Kan geen foto's en video's uploaden naar Facebook

Probleem

Wanneer u media rechtstreeks naar Facebook uploadt vanuit Photoshop Elements, Premiere Elements of Elements Organizer, wordt de volgende foutmelding weergegeven:

Facebook biedt geen ondersteuning meer voor het delen vanaf desktopproducten.

Reden

Vanwege recente wijzigingen in de manier waarop Facebook met externe ontwikkelaars werkt, wordt het direct uploaden van foto's en video's vanaf desktopproducten naar Facebook niet langer ondersteund.

Uit de Facebook-documentatie

Nu we zijn gestart met het verbeteren van ons nieuwe beoordelingsproces voor apps en het wijzigen van ons platform, zullen de API's Events, Groups, Pages en Instagram niet langer beschikbaar zijn voor nieuwe ontwikkelaars. Het testen van ons robuustere proces begint vandaag en het nieuwe proces zou binnen enkele weken moeten worden hervat, maar apps die momenteel toegang hebben tot de API's Events en Groups, verliezen vandaag de toegang.  

Gevolgen

Deze wijziging is van kracht vanaf 1 augustus 2018.

U kunt niet langer foto's en video's rechtstreeks naar Facebook uploaden vanuit Photoshop Elements, Premiere Elements of Elements Organizer.

Wijzigingen die Facebook in de toekomst in de API aanbrengt, kunnen opnieuw van invloed zijn op de publicatieservice.

Voorgestelde tussenoplossingen

Exporteer foto's als JPEG's en video's als MP4-bestanden en upload ze vervolgens via een browser naar uw Facebook-account. Raadpleeg de volgende hulpbronnen:

Adobe-logo

Aanmelden bij je account