Overzicht van in bulk toevoegen

Met de functie Gebruikers importeren (bulk upload) kunt u als bedrijfsbeheerder een bestand maken dat bestaat uit gebruikersidentiteiten en dit bestand versturen naar de gebruikersbeheerpagina van de klantenbeheerder van het bedrijf voor verwerking. Elk item in het bestand vertegenwoordigt een gebruiker en het resultaat van verwerking is dat er voor iedere gebruiker een account wordt aangemaakt. Omdat dit over duizenden accounts kan gaan, worden de status en de voortgang van verwerking aan u weergegeven en u kunt de verwerking van het bestand op elk willekeurig moment annuleren.

Bedrijfsaccounts worden gemaakt als gevolg van een aankoop van een licentieovereenkomst met Adobe door een klant, die de klant recht geeft op een aantal licenties voor verschillende Adobe-producten. Na het voltooien van de aankooptransactie maakt een agent van Adobe een account aan voor de onderneming en maakt deze een gebruiker aan met beheerdersmogelijkheden voor dat account. Die beheerder kan vervolgens gebruikersaccounts voor leden van de organisatie maken en beheren.

Opmerking:

De functie Gebruikers importeren ondersteunt geen bijnamen van gebruikers die speciale tekens bevatten, zoals een komma (,) en de puntkomma (;).

Functie

Wanneer een bestand voor verwerking is geselecteerd, worden de volgende voorafgaande controles uitgevoerd en foutberichten verzonden in het geval dat de controles fouten detecteren.

 • Bestand met csv-indeling
 • Geldige koptekst, indien aanwezig
 • 1-5000 items

Voor elk item:

 • Het e-mailadres moet geldig zijn
 • Nul of meer opgegeven productconfiguraties
 • Het land, indien aanwezig, is geldig en een land waar Adobe zaken doet
 • De opties, indien aanwezig, zijn geldig

Een limiet van 5000 items per bestand is het maximum dat voor elke importbewerking kan worden verwerkt.

Wanneer een bestand wordt verwerkt, wordt ieder item afzonderlijk als volgt verwerkt:

Het domein van het e-mailadres is

Handeling

Uitzonderingen

Geclaimd door organisatie en beheerd door Adobe Het Adobe ID-account wordt gemaakt met het opgegeven e-mailadres. Er wordt een verwelkomingsmail verzonden.

Is al een uitnodiging verstuurd of er bestaat al een account met het opgegeven e-mailadres.

Het land, indien aanwezig, is niet open voor zakelijke activiteiten van Adobe.

Ongeldige productconfiguraties of limiet overschreden.

Geclaimd door organisatie en beheerd door bedrijf Persoonlijke registratie wordt gemaakt met de opgegeven gebruikersnaam. Toevoegen aan opgegeven productconfiguraties. E-mailadres wordt niet gebruikt, behalve om het domein te bepalen. Er is geen e-mail verzonden.

Gebruikersnaam bestaat.

Het land, indien aanwezig, is niet open voor zakelijke activiteiten van Adobe.

Ongeldige productconfiguraties of limiet overschreden.

Niet geclaimd door een organisatie

Uitnodigingsmail verzenden naar e-mailadres van gebruiker. Geen account aangemaakt. Die uitgenodigde persoon is gekoppeld aan de vermelde productconfiguraties.

Als een account bestaat, toevoegen aan productconfiguraties.

Heeft al een uitnodiging of account met het opgegeven e-mailadres.

Het land, indien aanwezig, is niet open voor zakelijke activiteiten van Adobe.

Wanneer de verwerking van alle bestandsitems is voltooid, wordt een e-mailbericht gegenereerd aan de initiërende gebruiker om deze te informeren over de voltooiing samen met een overzicht van het resultaat.

Als het importeren wordt geannuleerd, wordt verwerking stopgezet wanneer dit praktisch uitkomt. Verwerking die al is voltooid wordt niet teruggedraaid.

Gebruikersinterface

In het paneel van Lijst met gebruikers in de beheerconsole bevindt zich een pictogram voor het uploaden van een gebruikersbestand. Het bestand moet van het type "csv" zijn en een .csv-extensie hebben. De indeling wordt hieronder beschreven.

Wanneer importeren is geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster dat instructies weergeeft, en een koppeling heeft om te bladeren en een bestand te selecteren voor het uploaden en verwerken.

Wanneer een bestand voor verwerking is geselecteerd, wordt het vooraf gecontroleerd op geldigheid en op eventuele detecteerbare fouten. Als er geen zijn, wordt het bestand opgeslagen op de server en start de verwerking. Er kan slechts een enkele importoperatie actief zijn voor een bepaalde organisatie (ongeacht het domein) zodat verdere initiatie van importbewerkingen is uitgeschakeld tot de eerste is voltooid.

Wanneer geaccepteerd voor verwerking wordt een regel wordt weergegeven in het tabblad van Importresultaten van het deelvenster Gebruikerslijst. De regel toont het volgende:

 • Bestandsnaam
 • datum/tijd van de upload en het begin van verwerking
 • Status (Verwerken / Voltooid / Geannuleerd) (periodiek bijgewerkt)
 • Aantal aangemaakte accounts (periodiek bijgewerkt)
 • Aantal fouten (periodiek bijgewerkt)
 • Verwerkingssnelheid (items/seconde) (periodiek bijgewerkt)
 • Geschatte resterende tijd (periodiek bijgewerkt)
 • Een besturingselement om de bewerking te annuleren (alleen wanneer de verwerking bezig is)
 • Koppeling naar rapport (wanneer de verwerking is voltooid)
 • Een besturingselement om het item te verwijderen (wanneer de verwerking is voltooid)

Het klikken op de bestandsnaam geeft een pop-up rapport met meer details van de verwerking wanneer de status voltooid of geannuleerd is. De samenvatting van successen en verschillende soorten fouten worden weergegeven. Alleen niet nulwaarden worden weergegeven.

Wanner de verwerking bezig is, beginnen aangemaakte gebruikers te verschijnen in de lijst mat actieve gebruikers als deze wordt getoond (of het aantal wordt bijgewerkt als dat wordt getoond).

Wanner de verwerking bezig is, beginnen aangemaakte uitnodigingen voor gebruikers te verschijnen in de lijst mat hangende uitnodigingen als deze wordt getoond (of het aantal wordt bijgewerkt als dat wordt getoond)

Het rapport is beschikbaar wanneer de verwerking eindigt en geeft de resultaten weer voor elk verwerkt item. In het rapport zijn er drie kolommen:

 • Regelnummer
 • E-mailadres
 • status en foutbericht (indien aanwezig)

Het rapport wordt gesorteerd op regelnummer en de regelnummers komen overeen met het originele regelnummer in het csv-bestand.

Belangrijk: De pagina met de resultaten van het importeren toont rapporten die maximaal 90 dagen oud zijn. De rapporten die meer dan 90 dagen oud zijn worden automatisch verwijderd, zonder de tussenkomst van een systeembeheerder.

Bestandsindeling

Het bestand dat een lijst bevat van de gebruikers moet conform zijn aan RFC 4180 (CSV-bestandspecificatie). Indien aanwezig moet de koptekstregel als volgt zijn:

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

Opmerking: deze velden kunnen regelmatig wijzigen. Controleer of uw koptekst overeenkomt met het meest recente voorbeeld van de Beheerconsole.

Deze velden zijn gedefinieerd als volgt:

Veld

Syntaxis

Interpretatie

Type Een van de waarden Adobe ID, Enterprise ID of Federated ID. Deze waarden bepalen het ID-type dat aan de gebruiker wordt toegewezen. Niet hoofdlettergevoelig. Het ID-type moet geldig zijn voor het domein.
E-mail

RFC 2822 sec 3.4.1

maximaal 60 tekens

Een naam en domein. Voor met Enterprise beheerde domeinen wordt alleen de domeinnaam gebruikt. De gebruikersnaam definieert de accountnaam. Voor andere accounttypen wordt het e-mailadres voor de gebruiker en de accountnaam gebruikt.
Productconfiguraties Een door komma's gescheiden lijst met productconfiguratiebijnamen De productconfiguratiebijnaam waaraan u de gebruiker wilt toewijzen. U kunt de gebruiker ineens aan meerdere productconfiguraties toewijzen; scheid de configuratienamen met komma's. Bijvoorbeeld, "Audience Management:Audience Manager - Default Access, Custom plan only - Custom plan - Design"
Gebruikersnaam Elke tekenreeks. Beperkt tot ASCII. Alleen gebruikt in Enterprise beheerde domeinen. Accountnaam die voor deze gebruiker moet worden gebruikt. Beperkingen met betrekking tot e-mailadres en hetzelfde e-mailadres kunnen opgelegd worden door de domeinbeheerder. Max. lengte 255
Landcode ISO 3166-1 alpha-2 Country Codes Dit is een tweeletterige landcode (bijvoorbeeld, United States = "US") Indien aanwezig wordt deze gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de gebruiker van een land is waarmee Adobe wettelijk zaken kan doen. Moet voor met Enterprise beheerde accounts aanwezig zijn.
Voornaam Tekenreeks Max. lengte 255
Achternaam Tekenreeks Max. lengte 255
Opties

Door komma's gescheiden lijst met namen. Dit veld is voor toekomstig gebruik

Verwachte toekomstige waarden:

NoEmail: onderdruk het verzenden van een welkomstmail voor accounts.

ResetPassword: markeringaccount voor het opnieuw instellen van het wachtwoord

Downloaden

Problemen oplossen met bulk upload

Deze sectie helpt u met het oplossen van fouten of overige problemen die kunnen optreden bij het gebruik van de functionaliteit om in bulk te importeren met de Adobe Admin Console.

Fout “Ongeldige configuratienamen"

Als u de fout “Ongeldige Configuratienamen” (“INVALID_CONFIGURATIONS”) krijgt, bekijk dan de productconfiguratie in de Admin Console:

 • Als de productconfiguratie “Standaardconfiguratie” is, wordt hier een virtuele configuratie opgegeven als voorbeeldconfiguratie. U moet deze configuratie bewerken om deze te converteren naar een echte, werkende productconfiguratie.
 • Als u een nieuwe productconfiguratie aanmaakt, verdwijnt de productconfiguratie “Standaardconfiguratie”.
 • Probeer na het bewerken van de productconfiguratie of het maken van nieuwe, de bulkimport opnieuw.

Bestand met csv-indeling

Valideer uw CSV-bestand door het te vergelijken met het voorbeeldsjabloon in het dashboard. De belangrijkste velden voornaam, achternaam, gebruikers ID, e-mailadres en landcode.

Als de gebruiker bestaat, mislukt het importeren niet. In plaats daarvan, ziet u een bericht dat de gebruiker al bestaat in het rapport over de bulk upload.

Het rapport over de upload toont andere fouten apart van bestaande gebruikerswaarschuwingen.

Importeerfout

Vereiste velden voor de verschillende typen gebruikers ID:

Type E-mail Productconfiguraties Gebruikersnaam Landcode Voornaam Achternaam Opties
Adobe ID Vereiste Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
Enterprise ID Vereiste Vereiste Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel
Federated ID Vereiste Vereiste Vereiste Vereiste Optioneel Optioneel Optioneel

Bekende problemen

De foutmelding tijdens het importeren in het rapport over de bulkimport is momenteel afgebroken aan de rechterkant. Dit wordt in een toekomstige versie van de Beheerconsole gecorrigeerd.

Condities, berichten en antwoordcodes van fouten bij het importeren

 

Situatie

Bericht

Opmerkingen

Ongeldige regel van de CSV-bestandkop

 

Ongeldige koptekstregel in het CSV-bestand. De koptekstregel moet zijn 

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

 

Het importeren is geweigerd op het moment van uploaden en het importeren in batch wordt niet uitgevoerd.

Ontbrekende koptekstregel in het CSV-bestand

 

Ongeldige koptekstregel in het CSV-bestand. De koptekstregel moet zijn 

Type, Email, ProductConfigurations,user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

 

Het importeren is geweigerd op het moment van uploaden en het importeren in batch wordt niet uitgevoerd.

Onjuist aantal kolommen in kopregel Ongeldige bestandsindeling op regel 2: raadpleeg het voorbeeld voor hulp. Regel in het csv-bestand heeft een onjuist aantal kolommen Het importeren is geweigerd op het moment van uploaden en het importeren in batch wordt niet uitgevoerd.
Onjuiste aantal kolommen in gegevensregel

Ongeldige bestandsindeling op regel 2: raadpleeg het voorbeeld voor hulp. Regel in het csv-bestand heeft een onjuist aantal kolommen

Het importeren is geweigerd op het moment van uploaden en het importeren in batch wordt niet uitgevoerd.
Geen gegevensregels in het csv-bestand of 1 gegevensregel en ontbrekende kopregel Ongeldig bestand. Voeg ten minste één gebruiker toe aan het bestand en probeer het opnieuw. Raadpleeg het voorbeeld voor meer informatie.  Het importeren is geweigerd op het moment van uploaden en het importeren in batch wordt niet uitgevoerd.
Type waarde is ongeldig

Ongeldige bestandsindeling op regel 2: Het identiteitstype moet Adobe ID, Enterprise ID of Federated ID zijn. (Regelnummer 2.)

Het importeren is geweigerd op het moment van upload en het importeren in batch is niet actief
E-mailadres is niet geldig

Ongeldige bestandsindeling op regel 2: geldig e-mailadres verwacht. (Regelnummer 2.)

Het importeren is geweigerd op het moment van upload en het importeren in batch is niet actief
Het e-mailadres behoort tot een ander domein zie hieronder  
Ongeldige landcode: is niet twee letters Ongeldige bestandsindeling op regel 2: De landcode moet voldoen aan ISO 3166-1 alpha— 2 (landcode met twee tekens). (Regelnummer 2.) Het importeren is geweigerd op het moment van uploaden en het importeren in batch wordt niet uitgevoerd. Moet geldig zijn en een land waarmee Adobe zaken doet.
De landcode wordt niet toegestaan (bijvoorbeeld KP) Ongeldige landcode. Wordt weergegeven als een bericht in een rapport en in de samenvatting.
De landcode is twee letters maar geen geldige code (bijvoorbeeld, AB) Ongeldige landcode. Wordt weergegeven als een bericht in een rapport en in de samenvatting.
Voornaam of achternaam of gebruikersnaam of opties is te lang (> 255) Ongeldige bestandsindeling op regel 3: een tekenreeks is langer dan 255 tekens. (Regelnummer 3.) Het importeren is geweigerd op het moment van uploaden en het importeren in batch wordt niet uitgevoerd.
Gebruikersnaam is geen e-mailadres Ongeldige gebruikersnaam.

Dit is afhankelijk van het feit of de authentieke bron dit vereist.

Wordt ook weergegeven in de samenvatting.

Gebruikersnaam en e-mailadres moeten overeenkomen Ongeldige gebruikersnaam.De gebruikersnaam en het e-mailadres moeten hetzelfde zijn voor deze organisatie

Dit is afhankelijk van het feit of de authentieke bron dit vereist.

Ongeldige gebruikersnaam. verschijnt in de samenvatting

E-mailadres niet in de juiste domein E-maildomein heeft geen eigenaar.Deze gebruiker wordt beheerd door een andere organisatie of heeft een verschillend type. E-maildomein is geen eigenaar. wordt weergegeven in de samenvatting.
Optiesveld heeft een ongeldige waarde   Geen controles of berichten momenteel
Interne fout Interne fout: <string>  
Gebruiker reeds uitgenodigd Al uitgenodigd als Adobe ID-gebruiker.Er is al een uitnodiging verzonden. Het eerste deel verschijnt in de samenvatting.
Gebruiker al in organisatie Al gekoppeld aan organisatie. De gebruiker xxx> is reeds gekoppeld met uw organisatie. Het eerste deel verschijnt in de samenvatting.
Niet-ondersteunde codering   Coderingstype niet ondersteund.

Bepaalde gevallen:

Orgdomein & type

Voorwaarden

Handeling

Verwachting

Bericht

d3 is Type3 geclaimd Gebruiker u@d3 bestaat Type3 Voeg u@d3 als Type 1 Fout Al gekoppeld aan organisatie.Deze gebruiker bestaat
  min. één Voeg u@d3 toe als Type2 Fout E-maildomein heeft geen eigenaar.Deze gebruiker wordt beheerd door een andere organisatie of heeft een verschillend type.
  Gebruiker u@d3 bestaat Type3 Voeg u@d3 toe als Type3 Fout Al gekoppeld aan organisatie. De gebruiker u@d3 is al gekoppeld met uw organisatie.
  Gebruiker u@d3 bestaat Type 1 in org Voeg u@d3 als Type 1 Fout Al gekoppeld aan organisatie. De gebruiker u@d3 is al gekoppeld aan uw organisatie.
  Gebruiker u@d3 bestaat Type 1 in org Voeg u@d3 toe als Type3 Fout Al gekoppeld aan organisatie. De gebruiker u@d3 is al gekoppeld met uw organisatie.
 

Gebruiker u@d3 uitgenodigd Type 1

u@d3 bestaat niet

Voeg u@d3 als Type 1 Fout Al uitgenodigd als Adobe ID-gebruiker.Er is al een uitnodiging verzonden. 
 

Gebruiker u@d3 uitgenodigd Type 1

u@d3 bestaat niet

Voeg u@d3 toe als Type3 Fout Al uitgenodigd als Adobe ID-gebruiker.Er is al een uitnodiging verzonden. 
 

Gebruiker u@d3 uitgenodigd Type 1

u@d3 aangemaakt Type 1 na uitnodiging

Voeg u@d3 als Type 1 Fout Al uitgenodigd als Adobe ID-gebruiker.Er is al een uitnodiging verzonden. 
 

Gebruiker u@d3 uitgenodigd Type 1

u@d3 aangemaakt Type 1 na uitnodiging

Voeg u@d3 toe als Type3 Fout

Al uitgenodigd als Adobe ID-gebruiker.Er is al een uitnodiging verzonden. 

 

 

Gebruiker u@d3 uitgenodigd Type 1

u@d3 aangemaakt Type 1 voor uitnodiging

Voeg u@d3 als Type 1 Fout Al uitgenodigd als Adobe ID-gebruiker.Er is al een uitnodiging verzonden. 
 

Gebruiker u@d3 uitgenodigd Type 1

u@d3 aangemaakt Type 1 voor uitnodiging

Voeg u@d3 toe als Type3 Fout Al uitgenodigd als Adobe ID-gebruiker.Er is al een uitnodiging verzonden. 
  Gebruiker u@d3 bestaat Type 1 niet in org Voeg u@d3 toe als Type3 Succes  
  d2 niet geaccepteerd door deze org

Voeg u@d2 toe als Type3

Fout E-maildomein heeft geen eigenaar.Deze gebruiker wordt beheerd door een andere organisatie of heeft een verschillend gebruikerstype.
         
d2 is type 2 geclaimd Gebruiker x@y uitgenodigde Type2 naar d2 Voeg x@y toe als Type 1 Fout Reeds uitgenodigd als Adobe ID-gebruiker Een uitnodiging is reeds verzonden.
  min. één Voeg u@d3 toe als Type2 Fout E-maildomein heeft geen eigenaar.Deze gebruiker wordt beheerd door een andere organisatie of heeft een verschillend type.
  min. één Voeg x@y toe als Type3 Fout E-maildomein heeft geen eigenaar.Deze gebruiker wordt beheerd door een andere organisatie of heeft een verschillend type.
         

Performantiedetails

Om overbelasting te voorkomen, is een regel met een werkcyclus van 66,6% deel van de verwerking. Wanneer de tijd om een item te verwerken meer dan 10% afwijkt van het rollende gemiddelde, dan wordt de snelheid aangepast zodat de aanvraagverwerking slechts 2/3 van realtime is.

Bovendien beperkt een door een operations team beheerde snelheid eveneens de verwerkingssnelheid. Als de snelheidsbediening expliciet is ingesteld, wordt de opvolging van de werkcyclus uitgeschakeld. Er is een API-aanroep om terug te wisselen naar een snelheid op basis van de werkcyclus.

Het aantal aanvragen die per seconde worden verwerkt, wordt weergegeven om u feedback te geven over de prestaties.

De richtsnelheid voor het aanmaken van 1000 accounts met elk 2 productconfiguraties is 1 account/seconde, zonder rekening te houden met de werkcyclus van 66,6%, zodat de verwerkingssnelheid .66 account/seconde, ofwel ongeveer 40 accounts/minuut is. Het maken van 1000 accounts aan deze snelheid zou 25 minuten duren. Het maken van 5000 accounts aan deze snelheid zou twee uur en vijf minuten duren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid