Formulieren invullen

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Is het formulier invulbaar?

Niet alle formulieren zijn invulbaar. Soms converteren de makers hun PDF's niet naar interactieve invulbare formulieren. Of ontwerpen ze met opzet een formulier dat u alleen handmatig of met het gereedschap Invullen en ondertekenen kunt invullen. Deze niet-interactieve formulieren worden vlakke formulieren genoemd.

Interactieve formulieren in Acrobat Reader
Interactief invulbaar formulier in Acrobat Reader: markering waar u moet typen

Vlak formulier in Acrobat Reader
Niet-interactief, vlak formulier in Acrobat Reader: gebruik de gereedschappen van Invullen en ondertekenen om op een willekeurige locatie op het formulier tekst en andere symbolen toe te voegen

Interactieve formulieren invullen

Een interactief formulier bevat velden die u kunt selecteren of invullen.

Interactief formulier in Acrobat
Interactief invulbaar formulier

A. De paarse berichtenbalk geeft aan dat er invulbare velden zijn. B. Wanneer erop wordt geklikt, ziet u waar deze invulbare velden staan. 

 1. Selecteer indien nodig het Handje of de tool Selecteren in het contextmenu van de pagina (klik met de rechtermuisknop op de pagina om het contextmenu te openen).

  De aanwijzer verandert in een ander pictogram terwijl u deze over een veld beweegt. Het gereedschap Handje  verandert bijvoorbeeld in een I-straal wanneer u tekst in het formulierveld kunt typen. Sommige tekstvelden zijn dynamisch. Dit wil zeggen dat de grootte ervan automatisch wordt aangepast aan de hoeveelheid gegevens die u invoert, en dat deze over meerdere pagina's kunnen doorlopen.

 2. Klik ergens in het formulier om toegang te krijgen tot opties, zoals keuzerondjes. Klik in een tekstveld om te typen.

  Druk op Tab om vooruit te gaan of op Shift+Tab om terug te gaan.

 3. Wanneer u klaar bent, verzendt u het formulier om de gegevens naar een server te verzenden of maakt u een e-mail om de gegevens te verzenden.

Voor tips en oplossingen voor problemen bij het voltooien van formulieren gaat u naar Problemen met formulieren oplossen.

Vlakke formulieren invullen met de gereedschappen van Invullen en ondertekenen

Een vlak formulier heeft geen interactieve velden. U kunt echter de tools voor Invullen en ondertekenen gebruiken om overal op het formulier tekst en andere symbolen toe te voegen. Voor instructies gaat u naar PDF-formulieren invullen.

Vlakke formulieren in een browser invullen

Een veelgebruikte manier om een PDF-formulier weer te geven is in een webbrowser, bijvoorbeeld wanneer u een koppeling op een website volgt. Als het formulier geen interactieve velden bevat, kunt u tools Invullen en ondertekenen gebruiken om het formulier in te vullen. Sla het formulier op uw computer en open het vervolgens rechtstreeks in Acrobat of Acrobat Reader. Voor instructies gaat u naar PDF-formulieren invullen.

Het formulier opslaan uw computer
Sla het formulier op, open het in Acrobat of Acrobat Reader en kies Gereedschappen > Invullen en ondertekenen.

Opties voor het werken in formulieren

Toets

Resultaat

Tab of Shift+Tab

Accepteert het typen en gaat naar het volgende veld

Pijl-omhoog/links

Selecteert het vorige keuzerondje in een groep

Pijl-omlaag/rechts

Selecteert het volgende keuzerondje

Esc

Afwijzen en het formulierveld deselecteren

Esc (dubbelklikken)

Modus Volledig scherm wordt afgesloten

Enter of Return (eenregelig tekstveld)

Accepteert het typen en deselecteert het veld

Enter of Return (meerregelig tekstveld)

Nieuwe alinea in hetzelfde formulierveld

Enter of Return (selectievakje)

Schakelt het selectievakje in of uit

Enter (toetsenbord)

Accepteert het typen en deselecteert het huidige formulierveld

(Windows) Ctrl+Tab Hiermee wordt een tab in een tekstveld ingevoegd
(macOS) command+Tab Hiermee wordt een tab in een tekstveld ingevoegd

Formulieren automatisch invullen (alleen interactieve formulieren)

De functie voor Automatisch aanvullen slaat alle items op die u in een interactief formulierveld typt. Vervolgens stelt de functie voor Automatisch aanvullen reacties voor (of voert deze in) die overeenkomen met wat u in andere formuliervelden hebt getypt. De suggesties worden weergegeven in een pop-upmenu, waarin u een keuze kunt maken. De functie Automatisch aanvullen is standaard uitgeschakeld. U moet deze dus activeren in de voorkeuren voor Formulieren als u er gebruik van wilt maken.

Als u een item uit het geheugen van Automatisch aanvullen wilt verwijderen, bijvoorbeeld een verkeerd gespeld item dat u later hebt verbeterd, kunt u de lijst in Voorkeuren openen en bewerken.

Opmerking:

De voorkeuren voor formulieren zijn van toepassing op de manier waarop de applicatie omgaat met open formulieren terwijl u werkt. De voorkeuren worden niet opgeslagen in de PDF-formulieren zelf.

De optie Automatisch aanvullen inschakelen

 1. Selecteer in het hamburgermenu Voorkeuren (Windows®) of selecteer Acrobat/Acrobat Reader > Voorkeuren (macOS).

 2. Selecteer in het dialoogvenster Voorkeuren Formulieren als voorkeurscategorie.

 3. Kies onder Automatisch aanvullen de optie Standaard of Geavanceerd.

 4. Schakel Numerieke gegevens onthouden in als u wilt dat in het geheugen van Automatisch aanvullen getallen worden opgeslagen die u in formulieren typt.

Opmerking:

Wanneer u een optie selecteert in het menu Automatisch aanvullen, wordt in het tekstgebied eronder een beschrijving gegeven van de werking van Automatisch aanvullen met de desbetreffende instelling.

Een item verwijderen uit het geheugen van Automatisch aanvullen

Opmerking:

Wanneer u een optie selecteert in het menu Automatisch aanvullen, wordt in het tekstgebied eronder een beschrijving gegeven van de werking van Automatisch aanvullen met de desbetreffende instelling.

Een item verwijderen uit het geheugen van Automatisch aanvullen

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren.Selecteer in het hamburgermenu de optie Voorkeuren (Windows®) of AcrobatAcrobat Reader > Voorkeuren (macOS).

 2. Selecteer links Formulieren.

 3. Klik bij Automatisch aanvullen op Itemlijst bewerken.

 4. Voer in het dialoogvenster Invoerlijst automatisch aanvullen een van de volgende handelingen uit en selecteer vervolgens Ja om te bevestigen:

  • Als u alle vermeldingen wilt verwijderen, selecteert u Alles verwijderen.
  • Als u bepaalde vermeldingen wilt verwijderen, selecteert u de vermeldingen en klikt u op Verwijderen. (Houd Shift ingedrukt om meerdere aangrenzende vermeldingen te selecteren. Houd Ctrl ingedrukt om meerdere niet-aangrenzende vermeldingen te selecteren.)

Vlakke formulieren invulbaar maken (Acrobat Pro)

U kunt een vlak formulier wijzigen in een invulbaar formulier door de tool Formulier voorbereiden te gebruiken of de tool Invullen en ondertekenen in te schakelen. Gebruikers van Acrobat en Acrobat Reader kunnen de gereedschappen van Invullen en ondertekenen in vlakke formulieren gebruiken.

Interactief formulier

Als u een interactief formulier wilt maken, gebruikt u het gereedschap Formulieren voorbereiden. Zie Een formulier maken van een bestaand document.

Vlak formulier

Om de tools voor Invullen en ondertekenen in te schakelen kiest u in het hamburgermenu (menu Bestand in macOS) Opslaan als overige > Acrobat Reader Extended PDF >Meer tools inschakelen (inclusief Formulier invullen en opslaan).

De gereedschappen zijn alleen ingeschakeld voor het huidige formulier. Als u een ander formulier maakt, voert u deze taak opnieuw uit om gebruikers van Acrobat Reader in staat te stellen de gereedschappen te gebruiken.

Formulieren opslaan

 • Als u het ingevulde formulier wilt opslaan, kiest u Opslaan als in het hamburgermenu (Bestand > Opslaan als in macOS) en geeft u het bestand een andere naam.

 • Als u uitgebreide Acrobat Reader-functies wilt verwijderen, kiest u Een kopie opslaan (Bestand > Een kopie opslaan in macOS).

 • Om Acrobat Reader-gebruikers toe te staan de gegevens die ze hebben getypt op te slaan, kiest u een van de volgende opties, afhankelijk van uw besturingssysteem:

  Windows®: Opslaan als overige > Acrobat Reader Extended PDF > Meer tools inschakelen (inclusief formulier invullen en opslaan)
  macOS: Bestand > Opslaan als overige > Acrobat Reader Extended PDF > Meer tools inschakelen (inclusief Formulier invullen en opslaan).

 1. Selecteer de knop Afdrukken of Afdrukken in het hamburgermenu (Bestand > Afdrukken in macOS).

 2. Kies een geschikte printer in het dialoogvenster Afdrukken.

 3. Kies in het menu Opmerkingen en formulieren een van de volgende opties en selecteer vervolgens OK:

  • (Interactief of vlak formulier) Als u het formulier en de getypte gegevens wilt afdrukken, kiest u Document. Deze optie drukt tekst af die u hebt getypt de tool Tekst toevoegen.

  • (Interactief of vlak formulier) Als u het formulier, de getypte gegevens en eventuele opmerkingen wilt afdrukken, kiest u Document en markeringen. Deze optie drukt tekst af die u hebt getypt met de tool Tekst toevoegen.

  • (Alleen interactief formulier) Als u alleen de getypte gegevens en niet het formulier zelf wilt afdrukken, kiest u Alleen formuliervelden.

Niet-opgeslagen formulieritems wissen

 1. Kies Tools > Een formulier opstellen. Kies Formulier wissen in het zijpaneel Velden in het menu Opties .

Formuliergegevens importeren of exporteren (alleen Reader-applicatie, niet de browser)

In sommige workflows verzenden personen ingevulde formulieren als uitsluitend gegevensbestanden in een indeling als FDF of XML. In Acrobat Reader kunt u de gegevens importeren om deze in de context van de volledige PDF weer te geven:

 1. Rechtsboven in het venster klikt u op Uitgebreid en vervolgens op Gegevens importeren.

U kunt de informatie ook in een ingevuld PDF-formulier opslaan als een gegevensbestand in een andere indeling:

 1. Rechtsboven in het venster klikt u op Uitgebreid en vervolgens op Gegevens exporteren.

Zie voor meer informatie Formuliergegevensbestanden beheren in Acrobat Help.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?