Lettertypen gebruiken in Adobe Muse

Lees dit artikel om te leren hoe u typografie en lettertypen in Adobe Muse kunt gebruiken.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

Wanneer u Adobe Muse gebruikt om webpagina's te ontwerpen, kunt u uit drie verschillende typen lettertypen kiezen om lettertypen op tekst toe te passen. Als u pagina's publiceert of exporteert, bepaalt het lettertype dat u toepast, hoe tekst wordt weergegeven. De drie verschillende typen lettertypen zijn, in meer en mindere mate, ook van invloed op het gedrag en de prestaties, dus het is van belang om te weten wat de consequenties zijn bij de keuze van elk van deze typen.

Als u tekst aan een webpagina wilt toevoegen, kunt u:

 • De tool Tekst gebruiken om tekst rechtstreeks op de pagina te typen
 • Bestand > Plaatsen kiezen en een extern TXT-bestand kiezen om de tekst uit het bestand te plaatsen
 • Tekst uit een andere externe bron kopiëren en de tekst vervolgens op de pagina plakken

Als u eenmaal een tekstkader met tekst hebt gemaakt, kunt u de opties in het deelvenster Tekst of het regelpaneel gebruiken om de tekstkleur, de tekengrootte, de stijl, de uitlijning en andere opmaakopties in te stellen. U kunt ook het menu Lettertype gebruiken om een lettertype (zoals Arial of Helvetica) te kiezen dat past bij uw paginaontwerp.

In dit artikel krijgt u een overzicht van de drie verschillende typen lettertypen die u via het menu Lettertypen kunt toepassen. U leert de voordelen en de mogelijke problemen van elk lettertype kennen en u leert strategieën te gebruiken om met tekst om te gaan en tekstkaders te bewerken.

De verschillen tussen weblettertypen, standaardlettertypen en systeemlettertypen

Wanneer u het lettertype toepast om tekstinhoud op te maken, hebt u drie opties:

 • Weblettertypen
 • Standaardlettertypen
 • Systeemlettertypen

Hier volgt een korte beschrijving van elke optie:

Weblettertypen in Adobe Muse bestaan uit Typekit-, Edge- en zelfgehoste weblettertypen. Ze bieden toegang tot een grote bibliotheek (met honderden lettertypen) die u kunt gebruiken voor uw pagina's in Adobe Muse. Wanneer u weblettertypen op tekstinhoud toepast, wordt de code automatisch toegevoegd op de pagina, zodat koppelingen naar de lettertypefamilie worden gemaakt. Wanneer de browser de pagina bezoekt, worden de weblettertypen gedownload die nodig zijn om de pagina weer te geven en de inhoud weer te geven als tekst. Dit heeft veel voordelen, omdat u kopteksten en andere belangrijke tekstinhoud kunt ontwerpen met een groot aantal verschillende lettertypen. Bovendien worden de geëxporteerde en gepubliceerde pagina's als selecteerbare tekst weergegeven. Zorg echter wel dat u niet te veel weblettertypen op dezelfde pagina gebruikt. Net als ontwerpen met veel afbeeldingen, kan het langer duren om een pagina te laden als deze te veel gekoppelde bestanden bevat. Het is beter om ontwerpen te beperken tot het gebruik van maximaal drie weblettertypen per pagina en om de tekengrootte redelijk groot te houden om ervoor te zorgen dat de tekst gemakkelijk leesbaar is. Zie voor meer informatie Typekit- en andere weblettertypen.

Standaardlettertypen (met back-up) zijn lettertypen die waarschijnlijk zijn geïnstalleerd op alle computers die uw website bezoeken. Tot deze lettertypen behoren standaardlettertypefamilies, zoals Arial, Georgia en Times New Roman. U kunt kiezen uit een kleine set veelgebruikte standaardlettertypen, die op de actieve site als tekst worden weergegeven. Standaardlettertypen worden snel geladen, maar zijn niet decoratief. Standaardlettertypen zijn de beste keuze voor lange stukken tekst, omdat ze garant staan voor optimale leesbaarheid op internet. Gebruik waar mogelijk standaardlettertypen om u ervan te verzekeren dat uw site goed functioneert en snel wordt geladen.

Met systeemlettertypen kunt u meer unieke typografie te gebruiken, op basis van specifieke lettertypen die u (de ontwerper) op uw computer hebt geïnstalleerd. Als u bijvoorbeeld een site met een bepaald thema ontwerpt, zoals een site voor tuiniers, kunt u een ongebruikelijk bloemlettertye installeren dat niet beschikbaar is in de Typekit-bibliotheek met weblettertypen. U kunt systeemlettertypen gerust met mate toepassen op tekst, maar vergeet niet dat deze tekstinhoud als afbeeldingen wordt geëxporteerd. Dat betekent dat het langer duurt om de pagina te laden en dat bezoekers de tekst op de pagina niet kunnen selecteren, kopiëren of plakken. Systeemlettertypen zijn bovendien het meest geschikt voor kleine blokken tekst, zoals kopteksten. Maak de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk en gebruik systeemlettertypen niet voor adressen, telefoonnummers en andere inhoud die bezoekers wellicht in een agenda of e-mailbericht willen plakken. Houd er rekening mee dat sommige bezoekers moeite hebben met het lezen van kleine tekst en hun browser instellen op een grotere tekengrootte. Deze strategie helpt echter niet om tekst te lezen die als afbeeldingsbestanden wordt geëxporteerd. Vergeet ook niet dat searchengines sites indexeren op basis van tekstinhoud als ze een site in hun zoekresultaten plaatsen. Daarom is het beter om systeemlettertypen alleen toe te passen wanneer u echt een bepaald effect wilt bereiken met uw site. Als er een vergelijkbaar weblettertype of standaardlettertype is, kunt u beter dat lettertype gebruiken.

U past elk van deze drie typen lettertypen toe door tekst te selecteren met de tool Tekst en vervolgens de gewenste optie te kiezen in het menu Lettertype.

Kies het lettertype dat u wilt gebruiken in het menu Lettertype.

Boven aan het menu Lettertype ziet u de lijst met lettertypen die u onlangs hebt gebruikt. Zo kunt u deze gemakkelijk opnieuw toepassen terwijl u pagina's ontwerpt. Als u later besluit dat u niet zo veel lettertypen wilt zien of als u alle onlangs gebruikte lettertypen wilt wissen, kunt u de instellingen bijwerken in de Adobe Muse-voorkeuren.

Stel het aantal recente lettertypen in of wis de recente lettertypen in het menu Lettertype.

In de volgende secties krijgt u een gedetailleerdere beschrijving van elk type lettertype en leert u welke invloed het toepassen van elk type heeft op de weergave van tekst op een live website.

Lettertypen toepassen op geselecteerde tekst

Kies voor de beste weergaveresultaten een lettertype dat geschikt is voor het doel waarvoor u het wilt gebruiken. Als u bijvoorbeeld een lettertype op alinea's (met veel doorlopende tekst met een kleinere tekengrootte) toepast, kunt u beter geen rijkversierde, decoratieve lettertypen kiezen (die gewoonlijk zijn bedoeld voor koppen met een grotere tekengrootte).

Een van de belangrijkste aspecten bij tekst in websites is dat u ervoor moet zorgen dat de tekst goed leesbaar is. Rijkversierde lettertypen worden minder goed weergegeven bij het gebruik van een kleine tekengrootte omdat de resolutie op het web onvoldoende is om de hoeveelheid zichtbare details van dergelijke lettertypen weer te geven.

Bovendien moeten voor een lettertype voor een alinea de tekenstijlen normaal, cursief, vet en vet cursief beschikbaar zijn, zodat u de mogelijkheid hebt om tekst vet weer te geven of om tekst te benadrukken om bijvoorbeeld de namen van personen, titels van boeken of films of andere specifieke tekst in een alinea te accentueren. Veel decoratieve en zeer gestileerde lettertypefamilies bevatten deze tekenstijlopties niet.

Lettertypen kunnen ook op een technische manier worden geoptimaliseerd voor een bepaald gebruik. Een lettertype kan gebruikmaken van een omtrek die met name bij grotere tekengrootten beter wordt weergegeven, of bevat mogelijk lettertype-hinting voor een optimale weergave bij kleinere tekenformaten op alle platforms. U kunt, zoals eerder aan de orde is geweest, bij het gebruik van weblettertypen in Adobe Muse in de bibliotheek met lettertypen filteren op lettertypen om een aanbevolen lijst met lettertypen weer te geven die u voor alinea's of koppen kunt gebruiken. Als u niet zeker weet of een specifiek lettertype geschikt is voor koppen of alinea's in uw ontwerp, kiest u lettertypen voor alinea's en koppen op basis van de aanbevelingen om er zeker van te zijn dat de pagina's die u maakt, goed leesbaar zijn.

U kunt tekst vormgeven met weblettertypen precies zoals u dit zou doen met standaardlettertypen en systeemlettertypen. Voor de opmaak van tekst met weblettertypen, gaat u als volgt te werk:

 1. Gebruik de tool Tekst om tekst in een tekstkader te selecteren.

 2. Selecteer in het menu Lettertype het lettertype dat u wilt toepassen door Weblettertypen te kiezen en vervolgens in de lijst de naam van de lettertypefamilie te selecteren.

  Pas een weblettertype op geselecteerde tekst toe door de naam van het lettertype te kiezen.

  Als u eenmaal een lettertype hebt toegepast, kunt u het deelvenster Tekst of de opties in het regelpaneel gebruiken om de kleur, de grootte en andere kenmerken voor het lettertype in te stellen.

  Opmerking:

  De weblettertypen gedragen zich net als andere lettertypen terwijl u pagina's ontwerpt. U kunt de opmaak van de tekst bewerken, het tekstkader bewerken en vergroten of verkleinen en het tekstkader op de pagina plaatsen waar u het wilt weergeven.

 3. Wanneer u klaar bent met het ontwerpen van een site, klikt u op Voorvertonen om te zien hoe het ontwerp in Adobe Muse wordt weergegeven. U kunt ook Bestand > Voorvertoning van pagina weergeven in browser kiezen om het ontwerp in een browservenster weer te geven.

  Zoals hiervoor al is beschreven, zijn weblettertypen vooral handig om interessante pagina's te ontwerpen omdat u een keuze uit honderden lettertypen kunt maken en (in tegenstelling tot systeemlettertypen) de unieke typografie op de pagina wordt geëxporteerd als tekst en niet als afbeeldingsbestanden.

 4. Wanneer u een voorvertoning van een pagina in een browser weergeeft, moet u er rekening mee houden dat de tekst van het weblettertype wordt weergegeven als tekstinhoud. Probeer de tekst te selecteren en te kopiëren om te kijken hoe de tekst reageert.

  De tekst van het weblettertype kan in een webbrowser worden geselecteerd omdat het als tekst wordt geëxporteerd.

Het exporteren van tekstinhoud als tekst heeft de voorkeur boven het exporteren van tekst als afbeeldingen. Wanneer u systeemlettertypen kiest, wordt de tekstinhoud geëxporteerd als afbeeldingen waardoor het langer duurt voordat de pagina's zijn geladen.

Met weblettertypen kunnen bezoekers de tekstinhoud rechtstreeks kopiëren en plakken van de pagina's van de site. Op deze manier kunnen ze adressen, telefoonnummers en andere belangrijke informatie die ze met anderen willen delen of offline in hun adresboek willen opslaan, kopiëren en opslaan.

Als u weblettertypen als tekst weergeeft, verbetert u ook de rangorde van zoekresultaten omdat zoekmachines de inhoud van websites indexeren en ze tekst gemakkelijker kunnen parseren dan afbeeldingsbestanden. Zo kunnen sites bij het gebruik van weblettertypen dus meer verkeer verwerken én worden pagina's efficiënter voor bezoekers geladen.

En bovendien is de tekstinhoud veel gemakkelijker voor bezoekers die tekstlezers gebruiken om te navigeren. Het weergeven van belangrijke gebieden als tekst, zoals paginakoppen, zorgt ervoor dat uw site toegankelijker is voor iedereen.

Werken met standaardlettertypen

Het menu Lettertype bevat een gedeelte met standaardlettertypen. U kunt standaardlettertypen heel gemakkelijk toepassen bij het ontwerpen van pagina's, omdat deze lettertypen al op alle hedendaagse computers zijn geïnstalleerd. U hoeft geen nieuwe lettertypen op uw computer te installeren en bezoekers beschikken ook op hun computer al over de lettertypen om de tekst op pagina's weer te geven.

Standaardlettertypen vormen een kleine set veelgebruikte computerlettertypen die door alle computers voor de weergave van tekst wordt gebruikt. Tekst met standaardlettertypen worden op actieve sites als tekst weergegeven.

Net zoals bij weblettertypen bieden standaardlettertypen alle voordelen van het weergeven van tekst als tekst, waaronder:

 • Bezoekers kunnen webpagina-inhoud selecteren, kopiëren en plakken
 • Pagina's met tekstinhoud worden in vergelijking met pagina's met veel afbeeldingen, veel sneller geladen
 • De rangorde van zoekresultaten wordt verbeterd omdat zoekmachines tekstinhoud kunnen indexeren
 • Bezoekers die schermlezers gebruiken, hebben gemakkelijker toegang tot tekst dan tot afbeeldingen

Het nadeel van het gebruik van standaardlettertypen is echter dat u bij het ontwerpen van pagina's slechts over een klein aantal lettertypen beschikt.

Wanneer u het menu Lettertype gebruikt om standaardlettertypen te kiezen, wordt het volledige overzicht weergegeven.

Kies Standaardlettertypen in het menu Lettertype om het volledige overzicht weer te geven.

Standaardlettertypen zijn:

 • Arial
 • Comic Sans
 • Courier New
 • Geneva
 • Georgia
 • Helvetica
 • Lucida Sans
 • Palatino
 • Times
 • Trebuchet
 • Verdana

Als u de muisaanwijzer boven een optie houdt, geeft de knopinfo een lijst met alternatieve lettertypen weer.

Deze knopinfo geeft aan dat, als op de computer van de bezoeker niet het lettertype is geïnstalleerd dat u toepast, er automatisch een vervangend lettertype wordt toegepast dat vergelijkbaar is. Het paginaontwerp ziet er net zo uit als het oorspronkelijke ontwerp en het ontbrekende lettertype wordt keurig vervangen zonder dat de bezoeker dat merkt. Er wordt geen foutbericht weergegeven en de pagina-inhoud wordt geladen. De tekst wordt weergegeven in een vergelijkbaar, alternatief lettertype dat op de computer van bezoekers is geïnstalleerd.

Over het algemeen zijn standaardlettertypen een geschikte keuze voor pagina's die goed leesbaar moeten zijn en waarin bezoekers gemakkelijk moeten kunnen navigeren; door het beperkte aantal lettertypen kan het echter lastig zijn om een lettertype te vinden dat past bij de specifieke stijl van een site.

Werken met systeemlettertypen

Systeemlettertypen verwijzen naar de lettertypen die u op uw eigen computer hebt geïnstalleerd. U kunt ze voor gebruik voor allerlei programma's installeren, inclusief programma's voor het bewerken van afbeeldingen. En deze lettertypen kunt u ook toepassen bij het ontwerpen van pagina's in Adobe Muse.

Als u bijvoorbeeld een website over een aardbeving ontwerpt, kunt u een lettertype met een bibberend of gebarsten uiterlijk installeren, zodat de paginakoppen overeenkomen met het thema van het ontwerp. Elk lettertype dat u installeert, kan in Adobe Muse worden gebruikt, zodat u niet beperkt wordt bij de lay-out van uw pagina en u pagina's volledig aan uw persoonlijke voorkeur kunt aanpassen (of het standaardlettertype van een klant op diens site kunt gebruiken). Met systeemlettertypen kunt u een grote verscheidenheid aan unieke lettertypen gebruiken, zodat uw pagina's echt tot leven komen.

Bezoekers krijgen de tekst met toegepaste systeemlettertypen precies zo te zien, zoals u de tekst hebt vormgegeven, zelfs al zijn de lettertypen niet op hun computer geïnstalleerd. Om dit te realiseren exporteert Adobe Muse tekst met systeemlettertypen automatisch als afbeeldingsbestanden. Het is een probleemloze bewerking die achter de schermen wordt uitgevoerd. En terwijl u pagina's ontwerpt, kunt u de tekst met de systeemlettertypen blijven bewerken, zodat u door kunt gaan met het aanbrengen van wijzigingen.

Als u Systeemlettertypen in het menu Lettertype kiest, wordt de lijst met lettertypen weergegeven die op uw computer zijn geïnstalleerd.

In het gedeelte Systeemlettertypen wordt de lijst met lettertypen weergegeven die u hebt geïnstalleerd.

Het nadeel van het toepassen van systeemlettertypen op tekst is dat tekst op de live site als afbeeldingen wordt weergegeven, waardoor het laden van de tekst veel langer duurt.

U kunt ook overwegen om juist wel systeemlettertypen toe te passen, omdat u meer unieke typografie kunt gebruiken op basis van de specifieke lettertypen die u (de ontwerper) op uw computer hebt geïnstalleerd. Maar het resultaat van het toepassen van die lettertypefamilies is wel dat de pagina's veel afbeeldingen bevatten waardoor het langer duurt voordat ze zijn geladen. En dat kan de prestaties van een site weer nadelig beïnvloeden.

Pas systeemlettertypen dus met mate in uw ontwerpen toe.

Daarnaast wordt u ook aangeraden om tekst met systeemlettertypen te selecteren, zelfs als de tekst niet is gekoppeld, en de tekst een beschrijvende titel te geven in het veld Titel van het menu Hyperlink.

Wanneer u een voorvertoning van de pagina in een browser weergeeft, verschijnt de titel als knopinfo wanneer u de muisaanwijzer op de tekst plaatst.

De tekst die u invoert in het veld Titel wordt als knopinfo weergegeven.

De titelmarkering is handig voor bezoekers die schermlezers gebruiken en die naar de inhoud op uw site luisteren in plaats van de inhoud te lezen. Het toevoegen van titels is ook erg belangrijk omdat zoekmachines die een website indexeren de titel van de afbeelding gebruiken om de inhoud van de site beter te categoriseren, met name als met de afbeeldingstekst belangrijke informatie moet worden overgebracht, zoals de paginakoppen.

Zoek standaardlettertypen die vergelijkbaar zijn met de systeemlettertypen die u hebt geïnstalleerd en gebruik die zo mogelijk.

Onlangs gebruikte lettertypen toepassen en opnieuw instellen

Nadat u lettertypen op tekst in Adobe Muse hebt toegepast, wordt de naam van de lettertypen weergegeven in de eerste sectie van het menu Lettertype . Deze functie vereenvoudigt het proces voor het opnieuw toepassen van dezelfde lettertypen op andere tekst in uw site-ontwerp, omdat de lettertypen gemakkelijk te vinden zijn. U hoeft niet te onthouden welke lettertypen weblettertypen, standaardlettertypen en systeemlettertypen zijn. Alle drie typen de lettertypen worden boven in het scherm weergegeven als u deze eerder hebt toegepast.

Over het algemeen kunt u in webontwerpen het aantal op een pagina gebruikte lettertypen het beste beperken. Als u maximaal vier lettertypen op een pagina gebruikt, is de tekstinhoud beter leesbaar wanneer bezoekers deze weergeven op hun scherm. Doorgaans bevat de sectie Onlangs gebruikte lettertypen slechts een paar lettertypenamen, zodat u gemakkelijk in deze sectie kunt zoeken.

Het is echter mogelijk dat u met verschillende lettertypen in ontwerpen experimenteert. Of dat u verschillende gedeelten van de site ontwerpt en merkt dat de lijst Onlangs gebruikte lettertypen in het menu Lettertype veel langer is geworden. Als de lijst te lang wordt, is het moeilijker om het gewenste lettertype te kiezen.

U kunt bepalen hoeveel lettertypen worden weergegeven in de sectie Onlangs gebruikte lettertypen. Voer de volgende stappen uit:

 1. Kies Adobe Muse > Voorkeuren om het dialoogvenster Voorkeuren te openen.

 2. Voer een numerieke waarde in in de sectie Type of gebruik de pijl omhoog en omlaag om het Aantal recente lettertypen opnieuw in te stellen.

  Stel het aantal recente lettertypen in dat moet worden weergegeven.

  Als u op de knop Recente lettertypen wissen klikt, wist u alle recente lettertypen uit de lijst.

 3. Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan en het deelvenster Voorkeuren te sluiten.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account