulier hebt geconfigureerd en opgemaakt, slaat u de site op en publiceert u deze. U kunt het formulier nu testen in een browser.

 1. Klik op de knop Publiceren en klik vervolgens op OK.

  Publiceer de site met de net aangebrachte wijzigingen.

  De gepubliceerde site wordt weergegeven in een browservenster.

 2. Ga naar de pagina met het contactformulier en vul het formulier op de livesite in. Test wat er gebeurt wanneer u het formulier verzendt zonder inhoud in te voeren in de verplichte velden. Controleer hoe het formulier eruitziet en functioneert en let vooral goed op de manier waarop foutberichten worden weergegeven.

  Als u hebt vastgesteld dat het formulier naar behoren functioneert en wordt weergegeven, probeert u het te verzenden met een testbericht. Ga naar uw e-mail en controleer of u het bericht hebt ontvangen.

 3. Klik in de linkerzijbalk op de optie Gebruik webformulieren in de categorie Rapporten. In de grafiek die wordt weergegeven, ziet u de recente formulieractiviteiten met betrekking tot formulierverzendingen.

  Controleer het rapport Gebruik webformulieren om te zien hoeveel bezoekers het formulier hebben verzonden.

  Met de rapporten in het dashboard kunt u veel informatie verkrijgen over de bezoekers van uw website. U kunt trends volgen om te zien wanneer de site de meeste bezoekers ontvangt en de prestaties van de aan uw site toegevoegde formulieren controleren.

  Aan de hand van deze informatie kunt u bepalen wanneer u promoties uitvoert of de inhoud van uw site bijwerkt. De informatie helpt u ook te communiceren met bezoekers, omdat deze u zo berichten en feedback kunnen sturen. U kunt een dialoog aangaan met bezoekers in plaats van uitsluitend informatie weer te geven in eenzijdige communicatie op uw site.

  Ga naar de pagina met lesbestanden voor Adobe Muse voor meer informatie over het maken van sites met Muse. Of ga naar de pagina Site van de dag voor voorbeelden van nieuwe webontwerpen die met Muse zijn gemaakt.

Google reCAPTCHA toevoegen om spam te voorkomen

Met Adobe Muse kunt u reCAPTCHA toevoegen, een gratis service van Google waarmee u uw website afschermt van spamberichten, valse registraties en meer. U kunt reCAPTCHA inschakelen bij contactformulieren in Adobe Muse zodat alleen echte gebruikers gegevens kunnen invoeren op uw website. Ga voor meer informatie over reCAPTCHA naar Google reCAPTCHA.

Voor de reCAPTCHA-service moet u openbare en privésleutels genereren die uniek zijn voor uw websitedomein. Deze sleutels moeten in specifieke velden in Adobe Muse worden gekopieerd om reCAPTCHA op uw website volledig in te schakelen.

reCAPTCHA aan een formulier toevoegen en configureren

 1. Selecteer in Adobe Muse de opties Venster > Widget-bibliotheek > Formulieren. Sleep een eenvoudig of gedetailleerd contactformulier om dit toe te voegen.

 2. Ga naar het deelvenster Opties, open de vervolgkeuzelijst Captcha en selecteer reCAPTCHA v2.

  U wordt aangeraden reCAPTCHA versie 2 te kiezen. Google ondersteunt reCAPTCHA versie 1 niet meer.

  reCAPTCHA v2 toevoegen

  Het veld reCAPTCHA (afbeeldingsverificatie) is nu toegevoegd aan het formulier.

  reCAPTCHA v2-instellingen configureren

 3. Configureer reCAPTCHA met de volgende opties:

  • Openbare sleutel: wordt gebruikt in de JavaScript-code voor uw gebruikers. Zie Openbare sleutels en privésleutels genereren voor informatie over het genereren van reCAPTCHA-sleutels.
  • Privésleutel: wordt gebruikt voor de communicatie tussen de server van uw website en de Google-server. Wij raden u ten zeerste aan de privésleutel veilig op te bergen en niet openbaar te maken. De privésleutel kan na verlies niet worden achterhaald bij Google. Zie Openbare sleutels en privésleutels genereren voor informatie over het genereren van reCAPTCHA-sleutels.
  • Invoer vereisen: Geef op of reCAPTCHA vereist is. De optie is standaard geselecteerd en niet bewerkbaar.
  • Thema: Geef op of u het lichte of donkere thema wilt kiezen voor het reCAPTCHA-vak.
  • Type: Geef op of u afbeeldingsverificatie of het afspelen van audio wilt inschakelen voor de reCAPTCHA-verificatie. Door het afspelen van audio in te schakelen, stelt u blinde en slechtziende gebruikers in staat gemakkelijk door uw website te navigeren.
  • Grootte: Geef op of de grootte van de reCAPTCHA normaal of compact moet zijn.
  • Label: Schakel dit selectievakje in om een label voor het reCAPTCHA-veld weer te geven. U kunt dit veld gebruiken om een titel toe te voegen aan de reCAPTCHA-sectie van het formulier.
  • Berichttekst: Schakel dit selectievakje in als u een bericht wilt weergeven.

Openbare sleutels en privésleutels genereren

 1. Opmerking:

  U hebt geen sleutels nodig voor websites die momenteel zijn gepubliceerd op Business Catalyst.

  Open de Google Admin Console in een browser. Klik in de Google Admin Console op Sign Up Now (Nu aanmelden) en meldt u aan bij uw Google-account of meldt u aan met de optie Create An Account (Account maken).

  Nadat u zich hebt aangemeld, wordt u doorverwezen naar de Google reCAPTCHA-startpagina.

  Google reCAPTCHA

 2. Klik op de kop Get reCAPTCHA (reCAPTCHA ophalen) boven aan de pagina.

 3. Geef de domeinnaam van uw website op in het veld Domains (Domeinen). U hoeft niet de volledige URL van de website op te geven, maar alleen de domeinnaam. Bijvoorbeeld mysamplemusewebsite.com.

  Uw site registreren voor Google reCAPTCHA
  Uw site registreren voor Google reCAPTCHA

 4. Klik op Register (Registreren) om een unieke openbare sleutel en privésleutel voor uw website te genereren.

  U ziet de openbare sleutel (sitesleutel) en privésleutel (geheime sleutel) die zijn gegenereerd.

  Openbare sleutels en privésleutels genereren
  Openbare sleutels en privésleutels genereren

 5. Kopieer de sitesleutel en de geheime sleutel naar respectievelijk de velden Openbare sleutel en Privésleutel in Adobe Muse.

  Zorg ervoor dat u de sleutels volledig kopieert zonder ook maar één teken over te slaan.

  Zodra u voor een domein één paar sleutels hebt verkregen, worden deze twee sleutels gedeeld door alle formulieren op die Adobe Muse-site. Als u er één wijzigt, veranderen ze allemaal en wordt er een nieuwe export gepland van alle pagina's en de bijbehorende .php-scripts. Als u een tool van derden gebruikt om FTP-bestanden naar de server te uploaden, moet u ervoor zorgen dat u alle .html- en .php-bestanden op de server kopieert (.php-bestanden bevinden zich in de map 'scripts/') en niet alleen de bestanden die zijn bijgewerkt.

 6. Test de reCAPTCHA met een voorvertoning van de pagina in de browser of in Adobe Muse.

   

Problemen met contactformulieren oplossen

U kunt met Adobe Muse geen contactformulieren aanpassen. U kunt wel widgets van derden gebruiken om contactformulieren aan te passen. U kunt ook aangepaste formulieren ontwerpen door aangepaste HTML in te voegen of widgets van derden te gebruiken.

U kunt uw contactformulieren ook met Business Catalyst aanpassen. Meer informatie over het werken met formulieren in Business Catalyst vindt u op http://docs.businesscatalyst.com/user-manual/CRM/web-forms/customizing-webforms.

Google heeft reCAPTCHA v2 uitgebracht. Als u een oudere versie van reCAPTCHA gebruikt, moeten uw openbare en persoonlijke sleutels intact zijn. Google ondersteunt reCAPTCHA v1 niet meer. Overstappen op reCAPTCHA v2 is vermoedelijk een eenvoudigere oplossing. Onder reCAPTCHA configureren in Adobe Muse ziet u hoe u reCAPTCHA v2 in Adobe Muse kunt configureren en gebruiken.

Sommige webhosts ondersteunen niet alle vereisten voor contactformulieren in Adobe Muse. Wanneer u in Adobe Muse met de FTP-uploadfunctie naar uw host gaat uploaden, probeert de service logischerwijs te bepalen of alles op de servers van uw hostprovider goed is geconfigureerd. Zo niet, dan geeft Adobe Muse een waarschuwing met informatie over de ontbrekende vereisten. U kunt contact opnemen met uw webhostingprovider en hen vragen de problemen met de configuratie op te lossen.

Nadat u uw Adobe Muse-site met contactformulier hebt geüpload, kunt u op uw browser naar <yoursite-address.com/scripts/form_check.php> gaan. Als uw website alles ondersteunt wat nodig is om formulieren goed te laten werken, ziet u drie groene vinkjes op deze pagina. Zo niet, neem dan contact op met uw hostingprovider. Zij moeten aan de hand van de PHP-code voor dit bestand kunnen bepalen welke veranderingen in de serverconfiguratie moeten worden aangebracht zodat de PHP-formulieren van Muse goed werken.

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Controleer de map met spam in de inbox van uw e-mail. Als u formulierberichten in uw map met spam ziet, moet u de berichten markeren als geen spam.

2. Sommige hostingproviders weigeren om e-mails te sturen naar een e-mailadres met een ander domein. Als uw website bijvoorbeeld www.voorbeeld.com is, maar uw formulier geconfigureerd is om een e-mailbericht naar iemand@email.com te sturen, dan kan uw webhostprovider weigeren om de e-mail te versturen die door de formulierwidget is aangemaakt.

Hoe lost u dit probleem op:

 • Update uw formulier zodat er e-mailberichten naar iemand@voorbeeld.com verstuurd kunnen worden. Hierdoor kan het probleem verholpen worden en worden de berichten verstuurd. Als uw hostingprovider GoDaddy is en het e-mailadres voor uw formulier niet aan een e-mailaccount van GoDaddy is gekoppeld, moet u 'externe' mail in cPanel inschakelen. (Soortgelijke veranderingen kunnen ook voor andere hostingproviders nodig zijn).
 • Ga vanaf de GoDaddy-pagina naar uw cPanel. Hier beheert u uw webhosting.
 • Op de startpagina van cPanel scrolt omlaag naar ":::e-mail"
 • Klik op "MX-invoer" onder "Accounts". Dit is de instelling voor de e-mailuitwisselaar. GoDaddy gaat er standaard van uit dat u een GoDaddy-e-mailaccount gebruikt.
 • Selecteer de "Externe e-mailuitwisselaar".
 • GoDaddy gaat er standaard van uit dat u uw e-mail via GoDaddy gaat hosten. Als u dus een e-mailadres voor uw formulier invoert dat geen door GoDaddy gehost e-mailadres is, wordt dit standaard niet door GoDaddy geaccepteerd. U moet GoDaddy toestemming geven om een formulier te versturen dat door GoDaddy gezien wordt als een "extern" e-mailadres.

3. Sommige IT-afdelingen blokkeren e-mails van iemand@grootbedrijf.com naar iemand_anders@grootbedrijf.com als het e-mailbericht niet wordt verzonden door de standaardmailservers van grootbedrijf.com. Probeer onder de formulieropties een ander e-mailadres toe te voegen (de eerste optie) dat niet eindigt in: @bigcompany.com. Hierdoor kunnen de formulierberichten aan beide e-mailadressen worden afgeleverd.

4. Ga naar http://my-site.com/scripts/form_check.php in uw webbrowser en controleer of alle vinkjes groen zijn. Als bepaalde items geen groene vinkjes hebben, betekent dit dat de hostingserver niet juist is geconfigureerd en kunnen de formulierwidgets geen e-mailberichten verzenden naar het adres dat u hebt opgegeven.

Neem contact op met de webhostingprovider over het probleem met de serverconfiguratie. Omschrijf de items die niet groen zijn afgevinkt op de controlepagina voor formulieren. Hierdoor kunnen zij u helpen om de juiste instellingen op de server te krijgen.

U hebt JavaScript nodig om gegevens uit de URL op te halen of u hebt een dynamische backend nodig die formuliervelden invult. Als u formuliervelden in Adobe Muse vooraf wilt invullen, moet u uw contactformulier in uw Adobe Muse-pagina integreren via de optie HTML invoegen.

Integreer de koppeling naar het script preset.js in de instellingen op de Adobe Muse-pagina (start). Integreer vervolgens <body onload-="populate('myForm');"> met de optie HTML invoegen in Adobe Muse.

U kunt deze fout met het contactformulier oplossen door het volgende te controleren:

 • Uw hosting-provider ondersteunt PHP versie 5.1 of hoger. Het contactformulier van Adobe Muse werkt alleen als PHP 5.1 of hoger op uw server beschikbaar is.
 • U krijgt deze fout na het toevoegen van het reCAPTCHA 2.0-veld. Zo ja, dan krijgt u deze fout omdat de PHP-optie voor url_fopen is ingesteld op Uit. De formulieren werken alleen correct als deze optie is ingesteld op Aan.  

Om dit probleem op te lossen, vraagt u uw hosting-provider de waarde van url_fopen te wijzigen. De provider moet het aangepaste bestand php.ini in uw account in de map public_html wijzigen. Dit bestand is beschikbaar in de serverkant. Vraag de provider om de waarde van url_fopen te wijzigen in Aan.

Veelgestelde vragen over PHP-configuratie

PHP is een scripttaal voor servers. Deze wordt vaak gebruikt om dynamische webpagina's mee te bouwen. Meer informatie over PHP vindt u hier: http://en.wikipedia.org/wiki/PHP.

Als u de functie 'Gesynchroniseerde tekst' in Adobe Muse gebruikt, maakt de app een PHP-bestand van elke pagina die gesynchroniseerde inhoud gebruikt wanneer u via FTP naar uw webhost gaat uploaden. Hierdoor bevat de website slechts één exemplaar van de gedeelde gegevens. Deze gedeelde gegevens worden dynamisch in de pagina's ingevoegd en worden gebruikt wanneer die pagina's worden weergegeven.

De In-Browser Editing-technologie van Adobe kan ook voor inhoud in de PHP-bestanden gebruikt worden. U kunt uw inhoud eenmalig bewerken en overal op uw website bijwerken waar de gesynchroniseerde inhoud opnieuw is gebruikt.

Als u via FTP gaat uploaden, controleert Adobe Muse of uw webhostingserver de benodigde technologie ondersteunt die de functie Gesynchroniseerde tekst voor bezoekers van uw site laat werken. Als uw host geen PHP ondersteunt of alleen maar een zeer oude versie van PHP ondersteunt, schakelt Adobe Muse de aanmaak van PHP uit. Dit leidt tot een waarschuwing tijdens het uploaden.

Een .htaccess-bestand wordt gebruikt door de meeste webservers om pagina-omleidingen te configureren en andere opties te besturen. Meer informatie over .htaccess-bestanden vindt u hier: http://en.wikipedia.org/wiki/.htaccess

Als Adobe Muse PHP-bestanden voor uw website genereert, probeert het alle verzoeken voor uw oude pagina (bijvoorbeeld mysite.com/about.html) naar de nieuwe PHP-pagina (mysite.com/about.php) te leiden. Dit gebeurt met behulp van .htaccess-bestanden.

Op dit moment is PHP versie 5.1 nodig voor ondersteuning van de dynamische Gesynchroniseerde tekst in Adobe Muse.

Voor contactformulieren in Adobe Muse hebt u een PHP-versie nodig die hoger is dan 5.1.

U moet contact opnemen met uw hostingprovider en ze om hulp vragen zodat PHP op uw site gaat werken. Anders moet u overwegen om naar een andere provider over te stappen die wel PHP ondersteunt.

Ja. Open het dialoogvenster Site-eigenschappen in Adobe Muse. Verwijder het vinkje in het selectievakje voor het inschakelen van gesynchroniseerde tekst in de sectie In-Browser Editing. Adobe Muse zal hierna .html-bestanden in plaats van .php-bestanden genereren. U moet selectievakje weer afvinken als u In-Browser Editing van Adobe wilt gebruiken om gesynchroniseerde tekst op één plek te bewerken.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account