Geavanceerd uitsnijden, vergroten/verkleinen, pixels opnieuw berekenen

U kunt afbeeldingen op verschillende manieren vergroten of bijsnijden met Photoshop. Voor de beste resultaten bij het bijsnijden of wijzigen van het formaat van afbeeldingen is het zinvol de concepten achter de methodes voor het vergroten/verkleinen en de gevolgen van het vergroten/verkleinen voor het bijsnijden te begrijpen.

Voor instructies over het vergroten/verkleinen van foto's, zie Grootte en resolutie van afbeelding.

Voor instructies over het uitsnijden van foto's, zie Uitsnijden en rechttrekken.

Afbeeldingsgroottes op het scherm en in de afdruk

De grootte van een afbeelding wanneer u deze op het scherm bekijkt is anders dan de grootte wanneer u de afbeelding afdrukt. Als u deze verschillen begrijpt, kunt u een beter inzicht ontwikkelen in welke instellingen u moet wijzigen wanneer u een afbeelding vergroot of verkleint.

Schermgrootte

De schermresolutie van uw beeldscherm is het aantal pixels dat kan worden weergegeven. Bijvoorbeeld een monitor met een schermresolutie van 640 x 480 pixels geeft 640 pixels voor de breedte en 480 voor de hoogte weer. Er zijn verschillende schermresoluties die u kunt gebruiken en de fysieke grootte van het beeldscherm bepaalt meestal de beschikbare resoluties. Bijvoorbeeld, grote beeldschermen geven doorgaans een hogere resolutie weer dan kleinere beeldschermen omdat ze meer pixels hebben.

Als u wilt weten wat uw schermresolutie is, kiest u Start > Configuratiescherm > Weergave > Instellingen en bekijkt u de schermresolutie (Windows), of kies Systeemvoorkeuren > Beeldschermen en kijk in de Resolutielijst (macOS).

Afbeeldingsgrootte op het scherm

De afbeeldingen zijn van een vaste pixelgrootte wanneer ze op uw beeldscherm worden weergegeven. Uw schermresolutie bepaalt hoe groot de afbeelding op het scherm wordt weergegeven. Een beeldscherm dat is ingesteld op 640 x 480 pixels geeft minder pixels weer dan een beeldscherm dat 1024 x 768 pixel weergeeft. Daarom is elke pixel op een beeldscherm van 640 x 480 pixels groter dan elke pixel op het beeldscherm van 1024 x 768 pixels.

Een afbeelding van 100 x 100 pixels gebruikt ongeveer een zesde van het scherm van 640 x 480, maar slechts ongeveer een tiende van het scherm van 1024 x 768. Daarom lijkt de afbeelding kleiner bij 1024 x 768 pixels dan bij 640 x 480 pixels.

Afbeeldingsgrootte in afdrukken

De andere waarden die gebruikt worden bij het vergroten/verkleinen van afbeeldingen - de fysieke grootte van de afbeelding wanneer afgedrukt, en de resolutie - worden pas gebruikt wanneer de afbeelding wordt afgedrukt. Vervolgens bepalen de werkelijke grootte van de afbeelding, de resolutie en de pixelafmetingen de hoeveelheid gegevens in de afbeelding en de afdrukkwaliteit. In het algemeen is de afrukkwaliteit van afbeeldingen met een hogere resoluties hoger. Zie de volgende secties voor meer informatie over de resolutie en de fysieke grootte.

Dialoogvenster Afbeeldingsgrootte

Wanneer u het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte gebruikt om uw afbeeldingen te vergroten/verkleinen (kies Afbeelding > Afbeeldingsgrootte), kunnen vier aspecten van uw afbeelding wijzigen:

  • Pixelafmetingen: de breedte en hoogte van de afbeelding.
  • Afbeeldingsgrootte wanneer de afbeelding is geopend in Photoshop: deze waarde verschijnt bovenin het dialoogvenster.
  • Documentgrootte: fysieke grootte van de afbeelding als deze wordt afgedrukt, met inbegrip van een opgegeven breedte en hoogte.
  • De afbeeldingsresolutie wanneer afgedrukt: deze waarde verschijnt in pixels per inch of pixels per centimeter.

Photoshop berekent de fysieke grootte, resolutie en de pixelafmetingen van een afbeelding als volgt:

  • Fysieke grootte = resolutie x pixelafmetingen
  • Resolutie = fysieke grootte/pixelafmetingen
  • Pixelafmetingen = fysieke grootte/resolutie

Het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte stelt u in staat uw afbeeldingen op twee manieren te vergroten/verkleinen. U kunt de hoeveelheid gegevens in de afbeelding vergroten of verkleinen (het aantal pixels wijzigen). Of, u kunt dezelfde hoeveelheid gegevens in de afbeelding behouden (vergroten/verkleinen zonder het aantal pixels te wijzigen). Wanneer u het aantal pixels wijzigt, kan de beeldkwaliteit enigszins afnemen. Het zou kunnen dat u wat extra werk moet doen, zoals het gebruiken van het filter Onscherp masker om uw afbeelding scherper te maken, om het wijzigen van het aantal pixels te compenseren.

Tip: om het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte  terug te zetten in de oorspronkelijke staat, drukt u op Alt (Windows) of Option (macOS). Het indrukken van deze toetsen verandert de knop Annuleren in een Herstel-knop.

Afbeeldingen vergroten/verkleinen en het wijzigen van het aantal pixels

Wanneer u een afbeelding vergroot/verkleint en het aantal pixels wijzigt, wijzigt u de hoeveelheid gegevens in het bestand. Controleer om het aantal pixels te wijzigen of Pixelafmetingen wijzigen geselecteerd is onder in het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte. Pixelafmetingen wijzigen is standaard ingeschakeld.

Het wijzigen van de pixelafmeting wijzigt het aantal pixels van de afbeelding, die weergegeven zijn als breedte en hoogte in pixels in het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte. Wanneer u het aantal pixels verhoogt in dit deel van het dialoogvenster (het verhogen van het aantal pixels), voegt de toepassing gegevens toe aan de afbeelding. Wanneer u het aantal pixels verlaagt (het verlagen van het aantal pixels), verwijdert de toepassing gegevens. Wanneer er gegevens worden verwijderd van of toegevoegd aan de afbeelding, neemt de afbeeldingskwaliteit iets af. Het verwijderen van gegevens van een afbeelding geniet typisch de voorkeur boven toevoeging van gegevens. Dat komt omdat bij het verhogen van het aantal pixels vereist dat Photoshop raadt welke pixels toegevoegd moeten worden. Deze procedure is complexer dan het raden welke pixels verwijderd moeten worden wanneer u het aantal pixels verkleind. U krijgt de beste resultaten wanneer u werkt met afbeeldingen die u in Photoshop levert in de juiste resolutie voor de uitvoer die u wilt. U kunt de resultaten verkrijgen die u wenst door uw afbeelding te vergroten/verkleinen zonder de pixelafmeting aan te passen. Als u echter de pixelafmeting van uw afbeeldingen aanpast, doe dit dan slechts één keer.

Wanneer u Pixelafmetingen wijzigen inschakelt, kunt u alle waarden in het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte wijzigen: pixelafmetingen, de fysieke grootte of de resolutie. Als u één waarde wijzigt, heeft dat invloed op andere. De pixelafmetingen worden altijd beïnvloed.

  • Het wijzigen van de pixelafmetingen is van invloed op de fysieke grootte, maar niet op de resolutie.
  • Het wijzigen van de resolutie is van invloed op de pixelafmetingen, maar niet op de fysieke grootte.
  • Het wijzigen van de fysieke grootte is van invloed op de pixelafmetingen, maar niet op de resolutie.

U kunt de bestandsgrootte niet instellen; deze waarde wijzigt wanneer u de totale hoeveelheid gegevens in de afbeelding (de pixelafmetingen) wijzigt. Let op de waarde van de bestandsgrootte voordat u de andere waarden in het dialoogvenster verandert. Vervolgens kunt u de informatie over de bestandsgrootte gebruiken om te begrijpen hoeveel gegevens verwijderd of toegevoegd zijn aan de afbeelding tijdens het wijzigen van de pixelafmetingen. Bijvoorbeeld, als de bestandsgrootte wijzigt van 250 KB naar 500 KB, voegt u tweemaal zoveel gegevens toe aan de afbeelding, waardoor de kwaliteit kan afnemen. Afbeeldingen met verminderde kwaliteit kunnen er vaag, onscherp of geblokt uitzien.

Afbeeldingen vergroten/verkleinen zonder de pixelafmetingen te wijzigen

Wanneer u een afbeelding vergroot/verkleint en de pixelafmetingen niet wijzigt, wijzigt u de grootte van de afbeelding zonder de hoeveelheid gegevens van die de afbeelding te wijzigen. Het formaat wijzigen zonder de pixelafmetingen te wijzigen, wijzigt u de werkelijke grootte van de afbeelding zonder dat u de pixels in de afbeelding wijzigt. Er worden geen gegevens toegevoegd aan of verwijderd van de afbeelding. Wanneer u de optie Pixelafmetingen wijzigen deselecteert of uitschakelt, zijn de velden voor pixelafmetingen niet beschikbaar. De enige twee waarden die u kunt wijzigen, zijn de fysieke grootte (breedte en hoogte in documentgrootte) of de resolutie (pixels/inch). Als u het formaat wilt wijzigen zonder de pixelafmetingen te wijzigen, kunt u de fysieke grootte of de resolutie van de afbeelding instellen. Om het totale aantal pixels in de afbeelding gelijk te houden, compenseert Photoshop de waarde die u instelt door de andere waarde te verhogen of te verlagen. Bijvoorbeeld, als u de fysieke grootte instelt, verandert Photoshop de resolutie.

Wanneer u de pixelafmetingen constant zijn en u de fysieke grootte van een afbeelding verkleint, verhoogt de resolutie overeenkomstig. Als u de fysieke grootte van een afbeelding met de helft verkleint, verdubbelt de resolutiedubbelen. Twee keer zo veel pixels passen in dezelfde ruimte. Als u de grootte van een afbeelding verdubbelt, vermindert de resolutie tot de helft, omdat de pixels twee keer zo ver uit elkaar zijn om in de fysieke grootte te passen.

Bijvoorbeeld, een afbeelding van 400 x 400 pixels heeft een fysieke grootte van 4 x 4 inch met een resolutie van 100 pixels per inch (ppi). Als u de fysieke grootte van de afbeelding verkleint tot de helft zonder de pixelafmetingen te wijzigen, stelt u de fysieke grootte in op 2 x 2 inch. Photoshop vergroot de resolutie naar 200 ppi. Door het formaat van de afbeelding op deze manier te wijzigen blijft het totale aantal pixels constant (200 ppi x 2 x 2 inch = 400 x 400-pixel). Als u de fysieke grootte verdubbelt (naar 8 x 8 inch), vermindert de resolutie naar 50 ppi. Het toevoegen van meer inch aan de afbeeldingsgrootte betekent dat het aantal pixels per inch slechts de helft is. Als u de afbeeldingsresolutie wijzigt, verandert ook de fysieke grootte.

Belangrijk: de pixelafmetingen bepalen de hoeveelheid gegevens, en de resolutie en de fysieke grootte worden alleen gebruikt voor afdrukken.

Opmerking: pixels per inch (ppi) is het aantal pixels in elke inch van de afbeelding. Dots per inch (dpi) is alleen van toepassing op printers en varieert afhankelijk van de printer. Over het algemeen zijn er 2,5 tot 3 punten inkt per pixel. Bijvoorbeeld, een 600 dpi-printer ondersteunt slechts 150- tot 300-ppi afbeelding voor afdrukken met de beste kwaliteit.

Voor meer informatie over de opties in het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte raadpleegt u Over pixelafmetingen en resolutie van afgedrukte afbeeldingen in Photoshop Help.

Afbeeldingen uitsnijden

Wanneer u het gereedschap Bijsnijden gebruikt om het formaat van een afbeelding te wijzigen, wijzigen de pixelafmetingen en de bestandsgrootte, maar het aantal pixels van de afbeelding wijzigt niet. Wanneer u het gereedschap Bijsnijden gebruikt, nemen de pixelafmetingen en de resolutie meer pixels per inch op gebaseerd op de grootte van het snijgebied. Echter, Photoshop voegt niet specifiek gegevens toe of verwijdert ze uit de afbeelding.

Als u een afbeelding uitsnijdt, verwijdert u gegevens uit of voegt u gegevens toe aan de oorspronkelijke afbeeldingsgrootte om een andere afbeelding te maken. Omdat u met het oog op de originele afbeelding gegevens verwijdert of toevoegt, verliest het concept van de pixelafmetingen wijzigen haar betekenis. Dat komt doordat het aantal pixels per inch kan variëren op basis van het aantal pixels in het selectiegebied voor bijsnijden. Wanneer het aantal pixels in het snijgebied dit toestaat, probeert Photoshop om dezelfde resolutie van de oorspronkelijke afbeelding te behouden. Deze methode wordt beschouwd als bijsnijden zonder het aantal pixels te wijzigen. Echter, wanneer u niet nauwkeurig bent over het aantal pixels dat u selecteert, wijzigen de pixelafmetingen en de bestandsgrootte in de nieuwe afbeelding.

Opties gereedschap Bijsnijden

De opties in de optiebalk van het gereedschap Bijsnijden wijzigen nadat u het selectiegebied tekent. Wanneer u eerst het Bijsnijden selecteert, kunt u de breedte, hoogte en resolutie opgeven. U kunt de breedte en de hoogte in inches, centimeters, millimeters, punten en pica's meten. Typ de eenheid of de eenheidsafkorting na het getal in het waardeveld. Bijvoorbeeld, 100 px, 1 in, 1 inch, 10 cm, 200 mm, 100 pt, of 100 pica. Als u geen maateenheid specificeert in de velden Breedte en Hoogte in de optiebalk voor het uitsnijden, wordt de standaardeenheid inch.

U kunt tevens een waarde voor de resolutie van de uitgesneden afbeelding instellen in het veld Resolutie. Kies pixels/inch of pixels/cm in het pop-upmenu.

Voor meer informatie over opties van het gereedschap Bijsnijden raadpleegt u Afbeeldingen bijsnijden en recht zetten.

Alleen de inchgrootte wijzigen

Wanneer u de fysieke grootte van de afbeelding instelt in inches in de opties van het gereedschap Bijsnijden en u niet de resolutie wijzigt, wijzigen de pixelafmetingen. De afmetingen wijzigen op basis van de hoogte-breedteverhouding van het aantal pixels in het gebied dat u voor uitsnijden hebt geselecteerd naar de pixelafmetingen van de oorspronkelijke afbeelding. Als u de resolutie wijzigt om de extra pixels in te passen in elke inch van de afbeelding op basis van de oorspronkelijke grootte van de afbeelding.

Opmerking: de oorspronkelijke afbeelding die wordt gebruikt in de onderstaande voorbeelden is 4 x 4 inch, 100 ppi, 400 x 400 pixels bij 468,8 KB.

Inchgrootte
(ingesteld door u)

Resolutie
(gewijzigd door Photoshop)

Pixelafmetingen
(de grootte van het door u getekende selectiegebied voor bijsnijden)

Bestandsgrootte

2 x 2 inch

104 ppi
(originele resolutie = 100 ppi)

208 x 208 px
(origineel = 400 x 400 px)

125,8 KB
(origineel 468,8 KB)

In dit voorbeeld verkleint Photoshop de afbeelding tot de helft van de fysieke grootte (van 4 vierkant inch naar 2 inch). Photoshop vermindert tevens de pixelafmetingen met 50%. De oorspronkelijke resolutie (100 ppi) blijft behouden, maar wordt verhoogt om de extra pixels (8 pixel/inch) die toegevoegd zijn in de rechthoek voor bijsnijden te compenseren.

Inchgrootte en resolutie wijzigen

Wanneer u de fysieke grootte van de afbeelding in inches in het gereedschap Bijsnijden instelt en het aantal pixels per inch wijzigt, wijzigen de pixelafmetingen. De resulterende afbeelding heeft meer of minder pixels in het document als geheel. U kunt de inch en het aantal pixels in elk van deze inches instellen. Photoshop verwijdert of voegt gegevens toe om het aantal pixels in elk van de inches die u hebt gespecificeerd te passen.

Opmerking: de oorspronkelijke afbeelding die wordt gebruikt in de onderstaande voorbeelden is 4 x 4 inch, 100 ppi, 400 x 400 pixels bij 468,8 KB.

Inchgrootte
(ingesteld door u)

Resolutie
(ingesteld door u)

Pixelafmetingen
(gewijzigd)

Bestandsgrootte

2 x 2 inch

200 ppi

400 x 400 px

468,8 kB

2 x 2 inch

300 ppi

600 x 600 px

1,03 MB

2 x 2 inch

50 ppi

100 x 100 px

29,3 kB

In het eerste voorbeeld verlaagde u de fysieke grootte met de helft, maar bracht dat in evenwicht door de resolutie te verdubbelen. Daarom bleven de pixelafmetingen en de bestandsgrootte hetzelfde.

In het tweede voorbeeld verlaagde u de fysieke grootte met de helft en verhoogde u de resolutie. Daarom namen de pixelafmetingen toe om het extra aantal pixels per inch te houden. De bestandsgrootte nam eveneens toe.

In het derde voorbeeld verlaagde u de fysieke grootte met de helt en verminderde u de resolutie (ppi). Daarom namen de pixelafmetingen af, omdat er nu minder pixels in de afbeelding zijn. De bestandsgrootte nam ook af.

Alleen de pixelafmetingen wijzigen

Wanneer u de pixelafmetingen instelt, maar niet de resolutie instelt, dan stabiliseert de resolutie op dezelfde resolutie als die van de oorspronkelijke afbeelding. De nieuwe fysieke grootte wordt gemaakt om het aantal gespecificeerde pixels in de afbeelding en per inch te houden. De bestandsgrootte verandert omdat u de pixelafmetingen wijzigt terwijl u Photoshop het aantal pixels per inch laat stabiliseren.

Opmerking: de oorspronkelijke afbeelding die wordt gebruikt in de onderstaande voorbeelden is 4 x 4 inch, 100 ppi, 400 x 400 pixels bij 468,8 KB.

Inchgrootte
(gewijzigd)

Resolutie
(gewijzigd)

Pixelafmetingen
(ingesteld door u)

Bestandsgrootte

2 x 2 inch

100 ppi

200 x 200 px

117,2 kB

3 x 3 inch

100 ppi

300 x 300 px

263,7 kB

6 x 6 inch

100 ppi

600 x 600 px

1,03 MB

In deze voorbeelden is de resolutie ongewijzigd, maar de pixelafmetingen zijn gewijzigd. De fysieke grootte wijzigt om het aantal pixels per inch dat u hebt opgegeven (pixelafmetingen) te laten passen.

Het wijzigen van de pixelafmetingen en de resolutie

Wanneer u de pixelafmetingen en de resolutie instelt, creëert Photoshop een andere fysieke grootte. De afbeelding bevat het aantal pixels in de afbeelding en het aantal pixels per inch dat u hebt opgegeven. De bestandsgrootte wijzigt omdat u het totale aantal pixels in de afbeelding en het aantal pixels per inch wijzigt.

Opmerking: de oorspronkelijke afbeelding die wordt gebruikt in de onderstaande voorbeelden is 4 x 4 inch, 100 ppi, 400 x 400 pixels bij 468,8 KB.

Inchgrootte
(gewijzigd)

Resolutie
(gewijzigd)

Pixelafmetingen
(ingesteld door u)

Bestandsgrootte

1 x 1 inch

600 ppi

600 x 600 px

1,03 MB

2 x 2 inch

300 ppi

600 x 600 px

1,03 MB

.667 x .667 inch

300 ppi

200 x 200 px

117,2 kB

In deze voorbeelden worden zowel de pixelafmetingen als de resolutie gewijzigd. De fysieke grootte verandert om het totale aantal pixels en het aantal pixels per inch (pixelafmetingen en resolutie) te laten passen.

Alleen de resolutie wijzigen

Wanneer u alleen de resolutie wijzigt in de opties van het Bijsnijden-gereedschap, hangt de afbeeldingsgrootte af van het aantal pixels in het snijgebied.

Tip: kijk in het deelvenster Info om te zien hoeveel pixels in uw snijgebied zijn opgenomen.

Opmerking: de oorspronkelijke afbeelding die wordt gebruikt in de onderstaande voorbeelden is 4 x 4 inch, 100 ppi, 400 x 400 pixels bij 468,8 KB.

Inchgrootte
(resultaat)

Resolutie
(ingesteld door u)

Pixelafmetingen
(resultaat)

Uw snijgrootte
(getekend door u)

Bestandsgrootte

.767 x .767 inch

300 ppi

230 x 230 px

2,3 x 2,3 inch

115 kB

1 x 1 inch

300 ppi

300 x 300 px

3 x 3 inch

263,7 kB

75 x .75 inch

400 ppi

300 x 300 px

3 x 3 inch

263,7 kB

1 x 1 inch

200 ppi

200 x 200 px

2 x 2 inch

117,2 kB

.5 x .5 inch

200 ppi

100 x 100 px

1 x 1 inch

29,3 kB

1,5 x 1,5 inch

200 ppi

300 x 300 px

3 x 3 inch

263,7 kB

In deze voorbeelden gebruikt Photoshop de grootte van uw selectie voor uitsnijden en de resolutie die u specificeert om het formaat van de afbeelding aan te passen. De fysieke grootte en de pixelafmetingen van de nieuwe afbeelding bevatten het aantal pixels in de selectie die u voor uitsnijden hebt geselecteerd en de nieuwe resolutie die u hebt ingesteld.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account