Optionele extensies worden gebruikt voor het beheer van gespecialiseerd gedrag, zoals voorbij schuiven, beheer van VM-buffering en compressie van werkschijven uitschakelen.

Extensies inschakelen

 1. Maak een tekstbestand zonder opmaak (.txt) met Kladblok (Windows) of een teksteditor in macOS.

 2. Gebruik dit diagram om de vereiste tekst in te voeren waarmee u uw gewenste instelling inschakelt:

  Opmerking:

  Voorbeeld: typ de volgende tekst:

  # VM-buffering forceren
  VMForceBuffering 1

  in het tekstbestand. Zet de vereiste tekst van elke instelling op een nieuwe regel in het tekstbestand.

 3. Sla het bestand op als PSUserConfig.txt naar de map met instellingen voor uw Photoshop-versie: 

  Windows

  • [Installation Drive]:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\[Photoshop_version]\[Photoshop_versie]Settings\

  macOS:

  • //Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/[Photoshop_versie]Settings/

  Opmerking:

  De bibliotheekmap van de gebruiker is verborgen op macOS. Raadpleeg Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen | macOS en later voor meer informatie.

Beschrijvingen en compatibiliteit van extensies

Async IO uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit
# Async IO uitschakelen
AllowAsyncIO 0
 • v14.1 of hoger

Frictie gebruikerservaring uitschakelen/verminderen

Vereiste tekst Compatibiliteit

# UX-frictie uitschakelen/verminderen

ReduceUXFriction 0

 • v17.0 of hoger

Wanneer dit is ingeschakeld en de gebruiker op het canvas met een actieve Type-laag klikt, wordt de tekst doorgevoerd zonder dat de gebruiker op Enter of Esc hoeft te drukken of op het selectievakje Doorvoeren op de optiebalk hoeft te klikken. Als de gebruiker ook probeert een   achtergrondlaag te verplaatsen, verschijnt een prompt met de optie Converteren naar normale laag. Als deze optie wordt uitgeschakeld, wordt de oude of standaardfunctionaliteit geretourneerd.

Compressie werkschijf uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit
# Compressie werkschijf uitschakelen
VMCompressPages 0

 • v14.1 of hoger

Photoshop comprimeert standaard de pagina's voordat ze naar het werkbestand worden geschreven. Deze compressie resulteert niet in een kleiner werkbestand omdat Photoshop nog steeds de ruimte moet voorbehouden voor de niet-gecomprimeerde pagina's. Voor trage schijfstations of SCSI-implementaties wordt de tijd die nodig is voor het comprimeren of decomprimeren van gegevens in hoge mate gecompenseerd door de compressie van de gegevens die van en naar de schijf moeten worden overgedragen. Voor snelle schijfstations en SCSI-implementaties is dat niet het geval. Door compressie van werkschijven uit te schakelen, verbeteren de prestaties op computers met snelle schijfstations en SCSI-implementaties enigszins.

VM-buffering uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit
# VM-buffering uitschakelen
VMDisableBuffering 1

 • alleen macOS
 • v14.1 of hoger

Wanneer Photoshop wordt uitgevoerd op macOS met meer dan 4 GB RAM, geeft Photoshop het besturingssysteem de opdracht het extra RAM te gebruiken als buffer voor het werkbestand van Photoshop om toegang tot dit bestand te versnellen. Als u VM-buffering uitschakelt, heeft Photoshop geen toegang tot de extra RAM.

VM-buffering forceren

Vereiste tekst Compatibiliteit
# VM-buffering forceren
VMForceBuffering 1
 
 • alleen macOS
 • v14.1 of hoger

Wanneer Photoshop wordt uitgevoerd op macOS met minder dan 4 GB RAM, geeft Photoshop het besturingssysteem niet de opdracht het extra RAM te gebruiken als buffer voor het werkbestand van Photoshop om toegang tot dit bestand te versnellen. Met VM-buffering forceren wordt Photoshop gedwongen om RAM op te roepen voor VM-buffering.

Altijd voorbij schuiven

Opmerking:

In huidige versies van Photoshop wordt het gedrag van voorbij schuiven bepaald door een voorkeur:

 • Selecteer Voorkeuren > Gereedschappen en schakel Voorbij schuiven in.

Trage bestanden onthouden

Vereiste tekst Compatibiliteit
# Trage bestanden onthouden
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • v14.1 of hoger

Photoshop verwijdert bestanden standaard uit de recente bestandslijst als het langer duurt dan 1/3 seconde om te bepalen waar het bestand staat wanneer de lijst wordt bijgewerkt nadat u een bestand opent of opslaat. Op sommige verwijderbare apparaten en netwerkstations kan dit langer duren dan 1/3 seconde. Met Trage bestanden onthouden verhindert u dat de lijst met recente bestanden, bestanden vergeet waarvan het opsporen te lang duurt wanneer de lijst wordt bijgewerkt (maximaal 20 seconden). Het opslaan of openen van een bestand kan echter langer duren als deze insteekmodule is geïnstalleerd.

Verouderd retoucheerpenseel inschakelen

Opmerking:

In de huidige versie van Photoshop kunt u het oude gedrag van het retoucheerpenseel herstellen door Verouderde instelling op de balk met gereedschapsopties in te schakelen.

Met een nieuwe verspreidingsschuifregelaar kunt u gelijksoortige resultaten verkrijgen als met het oude algoritme. Raadpleeg Voorbeelden van Retoucheerpenselen voor meer informatie.

Gebruik WinTab in plaats van Windows Ink

Vereiste tekst Compatibiliteit
# Use WinTab
UseSystemStylus 0

 • Alleen Windows

Op Windows 10 gebruikt Photoshop Windows Ink om de interactie tussen Photoshop en een stylus te beheren. Met behulp van Windows Ink verkrijgt u betere streekresultaten en kunt u uw tablet-pc of converteerbare apparaat gebruiken zonder een stuurprogramma te moeten installeren.

Als de tablet een WinTab-stuurprogramma gebruikt en geen optie heeft om Windows Ink te gebruiken, kunt u Photoshop dwingen om WinTab te gebruiken in plaats van Windows Ink.

Zie Tabletondersteuning voor Photoshop voor meer informatie.

Onbeperkte grootte voorvertoning

Vereiste tekst Compatibiliteit
# Onbeperkte grootte voorvertoning
FullPreviewMaxSize 32767

 • v14.1 of hoger

Als u de optie Volledige grootte voor Voorvertoning van afbeelding hebt ingeschakeld in Voorkeuren voor opslaan van bestanden, beperkt Photoshop de grootte van de voorvertoning tot 512 x 512 pixels. De invoegtoepassing Onbeperkte grootte voorvertoning heft de limiet van 512 x 512 pixels op voorvertoningen van bestanden op.

Standaard proportioneel schalen uitschakelen

Opmerking:

In de huidige versie van Photoshop kunt u het oude gedrag voor transformeren herstellen door Voorkeuren > Algemeen > Oude versie van Vrije transformatie gebruiken in te schakelen.

Zien Consistent transformatiegedrag voor meer informatie

Klikken om vast te leggen uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit
# Klikken om vast te leggen uitschakelen
OnCanvasClickToCommit 0
 • v20.0.1 of hoger

Schakel Klikken om vast te leggen uit om het oude vastleggedrag voor bijsnijden, schalen, transformeren of plaatsen te herstellen.

Live overvloeimodi uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit
# Live overvloeimodi uitschakelen
LiveBlendModes 0
 • v20.0.1 of hoger

Schakel Live overvloeimodi uit om live voorvertoningen op canvas van mengmodi van lagen uit te schakelen.

Documentclassificatie uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit
# Documentclassificatie uitschakelen
Documentgroepinschakelen 0
 • v21.0 of hoger

Photoshop legt standaard het documenttype van het document dat wordt opgeslagen vanuit de app voor het Adobe-productverbeteringsprogramma vast.

Onderwerpversie selecteren

Vereiste tekst Compatibiliteit

# Algoritme Onderwerpversie selecteren versie 1 gebruiken

Onderwerpversieselecteren 1

v21.0 - 21.1.3

Indien ingeschakeld, gebruikt Photoshop v21.0 - 21.1.3 het oudere Photoshop 20.x-algoritme voor het selecteren van een onderwerp.