Foto's exporteren

Hoe u fotoalbums exporteert naar een map in Elements Organizer.

 1. Selecteer de items die u wilt exporteren.

 2. Selecteer Bestand > Exporteren als nieuw(e) bestand(en).

 3. Geef indien nodig de volgende opties op:

  Bestandstype

  Hiermee geeft u de bestandsindeling voor de geëxporteerde foto op. Kies Originele indeling gebruiken om de huidige indeling van het bestand te handhaven.

  Grootte en kwaliteit

  Hiermee wijzigt u de pixelafmetingen, de bestandsgrootte, de compressie en de kwaliteit van de foto. U kunt de oorspronkelijke bestandsgrootte niet vergroten wanneer u exporteert met gebruik van Originele indeling gebruiken.

  Locatie

  Hiermee geeft u de map op waarin het geëxporteerde bestand wordt opgeslagen. Via Bladeren kunt u een nieuwe map of een nieuw station selecteren.

  Bestandsnamen

  Hiermee geeft u een naam voor het geëxporteerde bestand op. Selecteer Originele namen als u de huidige naam van de foto's wilt gebruiken. Om bestanden met dezelfde naam plus een volgnummer te exporteren, selecteert u Algemene basisnaam en typt u een naam. Als er in de doelmap een bestand met die naam staat, wordt de naam van het geëxporteerde bestand gewijzigd zodat het bestaande bestand niet wordt overschreven.

 4. Klik op Exporteren.

  Nieuwe bestanden exporteren
  Het dialoogvenster Nieuwe bestanden exporteren

Adobe-logo

Aanmelden bij je account