Formulieren invullen

In dit document wordt uitgelegd hoe u PDF-formulieren invult met gebruik van de desktopapplicatie Acrobat of Reader.

Is het formulier invulbaar?

Niet alle formulieren zijn invulbaar. Soms converteren de makers hun PDF's niet naar interactieve invulbare formulieren. Of ontwerpen ze met opzet een formulier dat u alleen handmatig of met het gereedschap Invullen en ondertekenen kunt invullen. Deze niet-interactieve formulieren worden vlakke formulieren genoemd.

Interactieve formulieren in Acrobat Reader
Interactief invulbaar formulier in Acrobat Reader: markering waar u moet typen

Vlak formulier in Acrobat Reader
Niet-interactief, vlak formulier in Acrobat Reader: gebruik de gereedschappen van Invullen en ondertekenen om op een willekeurige locatie op het formulier tekst en andere symbolen toe te voegen

Interactieve formulieren invullen

Een interactief formulier bevat velden die u kunt selecteren of invullen.

Interactief formulier in Acrobat
Interactief invulbaar formulier

A. De paarse berichtenbalk geeft aan dat er invulbare velden zijn. B. Wanneer erop wordt geklikt, ziet u waar deze invulbare velden staan. 

 1. Klik indien nodig met de rechtermuisknop op het document en selecteer het gereedschap Handje of het gereedschap Selecteren in het pop-upmenu.

  De aanwijzer verandert in een ander pictogram terwijl u deze over een veld beweegt. Het gereedschap Handje  verandert bijvoorbeeld in een I-straal wanneer u tekst in het formulierveld kunt typen. Sommige tekstvelden zijn dynamisch. Dit wil zeggen dat de grootte ervan automatisch wordt aangepast aan de hoeveelheid gegevens die u invoert, en dat deze over meerdere pagina's kunnen doorlopen.

 2. (Optioneel) U kunt formuliervelden gemakkelijker herkennen als u op de knop Bestaande velden markeren in de berichtenbalk van het document klikt. Formuliervelden worden weergegeven met een gekleurde achtergrond (standaard lichtblauw) en alle vereiste formuliervelden hebben een contour in een andere kleur (standaard rood).

 3. Klik op opties om ze te selecteren, bijvoorbeeld op keuzerondjes. Klik binnen een tekstveld om te typen.
  Druk op Tab om naar voren te gaan, of op Shift-Tab om naar achteren te gaan.
 4. Wanneer u gereed bent, klikt u op de knop Verzenden om de gegevens te verzenden naar een server of om een e-mailbericht maken voor het verzenden van de gegevens. De knop Verzenden kan worden weergegeven in de paarse berichtenbalk boven aan het formulier of in de formulierinhoud.

Voor tips en oplossingen voor problemen bij het voltooien van formulieren gaat u naar Problemen met formulieren oplossen.

Vlakke formulieren invullen met de gereedschappen van Invullen en ondertekenen

Een vlak formulier heeft geen interactieve velden. U kunt echter de gereedschappen van Invullen en ondertekenen gebruiken om overal op het formulier tekst en andere symbolen toe te voegen. Voor instructies gaat u naar PDF-formulieren invullen.

Vlakke formulieren in een browser invullen

Een gebruikelijke manier om een PDF-formulier te bekijken in een webbrowser is bijvoorbeeld door op een koppeling op een website te klikken. Als het formulier geen interactieve velden bevat, vult u het in met de gereedschappen van Invullen en ondertekenen. Sla het formulier op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat of Acrobat Reader. Voor instructies gaat u naar PDF-formulieren invullen.

Het formulier opslaan uw computer
Sla het formulier op, open het in Acrobat of Acrobat Reader en kies Gereedschappen > Invullen en ondertekenen.

Opties voor het werken in formulieren

Toets

Resultaat

Tab of Shift+Tab

Accepteert het typen en gaat naar het volgende veld

Pijl-omhoog/links

Selecteert het vorige keuzerondje in een groep

Pijl-omlaag/rechts

Selecteert het volgende keuzerondje

Esc

Afwijzen en het formulierveld deselecteren

Esc (dubbelklikken)

Volledige schermmodus wordt afgesloten

Enter of Return (eenregelig tekstveld)

Accepteert het typen en deselecteert het veld

Enter of Return (meerregelig tekstveld)

Nieuwe alinea in hetzelfde formulierveld

Enter of Return (selectievakje)

Schakelt het selectievakje in of uit

Enter (toetsenbord)

Accepteert het typen en deselecteert het huidige formulierveld

(Windows) Ctrl+Tab Hiermee wordt een tab in een tekstveld ingevoegd
(Mac) Alt+Tab Hiermee wordt een tab in een tekstveld ingevoegd

Formulieren automatisch invullen (alleen interactieve formulieren)

De functie voor Automatisch aanvullen slaat alle items op die u in een interactief formulierveld typt. Vervolgens stelt de functie voor Automatisch aanvullen reacties voor (of voert deze in) die overeenkomen met wat u in andere formuliervelden hebt getypt. De suggesties worden weergegeven in een pop-upmenu, waarin u een keuze kunt maken. De functie Automatisch aanvullen is standaard uitgeschakeld. U moet deze dus activeren in de voorkeuren voor Formulieren als u er gebruik van wilt maken.

Als u een item uit het geheugen van Automatisch aanvullen wilt verwijderen, bijvoorbeeld een verkeerd gespeld item dat u later hebt verbeterd, kunt u de lijst in Voorkeuren openen en bewerken.

Opmerking:

De voorkeursinstellingen voor formulieren hebben betrekking op de manier waarop de applicatie omgaat met geopende formulieren terwijl u hieraan werkt. De voorkeuren worden niet opgeslagen in de PDF-formulieren zelf.

De optie Automatisch aanvullen inschakelen

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat Acrobat Reader > Voorkeuren (Mac OS).

 2. Selecteer links Formulieren.

 3. Kies onder Automatisch aanvullen de optie Standaard of Geavanceerd.

 4. Schakel Numerieke gegevens onthouden in als u wilt dat in het geheugen van Automatisch aanvullen getallen worden opgeslagen die u in formulieren typt.

Opmerking:

Wanneer u een optie selecteert in het menu Automatisch aanvullen, wordt in het tekstgebied eronder een beschrijving gegeven van de werking van Automatisch aanvullen met de desbetreffende instelling.

Een item verwijderen uit het geheugen van Automatisch aanvullen

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren openen.

 2. Selecteer links Formulieren.

 3. Klik bij Automatisch aanvullen op Itemlijst bewerken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Itemlijst Automatisch aanvullen en klik vervolgens op Ja in het bevestigingsdialoogvenster:

  • Als u alle items wilt verwijderen, klikt u op Alles verwijderen.
  • Als u bepaalde items wilt verwijderen, selecteert u de items en klikt u op Verwijderen. (Houd Shift ingedrukt om meerdere aangrenzende items te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt om meerdere niet-aangrenzende items te selecteren.)

Vlakke formulieren invulbaar maken (Acrobat Pro)

U kunt een vlak formulier wijzigen in een invulbaar formulier met het gereedschap Formulier voorbereiden of gewoon door de gereedschappen van Invullen en ondertekenen in te schakelen. Gebruikers van Acrobat en Acrobat Reader kunnen de gereedschappen van Invullen en ondertekenen in vlakke formulieren gebruiken.

Interactief formulier

Als u een interactief formulier wilt maken, gebruikt u het gereedschap Formulieren voorbereiden. Zie Een formulier maken van een bestaand document.

Vlak formulier

Als u de gereedschappen voor Invullen en ondertekenen wilt inschakelen, kiest u Bestand > Opslaan als ander bestand > Uitgebreide PDF Reader > Meer gereedschappen (inclusief voor invullen van formulieren en opslaan).

De gereedschappen zijn alleen ingeschakeld voor het huidige formulier. Als u een ander formulier maakt, voert u deze taak opnieuw uit om gebruikers van Acrobat Reader in staat te stellen de gereedschappen te gebruiken.

Formulieren opslaan

 • Als u het ingevulde formulier wilt opslaan, kiest u Bestand > Opslaan als en geeft u het bestand een andere naam.

 • Als u uitgebreide Reader-functies wilt verwijderen, kiest u Bestand > Kopie opslaan.

 • Als u Reader-gebruikers wilt toestaan de gegevens op te slaan die ze hebben getypt, kiest u Bestand > Opslaan als > Uitgebreide PDF Reader > Meer gereedschappen inschakelen (inclusief Formulier invullen en opslaan).

 1. Klik op de knop Afdrukken of kies Bestand > Afdrukken.

 2. Kies een printer in het menu boven aan het dialoogvenster Afdrukken.

 3. In het menu Opmerkingen en formulieren rechtsboven in het dialoogvenster Afdrukken kiest u een van de volgende opties en klikt u op OK:

  • (Interactief of vlak formulier) Als u het formulier en de getypte gegevens wilt afdrukken, kiest u Document. Met deze optie wordt tekst die u hebt getypt, afgedrukt met het gereedschap Tekst toevoegen.

  • (Interactief of vlak formulier) Als u het formulier, de getypte gegevens en eventuele opmerkingen wilt afdrukken, kiest u Document en markeringen. Met deze optie wordt tekst die u hebt getypt, afgedrukt met het gereedschap Tekst toevoegen.

  • (Alleen interactief formulier) Als u alleen de getypte gegevens en niet het formulier zelf wilt afdrukken, kiest u Alleen formuliervelden.

Niet-opgeslagen formulieritems wissen

 1. Kies Gereedschappen > Formulieren voorbereiden. Klik in het deelvenster aan de rechterkant op Meer en kies vervolgens Formulier wissen.

Formuliergegevens importeren of exporteren (alleen in Reader, niet in een browser)

In bepaalde workflows dienen gebruikers ingevulde formulieren in als alleen-gegevensbestanden, in bijvoorbeeld de FDF- of XML-indeling. In Acrobat Reader kunt u de gegevens importeren en deze weergeven in de context van de volledige PDF:

 1. Klik rechtsboven in het venster op Uitgebreid en klik op Gegevens importeren.

En zo kunt u ook de gegevens in een voltooid PDF-formulier opslaan als een gegevensbestand in een andere bestandsindeling:

 1. Klik rechtsboven in het venster op Uitgebreid en klik op Gegevens exporteren.

Zie Formuliergegevensbestanden beheren in de Help bij Acrobat voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account