Webformulieren voor Adobe Acrobat Sign

Overzicht

U kunt een webformulier dat u wilt laten ondertekenen, op uw website insluiten (of als webkoppeling verzenden), zodat meerdere mensen gemakkelijk toegang hebben tot uw formulier of document. Zo kunt u snel en gemakkelijk een overeenkomst sluiten.

Het webformulier kan worden geconfigureerd voor een of meer deelnemers, meerdere ondertekenaars en meerdere CC-partijen. De ondertekeningsworkflow voor een webformulier gaat als volgt:

  • Een overeenkomst wordt gemaakt zodra de eerste deelnemer zijn of haar handtekening/actie heeft voltooid en geverifieerd.
    • Als het webformulier meerdere deelnemers toestaat, moeten alle deelnemers hun actie op de overeenkomst voltooien in de volgorde waarin ze worden vermeld.
  • Nadat de deelnemers hun acties hebben voltooid, worden de medeondertekenaars op de hoogte gebracht in de volgorde waarin ze worden vermeld.
  • Zodra de overeenkomst is voltooid, worden alle partijen (inclusief CC's) daarvan op de hoogte gebracht.
Accounts waarvoor gebruikers in meerdere groepen zijn ingeschakeld, willen mogelijk een of meer speciale groepen definiëren om de handtekening- en e-mailopties van het webformulier te beheren, terwijl verschillende opties voor rechtstreeks verzonden overeenkomsten behouden blijven.


Gebruikerstoegang tot webformulieren in- en/of uitschakelen

Bij de serviceniveaus voor bedrijven en ondernemingen kunt u desgewenst de toegang tot het webformulier en de ondertekeningsopties configureren.

De toegang tot webformulieren en ondertekeningsopties kan op account- of groepsniveau worden in- of uitgeschakeld. Navigeer hiervoor naar Account > Accountinstellingen > Internationale instellingen > Webformulieren

Besturingselementen op de pagina Globaal

Configuratieopties

Voor webformulieren gelden verschillende algemene instellingen die alle overeenkomsten in een specifieke groep dekken. Het praktische gebruik van een webformulier is echter vaak anders dan een overeenkomst die rechtstreeks naar een bekende ontvanger wordt verzonden, en de bijbehorende instellingen met betrekking tot verificatie- en e-mailopties kunnen in conflict zijn.

Klanten die Gebruikers in meerdere groepen hebben ingeschakeld, vinden het misschien handig om een nieuwe groep te maken met aangepaste instellingen voor de webformulierervaring (bijv. interne webformulieren die minder strenge verificatie vereisen).

Wat betreft besturingselementen die webformulieren rechtstreeks beïnvloeden, zijn er verschillende configuratieopties:

Als u deze optie selecteert, wordt de optie Webformulier publiceren weergegeven op de pagina Start, zodat gebruikers desgewenst formulieren kunnen maken.

Gebruik van webformuliereffect op de hoofdpagina toestaan

Als deze optie is ingeschakeld, kunnen e-mailadressen voor Cc-ontvangers aan het webformulier worden toegevoegd. Als dat niet het geval is, wordt de optie voor Cc-ontvangers verwijderd uit het ontwerpproces.

CC's toestaan binnen een webformulier

Indien dit is ingeschakeld, wordt de koppeling PDF downloaden weergegeven in het webformulier Opties, waardoor de ontvanger het lege webformulier als PDF kan downloaden.

PDF-voorvertoning van webformulier toestaan

Webformulieren vereisen dat elke deelnemer zijn/haar e-mailadres verstrekt, zodat de handtekeningactie expliciet kan worden toegewezen en gevalideerd.

De instelling Een e-mailadres vereisen in het handtekeningblok bepaalt wanneer de e-mail wordt verzameld, in de velden van het webformulier zelf of in een overlay na het ondertekeningsproces.

Wanneer de instelling is ingeschakeld, is het veld E-mailadres vereist voor elke ondertekenaar binnen de grenzen van het document. Dit veld kan een afzonderlijk geplaatst E-mailveld zijn of het ingebouwde e-mailveld dat wordt opgenomen wanneer een Handtekeningblok wordt geplaatst.

Vereiste e-mail in handtekeningblok ingeschakeld met een afzonderlijk geplaatst e-mailveld

Het systeem plaatst automatisch een veld voor een Handtekeningblok onder aan de laatste pagina voor elke ontvanger die geen veld voor de E-mail op het document heeft.

Vereiste e-mail in handtekeningblok ingeschakeld, maar het e-mailveld is niet geplaatst

Als de instelling is uitgeschakeld, hoeft er voor het webformulier geen e-mailveld aanwezig te zijn binnen de grenzen van het formulier. Na het vastleggen van de handtekening wordt de ontvanger gevraagd om een e-mailadres op te geven via een overlay-interface.

Vereist e-mailadres in handtekeningblok uitgeschakeld

Opmerking:

In alle gevallen moet voor elke deelnemer een e-mailadres worden opgegeven

Wanneer Ondertekenaar verplichten om e-mailadres te verifiëren is ingeschakeld, moet de ontvanger zijn/haar handtekening verifiëren voordat de handtekening van de deelnemer is voltooid.

De deelnemer wordt geïnformeerd over de eis om zijn/haar handtekening te verifiëren via een e-mail met een koppeling:

E-mailverificatie voor pagina voor na het ondertekenen en e-mailkoppeling

Het controlerapport geeft duidelijk aan dat de e-mail is geverifieerd:

Controlerapport voor e-mailverificatie ingeschakeld

Wanneer Ondertekenaar verplichten om e-mailadres te verifiëren is uitgeschakeld, hoeft de deelnemer zijn/haar e-mailadres niet te verifiëren om het ondertekeningsproces te voltooien. De overeenkomst gaat uit van een voltooide status of gaat naar de volgende deelnemer.

Pagina voor na ondertekening wanneer de instelling is uitgeschakeld

Het controlerapport voor niet-geverifieerde e-mailadressen geeft aan dat er is afgezien van verificatie:

Controlerapport voor e-mailverificatie uitgeschakeld

Let op:

Niet-geverifieerde handtekeningen kunnen worden afgewezen.

Als u de e-mailverificatie voor de deelnemer uitschakelt en u een wettelijk bindende handtekening nodig hebt, zorg er dan voor dat u een vorm van verificatie gebruikt die een unieke persoon identificeert (bijv. KBA).

Als er extra deelnemers zijn opgenomen door de eerste ondertekenaar, moet de e-mailverificatie worden voltooid voordat de tweede deelnemer wordt geïnformeerd (ongeacht deze instelling).

Wanneer Extra deelnemers toestaan is ingeschakeld, geeft de webformulierinterface de koppeling Deelnemer toevoegen weer die één extra deelnemersrecord per klik invoegt (maximaal 25 extra deelnemers).

Als Extra deelnemers toestaan is uitgeschakeld, staat de interface het toevoegen van extra deelnemers niet toe en staan webformulieren slechts één externe ondertekenaar toe.

Interface voor extra deelnemers toestaan

Veelgestelde vragen en bekende problemen

Alleen wanneer het webformulier de status Concept heeft.

Nadat een webformulier is gemaakt, kan de naam niet meer worden gewijzigd.

De maker van het webformulier ontvangt altijd de voltooide overeenkomst (tenzij er sprake is van instellingen waarmee het bericht wordt onderdrukt).

Als een andere partij een bericht moet ontvangen wanneer de webformulierovereenkomst wordt ondertekend, kunt u deze partij automatisch opnemen door ze te vermelden in het cc-veld.

CC-veld

Nadat het webformulier is gepubliceerd, kunnen de medeondertekenaars alleen worden bewerkt op de pagina Beheren.

Alleen de e-mailadressen kunnen worden bewerkt. Het aantal medeondertekenaars mag niet worden gewijzigd.

Opmerking:

Als de maker van het webformulier is toegevoegd aan de medeondertekenaars van het webformulier, mag die gebruiker niet worden bewerkt

Ja.

Nadat een webformulier is gemaakt, kunt u de ge-CC'de partijen bewerken op de pagina Beheren.

Ja.

Sjablonen in de Acrobat Sign-bibliotheek kunnen worden gebruikt als basis voor een webformulier door ze toe te voegen met de koppeling Bestanden toevoegen.

Digitale handtekeningvelden worden momenteel niet ondersteund in webformulieren.

Als u probeert een webformulier met een digitale handtekening op te slaan, wordt een foutbericht weergegeven waarin niet-ondersteunde veldtypen worden geïdentificeerd.

Digitale handtekeningen worden niet ondersteund

Ja.

Instructies voor het uitschakelen van het e-mailverificatieproces vindt u in de sectie Configuratie.

Het uitschakelen van e-mailverificatie betekent niet dat de ondertekenaar geen e-mailadres hoeft te verstrekken.

Let op:

Als u de e-mailverificatie van de handtekening uitschakelt en een wettelijk bindende handtekening nodig hebt, moet u een verificatietype gebruiken waarmee een unieke persoon wordt geïdentificeerd (bijvoorbeeld via KBA of wachtwoord).

Webformulierverificatie in twee stappen

Ja. 

De URL naar een webformulier is niet anders dan een gewone URL.

Als u de URL als een hyperlink toevoegt aan een webformulier, wordt een overeenkomst die door het webformulier is gegenereerd niet logisch gekoppeld aan de bronovereenkomst.

Gegevens die op een webformulier worden verzameld, bevinden zich in de transactie-ID van de overeenkomst. De gegevens worden nergens anders in het Acrobat Sign-systeem ingevuld en als de overeenkomst volledig is verwijderd, worden de gegevens ook verwijderd.

Rapportage op de webformulieren haalt content uit de overeenkomst(en) om het rapport in te vullen, maar slaat de gegevens niet op nieuwe locaties op.

In het gedeelte Activiteit van de bovenliggende webformuliersjabloon worden de belangrijkste gebeurtenissen vastgelegd, zoals het maken, inschakelen/uitschakelen en het vervangen van deelnemers

Activiteit van het webformulier

Adobe-logo

Aanmelden bij je account