Lettertypen

Een lettertype is een volledige set tekens (letters, cijfers en symbolen) met een gemeenschappelijke dikte, breedte en stijl, zoals 10-punts Adobe Garamond Bold.

Lettertypesoorten (ook letterfamilies of lettertypefamilies genaamd) zijn lettertypeverzamelingen met een vergelijkbare weergave die in combinatie met elkaar worden gebruikt, zoals Adobe Garamond.

Een lettertypestijl is een variatie op een bepaald lettertype in een lettertypefamilie. Meestal is in een lettertypefamilie Roman of Onbewerkt (de namen variëren per familie) het basislettertype, dat lettertypestijlen als standaard, vet, cursief en vetcursief kan omvatten.

Lettertypen

U kunt voorbeelden van een lettertype weergeven in de lettertype- en letterstijlmenu's in het deelvenster Teken en in andere gebieden in het programma waarin u lettertypen kunt kiezen. De volgende pictogrammen worden gebruikt om verschillende soorten lettertypen aan te geven:

 • OpenType
 • OpenType SVG
 • Type 1
 • TrueType
 • Adobe-lettertypen 
 • Multiple Master
 • Composite 

U kunt de voorvertoningsfunctie uitschakelen of de puntgrootte van de lettertypenamen of -voorbeelden wijzigen in de tekstvoorkeuren.

Voer een van de volgende handelingen uit om de lijst met beschikbare lettertypen voor InDesign weer te geven:

 • Ga naar het deelvenster Teken (Ctrl + T) en open de vervolgkeuzelijst met lettertypefamilies
 • Ga naar het deelvenster Beheer en open de vervolgkeuzelijst met lettertypefamilies
 • Ga naar het deelvenster Eigenschappen en open de vervolgkeuzelijst met lettertypefamilies

 

Lettertypen installeren

Zie de documentatie van het systeem of van het lettertypebeheer voor het installeren en activeren van lettertypen die in alle toepassingen kunnen worden gebruikt.

U maakt lettertypen beschikbaar in InDesign door de lettertypebestanden te kopiëren naar de map Lettertypen in de toepassingsmap InDesign op de vaste schijf. Lettertypen in deze map zijn echter uitsluitend beschikbaar voor InDesign.

Als twee of meer lettertypen actief zijn in InDesign en dezelfde familienaam gebruiken maar verschillende Adobe PostScript-namen hebben, zijn de lettertypen in InDesign beschikbaar. Dubbele lettertypen staan in de menu's met tussen haakjes de afkorting van de lettertypetechnologie. Het lettertype Helvetica TrueType bijvoorbeeld wordt vermeld als “Helvetica (TT)”, Helvetica PostScript Type 1 als “Helvetica (T1)” en Helvetica OpenType als “Helvetica (OTF)”. Als twee lettertypen dezelfde PostScript-naam hebben en in de naam van een van deze lettertypen .dfont staat, wordt het andere lettertype gebruikt.

OpenType-lettertypen

OpenType-lettertypen gebruiken één lettertypebestand voor zowel Windows®- als Macintosh®-computers, zodat u bestanden van het ene platform naar het andere kunt verplaatsen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over lettertypesubstitutie en andere problemen die ervoor zorgen dat tekst niet goed doorloopt. OpenType-lettertypen kunnen een aantal functies bevatten, zoals golven en handmatige ligaturen, die niet beschikbaar zijn in de huidige PostScript- en TrueType-lettertypen.

Opmerking:

Bij OpenType-lettertypen wordt het pictogram  weergegeven.

Als u met een OpenType-lettertype werkt, kunt u alternatieve glyphs in uw tekst automatisch vervangen. Denk bijvoorbeeld aan ligaturen, kleinkapitalen, breuken en ouderwetse proportionele cijfers.

stx_opentype
Standaard- (links) en OpenType-lettertypen (rechts)

A. Rangtelwoorden B. Handmatige ligaturen C. Golven 

OpenType-lettertypen kunnen over een uitgebreide tekenset en layoutfuncties beschikken om meer taalkundige ondersteuning en geavanceerde typografische controle te kunnen bieden. OpenType-lettertypen van Adobe die met ondersteuning voor Centraal-Europese talen (CE) worden geleverd, hebben het woord “Pro” als een deel van hun lettertypenaam in toepassingslettertypemenu's. OpenType-lettertypen die geen ondersteuning voor Centraal-Europese talen bevatten, worden aangeduid met “Standaard”en hebben een “Std”-achtervoegsel. Alle OpenType-lettertypen kunnen naast PostScript Type 1- en TrueType-lettertypen worden geïnstalleerd en gebruikt.

Voor meer informatie over OpenType-lettertypen gaat u naar www.adobe.com/go/opentype_nl.

Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen

Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen met het deelvenster Teken of het regelpaneel

Met het deelvenster Teken of het regelpaneel kunt u kenmerken van OpenType-lettertypen (zoals breuken en sierletters) op tekst toepassen.

Voor meer informatie over OpenType-lettertypen gaat u naar www.adobe.com/go/opentype_nl.

 1. Zorg dat een OpenType-lettertype is geselecteerd in het regelpaneel of het deelvenster Teken.
 2. Kies OpenType in het menu van het deelvenster Teken en selecteer een OpenType-kenmerk, zoals Handmatige ligaturen of Breuken.

Functies die niet worden ondersteund in het huidige lettertype worden weergegeven tussen haakjes, zoals [Sierletter].

Opmerking:

Bij het definiëren van een alinea- of tekenstijl kunt u ook de kenmerken van een OpenType-lettertype selecteren. Gebruik hiervoor het gedeelte OpenType-functies links in het dialoogvenster Stijlopties.

Kenmerken voor OpenType-lettertypen toepassen vanuit het contextmenu

Gebruik het contextmenu om de kenmerken voor OpenType-lettertypen toe te passen die gelden voor de geselecteerde tekst.

 1. Selecteer tekst of een tekstkader.

 2. Selecteer een OpenType-kenmerk, zoals rangtelwoorden of breuken, in het pop-upvenster. Als u een badge ziet nadat u de tekst of het tekstkader hebt geselecteerd, klikt u op die badge om de lijst met OpenType-kenmerken weer te geven.

Opmerking:

 • De badge om OpenType-kenmerken te selecteren wordt niet weergegeven op een verbonden tekstkader.
 • De optie om de kenmerken voor OpenType-lettertypen toe te passen via het contextmenu is niet van toepassing op Internationale Composers.

Kenmerken van OpenType-lettertypen

Wanneer u een OpenType-lettertype gebruikt, kunt u specifieke OpenType-kenmerken selecteren in het menu van het regelpaneel of in het deelvenster Teken wanneer u tekst opmaakt of stijlen definieert.

Opmerking:

In OpenType-lettertypen kunnen grote verschillen voorkomen in het aantal beschikbare tekststijlen en functies. Als een OpenType-functie niet beschikbaar is, staat deze tussen haakjes (bijvoorbeeld [Sierletter]) in het menu van het regelpaneel.

Handmatige ligaturen

Een lettertypeontwerp kan optionele ligaturen bevatten die u niet altijd moet inschakelen. Als u deze optie selecteert, kunnen deze extra optionele ligaturen worden gebruikt, mits ze aanwezig zijn. Zie Ligaturen toepassen op letterparen voor meer informatie over ligaturen.

Breuken

Getallen die door een schuine streep van elkaar worden gescheiden (zoals 1/2), worden omgezet naar een breuk, op voorwaarde dat breuken beschikbaar zijn.

Rangtelwoord

Rangtelwoorden als 1e en 2e worden opgemaakt met de letters in superscript (1e en 2e), op voorwaarde dat rangtelwoorden beschikbaar zijn. Letters zoals de a en o in de Spaanse woorden segunda (2a) en segundo (2o) worden eveneens correct opgemaakt.

Sierletter

Indien beschikbaar kunt u werken met standaardsierletters en contextafhankelijke sierletters, die alternatieve kapitalen en einde-woord-alternatieven kunnen bevatten.

Alternatieven titelformaat

Indien beschikbaar worden tekens geactiveerd die voor titels in hoofdletters worden gebruikt. Als u deze optie in bepaalde lettertypen gebruikt voor tekst die zowel in hoofdletters als kleine letters is opgemaakt, kan dat tot ongewenste resultaten leiden.

Context-afhankelijke alternatieven

Indien beschikbaar worden context-afhankelijke ligaturen en bijbehorende alternatieven geactiveerd. In bepaalde scriptlettertypen worden alternatieve tekens opgenomen waarmee letters beter aan elkaar kunnen worden geschreven. Zo kan het letterpaar “bl” in het woord “bloem” worden samengevoegd, zodat het woord handgeschreven lijkt. Deze optie is standaard geselecteerd.

Alles in kleinkapitaal

Als u deze optie selecteert voor lettertypen met echte kleinkapitalen, worden alle tekens in kleinkapitalen omgezet. Zie Het hoofdlettergebruik van tekst wijzigen voor meer informatie.

Nul met schuine streep

Als u deze optie selecteert, wordt het cijfer 0 weergegeven met een schuine streep erdoor. In bepaalde lettertypen (vooral versmalde lettertypen), kan het moeilijk zijn om het cijfer 0 te onderscheiden van de hoofdletter O.

Stilistische sets

Bepaalde OpenType-lettertypen bevatten alternatieve glyph-sets die zijn ontworpen voor het esthetische effect. Een stilistische set is een groep met glyph-alternatieven die kan worden toegepast op afzonderlijke tekens of op een tekstbereik. Als u een andere stilistische set selecteert, worden de glyphs gebruikt die in de set zijn gedefinieerd, in plaats van de standaard-glyphs. Als een glyph-teken in een stilistische set wordt gebruikt in combinatie met een andere OpenType-instelling, wordt de glyph uit de set vervangen door de glyph met de afzonderlijke instelling. U kunt de glyphs voor elke set zien in het deelvenster Glyphs.

Positionele vormen

In sommige cursieve scripts en in talen zoals het Arabisch, is de vorm van een teken soms afhankelijk van de positie in een woord. Het teken is anders van vorm aan het begin van een woord (eerste positie), in het midden (middenpositie) of aan het einde van een woord (laatste positie). Het teken kan bovendien een andere vorm krijgen als het alleen voorkomt (geïsoleerde positie). Selecteer een teken en kies een optie voor Positionele vormen om het de juiste opmaak te geven. Met de optie Algemene vorm wordt het algemene teken ingevoegd. Met de optie Automatische vorm wordt een tekenvorm ingevoegd die is gebaseerd op de positie van het teken binnen een woord en op het feit of het teken in isolatie voorkomt.

Superscript/Superior en Subscript/Inferior

Sommige OpenType-lettertypen bevatten verhoogde of verlaagde glyphs waarvan het formaat op basis van dat van omringende tekens wordt aangepast. Als een OpenType-lettertype deze glyphs voor niet-standaardbreuken niet bevat, kunt u wellicht beter de kenmerken Teller en Noemer gebruiken.

Teller en noemer

Sommige OpenType-lettertypen zetten alleen basisbreuken (zoals 1/2 of 1/4) om en niet de niet-standaardbreuken (zoals 4/13 of 99/100) naar breukglyphs. Pas in dergelijke gevallen de kenmerken Teller en Noemer op deze niet-standaardbreuken toe.

Tabellarische uitlijning

Cijfers met volledige hoogte en identieke breedte zijn beschikbaar. Deze optie komt van pas als getallen op regels moeten worden uitgelijnd, zoals in tabellen.

Proportioneel klassiek

Cijfers met variërende hoogte en variërende breedte zijn beschikbaar. Deze optie is bedoeld voor een klassiek, stijlvol uiterlijk bij tekst waarin niet alleen kapitalen worden gebruikt.

Proportionele uitlijning

Cijfers met volledige hoogte en variërende breedte zijn beschikbaar. Deze optie is bedoeld voor tekst waarin alleen kapitalen worden gebruikt.

Tabellarisch klassiek

Cijfers met variërende hoogte en vaste, identieke breedte zijn beschikbaar. Deze optie is geschikt wanneer u het traditionele uiterlijk van klassieke cijfers wilt en u deze in kolommen moet uitlijnen voor bijvoorbeeld een jaarverslag.

Standaardcijferstijl

Voor cijferglyphs wordt de standaardcijferstijl voor het huidige lettertype gebruikt.

OpenType SVG-lettertypen

InDesign ondersteunt OpenType SVG-lettertypen zoals gekleurde lettertypen en emoji-lettertypen. OpenType SVG-lettertypen beschikken over meerdere kleuren en verlopen in ééneen enkele glyph.

OpenType SVG-lettertypen
OpenType SVG-lettertypen: Meerdere kleuren en verlopen

Met emoji-lettertypen kunt u verschillende kleurrijke en grafische tekens in uw documenten invoegen, zoals smileys, vlaggen, verkeersborden, dieren, mensen, eten en historische monumenten. Als u kiest voor OpenType SVG emoji-lettertypen, zoals het EmojiOne-lettertype, kunt u bepaalde samengestelde glyphs van een of meer andere glyphs maken. U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van bepaalde glyphs die een persoon of lichaamsdelen zoals een hand of een neus voorstellen, aanpassen.

Het deelvenster Glyphs met tekens van het EmojiOne SVG-lettertype
Het deelvenster Glyphs met tekens van het EmojiOne SVG-lettertype

Ga als volgt te werk om OpenType SVG-lettertypen te gebruiken:

 1. Maak een tekstobject met behulp van de tool Tekst.

 2. Stel het lettertype in op een OpenType SVG-lettertype. Deze lettertypen zijn gemarkeerd met in de lettertypelijst.

 3. Selecteer specifieke glyphs in het deelvenster Glyphs. U opent het deelvenster Glyphs via Tekst > Glyphs. Het deelvenster Glyphs kan ook worden geopend door Venster Tekst en tabellenGlyphs te selecteren.

Samengestelde glyphs maken

Als voorbeeld nemen we EmojiOne, een OpenType SVG emoji-lettertype. U kunt verschillende EmojiOne OpenType SVG-lettertypetekens samenstellen om glyphs te maken.

U kunt bijvoorbeeld de nationale vlag van een land maken of de huidskleur van standaardtekens van één persoon of lichaamsdeel met de kleur  of  aanpassen.

Opmerking:

Glyphs in een emoji-lettertype, zoals het EmojiOne-lettertype, zijn duidelijk anders dan de letters op uw toetsenbord. Deze glyphs worden beschouwd als afzonderlijke tekens en zijn alleen beschikbaar via het deelvenster Glyphs en niet via het toetsenbord.

Vlaggen van landen maken

De 'letters' (A, B, C, D enz.) in EmojiOne komen niet overeen met de corresponderende toetsen op het toetsenbord. Wanneer u deze tekens in het deelvenster Glyphs combineert om de ISO-code van een land te maken, vormen de twee tekens de vlag van dat land. Met US maakt u bijvoorbeeld de Amerikaanse vlag, met GB de Britse vlag, met AR de Argentijnse vlag en met IN de Indiase vlag.

Glyphs combineren
Glyphs combineren tot vlaggen van landen

Varianten van tekens maken

Combineer standaardtekens van één persoon of lichaamsdelen, meestal in de kleur , of , met een van de beschikbare huidskleuren Het oorspronkelijke standaardteken wordt opnieuw ingekleurd om het aan te passen aan de geselecteerde huidskleur. Dergelijke samenstellingen werken momenteel over het algemeen niet met glyphs die uit meer dan één persoon bestaan.

Tekens met huidskleuren
Tekens met huidskleuren
Tekens van één persoon combineren met huidskleuren
Tekens van één persoon combineren met huidskleuren

Opmerkingen:

 • Tekens van één persoon of emoji's van een lichaamsdeel kunnen slechts eenmalig worden gecombineerd met een teken met een huidskleur.
 • Samengestelde glyphs zijn een functie van het lettertype. Niet alle OpenType SVG-lettertypen kunnen worden gecombineerd met tekens om samengestelde glyphs te maken.
 • Sommige EmojiOne-samenstellingen kunnen worden afgebroken tot de tekens waaruit ze bestaan.

Live voorvertoning van lettertypen

U kunt een tekst in uw document selecteren om de lettertypen in realtime te bekijken. Als u een voorvertoning van een geselecteerde tekst wilt bekijken, beweegt u de muisaanwijzer over een lettertypenaam in de lijst met lettertypen die beschikbaar is in het configuratiescherm, het deelvenster Teken of het deelvenster Eigenschappen.

Live voorvertoning weergeven van lettertypestijl

Om een voorvertoning van de lettertypestijl in realtime te bekijken, breidt u de lettertypefamilie uit vanuit het lettertypemenu en beweegt u de muisaanwijzer over de lettertypestijl.

Om de voorvertoningopties uit te schakelen, doet u het volgende:

 • Kies Bewerken > Voorkeuren.
 • In Tekstvoorkeuren deselecteert u de optie Voorvertoning lettertype in menu inschakelen.

 

Om de lettergrootte van de geselecteerde tekst of de voorbeeldtekst te wijzigen en de voorvertoning in realtime te bekijken, klikt u op Kleinere voorbeeldtekstgrootte weergeven, Standaard voorbeeldtekstgrootte weergeven en Grotere voorbeeldtekstgrootte weergeven.

Lettertypen organiseren, zoeken en filteren

Lettertypen die u vaak gebruikt, kunt u snel terugvinden door afzonderlijke lettertypefamilies met een ster als favoriet te markeren. Veelgebruikte lettertypen kunt u ook selecteren in de lijst met recent gebruikte lettertypen boven aan de lettertypenlijst. Recent gebruikte lettertypen en lettertypen met een ster blijven behouden in volgende InDesign-sessies.

lettertypen organiseren
A. Recent gebruikte lettertypen B. Lettertypen een ster geven en markeren als favoriet 

Als u lettertypen zoekt, kunt u de resultaten verfijnen door de lettertypen te filteren op classificatie, zoals Serif, Sans Serif of Met de hand geschreven. U kunt ook zoeken in de lettertypen die zijn geïnstalleerd op uw computer of in geactiveerde lettertypen uit Adobe-lettertypen.

U kunt ook naar lettertypen zoeken op basis van visuele gelijkenis (). De lettertypen die het meest lijken op het lettertype dat u zoekt, worden boven aan de zoekresultaten weergegeven. Een statusstrook in het lettertypemenu bevat informatie over de toegepaste filters.

Tools voor het zoeken van lettertypen

lettertypen zoeken
A. Lettertypen tonen op indeling B. Favoriete lettertypen tonen C. Recent toegevoegd weergeven D. Geactiveerde lettertypen tonen 

Lettertypen tonen op indeling

Filter de lijst met lettertypen op classificatie, bijvoorbeeld Serif, Script en Met de hand geschreven.

Favoriete lettertypen tonen

Toon alleen lettertypen met een ster die u eerder als favoriet hebt gemarkeerd.

Recent toegevoegd weergeven

Lettertypen tonen die recent zijn toegevoegd aan de lijst met lettertypen.

Geactiveerde lettertypen tonen

Geef alleen geactiveerde lettertypen uit Adobe-lettertypen weer in de lijst met lettertypen.

Meer lettertypen activeren

U kunt vanuit InDesign door duizenden lettertypen van honderden gieterijen bladeren, deze direct activeren en gebruiken in uw document. Geactiveerde lettertypen zijn beschikbaar voor gebruik in alle Creative Cloud-toepassingen.

 1. Klik in het deelvenster Teken op het tabblad Meer zoeken.

 2. Blader door de lijst met lettertypen en selecteer het gewenste lettertype.

  Opmerking: Om een voorvertoning van een lettertype in realtime op de geselecteerde tekst te bekijken, gaat u met de muis over de naam van het lettertype.

 3. Klik op het pictogram Activeren naast het lettertype. Het pictogram Activeren toont een vinkje nadat het lettertype is geactiveerd en beschikbaar is voor gebruik.

  Meer lettertypen activeren
  A. Filter Geactiveerde lettertypen B. Pictogram Lettertypen activeren C. Pictogram Lettertype uitschakelen D. Pictogram voor voortgang activering 

  Ga voor meer informatie over Adobe-lettertypen naar fonts.adobe.com.

Voorvertoning van Japanse lettertypen

Op het tabblad Meer zoeken kunt u de Japanse lettertypen opzoeken en bekijken die beschikbaar zijn op fonts.adobe.com. Ga als volgt te werk als u de voorvertoning van Japanse lettertypen wilt inschakelen:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst.

 2. Selecteer Voorvertoning van Japanse lettertypen inschakelen in Meer zoeken.

De wijzigingen worden pas toegepast nadat u InDesign opnieuw hebt opgestart.

Een lettertype toepassen op tekst

Als u een lettertype opgeeft, kunt u de lettertypefamilie en de lettertypestijl onafhankelijk van elkaar selecteren. Als u naar een andere lettertypefamilie overschakelt, probeert InDesign de huidige stijl te benaderen met een stijl uit de nieuwe lettertypefamilie. Als u van Arial naar Times overstapt, wordt bijvoorbeeld Arial Bold gewijzigd in Times Bold.

Wanneer u tekst vet of cursief maakt, wordt de door het lettertype bepaalde lettertypestijl toegepast in InDesign. Meestal wordt de specifieke versie van vet of cursief toegepast volgens de regels. Het is echter mogelijk dat door bepaalde lettertypen een variatie van vet of cursief wordt toegepast die niet exact vet of cursief heet. In sommige lettertypeontwerpen is bijvoorbeeld vastgelegd dat, als u een lettertype vet maakt, de halfvette variant wordt gebruikt.

 1. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.
 2. Ga als volgt te werk:
  • In het deelvenster Teken, in het configuratiescherm of in het deelvenster Eigenschappen selecteert u een lettertype in het menu Lettertypefamilie of een stijl in het menu Lettertypestijl. (In Mac OS kunt u lettertypestijlen in de submenu's van Lettertypefamilie selecteren.)

  • In het deelvenster Teken, in het configuratiescherm of in het deelvenster Eigenschappen klikt u op vóór de naam van de lettertypefamilie of lettertypestijl (of dubbelklik op het eerste woord ervan) en typ de eerste tekens van de gewenste naam. Terwijl u typt, worden in InDesign de namen van lettertypefamilies of lettertypestijlen weergegeven die overeenkomen met wat u hebt getypt.

  • Kies het menu Tekst > Lettertype en selecteer een lettertype. Als u dit menu gebruikt, kiest u dus zowel een lettertypefamilie als een tekenstijl.

Een tekengrootte opgeven

Standaard wordt de tekengrootte gemeten in punten (een punt is gelijk aan 0,35 cm). U kunt een tekengrootte tussen 0,1 en 1296 punten opgeven, in stappen van 0,001 punt.

Opmerking:

In Fireworks wordt de tekengrootte standaard gemeten in pixels.

 1. Selecteer de tekens of tekstobjecten die u wilt wijzigen. Als u geen tekst selecteert, wordt de tekengrootte toegepast op nieuwe tekst.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Stel in het deelvenster Teken of de bedieningsbalk de optie Tekengrootte in.

  • Kies een grootte in het menu Tekst > Grootte. Als u Overige kiest, kunt u in het deelvenster Teken een nieuwe grootte opgeven.

  Opmerking:

  U kunt de maateenheid voor tekst wijzigen in het dialoogvenster Voorkeuren. Deze optie is niet beschikbaar in Fireworks.

Werken met ontbrekende lettertypen

Als u documenten opent of plaatst met lettertypen die niet op uw computer zijn geïnstalleerd, verschijnt er een waarschuwingsbericht over de ontbrekende lettertypen. Wanneer u tekst met een ontbrekend lettertype selecteert, wordt in het regelpaneel of in het deelvenster Teken aangegeven dat dit lettertype ontbreekt door het lettertype tussen haakjes in het pop‑upmenu voor lettertypestijlen weer te geven.

InDesign vervangt ontbrekende lettertypen door een beschikbaar lettertype. U kunt dan de tekst selecteren en een ander beschikbaar lettertype toepassen. Ontbrekende lettertypen die door andere lettertypen zijn vervangen, staan boven aan het menu Tekst > Lettertype in het gedeelte "Ontbrekende lettertypen". Standaard wordt tekst die met ontbrekende lettertypen is opgemaakt, roze gemarkeerd.

Als u een TrueType-lettertype hebt geïnstalleerd en het document bevat een Type 1-versie (T1) van hetzelfde lettertype, wordt aangegeven dat het lettertype ontbreekt.

Kies Tekst > Lettertype zoeken als u de ontbrekende lettertypen wilt zoeken en wijzigen. Als een ontbrekend lettertype onderdeel vormt van een stijl, kunt u het lettertype in die stijl bijwerken door de stijldefinitie van het lettertype te wijzigen.

Het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen van InDesign geeft aan of de dienst Adobe-lettertypen is ingeschakeld in de Creative Cloud-toepassing. Als deze optie is uitgeschakeld, hebt u ook een optie in het dialoogvenster Ontbrekende lettertypen zelf om Adobe-lettertypen in te schakelen.

Ontbrekende lettertypen beschikbaar maken

 1. Ga als volgt te werk:
  • Activeer ontbrekende lettertypen van de dienst Adobe-lettertypen. Voor meer informatie, zie Lettertypen toevoegen uit de dienst Adobe-lettertypen.
  • Installeer de ontbrekende lettertypen op uw systeem.
  • Plaats de ontbrekende lettertypen in de map Fonts in de toepassingsmap van InDesign. Lettertypen in deze map zijn uitsluitend voor InDesign beschikbaar. Zie Lettertypen installeren.
  • Activeer de ontbrekende lettertypen met een programma voor lettertypebeheer.

   

  Ontbrekende lettertypen
  Ontbrekende lettertypen

Opmerking:

Als u geen toegang hebt tot ontbrekende lettertypen, gebruikt u de opdracht Lettertype zoeken voor het opzoeken en vervangen van ontbrekende lettertypen.

Vervangen lettertypen in uw document markeren

Als de voorkeursoptie Vervangen lettertypen is geselecteerd, wordt de tekst die is opgemaakt met ontbrekende lettertypen, weergegeven met een roze markering zodat u deze tekst eenvoudig kunt herkennen.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Compositie (Windows®) of InDesign > Voorkeuren > Compositie (Mac OS®).

 2. Selecteer Vervangen lettertypen en klik op OK.

Met documenten geïnstalleerde lettertypen

Lettertypen in een map Document Fonts op dezelfde locatie als een InDesign-document worden tijdelijk geïnstalleerd wanneer het document wordt geopend. Kies de opdracht Pakket om een map Document Fonts te genereren als u uw document wilt delen of naar een andere computer wilt verplaatsen. (Controleer voordat u met documenten geïnstalleerde lettertypen gaat delen, of de softwarelicentie voor de lettertypen dit toestaat). Lettertypen die via Adobe-lettertypen worden geactiveerd, worden niet gekopieerd met de opdracht Pakket.

De lettertypen in de map Document Fonts zijn niet hetzelfde als de lettertypen die beschikbaar zijn op de standaardlettertypelocaties van het besturingssysteem. Met documenten geïnstalleerde lettertypen worden geïnstalleerd als het document wordt geopend en krijgen voorrang op lettertypen met dezelfde PostScript-naam. Ze krijgen echter alleen voorrang op lettertypen in het document. Door een document geïnstalleerde lettertypen zijn niet beschikbaar voor andere documenten. Wanneer u het document sluit, worden de voor dat document geïnstalleerde lettertypen verwijderd. Met documenten geïnstalleerde lettertypen staan in een submenu van het menu Lettertype.

Somminge Type1-lettertypen zijn niet beschikbaar in het document. Bovendien zijn sommige Mac OS-lettertypen niet beschikbaar wanneer u InDesign in Windows gebruikt.

Voor een video over het gebruik van met documenten geïnstalleerde lettertypen gaat u naar Bestanden delen met eenvoudige toegang tot de met documenten geïnstalleerde lettertypen (video).

Multiple Master-lettertypen

Multiple Master-lettertypen zijn aanpasbare Type 1-lettertypen waarvan de tekenkenmerken worden beschreven middels variabele ontwerpkenmerken, zoals dikte, breedte, stijl en optisch formaat.

Sommige Multiple Master-lettertypen bevatten een optisch-formaatas, waarmee u lettertypen kunt gebruiken die zijn ontworpen voor optimale leesbaarheid bij een bepaald formaat. Meestal omvat het ontwerp van een optisch formaat voor een kleiner lettertype (zoals 10‑punts) zwaardere schreven en stokken, bredere tekens, minder contrast tussen dikke en dunne lijnen, een grotere x-hoogte en lossere spatiëring dan voor een lettertype van bijvoorbeeld 72 punten.

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren Tekst (Windows) of InDesign > Voorkeuren > Tekst (Mac OS).

 2. Selecteer de optie voor het automatisch gebruiken van het correcte optische formaat en klik op OK.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid