De gebruiksvoorwaarden en elementen van de klantgegevens configureren

De functie Uitdrukkelijke toestemming is beschikbaar voor de volgende serviceniveaus: individueel, team, business en enterprise.


Overzicht

De gebruiksvoorwaarden en het openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens worden vaak aangetroffen als onderdeel van het gebruik van een service zoals Adobe Sign. In deze documenten wordt de relatie tussen de leverancier en de gebruiker gedefinieerd qua beperkingen, verantwoordelijkheden, verwachtingen en in de context van elektronische handtekeningen, een overeenkomst om elektronisch zaken te doen.

In de meeste gevallen volstaat een impliciete overeenkomst met betrekking tot deze documenten. Daarom toont Adobe Sign op duidelijke wijze koppelingen naar deze documenten wanneer een ontvanger toegang heeft tot een overeenkomst in de ondertekeningscyclus.

Sommige compatibiliteitvereisten vereisen echter een meer assertieve acceptatie van deze documenten. Daarom kan een beheerder op accountniveau de instelling Gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid gebruiken om een uitdrukkelijke aanvaarding van elk documenttype af te dwingen. 


Hoe wordt het gebruikt?

In de meeste gevallen worden de Adobe Sign ToU en privacybeleid aan de ontvanger gepresenteerd voordat deze interactie met de overeenkomst kan hebben. Er zijn twee belangrijke uitzonderingen op deze regel:

 • Ontvangers die een actieve gebruiker hebben in hetzelfde account als de afzender.
 • Ontvangers die de overeenkomst openen terwijl ze zijn aangemeld bij Adobe Sign.  

De klantgegevens worden aan de ontvanger gepresenteerd op basis van de accountconfiguratie. Als er ook een aangepaste ToU is geconfigureerd, wordt deze samen met de CD gepresenteerd.

De standaardinstelling (impliciete toestemming) geeft de koppeling naar de consumenteninformatie weer op het moment dat de ontvanger zijn/haar handtekening voltooit. (zie onderstaand voorbeeld)

De toestemmingspagina voor gebruiksvoorwaarden en de klantgegevens

Door het activeren van Uitdrukkelijke toestemming moet de ontvanger actief een vakje selecteren om te bevestigen dat hij/zij akkoord gaat met de ToU en CD.

Door het activeren van Gedwongen bekijken moet de ontvanger elk document afzonderlijk openen en vervolgens actief een vakje selecteren om akkoord te gaan met de voorwaarden.

Opmerking:

Als tweestapsverificatie is ingesteld, moet de ontvanger zijn/haar identiteit eerst verifiëren om de ToU/CD te kunnen aanvaarden.


Aanmelden bij het auditrapport

Wanneer Uitdrukkelijke toestemming is geactiveerd, geeft het auditrapport weer dat de gebruiksvoorwaarden en de klantgegevens zijn geaccepteerd.


Aangepaste ToU/klantgegevens toevoegen (alleen voor servicelidmaatschappen op enterpriseniveau)

Klanten met een servicelidmaatschap op enterpriseniveau kunnen hun eigen (aanvullende) ToU en klantgegevens verschaffen. Deze optie is momenteel niet zichtbaar in de interface voor de klant. Als u deze functie wilt gebruiken, doet u het volgende:

 • Maak uw ToU/CD beschikbaar via een openbare URL.
 • Neem contact op met het Ondersteuningsteam en geef hen de URL.
  • Adobe moet de inhoud van het document controleren en goedkeuren.
 • Zodra de inhoud is goedgekeurd, wordt de verstrekte URL geconfigureerd in uw account en verwijst de koppeling naar uw pagina.


Configureerbare opties

Als het nodig is om groepsinstellingen anders te configureren dan de accountinstelling, kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam om andere instellingen te laten toepassen op groepsniveau. Instellingen op groepsniveau overschrijven de instellingen op accountniveau.

Dit zijn de opties voor deze functie:

 • Definieer wanneer de CD en aangepaste ToU worden weergegeven, per ontvangersrol, op account- of groepsniveau.
 • Elke ontvangersrol kan afzonderlijk worden geconfigureerd.

Voorbeeld van elke instelling

De instelling:

Instelling voor impliciete toestemming

Het acceptatieproces:

 1. Accepteer de Adobe Sign ToU en privacybeleid door de knop Doorgaan te selecteren (na het openen van de overeenkomst).
 2. Vul de velden van de overeenkomst in zoals vereist.
 3. Accepteer de klantgegevens en aangepaste ToU door de knop Klikken om te ondertekenen te selecteren.
Het resultaat van impliciete toestemming in de app

De instelling:

Instelling voor uitdrukkelijke toestemming

Het acceptatieproces:

 1. Accepteer de Adobe Sign ToU en privacybeleid door de knop Doorgaan te selecteren (na het openen van de overeenkomst).
 2. Vul de velden van de overeenkomst in zoals vereist.
 3. Accepteer de Klantgegevens en aangepaste ToU door het vakje te selecteren.
 4. Klik om te ondertekenen wanneer u klaar bent.
Het resultaat van de uitdrukkelijke toestemming

De instelling:

Uitdrukkelijke toestemming is vereist voordat u de instelling van de overeenkomst kunt bekijken

Het acceptatieproces:

 1. Accepteer de Adobe Sign ToU en privacybeleid door het vakje te selecteren.
 2. Accepteer de aangepaste ToU en CD door het vakje te selecteren.
 3. Selecteer de knop Accepteren om naar de overeenkomst te gaan.
 4. Vul de velden van de overeenkomst in zoals vereist.
 5. Klik om te ondertekenen wanneer u klaar bent.
Uitdrukkelijke toestemming is vereist voordat u de overeenkomst kunt bekijken

De instelling:

Uitdrukkelijke toestemming met de instelling Gedwongen bekijken

Het acceptatieproces:

 1. Accepteer de Adobe Sign ToU en privacybeleid door het vakje te selecteren.
 2. Bekijk de aangepaste ToU door op de koppeling Gebruiksvoorwaarden te klikken.
 3. Bekijk de CD door op de koppeling Klantgegevens te klikken.
 4. Accepteer de aangepaste ToU en CD door het vakje te selecteren.
 5. Selecteer de knop Accepteren om naar de overeenkomst te gaan.
 6. Vul de velden van de overeenkomst in zoals vereist.
 7. Klik om te ondertekenen wanneer u klaar bent.
Gedwongen bekijken


De functie in- en uitschakelen

Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Voorkeuren handtekening > Extra Instellingen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account