Problemen oplossen met lettertypen | Mac OS X

Problemen met lettertypen oplossen in Adobe-toepassingen op Mac OS X

Aan de hand van dit document kunt u problemen oplossen die optreden wanneer u lettertypen installeert of gebruikt met Adobe-toepassingen in Mac OS X. Problemen met lettertypen kunnen zich op vele verschillende manieren manifesteren, inclusief (maar niet beperkt tot) de volgende:

 • Lettertypen worden niet weergegeven in het menu Lettertype van uw toepassingen.
 • Lettertypen worden niet goed afgedrukt.
 • Lettertypen in menu's en dialoogvensters bevatten verkeerde letters of tekens.
 • Lettertypen worden niet goed weergegeven op het scherm.
 • Er doen zich fouten of crashes voor na de installatie van lettertypen.
 • Lettertypen zijn alleen beschikbaar voor bepaalde gebruikers.

U profiteert het meest van dit document als u de volgende taken in de opgegeven volgorde uitvoert.

1. Controleer of de lettertype-indeling wordt ondersteund.

Als u een niet-ondersteunde lettertype-indeling gebruikt, kan het systeem het lettertype niet weergeven of afdrukken in toepassingen.

Mac OS X biedt ondersteuning voor de volgende lettertype-indelingen:

 • .dfont
 • Multiple Master (alleen Mac OS X 10.2 en later)
 • OpenType (.otf)
 • TrueType (.ttf)
 • TrueType Collection (.ttc)
 • Type 1 (PostScript)

2. Zorg ervoor dat het lettertype in de juiste map is geïnstalleerd.

Mac OS X bevat vijf mappen met lettertypen aan de hand waarvan u lettertypen op verschillende manieren kunt gebruiken. U kunt lettertypen installeren in zoveel mappen als nodig is. Mac OS X laat het immers toe om lettertypen in het systeem te dupliceren. Als lettertypen dezelfde naam hebben, gebruikt Mac OS X de lettertypen (ongeacht de lettertype-indeling) op de volgende locaties in de opgegeven volgorde:

 1. Users/[gebruikersnaam]/Library/Fonts
 2. Library/Fonts
 3. Network/Library/Fonts
 4. System/Library/Fonts (Wijzig deze map niet. Het bevat .dfont-lettertypen die Mac OS X nodig heeft voor het gebruik en de weergave van het systeem. Raadpleeg Mac OS X: locaties van lettertypen en hun doelen voor meer informatie.
 5. System Folder/Fonts

Opmerking: de lettertypen die zijn geïnstalleerd in System Folder/Fonts zijn beschikbaar voor alle Classic-, Carbon- en Cocoa-toepassingen.

Als u een lettertype in Mac OS X wilt installeren, doet u het volgende:

 1. Sluit alle toepassingen af (om het lettertype in die toepassingen te gebruiken).
 2. Meld u aan:
  • Als u lettertypen in de map Users/[gebruikersnaam]/Library/Font installeert, meldt u zich aan met uw gebruikersnaam.
  • Als u lettertypen in de map Library/Fonts installeert, meldt u zich aan als een beheerder.
  • Als u lettertypen in de map Network/Library/Fonts op een netwerkserver installeert, neemt u contact op met uw netwerkbeheerder.
 3. Sleep de lettertypebestanden van de oorspronkelijke media (zoals een cd) naar een of meer van de volgende mappen op de harde schijf:

  Opmerking: wanneer u PostScript-lettertypen installeert, sleept u zowel het contourlettertypebestand als de bitmaplettertypekoffer naar de juiste map. (In Mac OS lijken lettertypekoffers op andere lettertypebestanden en gedragen ze zich ook zo. U kunt ze niet openen door te dubbelklikken op het bestand zoals in Mac OS 9.)

  • System Folder/Fonts - om het lettertype te openen in toepassingen die worden uitgevoerd in Mac OS X en in Classic mode (Mac OS 9).
  • Library/Fonts - om het lettertype te openen in alle toepassingen en beschikbaar te maken voor alle gebruikers in Mac OS X. (Het lettertype is niet beschikbaar in toepassingen die worden uitgevoerd in Classic mode.)
  • Users/[gebruikersnaam]/Library/Fonts - wordt gebruikt door een specifieke gebruiker van Mac OS X. (Het lettertype alleen is beschikbaar in alle toepassingen in Mac OS X wanneer u zich aanmeldt als de opgegeven gebruiker.)
  • Network/Library/Fonts - wordt gebruikt door externe gebruikers op een netwerkbestandsserver waarop Mac OS X wordt uitgevoerd via een LAN-netwerk (Local Area Network).

3. Controleer of zowel de scherm- als printerbestanden zijn geïnstalleerd. (PostScript-lettertypen)

Installeer de bitmaplettertypen (scherm) of de koffer die de bitmaplettertypen bevat en de contourlettertypen (printer) in dezelfde map. (Bitmaplettertypebestanden van Adobe gebruiken de naam van het lettertype. De contourbestanden gebruiken een afgekorte, PostScript-versie van de naam van het lettertype [zoals 'Isabe' voor het lettertype Isabella].) Als een van de contourbestanden niet is geïnstalleerd, wordt het lettertype mogelijk niet goed afgedrukt. Als het bitmaplettertypebestand niet is geïnstalleerd, is het lettertype niet beschikbaar in het menu Lettertype.

4. Gebruik Adobe Type Manager (ATM) met Classic-toepassingen.

Met ATM kunt u voorkomen dat lettertypen onregelmatig worden weergegeven op het scherm en zorgt u dat PostScript-lettertypen beter worden afgedrukt met niet-PostScript-printers wanneer toepassingen worden uitgevoerd in Classic mode. U kunt een gratis versie van ATM Light 4.6 downloaden op de Adobe-website.

5. Los problemen met externe software voor lettertypebeheer op.

Schakel alle hulpprogramma's voor lettertypebeheer, zoals Extensis Suitcase Fusion, Insider FontAgent Pro en Linotype FontExplorer X, uit. Probeer de actie waardoor het probleem werd veroorzaakt opnieuw uit te voeren (start de toepassing, open het menu Lettertype, enz.). Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

 • Als het probleem opnieuw optreedt, gaat u naar de volgende sectie hieronder.
 • Als het probleem niet opnieuw optreedt, activeert u uw hulpprogramma voor lettertypebeheer opnieuw. Gebruik het om de lettertypen binair te isoleren door de helft van uw lettertypen uit te schakelen en de resultaten met beide helften te vergelijken. Vervolgens doet u hetzelfde voor de helft waarin het probleem zich voordoet.

6. Verwijder de lettertypebestanden.

Verplaats de lettertypebestanden van de Fonts-mappen in de mappen Gebruikers, Bibliotheek en Netwerk naar het bureaublad of een andere locatie en start de computer opnieuw op. Als het probleem niet opnieuw optreedt, wordt het probleem veroorzaakt door een of meer van de verplaatste lettertypen. Verplaats een aantal lettertypebestanden per keer om te achterhalen welk lettertype het probleem veroorzaakt. (Verplaats, bijvoorbeeld, de lettertypebestanden die met A-E beginnen naar de map System/Library/Fonts en start vervolgens de computer opnieuw op. Als het probleem niet opnieuw optreedt, verplaatst u opnieuw een kleine groep lettertypebestanden. Als het probleem opnieuw optreedt, wordt het mogelijk veroorzaakt door een van de lettertypebestanden die u pas hebt verplaatst. Verwijder de lettertypebestanden en voeg ze een voor een opnieuw toe. Start de computer elke keer opnieuw op totdat u het specifieke lettertype vindt dat het probleem veroorzaakt.) Als u het lettertypebestand vindt dat het probleem veroorzaakt, installeert u het lettertype opnieuw via de oorspronkelijke media.

7. Gebruik een bijgewerkte versie van het lettertype.

Zorg dat u de nieuwste versie van het lettertype gebruikt.

Zo bepaalt u de versie van een lettertype uit de Adobe Type Library: selecteer het lettertypebestand en kies Bestand > Info opvragen > Algemeen om de aanmaakdatum weer te geven. (Als u PostScript-lettertypen gebruikt, controleert u de aanmaakdatum van zowel het contour- als het kofferbestand.) Als het lettertype voor 1992 is gemaakt, is er mogelijk een nieuwe versie van het lettertype beschikbaar. Neem contact op met de klantenondersteuning van Adobe (1-800-833-6687) voor informatie over upgrades.

8. Ruim de lettertypecache van het systeem op.

Beschadigde lettertypecachebestanden zorgen dat lettertypen beschadigd worden weergegeven, zelfs als de lettertypen niet beschadigd zijn. In dat geval is de tekst op het scherm meestal onleesbaar. Zodra de cache is gewist, kunt u de beschadigde lettertypecache elimineren als mogelijke oorzaak van het probleem. 

9. Los problemen met beschadigde lettertypen op.

Er kan een systeemfout optreden als een toepassing een beschadigd lettertype gebruikt. 

 1. Sleep de inhoud van de map Library/Fonts naar een nieuwe map op het bureaublad. (Als u lettertypen handmatig aan de map Library/Application Support/Adobe/Fonts hebt toegevoegd, sleept u ook die lettertypen naar de nieuwe map.)
 2. Kies in de Finder de optie Bestand > Zoeken.
 3. Typ AdobeFnt.lst, selecteer het systeemstation en druk op Return.
 4. Verwijder alle gevonden AdobeFnt.lst-bestanden (zoals AdobeFnt10.lst).
 5. Start de computer opnieuw op.
 6. Start InDesign opnieuw. InDesign maakt nieuwe AdobeFnt.lst-bestanden.
 7. Probeer het probleem opnieuw te creëren. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:
  • Als het probleem niet opnieuw optreedt, verplaatst u een lettertype naar de map Library/Fonts en herhaalt u stappen 5 en 6 tot u het lettertype vindt dat het probleem veroorzaakt.
  • Als u een hulpprogramma voor lettertypebeheer hebt, start u het opnieuw op en activeert u de lettertypen in kleine groepen of individueel om het lettertype te vinden dat het probleem veroorzaakt.
  • Als het probleem opnieuw optreedt, verplaatst u de inhoud van de nieuwe map op het bureaublad naar de map Library/Fonts.

Opmerking: als er geen AdobeFnt.lst-bestanden worden gevonden, zorgt u dat de zoekcriteria zijn ingesteld op 'alle' in het dialoogvenster Zoeken.

Doe het volgende om problemen met lettertypen op te lossen als u Font Book gebruikt:

Belangrijk: maak de prullenmand niet leeg voordat u de laatste stap in dit proces hebt uitgevoerd.

 1. Sluit Font Book en alle andere geopende toepassingen.
 2. Ga naar Home/Library/Preferences en verwijder de volgende bestanden:
  • com.apple.fontbook.plist
  • com.apple.ATS.plist

  Opmerking: het eerste bestand is het voorkeurenbestand voor Font Book. Het tweede bestand bevat de lettertypen die u hebt uitgeschakeld in Font Book. Als u com.apple.ATS.plist verwijdert, worden alle eerder uitgeschakelde lettertypen geladen wanneer u zich opnieuw aanmeldt. Als u honderden of duizenden lettertypen hebt ingeschakeld, kunnen de prestaties van uw systeem vertragen wanneer alle eerder uitgeschakelde lettertypen worden geladen.

 3. Verwijder uw lettertypecache. Als u de lettertypecache wilt verwijderen, doet u het volgende:
  1. Open de map Library/Caches/ATS.
  2. Zoek en verwijder de map met de lettertypecache. Als u, bijvoorbeeld, de eerste gebruiker bent die op uw Mac is gedefinieerd, heet de map 501. Als u de tweede gebruiker bent, heet de map 502.

   Opmerking: als u snelle gebruikersoverschakeling gebruikt, kan de ATS-map meerdere 501.xxx- en 502.xxx-mappen bevatten. Verplaats ze naar de prullenmand.

 4. Als u wordt gevraagd om het verwijderen van een van deze mappen te verifiëren, geeft u uw beheerderswachtwoord op.
 5. Start uw computer opnieuw op.
 6. Meld u aan bij uw account en maak de prullenmand leeg.

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?