Handboek Annuleren

Een webformulier maken

 

Handboek voor Adobe Acrobat Sign

Nieuwe functies

 1. Voorafgaande aanvullende informatie
 2. Aanvullende informatie
 3. Belangrijke meldingen

Aan de slag

 1. Snelstartgids voor beheerders
 2. Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
 3. Voor ontwikkelaars
 4. Bibliotheek voor videotutorial
 5. Veelgestelde vragen

Beheerder

 1. Overzicht Admin Console
 2. User Management
  1. Een gebruiker toevoegen
  2. Gebruikers in bulk toevoegen
  3. Gebruikers toevoegen vanuit uw map
  4. Gebruikers toevoegen vanuit de map MS Azure Active
  5. Op functies gerichte gebruikers maken
   1. Technische accounts: door API aangestuurd
   2. Serviceaccounts: handmatig aangestuurd
  6. Controleren op gebruikers met provisioningfouten
  7. Naam/e-mailadres wijzigen
  8. Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
  9. Het groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken via de groepsinterface
  10. Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
  11. Typen gebruikersidentiteiten en SSO
  12. Gebruikersidentiteit wisselen
  13. Gebruikers verifiëren met MS Azure
  14. Gebruikers verifiëren met Google Federation
  15. Productprofielen
  16. Aanmeldingservaring 
 3. Account-/groepsinstellingen
  1. Overzicht van instellingen
  2. Algemene instellingen
   1. Accountniveau en ID
   2. Workflows voor zelfondertekening
   3. In bulk verzenden
   4. Webformulieren
   5. Workflows op maat verzenden
   6. Power Automate-workflows
   7. Bibliotheekdocumenten
   8. Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
   9. Beperkte documentzichtbaarheid
   10. Een PDF-kopie van de ondertekende overeenkomst bijvoegen 
   11. Een koppeling opnemen in de e-mail
   12. Een afbeelding opnemen in de e-mail
   13. Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
   14. Controlerapport bij documenten bijvoegen
   15. Meerdere documenten samenvoegen tot één document
   16. Een ondertekend document uploaden
   17. Delegatie voor gebruikers in mijn account
   18. Externe ontvangers toestaan te delegeren
   19. Bevoegdheid om te ondertekenen
   20. Bevoegdheid om te verzenden
   21. Machtiging om elektronische zegels toe te voegen
   22. De standaard tijdzone instellen
   23. Een standaard datumnotatie instellen
   24. Gebruikers in meerdere groepen (UMG)
    1. Upgrade uitvoeren om UMG te gebruiken
   25. Machtigingen voor groepsbeheerder
   26. Ontvanger vervangen
   27. Controlerapport
    1. Overzicht
    2. Niet-geverifieerde toegang toestaan op de pagina voor transactieverificatie
    3. Herinneringen opnemen
    4. Weergavegebeurtenissen opnemen
    5. Aantal overeenkomstpagina's/bijlagen opnemen
   28. In-product berichten en begeleiding
   29. Toegankelijke PDF's
   30. Nieuwe ontwerpfunctie
   31. Klant in de gezondheidszorg
  3. Account instellen
   1. Logo toevoegen
   2. Hostnaam/URL van bedrijf aanpassen    
   3. Bedrijfsnaam toevoegen
   4. URL-omleiding na overeenkomst
  4. Voorkeuren handtekening
   1. Goed ingedeelde handtekeningen
   2. Ontvangers toestaan om te ondertekenen door
   3. Ondertekenaars kunnen hun naam wijzigen
   4. Toestaan dat ontvangers hun opgeslagen handtekening gebruiken
   5. Aangepaste gebruiksvoorwaarden en openbaarmakingsbeleid
   6. Ontvangers door formuliervelden navigeren
   7. Weigeren te ondertekenen
   8. Stempelworkflows toestaan
   9. Vereisen dat ondertekenaars hun functie of bedrijf opgeven
   10. Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening af te drukken en te plaatsen
   11. Berichten tonen bij elektronisch ondertekenen
   12. Vereisen dat ondertekenaars een mobiel apparaat gebruiken om hun handtekening te maken
   13. Verzoeken om IP-adres van ondertekenaars
   14. Bedrijfsnaam en functie uitsluiten van deelnemingsstempels
  5. Digitale handtekeningen
   1. Overzicht
   2. Downloaden en ondertekenen met Acrobat
   3. Ondertekenen met cloudhandtekeningen
   4. Inclusief metadata voor identiteitsproviders
   5. Beperkte providers voor cloudhandtekeningen
  6. Elektronische zegels
  7. Digitale identiteit
   1. Gateway voor digitale identiteit
   2. Beleid voor identiteitscontrole
  8. Rapportinstellingen
   1. Nieuwe rapportervaring
   2. Klassieke rapportinstellingen
  9. Beveiligingsinstellingen
   1. Instellingen voor eenmalig aanmelden
   2. Instellingen voor Mij onthouden
   3. Wachtwoordbeleid voor aanmelden
   4. Wachtwoordsterkte voor aanmelden
   5. Duur van websessie
   6. Type PDF-versleuteling
   7. API
   8. Toegang tot gebruikers- en groepsgegevens
   9. Toegestane IP-bereiken
   10. Account delen
   11. Machtigingen voor account delen
   12. Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
   13. Identiteitsverificatie van ondertekenaars
   14. Wachtwoord voor ondertekening van overeenkomst
   15. Wachtwoordsterkte van het document
   16. Ondertekenaars blokkeren op geolocatie
   17. Telefoonverificatie
   18. KBA-verificatie op kennisbasis
   19. Pagina-extractie toestaan
   20. Verloopdatum documentkoppeling
   21. Een clientcertificaat voor webhooks/callbacks uploaden
   22. Tijdstempel
  10. Verzendinstellingen
   1. Verzendpagina na aanmelden tonen
   2. Ontvangersnaam bij verzenden vereisen
   3. Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen
   4. Toegestane ontvangersrollen
   5. Ontvangersgroepen
   6. Vereiste velden
   7. Documenten bijvoegen
   8. Velden afvlakken
   9. Overeenkomsten wijzigen
   10. Naam van overeenkomst
   11. Talen
   12. Privéberichten
   13. Toegestane handtekeningtypes
   14. Herinneringen
   15. Wachtwoordbeveiliging ondertekend document
   16. Opties voor indentificatie van ondertekenaar
    1. Overzicht
    2. Wachtwoord voor ondertekening
    3. Eenmalig wachtwoord via e-mail
    4. Acrobat Sign-verificatie
    5. Telefoonverificatie
    6. Cloudgebaseerde digitale handtekening
    7. Verificatie op basis van kennis
    8. Overheids-ID
    9. Identiteitsrapporten van ondertekenaar
   17. Inhoudsbeveiliging
   18. Transacties met notaris inschakelen
   19. Documentverloopdatum
   20. Voorvertoning, handtekeningen plaatsen en velden toevoegen
   21. Handtekeningvolgorde
   22. Liquid Mode
   23. Besturingselementen voor aangepaste workflows
   24. Uploadopties voor de pagina voor elektronische ondertekening
   25. URL omleiden voor bevestiging na ondertekening
  11. Berichtsjablonen
  12. Bio-Pharma-instellingen
   1. Overzicht
   2. Verificatie verplichten
   3. Redenen voor ondertekening
  13. Workflowintegratie
  14. Notariële instellingen
  15. Betalingsintegratie
  16. Ondertekenaarberichten
  17. SAML-instellingen
   1. SAML-configuratie
   2. Microsoft Active Directory Federation Service installeren
   3. Okta installeren
   4. OneLogin installeren
   5. Oracle Identity Federation installeren
  18. Voorschriften voor gegevens
  19. Instellingen tijdstempel
  20. Extern archiveren
  21. Accounttalen
  22. E-mailinstellingen
   1. Koptekst-/voettekstafbeeldingen voor e-mail
   2. E-mailvoetteksten voor individuele gebruikers toestaan
   3. De e-mail met het ondertekeningsverzoek aanpassen
   4. De velden Aan en CC aanpassen
   5. Meldingen zonder koppeling inschakelen
   6. E-mailsjablonen aanpassen
  23. Migreren van echosign.com naar adobesign.com
  24. Configuratieopties voor ontvangers
 4. Begeleiding voor regelgevingsvereisten
  1. Toegankelijkheid
   1. Naleving van toegankelijkheid
   2. Toegankelijke formulieren met Acrobat desktop maken
   3. Toegankelijke AcroForms maken
  2. HIPAA
  3. AVG
   1. AVG: overzicht
   2. Een gebruiker redigeren
   3. Overeenkomsten van een gebruiker redigeren    
  4. 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
   1. Validatiepakket 21 CRF deel 11
   2. Handboek 21 CFR en EudraLex bijlage 11
   3. Analyse van gedeelde verantwoordelijkheden
  5. Klanten in de gezondheidszorg
  6. IVES-ondersteuning
  7. Overeenkomsten archiveren
  8. Overwegingen voor EU/VK
   1. Grensoverschrijdende transacties tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk en eIDAS
   2. HMLR-vereisten voor elektronisch ondertekende akten
   3. De gevolgen van Brexit voor de wetgeving inzake elektronische handtekeningen in het Verenigd Koninkrijk
 5. Overeenkomsten in bulk downloaden
 6. Uw domein claimen 
 7. Koppelingen voor het melden van misbruik

Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren

 1. Opties voor ontvangers
  1. Een e-mailherinnering annuleren
  2. Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
   1. Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   2. Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
   3. Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
   4. Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
   5. Deze overeenkomst herstarten
   6. Een PDF van de overeenkomst downloaden
   7. Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
   8. Berichten over de overeenkomst weergeven
   9. Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
   10. Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
   11. Door formuliervelden navigeren
   12. De gegevens uit de formuliervelden wissen
   13. Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
   14. De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
   15. Juridische kennisgevingen controleren
   16. Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
 2. Overeenkomsten verzenden  
  1. Paginaoverzicht verzenden
  2. Een overeenkomst alleen naar uzelf verzenden
  3. Een overeenkomst naar anderen verzenden
  4. Schriftelijke handtekeningen
  5. Volgorde van ondertekening voor ontvangers
  6. In bulk verzenden
   1. Overzicht van de functie In bulk verzenden
   2. In bulk verzenden: handmatige ontvangers
   3. In bulk verzenden: uploaden via csv-bestand
   4. Een transactie annuleren via In bulk verzenden
   5. Herinneringen toevoegen aan In bulk verzenden
   6. Rapportage voor In bulk verzenden
 3. Velden in documenten opnemen
  1. In-app authoringomgeving
   1. Automatische velddetectie
   2. Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
   3. Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
   4. De rol Vooraf invullen
   5. Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
   6. Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
   7. Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
  2. Formulieren met tekstlabels maken
  3. Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm maken
   2. Toegankelijke PDF's maken
  4. Velden
   1. Veldtypes
    1. Algemene veldtypes
    2. Inline-afbeeldingen
    3. Stempelafbeeldingen
   2. Veldinhoudsweergave
   3. Veldvalidaties
   4. Waarden van gemaskeerde velden
   5. Voorwaarden voor tonen/verbergen instellen
   6. Berekende velden 
  5. Veelgestelde vragen over ontwerpen
 4. Overeenkomsten ondertekenen
  1. Overeenkomsten ondertekenen die naar u zijn verzonden
  2. Invullen en ondertekenen
  3. Zelfondertekening
 5. Overeenkomsten beheren
  1. Overzicht pagina Beheren
  2. Overeenkomsten delegeren
  3. Ontvangers vervangen
  4. Documentzichtbaarheid beperken 
  5. Een overeenkomst annuleren 
  6. Nieuwe herinneringen maken
  7. Herinneringen voor beoordeling
  8. Een herinnering annuleren
  9. Meer handelingen...
   1. De werking van de zoekfunctie
   2. Een overeenkomst weergeven
   3. Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
   4. Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
   5. Een ondertekend document uploaden
   6. Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
   7. De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
   8. Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
   9. Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
   10. Een individuele overeenkomst delen
   11. Delen van een overeenkomst ongedaan maken
   12. Een individuele overeenkomst downloaden
   13. De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
   14. Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
   15. De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
 6. Controlerapport
 7. Rapportage en gegevensexports
  1. Overzicht
  2. Gebruikers toegang verlenen tot rapportage
  3. Rapportgrafieken
   1. Een nieuw rapport maken
   2. Overeenkomstrapporten
   3. Transactierapporten
   4. Rapport voor activiteit bij instellingen
   5. Een rapport bewerken
  4. Gegevensexports 
   1. Een nieuwe gegevensexport maken
   2. Een gegevensexport bewerken
   3. De inhoud voor het exporteren van gegevens vernieuwen
   4. Een gegevensexport downloaden
  5. De naam van een grafiek/export wijzigen
  6. Een rapport/export dupliceren
  7. Een rapport/export plannen
  8. Een rapport/export verwijderen
  9. Transactiegebruik controleren

Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten

 1. Webformulieren 
  1. Een webformulier maken
  2. Een webformulier bewerken
  3. Een webformulier in-/uitschakelen
  4. Webformulier verbergen/tonen
  5. URL- of scriptcode zoeken 
  6. Webformuliervelden vooraf invullen met URL-parameters
  7. Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
  8. Het formaat van een webformulier wijzigen
 2. Herbruikbare sjablonen (Bibliotheeksjablonen) 
  1. US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
  2. Een bibliotheeksjabloon maken
  3. De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  4. Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  5. Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
  6. Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
  7. De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
 3. Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
 4. Power Automate-workflows 
  1. Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
  2. De Power Automate-integratie inschakelen
  3. Gebruik van Power Automate bijhouden
  4. Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
  5. Triggers die worden gebruikt voor flows
  6. Flows van buiten Acrobat Sign importeren
  7. Flows beheren
  8. Flows bewerken
  9. Flows delen
  10. Flows in- of uitschakelen
  11. Flows verwijderen
  12. Nuttige sjablonen
   1. Alleen beheerder
    1. Alle voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Alle voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Alle voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Alle voltooide documenten in Box opslaan
   2. Archivering van overeenkomst
    1. Uw voltooide documenten in SharePoint opslaan
    2. Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Uw voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
    5. Voltooide documenten in Box opslaan
   3. Archivering van webformulierovereenkomst
    1. Voltooide webformulierdocumenten in de SharePoint-bibliotheek opslaan
    2. Voltooide webformulierdocumenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
    3. Voltooide documenten in Google Drive opslaan
    4. Voltooide webformulierdocumenten in Box opslaan
   4. Data-extractie van de overeenkomst
    1. Formulierveldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
   5. Overeenkomstmeldingen
    1. Aangepaste e-mailmeldingen met uw inhoud van de overeenkomst en ondertekende overeenkomst verzenden
    2. Adobe Acrobat Sign-meldingen ontvangen in een Teams-kanaal
    3. Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Slack
    4. Uw Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in Webex
   6. Overeenkomst genereren
    1. Een document genereren uit het Power App-formulier en de Word-sjabloon en verzenden ter ondertekening
    2. Een overeenkomst genereren vanuit een Word-sjabloon in OneDrive en de handtekening ophalen
    3. Overeenkomst genereren voor geselecteerde Excel-rij, verzenden voor controle en ondertekening
 5. Workflows op maat verzenden
  1. Overzicht Workflow Aangepast verzenden
  2. Een nieuwe verzendworkflow maken
  3. Een verzendworkflow bewerken
  4. Een verzendworkflow activeren of deactiveren
  5. Een overeenkomst verzenden met een verzendworkflow
 6. Gebruikers en overeenkomsten delen
  1. Een gebruiker delen
  2. Overeenkomsten delen

Integreren met andere producten

 1.  Overzicht van Acrobat Sign-integraties 
 2. Acrobat Sign voor Salesforce
 3. Acrobat Sign voor Microsoft
  1. Acrobat Sign voor Microsoft 365
  2. Acrobat Sign voor Outlook
  3. Acrobat Sign voor Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign voor teams
  5. Acrobat Sign voor Microsoft PowerApps en Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector voor Microsoft Search
  7. Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign voor Microsoft SharePoint 
 4. Overige integraties
  1. Acrobat Sign voor ServiceNow
  2. Acrobat Sign voor HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign voor SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign voor Workday
  5. Acrobat Sign voor NetSuite
  6. Acrobat Sign voor VeevaVault
  7. Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite
 5. Door partners beheerde integraties
 6. Een integratiesleutel verkrijgen

Acrobat Sign Developer

 1. REST-API's 
  1. Documentatie bij methoden
  2. Handboek voor SDK/ontwikkelaars
  3. Veelgestelde vragen over API    
 2. Webhooks 
  1. Overzicht van webhook
  2. Een nieuwe webhook configureren
  3. Een webhook weergeven of bewerken
  4. Een webhook deactiveren of opnieuw activeren
  5. Een webhook verwijderen
  6. Tweezijdige SSL-certificaten
  7. Webhooks in de API

Ondersteuning en probleemoplossing

 1. Bronnen voor klantenondersteuning 
 2. Ondernemingsbronnen Customer Success 

Overzicht

U kunt een webformulier dat u wilt laten ondertekenen, op uw website insluiten (of als webkoppeling verzenden), zodat meerdere mensen gemakkelijk toegang hebben tot uw formulier of document en een overeenkomst kunnen maken.

Het webformulier kan worden geconfigureerd voor een of meer deelnemers, meerdere ondertekenaars en meerdere CC-ontvangers. De ondertekeningsworkflow voor een webformulier gaat als volgt:

 • Zodra de eerste deelnemer de handtekening/actie heeft voltooid en geverifieerd, wordt een overeenkomst gemaakt.
  • Als het webformulier meerdere deelnemers toestaat, moeten alle deelnemers hun actie op de overeenkomst voltooien in de volgorde waarin ze worden vermeld.
 • Nadat de deelnemers hun acties hebben voltooid, worden de medeondertekenaars op de hoogte gebracht in de volgorde waarin ze worden vermeld.
 • Zodra de overeenkomst is voltooid, worden alle partijen (inclusief CC's) daarvan op de hoogte gebracht.

Nadat u zich hebt aangemeld, selecteert u de tegel Een webformulier publiceren op het startscherm.

Opmerking:

Een webformulier kan vanzelfsprekend worden bekeken door een onbeperkt aantal gebruikers, omdat het een openbare URL is. Als u de toegang wilt beperken, moet u een aantal begrenzingsmaatregelen nemen zoals verificatie van de ondertekenaar.

Een webformulier maken

 1. Ga naar de Startpagina en klik op Een webformulier publiceren

  Tegel Webformulieren maken op de Startpagina

 2. Opmerking:

  Als u zich in een account bevindt waarvoor de optie voor gebruikers in meerdere groepen (UMG) is ingeschakeld, selecteer dan de groep waaraan u het webformulier wilt koppelen voordat u het configureert.

  • Als u de waarde Groep instelt, worden de groepsgerelateerde eigenschappen en sjablonen geladen waaruit u kunt kiezen.
  • Wanneer u de groep wijzigt, zult u merken dat de pagina wordt vernieuwd. Alle ingevoerde inhoud zal bij deze vernieuwing worden gewist.

  Als u de vervolgkeuzelijst Versturen van bovenaan de pagina niet ziet, is uw account niet geactiveerd voor UMG.


   

  Voer de Naam webformulier in

  • Als u een bestand toevoegt zonder eerst een naam voor het webformulier op te geven, krijgt het webformulier de naam van het bestand.
  • U kunt de naam van het webformulier alleen wijzigen als het de status Concept heeft. Zodra het webformulier is gemaakt, wordt de naamwaarde vergrendeld.
 3. De ervaring voor de eerste deelnemer configureren:

  (De eerste deelnemer is de persoon die als eerste te maken krijgt met het webformulier. Als meerdere deelnemers zijn toegestaan, geeft de eerste deelnemer de e-mailadressen op voor alle volgende deelnemers.)

  • Rol van deelnemer:
   • Ondertekenaar - Ondertekenaars moeten een handtekening plaatsen, naast eventuele andere verplichte velden.
   • Goedkeurder - Goedkeurders kunnen velden invullen, maar zijn niet verplicht een handtekening toe te passen.
   • Acceptant - Accepteerders kunnen net als Goedkeurders veldcontent invullen, maar zijn niet verplicht een handtekening te plaatsen.
   • Invuller van formulier - Invullers van formulieren mogen alleen formulieren invullen en er mag geen handtekeningveld voor hen zijn toegepast.
  • Verificatie:
   • Geen - Deze optie gebruikt alleen de e-mailverificatie nadat het webformulier is verzonden (indien zodanig geconfigureerd).
   • Wachtwoord - Wanneer de optie Wachtwoord wordt gekozen, dient de ontvanger een wachtwoord in te voeren voordat hij of zij het document kan weergeven.
   • Acrobat Sign - Als u de Acrobat Sign-verificatiemethode gebruikt, moet de ondertekenaar zich verifiëren bij een Adobe met een Adobe ID. Dit is een verificatie die weinig moeite kost als u weet dat de ondertekenaar een Adobe ID heeft.
   • KBA-verificatie - KBA kan als verificatiemethode worden ingeschakeld als uw account is geconfigureerd voor een onbeperkt aantal KBA-transacties. Houd er rekening mee dat KBA alleen geldig is in de Verenigde Staten.
   • Telefoon - Voor telefonische verificatie moet de eerste ondertekenaar zijn of haar telefoonnummer opgeven en dat nummer verifiëren via sms-tekst of spraak voordat de ondertekenaar toegang krijgt tot de overeenkomst.
  Opmerking:

  Acrobat Sign-verificatie en Overheids-ID worden niet ondersteund voor verificatie van webformulieren.

  Eerste ontvangersrecord met de rollen en verificaties zichtbaar

 4. (Optioneel indien ingeschakeld) Deelnemer toevoegen

  Als u klikt op de koppeling Deelnemer toevoegen, wordt een extra deelnemer aan het webformulier toegevoegd.

  • Andere deelnemers worden gedefinieerd door de eerste deelnemer. Deze verstrekt de e-mailadressen voor alle volgende deelnemers.
   • Er kunnen instructies worden gegeven om de eerste deelnemer te begeleiden bij het toevoegen van de volgende deelnemers.
  • Volgende deelnemers kunnen optioneel of vereist zijn om de eerste ontvanger te configureren.
  Extra deelnemers toevoegen

   

  • Deelnemer toevoegen: met de koppeling Deelnemer toevoegen kunt u toestaan dat er een of meer deelnemers worden toegevoegd (deelnemer 2, deelnemer 3, enzovoort). Deze moeten worden gedefinieerd door de eerste deelnemer.
   • Als u op de koppeling klikt, wordt één deelnemersregel aan de pagina toegevoegd (maximaal 25).
   • De extra deelnemers kunnen optioneel of verplicht zijn:
    • Indien optioneel, wordt deelnemer 1 verzocht om de volgende deelnemer toe te wijzen. Als geen nieuwe deelnemer wordt geïdentificeerd, wordt de workflow voor ondertekening doorgegeven aan de medeondertekenaars (indien aanwezig).
    • Indien vereist is deelnemer 1 verplicht om een naam en e-mailadres op te geven voor deelnemer 2 om door te gaan met de overeenkomst. Als dit niet gebeurt, loopt de overeenkomst op dit punt vast.
   • Volgende deelnemers zijn op dezelfde manier geconfigureerd als Deelnemer 1, met enkele wijzigingen in de opties:
    • Volgende deelnemers hebben twee extra rollen die kunnen worden toegewezen: Gecertificeerde ontvanger en Delegator.
    • Aan volgende deelnemers kan geen Wachtwoord als verificatiemethode worden toegewezen, maar wel de methode OTP via e-mail.
    • Volgende deelnemers kunnen worden toegewezen aan een Digitale identiteit-verificatie als er ten minste één is geconfigureerd voor de groep.

  Wanneer deelnemer 1 de vereiste acties heeft voltooid en op Indienen klikt, wordt hij of zij gevraagd om de volgende deelnemer toe te wijzen:

  • Deelnemer 1 wordt verzocht de naam en het e-mailadres van deelnemer 2 op te geven
   • Door deelnemer 2 toe te voegen wordt de mogelijkheid geboden om ook deelnemer 3 toe te voegen, enzovoort ...
  • Als deelnemer 2 is opgenomen, moet deelnemer 1 eerst zijn e-mailadres verifiëren voordat het systeem deelnemer 2 op de hoogte stelt
  Verzoek om identificatie van deelnemer 2

 5. Voeg medeondertekenaars en CC-geadresseerden toe.

  Zo kunt u het webformulier de optie voor medeondertekening geven:

  • Voer in de sectie Medeondertekenaars de e-mailadressen in van de partijen die de overeenkomst moeten medeondertekenen of goedkeuren:
   • U kunt uzelf (de maker van het webformulier) toevoegen door de koppeling Mij toevoegen te selecteren boven de record van de medeondertekenaar.
   • U kunt een Ontvangersgroep toevoegen door de koppeling boven de record van de medeondertekenaar te selecteren. Webformulieren ondersteunen ad-hocontvangersgroepen en herbruikbare ontvangersgroepen.
   • U kunt een Elektrisch zegel toevoegen door de koppeling boven de record van de medeondertekenaar te selecteren. Deze optie is alleen zichtbaar als er een elektronisch zegel is geconfigureerd in de groep waarin het webformulier is gemaakt.
   • Configureer de gewenste Rol voor elke ontvanger. Alle rollen die door de beheerder zijn ingeschakeld, zijn beschikbaar, behalve een elektronisch zegel, dat altijd een ondertekenaar is.
   • Definieer de juiste verificatiemethode voor elke medeondertekenaar. Aan medeondertekenaars kan een van de authenticatiemethoden worden toegewezen, waaronder een Digitale identiteit (op voorwaarde dat er ten minste één is geconfigureerd voor de groep).
   • Alle gedefinieerde medeondertekenaars moeten hun handtekening/goedkeuring plaatsen in de volgorde die u hebt bepaald om de overeenkomst geldig te maken.
   • De e-mails van de medeondertekenaar kunnen worden bewerkt nadat de overeenkomst is verzonden op de pagina Beheren (alleen enterprise-service).
    • U kunt alleen het e-mailadres van de medeondertekenaar bewerken. U kunt het aantal medeondertekenaars niet verhogen of verlagen.

  Voeg CC-geadresseerden toe door op de koppeling CC weergeven te klikken.

  • Voer de e-mailadressen in waarvan u wilt dat ze automatisch worden opgenomen in de e-mails over de voltooiing van de overeenkomst.
   • De CC-e-mails kunnen worden bewerkt nadat de overeenkomst is verzonden van de pagina Beheren (alleen enterprise-service).
    • U kunt alleen het e-mailadres van de CC-geadresseerden bewerken. U kunt het aantal CC's niet verhogen of verlagen.
  Het gedeelte voor de medeondertekenaar van de webformulierenpagina met de verificatiemethoden zichtbaar

  Voor medeondertekenaars en partijen in CC kan een privébericht worden geconfigureerd. Het privébericht wordt opgenomen in de hoofdtekst van de e-mailmelding en kan ook beschikbaar worden gemaakt op de pagina voor elektronisch ondertekenen (afhankelijk van de configuratie van de verzendende groep).

  Selecteer het pictogram Een privébericht toevoegen om de overlay voor privéberichten te activeren. Voer het bericht in en selecteer Opslaan.

  • Medeondertekenaars hebben unieke privéberichten geconfigureerd per ontvanger. 
  • Partijen in CC ontvangen allemaal hetzelfde privébericht.
  Een tegenondertekenaarsrecord met het privébericht zichtbaar

  Opmerking:

  Onthoud dat de medeondertekenaars altijd de laatste ondertekenaars zijn. Het proces begint altijd met de persoon die het webformulier bezoekt.

 6. Sleep de bestanden die u wilt gebruiken als de basis voor het webformulier, naar de sectie Bestanden of klik op Bestanden toevoegen en navigeer naar het document op een netwerkstation of geïntegreerde bestandsopslag.

  Opmerking:

  Bestaande Bibliotheeksjablonen kunnen ook worden geïmporteerd (met de ontworpen velden intact).

 7. Configureer de Opties 

  • Wachtwoordbeveiliging - Schakel dit vakje in als u een wachtwoord wilt gebruiken om de definitieve PDF die door ondertekening van het webformulier wordt gegenereerd, te kunnen openen.  U wordt gevraagd om het wachtwoord.
  • Taal van ontvanger (alleen de serviceniveaus Business en Enterprise): Deze instelling bepaalt de taal waarin de aanwijzingen op het scherm en de e-mailkennisgevingen met betrekking tot het webformulier worden weergegeven.
 8. Schakel de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in en klik vervolgens op Volgende.

  Een webformulierpagina maken - Uitgebreide weergave

 9. De pagina wordt vernieuwd en de geüploade bestanden worden in de ontwerpomgeving weergegeven.

  Sleep de gewenste velden van de rechterzijde van de pagina naar het document.

  Neem ten minste één handtekening voor elke ondertekenaar op, met inbegrip van de oorspronkelijke deelnemers en alle medeondertekenaars.

  E-mailvelden zijn optioneel, maar als er geen veld op het formulier zelf staat, vraagt Adobe Acrobat Sign de deelnemer om een e-mailadres op te geven.  In alle gevallen moet voor elke deelnemer een e-mailadres worden opgegeven.

 10. Zodra alle velden zijn geplaatst, klikt u op de knop Opslaan rechtsonder. Door het document op dit punt op te slaan wordt het webformulier als een actieve, openbare URL geopend.

  Opmerking:

  Als u het ontwerpvenster sluit zonder op te slaan, wordt het webformulier opgeslagen als Concept op de pagina Beheren.

  De velden op hun plaats slepen en neerzetten

  Waarschuwing:

  Digitale handtekeningen worden niet ondersteund en mogen niet worden toegevoegd.

 11. De pagina voor na het maken van een webformulier wordt weergegeven. Hier kunt u de URL kopiëren naar het webformulier en de iFrame- of JavaScript-code waarmee u het webformulier kunt insluiten.

  U kunt uw webformulier ook testen als ondertekenende ontvanger.

  Opmerking:

  Als u de optie hebt ingeschakeld om het webformulier op te slaan wanneer het wordt geopend, wordt u gevraagd het op te slaan.

Gerelateerde informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online