Scrolleffecten in Adobe Muse

Lees dit artikel om aan de slag te gaan met scrolleffecten in Adobe Muse. Lees verder voor meer informatie over de concepten in de scrolleffecten.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Scrolleffecten zijn een techniek voor webontwerp waarmee u de snelheid en de richting van elk element kunt instellen in uw webpagina. Met scrolleffecten kunt u dynamische, geanimeerde websites maken met twee of meer pagina-elementen die met verschillende snelheden in een browser worden verplaatst. In Adobe Muse kunt u verschillende instellingen configureren waaronder bewegingsinstellingen, dekkingsinstellingen, en instellingen voor het afspelen van een presentatie of een animatie.

U kunt op bijna alle elementen in Adobe Muse scrolleffecten toepassen op een vaste locatie of via vaste breekpunten. De elementen omvatten achtergrondafbeeldingen, tekst en afbeeldingen. U kunt een scrolleffect achtergrondvulling toepassen op elk element waarvoor een achtergrondafbeelding is ingesteld als een vulling. U kunt scrolleffecten ook inschakelen in het menu Vulling browser, als u een afbeelding voor de achtergrondvulling instelt voor weergave in het browservenster. 

U kunt geen scrolleffecten toepassen op scrolleffecten achtergrondvulling die bepaalde grafische effecten gebruiken, zoals Schuine kant en Gloed. Wanneer dit type effecten wordt toegepast op het geselecteerde object, worden de opties in het gedeelte Schuiven van het deelvenster Vulling uitgeschakeld.

Opmerking:

Om scrolleffecten op een element toe te passen, moet u de staat van het element instellen op Normaal.

Naast afbeeldingen en achtergrondvullingen, worden scrolleffecten vaak gebruikt bij animaties om de indruk van diepte wekken. U kunt verschillende snelheidsbewegingen instellen voor verschillende elementen op een pagina. Een paginalay-out kan bijvoorbeeld een voorgrondelement bevatten dat zich twee keer zo snel beweegt als een element tussen de voorgrond en achtergrond. Een achtergrondvulling van naast elkaar geplaatste afbeeldingen achter bewegende inhoud kan worden ingesteld op de helft van de snelheid van het middelste element. Deze instellingen simuleren de manier waarop onze ogen beweging waarnemen. De objecten die zich het dichtst bij ons referentiekader bevinden, lijken zich sneller te bewegen.

Scrolleffecten zijn ook nuttig als u ankerlabels aan een pagina toevoegt. Wanneer een bezoeker op een koppeling naar een ankerlabel op een lange of brede pagina klikt, worden de scrolleffecten ook geactiveerd. Met scrolleffecten en ankerlabels kunt u een pagina met secties ontwerpen die het scherm binnen komen vliegen, infaden of via een animatie op hun plaats terechtkomen. U kunt ook een set menu-elementen maken die samen een geconsolideerde navigatiebalk vormen als de bezoeker naar een lager gelegen gebied van de pagina springt.

Voordat u begint scrolleffecten in uw lay-out te gebruiken, moet u inzicht krijgen in de volgende kernbegrippen:

Hoofdpositie

De hoofdpositie in de scrolleffecten verwijst naar de plaats waar de pagina-elementen die u configureert, beginnen te bewegen. Klik bijvoorbeeld op het menu Vulling browser en selecteer het tabblad Schuiven. Het veld in het middelste gedeelte (momenteel ingesteld op 0 px) komt overeen met de hoofdpositie. Wanneer u de bewegingsinstellingen inschakelt, verschijnt de T-vormige handgreep op de pagina. Deze de T-vormige handgreep bestuurt de beweging. De standaardinstelling van 0 px betekent dat de T-vormige handgreep is ingesteld op de bovenste rand van het browservenster.

Het aantal pixels dat in het veld Hoofdpositie is opgegeven, betekent dat de wijzigingen die u instelt in de sectie Beginbeweging worden verplaatst (in die richting en bij die snelheid) terwijl de pagina naar die locatie wordt geschoven. De bovenrand van de pagina begint bij 0 en het aantal pixels neemt toe naarmate u verder omlaag schuift op een pagina. In het regelpaneel en in het deelvenster Transformeren (Venster > Transformeren) wordt de term ''Y-waarde'' gebruikt om de afstand tot aan de bovenrand van de pagina aan te geven.

Beginbeweging

De beginbeweging in scrolleffecten is de positie in px waar de scrollbeweging begint. Configureer de beginbeweging om het scrollgedrag van elementen te definiëren tussen de hoofdpositiewaarde en de rand van het pagina-element.

U ziet dat naast de waarden in de velden in de sectie Beginbeweging een kleine letter 'x' staat. Deze 'x' verwijst naar een vermenigvuldigingsfactor. Als de bezoeker de pagina sneller schuift, wordt de beweging van het scrolleffect versneld en aan dit tempo aangepast.

Eindbeweging

De eindbeweging bepaalt de beweging van een pagina-element nadat een gebruiker voorbij de opgegeven waarde schuift. De in de sectie Eindbeweging ingevoerde waarden worden toegepast als de pagina voorbij de hoofdpositie (locatie van de T-vormige handgreep) wordt geschoven. 

Het element waarop het scrolleffect beweging is toegepast, verplaatst zich in de richtingen waarvoor in dit veld een hogere waarde dan 0 is ingesteld. Als de waarde op 0 is ingesteld voor zowel de horizontale als de verticale richting, staat het element vast op de pagina en verplaatst het zich niet.

Als de horizontale sectie is ingesteld op de waarde '0', wordt de browservulling niet horizontaal naar links of rechts verplaatst.

Als u een visuele weergave wilt zien van de belangrijkste begrippen in verband met scrolleffecten in Adobe Muse, kunt u de volgende afbeelding raadplegen:

Hoofdpositie, beginbeweging en eindbeweging in scrolleffecten
Hoofdpositie, beginbeweging en eindbeweging in scrolleffecten

Ga naar de website over scrolleffecten voor meer informatie over scrolleffecten.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account