Handboek Annuleren

PDF-formulieren maken en distribueren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

U kunt eenvoudig een gescand papieren formulier of een eenvoudig formulier dat is gemaakt in Microsoft Word, Excel of een andere applicatie, veranderen in een slim PDF-formulier.

Een geheel nieuw formulier maken

U kunt beginnen met een leeg PDF-bestand. Voeg hieraan de vereiste tekst en labels toe en voeg vervolgens formuliervelden toe om het formulier te voltooien. Zie Een geheel nieuw formulier maken voor meer informatie.

Een formulier maken van een bestaand document

Wanneer u een bestaand document converteert naar een PDF-formulier, voegt Acrobat automatisch interactieve formuliervelden aan het formulier toe. U kunt het formulier vervolgens bewerken om gespecialiseerde formuliervelden, zoals een vervolgkeuzelijst, een keuzelijst of knoppen toe te voegen.

 1. Selecteer in Acrobat Home Alle tools bekijken > Een formulier voorbereiden.

 2. Kies een van de volgende opties:

  Bestand selecteren

  Een bestaand elektronisch document (bijvoorbeeld Word, Excel of PDF) converteren naar een interactief PDF-formulier. Kies een bestand en selecteer Openen.

  Document scannen

  Een papieren formulier scannen en converteren naar een interactief PDF-formulier.

  Starten met lege pagina

  Hiermee maakt u een geheel nieuw formulier, beginnend vanaf een lege pagina. Zie Een geheel nieuw formulier maken voor meer informatie.

 3. Als anderen dit formulier moeten ondertekenen, schakelt u het selectievakje Dit document vereist handtekeningen in.

  Opmerking:

  De automatische detectie voor formuliervelden is standaard ingeschakeld. Als u deze instelling wilt wijzigen, klikt u op de koppeling Wijzigen en kiest u de geschikte instellingen. Zie Voorkeuren voor formulier voor meer informatie.  

 4. Selecteer Formulier maken.

  Acrobat maakt het formulier en opent het in de bewerkingsmodus. In het linkerdeelvenster worden tools voor formuliervelden weergegeven voor het toevoegen van extra velden en het bewerken van het formulier. In het rechterdeelvenster wordt (indien van toepassing) een lijst met bestaande formuliervelden weergegeven.

  Werkbalk Formulier voorbereiden

 5. Controleer de formuliervelden die Acrobat heeft gemaakt. Voeg velden toe met gebruik van de gereedschappen voor formuliervelden in de werkbalk. U kunt zo nodig velden verwijderen, vergroten of verkleinen en rangschikken. U kunt de volgende typen formuliervelden toevoegen:

  Tekst

  Hiermee kunt u tekst aan het PDF-document toevoegen.

  Tekstveld

  Hierin kan de gebruiker tekst typen, bijvoorbeeld een naam, adres of telefoonnummer.

  Afbeeldingsveld

  Een afbeeldingsveld toevoegen. Hiermee kan de gebruiker zoeken naar de afbeelding die hij/zij aan het PDF-document wil toevoegen, en deze selecteren.

  Selectievakje

  Selectievakjes vertegenwoordigen ja/nee-keuzen voor afzonderlijke items. Als het formulier meerdere selectievakjes bevat, kan de gebruiker meestal net zo veel of weinig vakjes selecteren als hij of zij wil.

  Keuzerondje

  Met keuzerondjes wordt een groep items gepresenteerd waaruit de gebruiker één item kan selecteren. Alle keuzerondjes met dezelfde naam fungeren samen als één groep.

  Vervolgkeuzelijst

  Hiermee kan de gebruiker een item in een pop-upmenu kiezen of een waarde typen. U kunt een eigenschap voor een formulierveld instellen die de gebruiker de mogelijkheid geeft een eigen waarde in te voeren.

  Keuzelijst

  Met een keuzelijst wordt een lijst met opties weergegeven die de gebruiker kan selecteren. U kunt een formulierveldeigenschap instellen waardoor de gebruiker meerdere items in de lijst kan selecteren door Shift ingedrukt te houden tijdens het klikken.

  Knop

  Hiermee wordt een handeling gestart op de computer van de gebruiker, bijvoorbeeld het openen van een bestand, het afspelen van een geluid of het verzenden van gegevens naar een webserver. Deze knoppen kunnen worden aangepast met afbeeldingen, tekst en visuele wijzigingen die worden geactiveerd door muishandelingen.

  Datumveld

  Hiermee kan de gebruiker een datum in het PDF-document invoeren.

  E-handtekeningenveld

  Hiermee kan de gebruiker een PDF-document elektronisch ondertekenen met een digitale handtekening.

  Streepjescode

  Hiermee wordt de invoer van bepaalde velden gecodeerd en weergegeven als een visueel patroon dat kan worden geïnterpreteerd door decoderingssoftware of -hardware (apart verkrijgbaar).

 6. Als u bestaande tekst of afbeeldingen wilt wijzigen, selecteert u de knop Terug (<) om naar de tool Bewerken te gaan. Alle velden voor tekst en afbeeldingen kunnen worden bewerkt.  

 7. Als u het formulier wilt testen, selecteert u de knop Voorvertoning aan de linkerkant. Wanneer u een voorbeeld van een formulier bekijkt, ziet u het formulier op dezelfde manier als de ontvangers ervan, zodat u het formulier kunt controleren. Als u een voorbeeld van een formulier bekijkt, kunt u op de knop Voorbeeld afsluiten klikken om terug te gaan naar de bewerkingsmodus.

 8. Sla het formulier op wanneer u klaar bent met uw wijzigingen. U kunt het formulier dan Verzenden of Delen met de beoogde ontvangers.

Zie PDF- of webformulieren distribueren voor informatie over het distribueren van de formulieren en het verzamelen van de reacties.  

Gebruikers van Reader toestaan formuliergegevens op te slaan

Doorgaans kunnen gebruikers van Acrobat Reader en eerder geen kopieën maken van de door hen ingevulde formulieren. U kunt echter de rechten van een PDF uitbreiden zodat deze gebruikers hun formuliergegevens kunnen opslaan. Als u Acrobat Pro hebt, kunt u extra mogelijkheden toevoegen aan gebruikers van Acrobat Reader, zoals het toevoegen van tekst aan niet-interactieve formulieren.

Opmerking:

In tegenstelling tot eerdere versies van Reader bieden Reader XI en alle latere versies van Reader zowel het gereedschap Tekst toevoegen als de mogelijkheid om formuliergegevens op te slaan. Acrobat-gebruikers kunnen in niet-invulbare formulieren typen, opmerkingen toevoegen en PDF's digitaal ondertekenen zonder bepaalde extra rechten nodig te hebben.

 1. Open één PDF of bekijk een voorbeeld van een deel-PDF in een PDF-portfolio.

 2. Kies het hamburgermenu   (Windows) of het menu Bestand (macOS) en selecteer vervolgens Opslaan als overig > Reader Extended PDF en kies dan een van de volgende opties:

  Opmerkingen en meten inschakelen

  (Acrobat Pro) Hiermee kunnen gebruikers opmerkingen toevoegen of toegang krijgen tot Objectgegevens, Meten en Georuimtelijke gereedschappen.

  Meer gereedschappen inschakelen (inclusief formulieren invullen en opslaan)

  Hiermee kunnen gebruikers gegevens opslaan die in interactieve of invulbare formulieren zijn ingevoerd.

Opmerkingen bij het lokaal opslaan van ingevulde formulieren

Bij zowel Acrobat Standard als Acrobat Pro kunnen gebruikers van Adobe Reader 8 of later hun PDF-formulieren lokaal invullen en opslaan. Houd rekening met de volgende twee punten over het gebruik van de uitbreidingsfunctie voor Reader voor het lokaal opslaan van PDF-formulieren (zogenaamde uitgebreide documenten):

Het aantal uitgebreide documenten dat wordt ingezet

Een klant van Acrobat Standard of Acrobat Pro kan een uitgebreid document naar een onbeperkt aantal ontvangers verzenden en door hen laten invullen. Een klant van Acrobat kan bijvoorbeeld een sjabloon van een leeg formulier op een webpagina plaatsen, zodat gebruikers PDF-formulieren lokaal kunnen invullen en opslaan. De sjabloon kan door een onbeperkt aantal personen worden geopend. Bovendien kan de klant van Acrobat een  onbeperkt aantal reacties verzamelen van het ingevulde formulier.

Aantal ontvangers van het uitgebreide document

Een klant van Acrobat Standard of Acrobat Pro kan een uitgebreid document versturen naar een onbeperkt aantal ontvangers. De klant van Acrobat kan een onbeperkt aantal kopieën van het uitgebreide document versturen naar een onbeperkt aantal ontvangers en een onbeperkt aantal reacties verzamelen van het ingevulde formulier.

JavaScript toevoegen aan formulieren

Met de taal JavaScript kunt u interactieve webpagina's maken. Adobe heeft JavaScript uitgebreid, zodat u deze interactiviteit eenvoudig in PDF-formulieren kunt integreren. JavaScript wordt in Acrobat-formulieren meestal gebruikt voor opmaak, berekeningen, gegevenscontrole en het toewijzen van een handeling. In Windows kunt u Adobe PDF-formulieren ook zo configureren dat direct met databases verbinding wordt gemaakt via ODBC (Open Database Connection).

Opmerking:

Als u dynamische formulieren maakt, moet u er rekening mee houden dat Acrobat Reader bepaalde aangepaste JavaScripts niet ondersteunt. Het formulier functioneert mogelijk niet correct wanneer het in Acrobat Reader wordt weergegeven tenzij de aanvullende gebruiksrechten worden toegevoegd aan de PDF.

Aanvullende bronnen

Zie deze bronnen voor meer informatie over Acrobat JavaScript:

Formulieren verspreiden onder (verzenden aan) ontvangers

PDF- of webformulieren distribueren

Nadat u een formulier hebt gemaakt, kiest u een methode om het naar ontvangers te verzenden.

 1. Selecteer Verzenden in de rechterbenedenhoek van het linkerdeelvenster.

 2. Er kan een reeks berichten worden weergegeven, afhankelijk van de voorwaarden die in het formulier worden gedetecteerd. Reageer zo nodig op de weergegeven instructies en sla het formulier op.

 3. Kies een distributie- en verzamelingsmethode:

  E-mail

  Antwoorden verzamelen in uw postvak IN.

  Interne server

  Verspreid de antwoorden en verzamel deze op een interne server zoals SharePoint of een netwerkmap. Zie Een server opgeven voor meer informatie.

 4. Klik op Doorgaan en volg de aanwijzingen op het scherm voor het distribueren van het formulier.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit als u de reacties wilt verzamelen in uw e-mailpostvak:
  • Typ de e-mailadressen, waarbij u deze met een puntkomma van elkaar scheidt. Of klikt op de knop Aan om e-mailadressen te selecteren in uw adresboek.
  • Bewerk het standaardbericht.
  • Selecteer de optie Naam & e-mail verzamelen van ontvangers voor optimaal beheer. Het systeem vraagt ontvangers hun naam en e-mailadres op te geven wanneer ze het formulier verzenden. U ziet dan in Beheer precies wie wanneer heeft gereageerd en wie niet heeft gereageerd.
  • Schakel de optie uit als u anonieme reacties wilt ontvangen of als u de reacties niet zo gedetailleerd wilt volgen.
  Opmerking:

  Als u het e-mailadres van uw ontvangers niet kent, voert u uw eigen e-mailadres in. Het systeem stuurt u een koppeling naar het formulier die u aan ontvangers kunt zenden.

U kunt de status van het gedistribueerde formulier bijhouden door te klikken op Bijhouden rechtsonder in het rechtervenster. Zie Formulierbeheer voor meer informatie.

Adobe Acrobat Sign-formulieren distribueren

Nadat u een Acrobat Sign-formulier hebt gemaakt, gebruikt u de Acrobat Sign-service om het formulier naar ontvangers te verzenden die het vervolgens kunnen invullen en ondertekenen.

 1. Selecteer in de algemene balk Ondertekenen > Elektronische handtekeningen aanvragen.

 2. Typ in het dialoogvenster Ondertekenen de e-mailadressen van de personen die u het document wilt laten ondertekenen. Voeg een bericht toe, indien gewenst. Selecteer vervolgens Specificeren waar te ondertekenen.

 3. Selecteer Verzenden.

  U ontvangt een e-mailbericht van Acrobat Sign met de melding dat de documenten die worden verzonden naar de eerste gebruiker ter ondertekening. De eerste gebruiker ontvangt ook een e-mail waarin hij of zij wordt gevraagd om het document te ondertekenen. Wanneer de gebruiker zijn of haar handtekening toevoegt in het veld Handtekening en vervolgens de knop Klik om te ondertekenen selecteert, wordt het document ter ondertekening naar de volgende gebruiker verzonden, enz.

  Iedereen krijgt een kopie van het ondertekende document en het bestand wordt veilig opgeslagen in de Adobe-cloud.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online