Uw site uploaden naar een externe hostingservice

Leer hoe u uw Adobe Muse-website naar een externe hostingservice uploadt en publiceert via FTP, SFTP en FTPS.

Opmerking:

Adobe Muse voegt geen nieuwe functies meer toe en stopt op donderdag 26 maart 2020 met de ondersteuning. Zie de veelgestelde vragen over het einde van de levensduur voor Adobe Muse voor meer informatie en assistentie.

In dit artikel leert u hoe u aan de hand van FTP (File Transfer Protocol) uw Adobe Muse-site kunt publiceren op een externe webhostingprovider.

Als u uw site wilt publiceren op Adobe Business Catalyst in plaats van een externe provider, raadpleegt u Uw eerste Adobe Muse-site publiceren.

Wat is FTP?

FTP (File Transfer Protocol) is een methode die wordt gebruikt om bestanden over te brengen (uploaden of downloaden) via internet. U kunt FTP gebruiken om uit Adobe Muse geëxporteerde bestanden te uploaden naar de externe server waarop uw website wordt gehost. Voor meer informatie over FTP, zie File Transfer Protocol.

SFTP

SFTP, wat staat voor SSH File Transfer Protocol, of Secure File Transfer Protocol, is een FTP verpakt in een SSH (Secure Shell) via een veilige verbinding. Voor meer informatie over SFTP, zie SSH File Transfer Protocol.

FTPS

FTPS (ook wel FTP-ES, FTP-SSL en FTP Secure genoemd) is een extensie voor File Transfer Protocol (FTP) die ondersteuning biedt voor de cryptografische protocollen Transport Layer Security (TLS) en Secure Sockets Layer (SSL). Lees meer over FTPS door op FTPS te klikken.

Webhosting instellen

Webhosting is een internethostingservice die gebruikers in staat stelt een website toegankelijk te maken via internet. Webhostingproviders zijn bedrijven die ruimte op een server bieden die hun klanten kunnen gebruiken.

Als Adobe Muse-gebruiker moet u eerst een account bij een webhostingprovider instellen. Voorbeelden van populaire webhostingproviders zijn:

Zoek op internet naar de term ''websitehosting'' om meer opties te bekijken en om prijzen en functies te vergelijken, zodat u het hostingpakket kunt vinden dat het meest geschikt is voor u.

Nadat u uw account online hebt ingesteld, ontvangt u van de hostingprovider de FTP-aanmeldingsgegevens (ook wel verificatiegegevens genoemd) die u nodig hebt om via FTP toegang tot de server te krijgen. Deze gegevens bevatten meestal de volgende elementen:

FTP-host

is het webadres van de server waarop uw website wordt gehost. Dit kan hetzelfde zijn als de domeinnaam van uw website (bijvoorbeeld uwsite.com), maar is vaak anders (bijvoorbeeld ftp.uwsite.com). Het kan zelfs een numeriek IP-adres zijn, zoals 152.16.274.1, en wordt ook wel een FTP-server genoemd.

Webmap

is de map op de FTP-server waarnaar de bestanden voor uw website moeten worden geüpload. Voor sommige hostingproviders kan deze leeg zijn. Meestal heet de webmap public_html. Andere veelvoorkomende namen zijn www en httpdocs. Het wordt ook wel een hoofdmap of hostmap van de website genoemd.

Poortnummer

is een unieke identificatie van het IP-adres van de host. Soms wordt ook een poortnummer gegeven. FTP gebruikt standaard poortnummer 21. U hoeft alleen op het poortnummer te letten als dit een ander nummer dan 21 is.

De functie Uploaden naar FTP-host gebruiken

U hebt de FTP-aanmeldingsgegevens ontvangen en bent klaar om uw Adobe Muse-site te publiceren:

 1. Kies Bestand > Uploaden naar FTP-host.

  Selecteer de optie Uploaden naar FTP-host.

 2. Geef de volgende gegevens op in de daarvoor bestemde velden en klik op Volgende.

  FTP-server

  zoals verzonden door de hostingprovider. De FTP-server kan een domeinnaam (bijv. google.com) of een IP-adres zijn. Voer in dit veld niet de webmap in. Als de server een andere poort gebruikt dan de standaardpoort (21), moet u een dubbele punt en het poortnummer aan het einde toevoegen. Bijvoorbeeld ftp.uwsite.com:3341

  Gebruikersnaam en Wachtwoord

  voor uw hostingaccount. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn specifiek voor de FTP die u hebt opgegeven in het veld FTP-server. Deze aanmeldingsgegevens zijn niet uw Adobe ID.

  Aanmeldgegevens opslaan

  Hiermee kunt u uw FTP-aanmeldingsgegevens veilig opslaan en wordt u bij volgende uploadsessies automatisch verbonden met de FTP-server. Met het opslaan van aanmeldingsgegevens kan Adobe Muse elke keer dat een Adobe Muse-site wordt geopend ook automatisch controleren op wijzigingen die zijn aangebracht via Bewerken in browser.

  Als u Aanmeldgegevens opslaan niet selecteert, verschijnt het FTP-venster wanneer u met de live versie synchroniseert. Dit zou er ook voor kunnen zorgen dat de synchronisatie mislukt.

  Methode

  Geef de methode voor het bestandsoverdrachtsprotocol op:
  • Automatisch detecteren: Adobe Muse detecteert automatisch de veiligste publicatie-optie voor uw hostingprovider.
  • FTP
  • SFTP
  • FTP over SSL/TLS (impliciete codering)
  • FTP over SSL/TLS (expliciete codering)

  Modus

  Geef de modus voor het bestandsoverdrachtsprotocol op: Extended Passive (EPSV) of Passive (PASV).
  Typ de aanmeldingsgegevens voor uw hostingaccount in de daarvoor bestemde velden.

 3. Voer in het dialoogvenster Uploaden naar FTP-host de volgende gegevens in:

  • Site-URL: de URL van uw site. Dit is het adres dat in een browser wordt getypt om naar de startpagina van uw site te navigeren (bijvoorbeeld www.uwsite.com). Voer hier niet de paginanaam index.html in.
  • Map op server: de webmap die door de hostingprovider is verstrekt. De mapnaam of het pad hangt af van de hostingprovider. Over het algemeen maken de meeste platforms gebruik van de map public_html. De map is echter afhankelijk van het pad van de hoofdmap of submap van uw server. Dit veld kan vooraf zijn ingevuld. Zorg er in dat geval voor dat de map overeenkomt met de informatie van uw hostingprovider.
  • Uploaden: een vervolgkeuzelijst waarmee u kunt kiezen of u alle pagina's van uw website of alleen de gewijzigde pagina's wilt uploaden. U moet Alle pagina's uploaden selecteren als u uw bestanden voor de eerste keer uploadt.
  De domeinnaam van uw website opgeven
  De domeinnaam van uw website opgeven

 4. Klik op OK om uw website te uploaden naar de externe hostingserviceprovider. 

  U kunt dan meteen de vooruitgang van het uploaden zien.

  Bezig met uploaden naar FTP in Adobe Muse
  Bezig met uploaden naar FTP

Als u een waarschuwing ontvangt dat Adobe Muse de koppeling tussen het opgegeven domein en de FTP-server en -map niet kan valideren, controleert u de waarden die u in deze velden hebt ingevoerd. Deze waarschuwing kan echter ook worden weergegeven als u uw hostingaccount net hebt ingesteld en het domein nog niet is geregistreerd. In dat geval kunt u de waarschuwing negeren.

Adobe Muse genereert de sitebestanden en uploadt deze naar de FTP-server. Wanneer het proces is voltooid, geeft Adobe Muse het bericht FTP-upload voltooid weer. Uw gepubliceerde site wordt automatisch geopend in een nieuw browservenster.

Dialoogvenster dat aangeeft dat het uploaden naar FTP in Adobe Muse is geslaagd
Dialoogvenster dat aangeeft dat het uploaden naar FTP is geslaagd

Een externe FTP-client gebruiken

Sommige hostingproviders vereisen dat u FTPS en SFTP gebruikt om websites te uploaden. Vanaf de update van oktober 2014 ondersteunt de FTP-functionaliteit van Adobe Muse nu FTPS of SFTP.

U kunt ook de externe FTP-clients gebruiken om websites via FTPS en SFTP te uploaden. Veel FTP-clients zijn (gratis of tegen betaling) online beschikbaar. De volgende, onvolledige lijst bevat een aantal populaire FTP-clients:

Het gebruik van een externe FTP-client bestaat uit twee stappen. Eerst exporteert u uw Adobe Muse-site naar een locatie op uw computer. Vervolgens gebruikt u een externe FTP-client om de geëxporteerde sitebestanden te uploaden.   In de volgende secties komen deze twee stappen nader aan de orde.

Een site exporteren als HTML

Exporteer uw site als HTML als u klaar bent om uw Adobe Muse-site te publiceren. Als u als HTML exporteert, worden sommige pagina-elementen die een live verbinding nodig hebben om te worden weergegeven, niet weergegeven. Een voorbeeld hiervan is iFrame-inhoud met absolute URL’s die u kunt invoegen met Object > HTML invoegen.

 1. Kies Bestand > Exporteren als HTML.

 2. Geef de domeinnaam op in het daarvoor bestemde veld. Dit is de URL van uw site, ofwel het adres dat in een browser wordt getypt om naar de startpagina van uw site te navigeren (bijvoorbeeld www.uwsite.com). Voer hier niet de paginanaam index.html in.

  Kies de maplocatie waar u de geëxporteerde bestanden wilt opslaan.

 3. Klik op het mappictogram en selecteer de map op uw computer waarnaar u het sitebestand wilt exporteren. Klik op OK.

  Wijzig de naam van het bestand index.html in index.htm.

Uw sitebestanden uploaden met FileZilla

Als u uw site gaat uploaden, moet u de gegevens van de FTP-server, poort, FTP-gebruikersnaam en het wachtwoord bij de hand hebben. U moet ook de doelmap weten waar u uw site wilt plaatsen.

De hieronder vermelde stappen zijn specifiek voor FileZilla, maar ze kunnen in aangepaste vorm ook voor andere externe FTP-clients worden gebruikt.

 1. Voer in het bovenste gedeelte uw FTP-aanmeldingsgegevens in en klik op Snelverbinden. Als de hostingprovider een andere poort gebruikt dan de standaardpoort (21), geeft u ook het nummer van de andere poort op.

  Via FileZilla verbinding maken met de FTP-server

 2. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, navigeert u in het linkerdeelvenster (onder Local Site [Lokale site]) naar de map waarnaar u uw sitebestanden hebt geëxporteerd. Navigeer in het rechterdeelvenster (onder Remote site [Externe site]) naar de webmap.

 3. Selecteer alle geëxporteerde sitebestanden (in het deelvenster linksonder op het scherm) en sleep ze naar het deelvenster rechtsonder.

  Als wordt aangegeven dat het doelbestand al bestaat, kiest u de actie "Overwrite if source newer" (Overschrijven bij nieuwere bron). U kunt eveneens de optie "Always use this action" (Deze actie altijd gebruiken) selecteren.

  Uploaden naar de FTP-server met FileZilla

Veelgestelde vragen

Probeer uw site te uploaden met een gratis FTP-client zoals FileZilla.

U ziet de foutcode 530 wanneer er een probleem is met uw toegang. Om dit probleem op te lossen, controleert u het volgende:

 • Zorg ervoor dat de FTP-gegevens die u hebt ingevoerd juist zijn.
 • Als uw aanmeldingsgegevens correct zijn, probeer dan uw bestanden te uploaden met een externe tool als FileZilla. Als u uw bestanden succesvol kunt uploaden, neem dan contact op met uw hostingprovider voor de juiste aanmeldingsgegevens.
 • Controleer of u de toegangsrechten hebt om het bestand .htaccess in uw hosting bij te werken.
 • Zorg ervoor dat u PASV hebt geselecteerd als FTP-modus in het dialoogvenster Verbinding maken met FTP-server (Bestand > Uploaden naar FTP-host).

U ziet foutcode 553 en 550. Dit zijn twee verschillende fouten voor het bestand .htaccess dat op twee verschillende manieren wordt beschermd tegen updates. U ziet deze fouten als u het bestand .htaccess niet kunt updaten. Neem contact op met uw serviceprovider om het probleem op te lossen.

Als tijdelijke oplossing kunt u gebruikmaken van Bestand > Uploaden naar FTP-host en daarna gebruikmaken van een externe FTP-client om de bestanden naar uw server te uploaden. 

Bel uw hostingprovider en controleer of uw aanmeldingsgegevens kloppen. Als u deze fout nog ziet nadat u uw gegevens hebt gecontroleerd en ingevoerd, dan kunt u deze fout ofwel negeren ofwel herstellen. Als u de fout negeert, maar wel de bestanden naar uw FTP host kunt uploaden, dan kunt u uw website niet openen. Daarom is het raadzaam om deze fout eerst te verhelpen.

Wanneer u naar FTP uploadt als u deze fout ziet, dan betekent dit dat uw domein niet naar de juiste map verwijst. U moet er in het dialoogvenster Uploaden naar FTP voor zorgen dat u de juiste domeinnaam in het veld Domeinnaam hebt ingevoerd. De domeinnaam die u invoert moet overeenkomen met de URL van de startpagina van uw website. 

U moet er ook voor zorgen dat de domeinnaam die u hebt ingevoerd, verwijst naar de hoofdmap (bijvoorbeeld public_html) waarin uw bestanden worden geüpload of worden geüpload nadat u klaar bent met uploaden. Als u de site naar een onderliggende map op uw domein uploadt, moet het veld Domeinnaam de volgende indeling bevatten <mysite.com/subfolder>.

Probeer de site nogmaals te uploaden nadat u hebt gecontroleerd op eventuele onjuistheden en deze hebt gecorrigeerd. Indien u de fout blijft zien, neem dan contact op met uw webhostingprovider om te controleren of uw domeinnaam, bevoegde server en andere instellingen, waaronder poorten, correct zijn geconfigureerd.

Wanneer een site wordt geopend in een recentelijk bijgewerkte versie van Adobe Muse, worden bij de eerste publicatie-, export- of uploadbewerking alle bestanden opnieuw gegenereerd en geüpload. Dat is omdat de update waarschijnlijk wijzigingen in de gegenereerde code en bestanden bevat.

Voorbeelden van wijzigingen zijn:

 • Opgeloste problemen, nieuwe functies of prestatieverbeteringen in HTML-, CSS- of JavaScript-bestanden
 • Wijzigingen in de bestandsnaamgeving (hoe bestandsnamen geforceerd webvriendelijk worden gemaakt, hoe conflicterende bestanden unieke namen ontvangen, enz.)
 • Opgeloste problemen en/of verbeteringen met betrekking tot de afbeeldingsgrootte (nieuw formaat) of -codering (compressie van JPEG of PNG)
 • Wijzigingen in het genereren van code zodat geen afbeeldingen meer nodig zijn (d.w.z. de meeste toepassingen van slagschaduw uit afbeeldingen die zijn gegenereerd in Muse omzetten in CSS3-eigenschappen, of hetzelfde voor rotatie van items op mobiele apparaten, enz.)

Na de eerste publicatiebewerking worden bij de volgende publicatie-, export- of uploadbewerkingen voor hetzelfde .muse-bestand alleen de gewijzigde bestanden geüpload (ervan uitgaande dat het .muse-bestand is opgeslagen nadat het in de bijgewerkte versie is geopend).

Adobe-logo

Aanmelden bij je account