Adobe Sign voor SharePoint Online - Workflowinstallatiegids

Overzicht

Opmerking:

Dit SharePoint-workflowpakket is niet meer beschikbaar voor nieuwe installaties.

Microsoft steunt nu het idee van workflows die de Microsoft Flow-toepassing gebruiken.

Flow is nu geïntegreerd in SharePoint en wordt ondersteund door Adobe Sign.

 

Deze documentatie blijft behouden ter ondersteuning van klanten die de verouderde Workflow-toepassing gebruiken.

Met Adobe Sign-workflowacties voor SharePoint Online kunnen SharePoint- workflowbeheerders Adobe Sign-acties toevoegen aan SharePoint-workflows via SharePoint-workflowontwerper. De oplossing is als invoegtoepassing beschikbaar voor exemplaren van Microsoft SharePoint Online. Hiermee kunnen gebruikers een workflow op een aangepaste lijst of een documentbibliotheek maken, die kan worden gebruikt door SharePoint-gebruikers.

 • Verzend documenten naar één ontvanger of naar een groep ontvangers met gebruik van SharePoint-lijsten en wijs gegevens uit SharePoint-lijsten toe aan documenten wanneer de documenten worden verzonden voor ondertekening.
 • Controleer de status van de overeenkomst.
 • Annuleer de overeenkomst nadat deze ter ondertekening is verzonden.
 • Download de ondertekende overeenkomst in in een lijstbijlage (in het geval van speciale lijsten) of als een document met een andere naam (in het geval van documentbibliotheken).

 

Vereisten

De Adobe Sign-oplossing kan alleen door een beheerder van Microsoft SharePoint worden geïnstalleerd en geconfigureerd. U hebt bovendien beheerdersrechten op de SharePoint-server nodig om de oplossing te installeren. Raadpleeg de SharePoint-documentatie en de SharePoint-beheerder van uw organisatie voor extra systeemmachtigingen die u wellicht nodig hebt om SharePoint-insteekmodules te installeren. Als u de oplossing wilt configureren, dient u bovendien een Adobe Sign-accountbeheerder te zijn en toegang te hebben tot de API-sleutel van uw Adobe Sign-account. De onderstaande systeemvereisten omvatten zowel de client- als de serveronderdelen die vereist zijn om Adobe Sign voor SharePoint te installeren en uit te voeren.

 • Gehost door Microsoft SharePoint
 • Internet Explorer 11+
Opmerking:

De handelingen Status van overeenkomst ophalen en Overeenkomst annuleren zijn alleen functioneel voor klanten op de NA1-instantie.

Hoe kunt u uw instantie vinden?

Adobe Sign WSP installeren in siteverzameling


Het .wsp-pakket uploaden en activeren

1. Vraag uw succesmanager om een kopie van het meest recente .wsp-pakket (alleen voor bestaande installaties)

2. Navigeer naar Siteverzameling > Site-instellingen > Web Designer-galerieën > Oplossingen

Opmerking: _catalogs/solutions/Forms/AllItems.aspx

 

3. Upload het .wsp-bestand

 

4. Activeer handmatig de websitefuncties:

 • Ga naar Site-instellingen > Siteacties > Siteonderdelen beheren
 • Klik op de knop Activeren naast Adobe eSign-werkstroomacties
 • Klik op de knop Activeren naast de configuratielijst voor Adobe eSign-werkstroomacties
actieve functies


De eSign-configuratielijst invullen

Voor het invullen van de eSign-configuratielijst dient u diverse unieke velden te genereren en in te vullen. 

Adobe raadt u aan Kladblok of een andere teksteditor te openen, zodat u de gegenereerde sleutels kunt opslaan en ze allemaal in één keer kunt invoeren.

U dient:

 • De eSignIntegrationKey te genereren (in de Adobe Sign-app)
 • De spTenantID te verkrijgen in SharePoint
 • De spClientID- en spClientSecret-sleutels te genereren in SharePoint
 • Machtigingen te verlenen aan de nieuwe service-principal in SharePoint
 • De eSignConnectorURL in te voegen


Stap 1: De eSignIntegrationKey genereren

Een integratiesleutel genereren in Adobe Sign:

1. Meld u aan als beheerder bij uw Adobe Sign-account

2. Navigeer naar Account > Adobe Sign-API > API-informatie

3. Klik op de koppeling Integratiesleutel in het midden van de pagina

De interface Integratiesleutel maken wordt geladen:

1. Geef een intuïtieve naam op voor uw sleutel (bijv. SharePoint)

2. Voor de integratiesleutel moeten de volgende elementen zijn ingeschakeld:

 • agreement_read
 • agreement_write
 • agreement_send
 • library_read

 

3. Klik op Opslaan wanneer de sleutel is geconfigureerd.

De pagina Toegangstokens verschijnt met de sleutels die zijn gedefinieerd in uw account.

4. Klik op de sleuteldefinitie die voor SharePoint is gemaakt

 • De koppeling Integratiesleutel verschijnt boven aan de definitie.

5. Klik op de koppeling Integratiesleutel.

 

De integratiesleutel verschijnt:

6. Kopieer deze sleutel en sla deze op om aan de eSign-configuratielijst toe te voegen

7. Klik op OK.

 • U bent nu klaar in de Adobe Sign-toepassing en kunt u afmelden


Stap 2: De spTenantID verkrijgen

Ga als volgt te werk om de spTenantID-waarde te verkrijgen:

1.        Navigeer naar Site-instellingen > Gebruikers en machtigingen > Machtigingen voor site-app.

2.       Kopieer van de App-id het gedeelte na @,

 • dus: i:0i.t|ms.sp.ext|d559ac84-d8e6-4515-9229-89w01@870fe83b-ye9d-96d3-n1d0-9et51ar2e792e

3. Sla deze waarde op en voeg deze in in de eSign-configuratielijst


Stap 3: De spClientID- en spClientSecret-sleutels genereren

U genereert de spClientID- en spClientSecret-sleutels als volgt:

1. In de URL voor uw SharePoint-site plakt u na sharepoint.com/sites/{yoursite} de volgende tekenreeks: _layouts/15/appregnew.aspx

Opmerking:

Vergeet het onderstrepingsteken vóór layouts niet

 • Er wordt een nieuwe pagina geopend waarop u beide sleutels kunt genereren

2. Klik op de knoppen Genereren voor zowel Client-id als Clientgeheim

3. Kopieer beide sleutels en sla deze op om ze in te voeren in de eSign-configuratielijst

4. Typ de volgende letterlijke waarden in de overige velden:

 • Titel – Adobe Sign
 • App-domein – spintegration.echosign.com/sharepoint
 • Omleidings-URL – https://spintegration.echosign.com/sharepoint
Sleutels genereren

5. Klik op Maken

 • Zo plaatst u een nieuwe service-principal in Azure AD
 • U kunt dezelfde principal gebruiken in alle siteverzamelingen


Stap 4: Verleen machtigingen aan de nieuwe service-principal

Verleen de nieuwe service-principal als volgt machtigingen voor de site:

1. In de URL voor uw SharePoint-site plakt u na sharepoint.com/sites/{yoursite} de volgende tekenreeks: _layouts/15/appinv.aspx

 • Doe dit voor elke site waar naar verwachting workflows worden uitgevoerd

Opmerking:

Vergeet het onderstrepingsteken vóór layouts niet

De velden moeten de inhoud voor de toepassing uit de vorige stap bevatten:

 • App-id – Dit is de Client-id die u zojuist hebt gegenereerd
 • Titel – Adobe Sign
 • App-domein – spintegration.echosign.com/sharepoint
 • Omleidings-URL – https://spintegration.echosign.com/sharepoint

2. Kopieer en plak de onderstaande code in het veld XML van machtigingsaanvraag:

<AppPermissionRequests AllowAppOnlyPolicy="true"> <AppPermissionRequest Scope="http://sharepoint/content/sitecollection" Right="FullControl" /> </AppPermissionRequests>
Machtigingen verlenen

Opmerking:

De app geeft de gebruiker app-machtigingen (Volledige controle in het bovenstaande voorbeeld. U kunt de verleende machtiging verlagen om volledige controle van een site of een lager niveau toe te staan.)

 

3. Klik op Maken

4. Klik op Vertrouwen wanneer de pagina weer wordt geladen

Vertrouwen

 

U kunt de resulterende machtigingen bekijken bij Site-instellingen > Machtigingen voor site-app

Sitemachtigingen


Stap 5: De eSignConnectorURL invoegen

De eSignConnectorURL is de letterlijke waarde: https://spintegration.echosign.com/sharepoint


De eSignConfig-lijst configureren

1. Ga naar het gedeelte Inhoud van site van de site waar de functie voor de Adobe eSign-configuratielijst voor werkstromen is geactiveerd en zoek naar en klik op de lijst eSignConfig

2. Maak een nieuw item om een nieuw configuratieformulier te openen

3. Voer de volgende waarden in:

 • Titel – "Config"
 • spClientID – Voeg de ClientID-waarde uit Stap 3 in
 • spClientSecret – Voeg de ClientSecret-waarde uit Stap 3 in
 • spTenantID – Voeg de TenantID uit Stap 2 in
 • eSignIntegrationKey – Voeg de Adobe Sign-integratiesleutel uit Stap 1 in
 • eSignConnectorURL – Voer het volgende in: https://spintegration.echosign.com/sharepoint
 • debugStatements – No

4. Klik op Opslaan.

Veiligheidsoverwegingen voor het lezen van de eSignConfig-lijst vanuit werkstroomacties

Het is verstandig alleen beheerders van siteverzamelingen toegang te geven tot de eSignConfig-lijst.

Als de werkstroom wordt gestart door de gebruiker die toegang heeft tot de eSignConfig-lijst, functioneert de werkstroom zonder problemen. Als de gebruiker echter geen toegang tot de lijst heeft, moeten de werkstroomacties worden opgenomen in een app-stap.

1. Op de site waar de werkstroom is gepubliceerd

 • Ga naar Site-instellingen > Siteonderdelen
 • Activeer de functie App-machtigingen mogen worden gebruikt door werkstromen.

2. Haal de id van de service-principal van de werkstroom op

 • Ga naar Site-instellingen > Machtigingen voor site-app

Voorbeeld: Werkstroom i:0i.t|ms.sp.ext|d55e6c84-d8e6-4515-9229-896we4554601@870f107b-dc9d-47d3-9ad0-9d851rr2e762e

3. Verleen de service-principal voor de werkstroom in _layouts/15/appinv.aspx vergelijkbare machtigingen als in de feitelijke toepassing

app stap

4. Vertrouw de service-principal voor de werkstroom

 

Als het goed is, is de app-stap nu beschikbaar in SharePoint Designer (u dient de pc opnieuw op te starten):

geïnstalleerd


Downloadbaar PDF-exemplaar

Downloaden

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online