Lettertypen en typografie

Op zoek naar het juiste lettertype voor uw illustratie? Lees hoe u het perfecte lettertypen voor uw grafische ontwerp vindt, activeert en bewerkt.

Illustrator importeert en laadt automatisch alle lettertypen die in Windows of macOS zijn geïnstalleerd. Als u een nieuw lettertype wilt gebruiken, moet u dat lettertype op uw computer downloaden. Zie Een nieuw lettertype toevoegen voor meer informatie.

Lettertypen in Illustrator

Soorten lettertypen

Pictogram

SVG

 • Biedt meerdere kleuren en verlopen in één glyph.
 • Omvat Emoji-lettertypen: smileys, vlaggen, verkeersborden, dieren, mensen, voedsel, bekende gebouwen enzovoort.

 

Type 1 

TrueType 

Multiple Master

Samengesteld


Toegang tot lettertypen

Voordat u begint, typt u uw tekst met het tekstgereedschap. Zie Tekst maken voor meer informatie.

U kunt als volgt uiteenlopende lettertypefamilies en soorten lettertypen bekijken:

 • Open het deelvenster Teken. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Venster > Tekst > Tekenstijlen.
  • Selecteer de tekst om tekeninstellingen weer te geven in het deelvenster Beheer of Eigenschappen.
  • Druk op Command+T (macOS) of Ctrl+T (Windows).
 • Klik op de vervolgkeuzelijst De lettertypefamilie instellen.

Als u een lettertype zoekt, kunt u de lettertypenaam (als u die al weet) typen in de vervolgkeuzelijst Lettertypefamilie in het deelvenster Teken of Beheer.

De lettertypelijst weergeven

Een real-time voorvertoning van lettertypen bekijken

 1. Selecteer een tekst in het tekengebied of kies een voorbeeldtekst in de vervolgkeuzelijst.
 2. Plaats de aanwijzer op een lettertypenaam in de lettertypelijst in het deelvenster Beheer of Teken.

Als u de voorvertoning wilt uitschakelen, schakelt u Voorkeuren > Tekst > Voorvertoning lettertype in menu inschakelen uit.

Wijzig de tekstgrootte terwijl u de voorvertoning bekijkt door te klikken op de pictogrammen voor een klein, middelgroot of groot voorbeeld.

Real-time voorvertoning
Voorvertoning van lettertypen

Adobe Fonts-lettertypen activeren

Hebt u het juiste lettertype niet gevonden? Activeer meer lettertypen van Adobe Fonts.

U kunt een lettertype kiezen uit de online lettertypebibliotheek van Adobe (Adobe Fonts). Deze bevat een groot aantal lettertypen van hoge kwaliteit van honderden lettertypeleveranciers. Bekijk en activeer deze lettertypen rechtstreeks vanuit Illustrator of ga naar fonts.adobe.com. Geactiveerde lettertypen zijn beschikbaar voor gebruik in alle Creative Cloud-applicaties.
 1. Klik in het deelvenster Teken op het tabblad Meer zoeken.
 2. Blader door de lijst met lettertypen en selecteer een lettertype. Als u een voorvertoning van een lettertype wilt weergeven met de geselecteerde tekst, plaatst u de muisaanwijzer op de naam van het lettertype.
 3. Klik op het pictogram Activeren naast het lettertype. Het pictogram Activeren krijgt een vinkje nadat het lettertype is geactiveerd en beschikbaar is voor gebruik.
Adobe Fonts-lettertypen activeren
Adobe Fonts-lettertypen weergeven en activeren

Meer informatie over Adobe Fonts-pictogrammen

Adobe Fonts-pictogrammen activeren

A. Filter Geactiveerde lettertypen B. Geactiveerde lettertypefamilie C. Lettertype dat kan worden geactiveerd D. Geactiveerd lettertype E. Gedeactiveerd lettertype F. Lettertype activeren G. Lettertype wordt geactiveerd H. Vervolgkeuzelijst Lettertypefamilie I. Aantal stijlen in lettertypefamilie J. Meer informatie over dit lettertype 

Op zoek naar een Japans lettertype?

Op het tabblad Meer zoeken kunt u alle Japanse lettertypen zoeken en bekijken die beschikbaar zijn op fonts.adobe.com.

De voorvertoning van Japanse lettertypen inschakelen:

 1. Kies Bewerken Voorkeuren Tekst.
 2. Selecteer Voorvertoning van Japanse lettertypen inschakelen in Meer zoeken.

De wijzigingen worden pas toegepast nadat u Illustrator opnieuw hebt opgestart.

Meer bronnen

Bekijk deze video om snel aan de slag te gaan met Adobe Fonts.

Lees deze blog: 20 creatieve manieren om Adobe Fonts te gebruiken (die u mogelijk over het hoofd hebt gezien)

Lettertypen organiseren en filteren

U kunt lettertypen die u vaak gebruikt snel vinden en filteren op het tabblad Lettertypen van het deelvenster Teken of Eigenschappen.

Filteropties voor lettertypen

A. Classificatiefilter B. Favorieten C. Recent toegevoegd weergeven D. Geactiveerd lettertype E. Opties voor voorbeeldtekst F. Opties voor de grootte van voorbeeldtekst G. Soort lettertype H. Toevoegen aan favorieten I. Vergelijkbare weergeven 

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Classificatiefilter de gewenste lettertypeklassen om de lijst met lettertypen te beperken. Standaard worden alle lettertypeklassen weergegeven. Met dit filter kunt u alleen Romeinse lettertypen filteren.

 Klik op Alles wissen als u het filter wilt verwijderen.

Het classificatiefilter voor lettertypen
Classificatiefilter toepassen

Als u veelgebruikte lettertypen wilt instellen als favorieten, plaatst u de muisaanwijzer boven een lettertype en klikt u op het pictogram Favoriet naast de lettertypenaam. Als u al uw favoriete lettertypen wilt filteren, klikt u op het filter Alleen favorieten weergeven.

Favorietenfilter toepassen
Het filter Alleen favorieten weergeven toepassen

U kunt filteren op alle lettertypen die u de afgelopen 30 dagen hebt toegevoegd en geactiveerd door te klikken op het pictogram Recent toegevoegd weergeven.

Opmerking: Recent gebruikte lettertypen en lettertypen met een ster blijven behouden in volgende Illustrator-sessies.

Als u lettertypen wilt filteren die visueel vergelijkbaar zijn, plaatst u de muisaanwijzer op een lettertype en klikt u op het pictogram Vergelijkbare weergeven. De lettertypen die het meest lijken op het geselecteerde lettertype, worden bovenaan in de zoekresultaten weergegeven.

Vergelijkbare lettertypen zoeken
Vergelijkbare lettertypen weergeven

Variabele lettertypen gebruiken

Een variabel lettertype is een OpenType-lettertype waarvan u de kenmerken, zoals dikte, breedte, schuinte en optische grootte, kunt aanpassen. Deze lettertypen bieden flexibiliteit en de mogelijkheid om lettertypekenmerken aan te passen en zo responsieve webletters en typografie te maken. 

Breedte variëren

Breedte variëren

Schuinte variëren

De dikte, breedte en schuinte van variabele lettertypen aanpassen met schuifregelaars:

 • Zoek naar variable in de lettertypelijst of zoek naar het pictogram naast de lettertypenaam.
 • Klik op het pictogram Variabel lettertype () in het regelpaneel of het deelvenster Teken, Tekenstijlen of Alineastijlen.
Variabele lettertypen
De dikte, breedte en schuine voor een variabel lettertype aanpassen

Lettertypen bewerken

U kunt de tekengrootte, de lettertypefamilie en de lettertypestijl wijzigen op basis van uw vereisten.

U ook het standaardlettertype (Myriad Pro) in Illustrator wijzigen. Zie Hoe wijzig ik het standaardlettertype in Illustrator? voor meer informatie.

De tekengrootte aanpassen

Selecteer tekst en voer een van de volgende stappen uit:

 • Kies een grootte via Tekst > Grootte.
 • Stel een tekengrootte in via de vervolgkeuzelijst Tekengrootte in het deelvenster Teken of Beheer.
De tekengrootte aanpassen
De tekengrootte aanpassen

Standaard wordt de tekengrootte gemeten in punten (een punt is gelijk aan 1/72 inch of 0,35 mm).

 U kunt de maateenheid voor tekst wijzigen in het dialoogvenster Voorkeuren.

De lettertypefamilie en tekenstijl wijzigen

Selecteer de tekst die u wilt wijzigen. Als u geen tekst selecteert, wordt het lettertype toegepast op nieuwe tekst die u invoert. Ga als volgt te werk om een lettertype of stijl te selecteren:

 • Kies een lettertypefamilie en een lettertypestijl in de vervolgkeuzelijsten Lettertypefamilie en Lettertypestijl in het deelvenster Beheer of Teken.
 • Kies Tekst > Lettertype/Recente lettertypen en selecteer een lettertypenaam.
 • Klik op de naam van het huidige lettertype en typ de eerste paar tekens van het gewenste lettertype.

Als u het aantal lettertypen bij Recente lettertypen wilt wijzigen, kiest u Bewerken > Voorkeuren > Tekst (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Tekst (macOS) en stelt u de optie Aantal recente lettertypen in.

Lettertypen zoeken en vervangen

Lettertypen zoeken
Lettertypen in een document zoeken en vervangen

Lettertypen in een document zoeken en vervangen:

 • Kies Tekst > Lettertypen zoeken.
 • Selecteer de naam van een lettertype. De eerste plek waar het lettertype voorkomt, wordt gemarkeerd in het documentvenster.
 • Selecteer een vervangend lettertype in de vervolgkeuzelijst Vervangen door lettertype van.
  • Kies Document om alleen de lettertypen weer te geven die in het document worden gebruikt.
  • Kies Systeem om alle lettertypen weer te geven die op uw computer zijn geïnstalleerd. Klik op Wijzigen om slechts één instantie van het geselecteerde lettertype te wijzigen.
 • Klik op Alle vervangen om het geselecteerde lettertype overal te vervangen.
  Nadat het lettertype overal in het document is vervangen, wordt de naam van het lettertype uit de lijst verwijderd.

Volgende stappen

In dit artikel hebt u gelezen hoe u een lettertype in Illustrator toevoegt, activeert en bewerkt. Gebruik voortaan de kracht van lettertypen om typografische illustraties te ontwerpen. Als u nog vragen hebt, raadpleeg dan Lettertypen | Veelgestelde vragen en tips voor probleemoplossing.

Wilt u uw eigen lettertype maken? Raadpleeg dan deze pagina.

Hebt u een vraag of idee?

Ask the community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u!

Adobe-logo

Aanmelden bij je account