Optionele extensies worden gebruikt voor het beheer van gespecialiseerd gedrag, zoals voorbij schuiven, beheer van VM-buffering en compressie van werkschijven uitschakelen.

Opmerking:

In eerdere versies konden klanten extensie-invoegtoepassingen op Mac OS en registersleutels op Windows installeren om gespecialiseerd gedrag te beheren. Deze oude invoegtoepassingen en registersleutels werken niet langer en retourneren de volgende fout wanneer u ze installeert: Kan de module [naam van invoegtoepassing] niet laden omdat deze niet compatibel is met deze versie van Photoshop.

Opmerking:

Het is nooit raadzaam om invoegtoepassingen van de map met invoegtoepassingen uit een eerdere Photoshop-versie handmatig naar de map met invoegtoepassingen in uw huidige Photoshop-versie te slepen. Zie Problemen met Photoshop-invoegtoepassingen oplossen voor meer informatie.

Extensies inschakelen

 1. Maak een tekstbestand zonder opmaak (.txt) met Kladblok (Windows) of een teksteditor in Mac OS.

 2. Gebruik dit diagram om de vereiste tekst in te voeren waarmee u uw gewenste instelling inschakelt:

  Naam Vereiste tekst
  Async IO uitschakelen AllowAsyncIO 0
  Frictie gebruikerservaring uitschakelen/verminderen ReduceUXFriction 0
  VM-buffering uitschakelen VMDisableBuffering 1
  VM-buffering forceren VMForceBuffering 1
  Compressie werkschijf uitschakelen VMCompressPages 0
  Altijd voorbij schuiven OverscrollAlways 2
  Trage bestanden onthouden RecentFilesSlowTimeout 1200
  Verouderd retoucheerpenseel inschakelen LegacyHealingBrush161 1
  Systeemstylus uitschakelen UseSystemStylus 0
  RealTimeStylus inschakelen uRTS 1
  Onbeperkte grootte voorvertoning FullPreviewMaxSize 32767
  Standaard proportioneel schalen uitschakelen TransformProportionalScale 0
  Klikken om vast te leggen uitschakelen OnCanvasClickToCommit 0
  Live overvloeimodi uitschakelen LiveBlendModes 0

  Opmerking:

  Voorbeeld: typ de volgende tekst:

  # VM-buffering forceren
  VMForceBuffering 1

  in het tekstbestand. Zet de vereiste tekst van elke instelling op een nieuwe regel in het tekstbestand.

 3. Sla het bestand op als PSUserConfig.txt naar de map met instellingen voor uw Photoshop-versie: 

  • Windows[installatieschijf]:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5\Adobe Photoshop CC 2015 Settings\
  • Mac OS: /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2015.5 Settings/
  Opmerking: Sommige bestanden en mappen zijn verborgen op Windows. Raadpleeg Verborgen bestanden en mappen weergeven in Windows 10 en eerder voor meer informatie.
   
  Opmerking: de gebruikersmap Library is verborgen op Mac OS 10.7 en later. Raadpleeg Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen | Mac OS 10.7 en later voor meer informatie.

Beschrijvingen en compatibiliteit van extensies

Async IO uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Async IO uitschakelen
AllowAsyncIO 0
 • CC (v14.1 of later)
n.v.t.

Frictie gebruikerservaring uitschakelen/verminderen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing

# UX-frictie uitschakelen/verminderen

ReduceUXFriction 0

 • CC 2015.5 (v17.0 of hoger)
n.v.t.

Wanneer dit is ingeschakeld en de gebruiker op het canvas met een actieve Type-laag klikt, wordt de tekst doorgevoerd zonder dat de gebruiker op Enter of Esc hoeft te drukken of op het selectievakje Doorvoeren op de optiebalk hoeft te klikken. Als de gebruiker ook probeert een   achtergrondlaag te verplaatsen, verschijnt een prompt met de optie Converteren naar normale laag. Als deze optie wordt uitgeschakeld, wordt de oude of standaardfunctionaliteit geretourneerd.

Compressie werkschijf uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Compressie werkschijf uitschakelen
VMCompressPages 0

 • CC (v14.1 of later)
DisableScratch
Compression.plugin

Photoshop comprimeert standaard de pagina's voordat ze naar het werkbestand worden geschreven. Deze compressie resulteert niet in een kleiner werkbestand omdat Photoshop nog steeds de ruimte moet voorbehouden voor de niet-gecomprimeerde pagina's. Voor trage schijfstations of SCSI-implementaties wordt de tijd die nodig is voor het comprimeren of decomprimeren van gegevens in hoge mate gecompenseerd door de compressie van de gegevens die van en naar de schijf moeten worden overgedragen. Voor snelle schijfstations en SCSI-implementaties is dat niet het geval. Door compressie van werkschijven uit te schakelen, verbeteren de prestaties op computers met snelle schijfstations en SCSI-implementaties enigszins.

VM-buffering uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# VM-buffering uitschakelen
VMDisableBuffering 1

 • Alleen voor Mac
 • CC (v14.1 of later)
DisableVMBuffering.plugin

Wanneer Photoshop wordt uitgevoerd op een Mac met meer dan 4 GB RAM, moet de extra RAM worden gebruikt als buffer voor het werkbestand van Photoshop om toegang tot het werkbestand te versnellen. Als u VM-buffering uitschakelt, heeft Photoshop geen toegang tot de extra RAM.

VM-buffering forceren

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# VM-buffering forceren
VMForceBuffering 1
 
 • Alleen voor Mac
 • CC (v14.1 of later)
ForceVMBuffering.plugin

Wanneer Photoshop wordt uitgevoerd op een Mac met minder dan 4 GB RAM, vertelt Photoshop het besturingssysteem niet om de extra RAM te gebruiken als buffer voor het werkbestand van Photoshop om toegang tot het werkbestand te versnellen. Met VM-buffering forceren wordt Photoshop gedwongen om RAM op te roepen voor VM-buffering.

Altijd voorbij schuiven

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Altijd voorbij schuiven
OverscrollAlways 2
 • CC (alleen v14.1 tot 14.2.1)
Overscroll Always.plugin

Met Altijd voorbij schuiven kunt u een document blijven pannen, zelfs wanneer dit buiten de begrenzingen van het document gaat (gemarkeerd door het standaard grijze gebied dat de begrenzingen van de afbeelding omgeeft). Standaard kunt u afbeeldingen die binnen het documentvenster passen niet voorbij schuiven.

Opmerking:

In huidige versies van Photoshop wordt het gedrag van voorbij schuiven bepaald door een voorkeur:

 • In Photoshop CC 2014 selecteert u Voorkeuren>Interface en schakelt u Voorbij schuiven in.
 • In Photoshop CC 2015 en later selecteert u Voorkeuren>Gereedschappen en schakelt u Voorbij schuiven in.

Trage bestanden onthouden

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Trage bestanden onthouden
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • CC (v14.1 of later)
RememberSlowFiles.plugin

Photoshop verwijdert bestanden standaard uit de recente bestandslijst als het langer duurt dan 1/3 seconde om te bepalen waar het bestand staat wanneer de lijst wordt bijgewerkt nadat u een bestand opent of opslaat. Op sommige verwijderbare apparaten en netwerkstations kan dit langer duren dan 1/3 seconde. Met Trage bestanden onthouden verhindert u dat de lijst met recente bestanden, bestanden vergeet waarvan het opsporen te lang duurt wanneer de lijst wordt bijgewerkt (maximaal 20 seconden). Het opslaan of openen van een bestand kan echter langer duren als deze insteekmodule is geïnstalleerd.

Verouderd retoucheerpenseel inschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
LegacyHealingBrush161 1
 • CC 2015.1 (alleen 16.1.x)
n.v.t.

Opmerking:

In Photoshop CC 2015.5 of later kunt u voor de werking van het retoucheerpenseel terugkeren naar het verouderde Photoshop CC 2014 door Voorkeuren > Gereedschappen > Verouderd retoucheeralgoritme gebruiken voor retoucheerpenseel in te schakelen.

Photoshop CC 2015 introduceerde een nieuw algoritme voor een niet-realtime-retoucheerpenseel. Sommige gebruikers geven echter de voorkeur aan het oude algoritme en/of de feedback van het retoucheerpenseel. Er zijn drie opties waarmee u het gedrag van het retoucheerpenseel in CC 2015.1.x kunt bepalen:

0: realtime-algoritme van Photoshop CC 2015 met realtimefeedback van de gebruikersinterface

1: algoritme van retoucheerpenseel in Photoshop CC 2014 en eerder (verouderd), met niet-realtimefeedback van de gebruikersinterface

2: realtime-algoritme van Photoshop CC 2015 met niet-realtimefeedback van de gebruikersinterface 

Opmerking:

Opmerking: in Photoshop CC 2015.1 is een nieuwe verspreidingsschuifregelaar geïntroduceerd waarmee u resultaten verkrijgt vergelijkbaar met het oudere algoritme. Raadpleeg Voorbeelden van Retoucheerpenselen voor meer informatie.

Systeemstylus uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Use WinTab
UseSystemStylus 0

 • Alleen Windows
 • CC 2014 (v15.x of later)
n.v.t.

Op Windows 8 of later gebruikt Photoshop (CC 2014 of later) Windows Ink om de interactie tussen Photoshop en een stylus te beheren. Met behulp van Windows Ink verkrijgt u betere streekresultaten en kunt u uw tablet-pc of converteerbare apparaat gebruiken zonder een stuurprogramma te moeten installeren.

Als de tablet een WinTab-stuurprogramma gebruikt dat geen optie heeft voor het gebruik van Windows Ink of als u andere problemen aantreft, kunt u Systeemstylus uitschakelen gebruiken om Photoshop te dwingen WinTab te gebruiken.

Zie Tabletondersteuning voor Photoshop voor meer informatie.

RealTimeStylus inschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Allow RTS
uRTS 1

 • Alleen Windows
 • CC (alleen v14.2.x)
n.v.t.

Wanneer u Photoshop CC (v14.2.x) op Windows 8.x uitvoert, gebruikt Photoshop de WinTab-technologie van Microsoft om de interactie tussen Photoshop en een stylus te bepalen. Als uw tablet problemen ondervindt met het gebruik van WinTab, kunt u RealTimeStylus inschakelen gebruiken om Photoshop te dwingen Windows Ink te gebruiken. U profiteert dan mogelijk van betere stylusprestaties.

Zie Tabletfuncties werken niet in Photoshop (v14.2.x) | Windows voor meer informatie.

Onbeperkte grootte voorvertoning

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Onbeperkte grootte voorvertoning
FullPreviewMaxSize 32767

 • CC (v14.1 of later)
Unlimited Preview Size.plugin

Als u de optie Volledige grootte voor Voorvertoning van afbeelding hebt ingeschakeld in Voorkeuren voor opslaan van bestanden, beperkt Photoshop de grootte van de voorvertoning tot 512 x 512 pixels. De invoegtoepassing Onbeperkte grootte voorvertoning heft de limiet van 512 x 512 pixels op voorvertoningen van bestanden op.

Standaard proportioneel schalen uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Standaard proportioneel schalen uitschakelen TransformProportionalScale 0 
 • CC (2019 of later)
n.v.t.

Standaard proportioneel schalen uitschakelen herstelt het oude schaalgedrag.

Klikken om vast te leggen uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Klikken om vast te leggen uitschakelen
OnCanvasClickToCommit 0
 • CC 2019 (v20.0.1 of hoger
n.v.t.

Met Klikken om vast te leggen uitschakelen wordt het oude vastleggedrag voor bijsnijden, schalen, plaats of tekst hersteld.

Live overvloeimodi uitschakelen

Vereiste tekst Compatibiliteit Oude naam van invoegtoepassing
# Live overvloeimodi uitschakelen
LiveBlendModes 0
 • CC 2019 (v20.0.1 of hoger)
n.v.t.

Live overvloeimodi uitschakelen schakelt live voorvertoningen op canvas van overvloeimodi voor lagen uit.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid