De gebruiksvoorwaarden en elementen van de klantgegevens configureren

De functie Uitdrukkelijke toestemming is beschikbaar voor de volgende serviceniveaus: individueel, team, business en enterprise. Aangepaste Openbaarmakingen van consumenten is beschikbaar voor klanten met ondernemingsserviceplannen.

Het proces van uitdrukkelijke toestemming met geforceerde beoordeling vereist dat de ontvanger de Openbaarmakingen van consumenten opent en positief bevestigt (in stappen 1 tot en met 3) dat hij/zij akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en Openbaarmakingen van consumenten. Stap 6 bevestigt de toestemming voor elektronisch zakendoen. Deze afspraken zijn weergegeven in een afzonderlijke record die is vastgelegd in het controlerapport van de overeenkomst.

Overzicht

Gebruiksvoorwaarden (ToU) en documenten met openbaarmaking van consumenten (CD) maken vaak deel uit van de gebruikerservaring bij het gebruik van een service zoals Adobe Acrobat Sign. Ze helpen zakelijke relaties te definiëren in termen van beperkingen, verantwoordelijkheden, verwachtingen en maken het voor de partijen mogelijk om, binnen de context van elektronische handtekeningen, elektronisch zaken te doen.

In de meeste gebruiksscenario's volstaat een impliciete overeenkomst met betrekking tot deze documenten. Daarom toont Acrobat Sign op duidelijke wijze koppelingen naar deze documenten wanneer een ontvanger toegang heeft tot een overeenkomst in de ondertekeningscyclus.

Sommige compatibiliteitvereisten vergen echter een meer assertieve acceptatie van deze documenten. Om aan die behoefte te voldoen stellen de Gebruiksvoorwaarden en openbaarmaking van consumenten instellingen een beheerder op accountniveau in staat om een uitdrukkelijke overeenkomst voor elk documenttype te vereisen. Deze functies zijn beschikbaar voor klanten met individuele, team-, bedrijfs- en ondernemingslidmaatschappen. Daarnaast zijn aangepaste Openbaarmakingen van consumenten beschikbaar voor klanten met een bedrijfsservicelidmaatschap.

Gebruik

In de meeste gebruiksscenario's worden de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Acrobat Sign aan de ontvanger gepresenteerd voordat deze kan reageren op de overeenkomst. Er zijn twee belangrijke uitzonderingen op deze regel:

 • Ontvangers die een actieve gebruiker hebben in hetzelfde account als de afzender.
 • Ontvangers die toegang hebben tot de overeenkomst terwijl ze zijn aangemeld bij Acrobat Sign.  

De klantgegevens worden aan de ontvanger gepresenteerd op basis van de accountconfiguratie.  

De standaardinstelling (impliciete toestemming) geeft de koppeling naar de Openbaarmakingen van consumenten weer op het moment dat de ontvanger zijn/haar handtekening voltooit.  

Instemming met Gebruiksvoorwaarden en Openbaarmakingen van consumenten bij ondertekening

Door het activeren van Uitdrukkelijke toestemming moet de ontvanger actief een vakje selecteren om te bevestigen dat hij/zij akkoord gaat met de ToU en CD.

Door het activeren van Gedwongen bekijken moet de ontvanger elk document afzonderlijk openen en vervolgens actief een vakje selecteren om akkoord te gaan met de voorwaarden.

Opmerking:

Als verificatie is ingesteld, moet de ontvanger zijn/haar identiteit eerst verifiëren. Daarna kan hij/zij de ToU/CD accepteren.

Aanvaarding logboekregistratie in het controlerapport

Wanneer Uitdrukkelijke toestemming is ingeschakeld, weerspiegelt het controlerapport de aard van de acties van de ontvanger bij het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden en het Openbaarmakingsbeleid voor consumentengegevens:

Uitdrukkelijke toestemming bij het aanmelden in het auditlogboek
Controlerapport met uitdrukkelijke toestemming

De instelling voor impliciete toestemming weerspiegelt geen openlijke aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en het Openbaarmakingsbeleid voor consumenten in het controlerapport:

Impliciete toestemming in het auditlogboek
Controlerapport met impliciete toestemming

Configureerbare opties

De instellingen op accountniveau kunnen worden geopend door u aan te melden als beheerder op accountniveau van Acrobat Sign en te navigeren naar Accountinstellingen > Voorkeuren handtekening > Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid

Alle bedieningselementen kunnen ook op groepsniveau worden geconfigureerd. Onthoud het volgende:

 • Alle groepen nemen standaard de instellingen op accountniveau over.
 • Configuraties op groepsniveau overschrijven de instellingen op accountniveau.
 • Alle ondertekeningsvoorkeuren die in de overeenkomst zijn opgenomen, zijn afgeleid van de instellingen van de groep waaruit de overeenkomst wordt verzonden.

Dit zijn de opties voor deze functie:

 • Definieer wanneer de CD- en TOU-acceptatie wordt weergegeven aan de ontvanger.
 • Definieer het acceptatieproces op basis van de rol van de ontvanger.
Besturingselementen in de gebruikersinterface

Proces per toestemmingsoptie:

De insteloptie - Instemmen met voorwaarden bij ondertekenen:

Instelling voor impliciete toestemming

Het acceptatieproces:

 1. Accepteer de Adobe ToU en -privacybeleid door de knop Doorgaan te selecteren (na het openen van de overeenkomst).
 2. Vul de velden van de overeenkomst in zoals vereist.
 3. Accepteer de Openbaarmaking voor consumenten door op de knop Klikken om te ondertekenen te klikken.
Impliciete toestemmingsstappen om de ToU en CD te accepteren

Impliciete toestemming wordt niet uitdrukkelijk vastgelegd in het controlerapport van de overeenkomst. De ondertekeningsgebeurtenis registreert de impliciete toestemming van de ontvanger zoals beschreven in stap 3 van het acceptatieproces

Impliciete toestemming in het auditlogboek

De insteloptie - Akkoord gaan met voorwaarden vóór ondertekenen:

Het proces van uitdrukkelijke toestemming met geforceerde beoordeling vereist dat de ontvanger de Openbaarmakingen van consumenten opent en positief bevestigt (in stappen 1 tot en met 3) dat hij/zij akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en Openbaarmakingen van consumenten. Stap 6 bevestigt de toestemming voor elektronisch zakendoen. Deze afspraken zijn weergegeven in een afzonderlijke record die is vastgelegd in het controlerapport van de overeenkomst.

Uitdrukkelijke toestemming bij het ondertekenen van de instelling

Het acceptatieproces:

 1. Accepteer de Adobe ToU en -privacybeleid door de knop Doorgaan te selecteren (na het openen van de overeenkomst).
 2. Vul de velden van de overeenkomst in zoals vereist.
 3. Accepteer de Openbaarmarking van consumenten door het vakje te selecteren.
 4. Klik om te ondertekenen wanneer u klaar bent.
Uitdrukkelijke toestemming bij het ondertekenen van stappen om de ToU en CD te accepteren

Het uitdrukkelijke toestemmingsproces vereist dat de ontvanger positief bevestigt (in stap 3) dat hij/zij akkoord gaat met de Openbaarmaking voor consumenten en elektronisch zaken doet. Deze overeenkomst wordt weergegeven in een afzonderlijke registratie die is vastgelegd in het controlerapport van de overeenkomst.

Uitdrukkelijke toestemming bij het aanmelden in het auditlogboek

De insteloptie - Akkoord gaan met de voorwaarden voordat u de overeenkomst bekijkt:

Uitdrukkelijke toestemming vóór weergave-instelling

Het acceptatieproces:

 1. Accepteer de Adobe ToU en -privacybeleid door het vakje te selecteren.
 2. Accepteer de CD door het selectievakje te selecteren.
 3. Selecteer de knop Accepteren om naar de overeenkomst te gaan.
 4. Vul de velden van de overeenkomst in zoals vereist.
 5. Klik om te ondertekenen wanneer u klaar bent.
Uitdrukkelijke toestemming voor het bekijken van stappen om de ToU en CD te accepteren

Het uitdrukkelijke toestemmingsproces vereist dat de ontvanger (in stappen 1 en 2) positief verklaart dat hij/zij instemt met de Gebruiksvoorwaarden en de Openbaarmaking van de consument. Stap 5 bevestigt de toestemming voor elektronisch zakendoen. Deze afspraken zijn weergegeven in een afzonderlijke record die is vastgelegd in het controlerapport van de overeenkomst.

Uitdrukkelijke toestemming vóór het bekijken in het auditlogboek

De insteloptie - Op de voorwaarden klikken, deze bekijken en akkoord gaan voordat u de overeenkomst bekijkt:

Uitdrukkelijke toestemming met de instelling Gedwongen revisie

Het acceptatieproces:

 1. Accepteer de Adobe ToU en -privacybeleid door het vakje te selecteren.
 2. Bekijk de CD door op de koppeling Klantgegevens te klikken.
 3. Accepteer de CD door het selectievakje te selecteren.
 4. Selecteer de knop Accepteren om naar de overeenkomst te gaan.
 5. Vul de velden van de overeenkomst in zoals vereist.
 6. Klik om te ondertekenen wanneer u klaar bent.
Uitdrukkelijke toestemming met doorklikstappen om de ToU en CD te accepteren

Het proces van uitdrukkelijke toestemming met geforceerde beoordeling vereist dat de ontvanger de Openbaarmakingen van consumenten opent en positief bevestigt (in stappen 1 tot en met 3) dat hij/zij akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en Openbaarmakingen van consumenten. Stap 6 bevestigt de toestemming voor elektronisch zakendoen. Deze afspraken zijn weergegeven in een afzonderlijke record die is vastgelegd in het controlerapport van de overeenkomst.

Uitdrukkelijke toestemming met doorklikken in het auditlogboek

Aangepaste Openbaarmaking van consumenten toevoegen (alleen voor servicelidmaatschappen op ondernemingsniveau)

Klanten met een ondernemingsservicelidmaatschap kunnen hun eigen Openbaarmaking van consumenten verschaffen. Deze optie is momenteel niet zichtbaar in de interface voor de klant. Als u deze functie wilt gebruiken, doet u het volgende:

 • Maak uw CD beschikbaar via een openbare URL.
 • Neem contact op met het ondersteuningsteam en geef hun de URL.
  • Adobe moet de inhoud van het document controleren en goedkeuren.
 • Zodra de inhoud is goedgekeurd, wordt de verstrekte URL geconfigureerd in uw account en verwijst de koppeling naar uw pagina.
 • Houd er rekening mee dat de aangepaste Openbaarmaking van consumenten geen systeemvereisten mag bevatten. Als systeemvereisten moeten worden opgenomen, voeg dan een koppeling toe naar de systeemvereisten voor Adobe Acrobat Sign.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online