Problemen met bulkgewijs uploaden van gebruikers via CSV oplossen | Adobe Admin Console

Overzicht

Met de functie Gebruikers toevoegen via CSV-bestand op de pagina Gebruikers kan een beheerder meerdere gebruikersaccounts maken in de Admin Console met behulp van een CSV-bestand. De status en voortgang van het maken van gebruikersaccounts worden weergegeven op de pagina Resultaten van bulkbewerking. U kunt het maken van gebruikersaccounts op elk moment annuleren.

Gebruikers toevoegen via CSV-bestand

Zie Gebruikers beheren voor meer informatie over werken met gebruikers in de Admin Console.

Bestandsvereisten

Hieronder staan de verwerkingsvereisten waaraan de beheerder moet voldoen alvorens een bestand te uploaden:

 • Bestandsindeling en koppen
 • Vereisten voor bestandsgegevens of rijen

Bestandsindeling en koppen

 • Het bestand heeft de CSV-indeling (Comma-Separated Values of door komma's gescheiden waarden) en de extensie .csv. Elke record staat op een aparte regel, die eindigt op een regeleinde (CRLF). Bijvoorbeeld: aaa,bbb,ccc CRLF. Zie RFC 4180 (specificatie voor CSV-bestanden) voor meer informatie.
 • De kolomkop moet geldig zijn. De koprij is verplicht. Voor meer informatie over verplichte of optionele velden en bestandsindeling raadpleegt u de tabel CSV-bestandsindeling in Gebruikers beheren.
Opmerking:

De CSV-bestanden die u uploadt, moeten komma's (',') gebruiken als scheidingsteken om velden te scheiden. 

Bij sommige landinstellingen gebruikt het besturingssysteem een puntkomma (';') als veldscheidingsteken. Dit leidt ertoe dat Microsoft Excel de bestanden opslaat met de puntkomma als scheidingsteken waardoor de verwerking mislukt. U kunt de landinstellingen tijdelijk bijwerken om dit probleem te omzeilen. U kunt in plaats daarvan ook Opslaan als selecteren wanneer u het bestand opslaat in Excel en het bestand opslaan als CSV door UTF -8 te kiezen als type codering.

Oplossing

Let op:

De hieronder beschreven wijzigingen kunnen van invloed zijn op andere applicaties en spreadsheets. Breng daarom de vereiste wijzigingen aan in de CSV en draai deze instellingen vervolgens terug. 

Windows 10

 1. Ga naar Instellingen in Windows.

 2. Navigeer naar Tijd en taal > Land/regio > Extra instellingen voor datum, tijd en regio > De notatie voor datum, tijd of getallen wijzigen.

 3. Kies Engels (Verenigd Koninkrijk) in de vervolgkeuzelijst Notatie.

Windows 7

 1. Navigeer naar Configuratiescherm > Alle Configuratiescherm-onderdelen > Regio en taal.

 2. Kies Engels (Verenigd Koninkrijk) in de vervolgkeuzelijst Notatie.

Vereisten voor gegevens of rijen

Zorg ervoor dat elke gegevensrij voldoet aan de volgende vereisten:

 • De rij bevat een geldig e-mailadres.
 • Eventueel aanwezige productprofielen (of -configuraties) zijn geldig.
Opmerking:

Als u een Teams-klant bent, wijzigt u de titel van de kolom Product Configurations in Team Products. Voer voor de gegevens in deze kolom de naam van het product in (niet de naam van het productprofiel).

 • Eventuele opties moeten geldig zijn.
Opmerking:

Landcodes moeten ISO 3166-codes van twee letters (alpha-2) zijn.

Vereisten voor bestandsgrootte

Uw CSV-bestand mag maximaal 25.000 rijen bevatten (5000 voor een optimale werking). Als het bestand meer dan 5000 rijen bevat, ondervindt u prestatieproblemen wanneer het bestand wordt verwerkt in de Admin Console (zie het volgende gedeelte Bestandsverwerking). Elk CSV-bestand met meer dan 25.000 rijen wordt echter geweigerd.

Als u meer dan 25.000 gebruikers moet uploaden, raden we een van de volgende oplossingen aan:

 1. Splits uw CSV-bestand in meerdere bestanden van maximaal 25.000 rijen. Gebruik voor een optimale werking 5000 rijen of minder.
 2. Gebruik de tool Gebruikerssynchronisatie van Adobe. Dit opdrachtregelprogramma verplaatst gegevens over gebruikers en groepen uit het directorysysteem van uw organisatie (zoals Active Directory of een ander LDAP-systeem) naar de directory van uw organisatie in de Adobe Admin Console.
 3. Gebruik de User Management REST API van Adobe. U kunt deze API integreren in de beheerapplicaties en -processen van uw organisatie.
 4. Als u Federated ID's hebt ingesteld in de Admin Console met Microsoft Azure of Google-federatie, gebruikt u hun Admin Console-connectors. Zie Google-federatie instellen voor SSO met Adobe of SSO instellen met Azure AD Connector.
 5. Als u geen van de bovenstaande methoden kunt gebruiken om gebruikers bulkgewijs te uploaden, meldt u zich aan bij de Admin Console, navigeert u naar Ondersteuning en neemt u contact op met de klantenservice van Adobe.

Bestandsverwerking

Wanneer een bestand wordt verwerkt, op basis van het specifieke domein, wordt elke vermelding afzonderlijk verwerkt zoals wordt beschreven in de volgende tabel.

Zodra de verwerking is voltooid, wordt per e-mail een samenvatting gestuurd naar de beheerder die de verwerking heeft gestart. Als de importbewerking wordt geannuleerd, stopt de verwerking. Rijen die al zijn verwerkt, worden echter niet teruggedraaid.

Identiteitstype

Handeling

Uitzonderingen

Business ID

 • Een account wordt gemaakt met het opgegeven e-mailadres.
 • Het account wordt toegevoegd aan opgegeven productconfiguraties.
 • Er wordt een welkomstmail naar de gebruiker verzonden.

 • Er is al een uitnodiging in behandeling of er bestaat al een account met het opgegeven e-mailadres
 • Het land, indien aanwezig, mag geen zaken doen met Adobe*
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract gebeurt het volgende als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De fout 'Niet genoeg licenties' wordt weergegeven.
  • VIP: Het account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter wordt overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • ETLA: Het account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. Bij verlenging worden er kosten voor extra licenties in rekening gebracht.

Opmerking:

Om voordelen zoals bedrijfsopslagruimte en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, migreren we alle bestaande Adobe ID's naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor deze upgrade. Zie Inleiding in Business ID's en nieuwe opslagfuncties voor meer informatie. Totdat uw organisatie is gemigreerd, blijft u Adobe ID's gebruiken om toegang te krijgen tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is daarna alleen voorbehouden aan individuele klanten.

Identiteitstype

Handeling

Uitzonderingen

Federated ID

 • Er wordt een gebruikersrecord gemaakt met de opgegeven gebruikersnaam.
 • Het account wordt toegevoegd aan opgegeven productprofielen.
 • Het e-mailadres wordt niet gebruikt, behalve om het domein te bepalen.
 • Er wordt een e-mail naar de gebruiker verzonden als meldingen voor productprofielen zijn ingeschakeld.

 • De gebruikersnaam bestaat al
 • Het land, indien aanwezig, mag geen zaken doen met Adobe*.
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract gebeurt het volgende als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De fout 'Niet genoeg licenties' wordt weergegeven.
  • VIP: Het account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter wordt overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • ETLA: Het account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. Bij verlenging worden er kosten voor extra licenties in rekening gebracht.

Enterprise ID

 • Een account wordt gemaakt met het opgegeven e-mailadres.
 • Het account wordt toegevoegd aan opgegeven productconfiguraties.
 • Er wordt een welkomstmail naar de gebruiker verzonden.

 • Er is al een uitnodiging in behandeling of er bestaat al een account met het opgegeven e-mailadres
 • Het land, indien aanwezig, mag geen zaken doen met Adobe*.
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract gebeurt het volgende als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De fout 'Niet genoeg licenties' wordt weergegeven.
  • VIP: Het account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter wordt overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • ETLA: Het account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. Bij verlenging worden er kosten voor extra licenties in rekening gebracht.

Adobe ID

 • Een account wordt gemaakt met het opgegeven e-mailadres.
 • De uitnodiging wordt gekoppeld aan de vermelde productprofielen.
 • Als het account bestaat, wordt dit toegevoegd aan productprofielen.
 • Er wordt een welkomstmail naar de gebruiker verzonden.

 • Er bestaat al een account met het opgegeven e-mailadres.
 • Het land, indien aanwezig, mag geen zaken doen met Adobe*.
 • Afhankelijk van het type organisatie of contract gebeurt het volgende als er niet genoeg licenties beschikbaar zijn via het opgegeven productprofiel:
  • Teams: De fout 'Niet genoeg licenties' wordt weergegeven.
  • VIP: Het account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Als de licentiequota echter wordt overschreden, zijn de producten niet beschikbaar voor de gebruiker.
  • ETLA: Het account wordt toegevoegd aan de opgegeven productprofielen. Gebruikers krijgen toegang tot de opgegeven producten. Bij verlenging worden er kosten voor extra licenties in rekening gebracht.

Adobe-services en -software vallen onder Amerikaanse exportwetten die de export en het gebruik van Adobe-services en -software in bepaalde regio's beperken, inclusief maar niet beperkt tot Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië en de Krim-regio van Oekraïne.

Opmerking:

De functie Gebruikers importeren biedt geen ondersteuning voor gebruikersbijnamen die speciale tekens bevatten, zoals een komma (,) of puntkomma (;).

Details over prestaties

Om overbelasting te voorkomen, geldt voor de verwerking een maximale verwerkingscyclus van 66,6%. Als de tijd om een vermelding te verwerken meer dan 10% afwijkt van het voortschrijdend gemiddelde, wordt de beperking aangepast, zodat de verwerking van aanvragen slechts 2/3 van de werkelijke tijd in beslag neemt.

Daarnaast wordt de verwerkingssnelheid ook beperkt door een beperkingsinstelling die wordt bepaald door het verwerkingsteam. Als de beperkingsinstelling expliciet is ingesteld, wordt de instelling voor de verwerkingscyclus uitgeschakeld. Er is een API-aanroep beschikbaar om terug te keren naar beperking op basis van de verwerkingscyclus.

Deze aanroep geeft het aantal verwerkte verzoeken per seconde weer als feedback over de prestaties.

De doelsnelheid voor het maken van 1000 accounts die elk worden toegevoegd aan 2 productconfiguraties, is 1 account/seconde, de verwerkingscyclus van 66,6% niet meegerekend. De werkelijke verwerkingssnelheid kan dus 0,66 account/seconde of ongeveer 40 accounts/minuut zijn. Bij deze snelheid duurt het 25 minuten om 1000 accounts te maken. Bij deze snelheid duurt het twee uur en vijf minuten om 5000 accounts te maken.

Problemen oplossen

Het gedeelte Problemen oplossen helpt u bij het oplossen van fouten of problemen die zich kunnen voordoen als u gebruikers bulkgewijs uploadt via een CSV-bestand met de importfunctie in de Adobe Admin Console.

Uploadfouten

Soms mislukt het uploaden van bestanden als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

De foutmelding wordt weergegeven in de volgende gevallen:

 • Het bestand heeft niet in de CSV-indeling.
 • Een vereiste kolomkop (bijvoorbeeld Email) is ongeldig of ontbreekt.
 • Een vereiste kolom ontbreekt.

Ga hiervoor als volgt te werk:

 • Gebruik alleen de bestandsindeling .csv.
 • Zorg ervoor dat de kolomkoppen geldig zijn.
 • Zorg ervoor dat de kolomwaarden geldig zijn.

Voor meer informatie over verplichte of optionele velden en bestandsindeling raadpleegt u de tabel CSV-bestandsindeling in Gebruikers beheren.

Problemen met de indeling van gegevens in het CSV-bestand oplossen:

 1. Open het CSV-bestand in Microsoft Excel.

 2. Selecteer (markeer) een kolom in het blad die gegevens bevat.

 3. Ga naar het tabblad Gegevens en klik op Tekst naar kolommen.

 4. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven net zo lang op Volgende totdat de knop Volgende is uitgeschakeld en de knop Voltooien is ingeschakeld.

 5. Klik op Voltooien, sla het bestand op en sluit het.

 6. Upload het bijgewerkte CSV-bestand naar de Admin Console.

De foutmelding wordt weergegeven in het volgende geval:

 • De vereiste kolomkoppen (bijvoorbeeld Email) zijn aanwezig, maar de bijbehorende rijwaarden ontbreken.

Zorg ervoor dat u de bijbehorende waarden voor elke rij invoert.

Verwerkingsfouten

Er treedt een verwerkingsfout op als het systeem de gegevensrijen in het geüploade bestand niet kan verwerken. Zie Resultaten van bulkbewerking voor details.

De fout INTERNAL_SERVER_ERROR wordt veroorzaakt door een time-out van de gateway. In dit geval wordt INTERNAL_SERVER_ERROR weergegeven in de kolom STATUS op het scherm met foutresultaten.

U kunt het later opnieuw proberen.

Als u bestaande gebruikers opnieuw uploadt zonder wijzigingen aan te brengen, wordt Gebruiker is al toegevoegd weergegeven in de kolom STATUS op het scherm met foutresultaten.

Gebruiker is al toegevoegd

Zorg ervoor dat u bestaande gebruikers niet opnieuw uploadt. Verwijder rijen die gegevens van bestaande gebruikers bevatten.

Deze fout treedt op in directory's die zijn gekoppeld via Azure Sync of Google Sync. Gebruikers worden beheerd bij de identiteitsprovider.

We raden u aan gesynchroniseerde gegevens te bewerken en te beheren via de portal van de identiteitsprovider en toe te staan dat wijzigingen worden doorgevoerd via synchronisatie. Wijzig gegevens niet handmatig in de Admin Console, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.

Als de vereiste kolomkoppen (bijvoorbeeld Email) aanwezig zijn, maar de bijbehorende rijwaarden ontbreken, wordt het bericht Fout bij parseren van gegevens weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

Parseerfout

Zorg ervoor dat u de bijbehorende waarden voor elke rij invoert.

De fout treedt op voor gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID als het domein niet aan de volgende criteria voldoet:

 • Een geldige domeinnaam in de kolom Domein
 • E-mail-ID met een geldige domeinnaam
 • Gebruikersnaam met een geldige domeinnaam

Het bericht Domein is niet gevonden in uw organisatie wordt weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

Opmerking:

Deze fout treedt op wanneer u een ongeldige domeinnaam gebruikt. Dit betekent dat het domein niet is geclaimd of niet wordt vertrouwd door uw organisatie.

Ga hiervoor als volgt te werk:

 • Voer een geldige domeinnaam in de kolom Domain in.
 • Voer een geldige e-mail-ID in op basis van het identiteitstype.
 • Voer een geldige gebruikersnaam in op basis van het identiteitstype.

De fout treedt op als uw organisatie niet de eigenaar is van het domein waaraan u de gebruiker wilt toevoegen. Als u gebruikers wilt toevoegen aan een domein, kunt u het volgende doen:

Deze fout treedt op voor gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID als de kop Country Code, de gegevenswaarden of beide ontbreken.

Het bericht Landcode moet een ISO-3166-waarde van 2 tekens zijn wordt weergegeven in de kolom STATUS op het resultatenscherm.

Fout met landcode

Zorg ervoor dat u de kolomkop Country Code en de bijbehorende geldige rijwaarden invoert.

Als uw organisatie is gemigreerd naar de nieuwe Business ID, krijgt u deze fout te zien als u Adobe ID hebt ingevoerd als identiteitstype in het CSV-bestand.

U moet kiezen uit Business ID, Enterprise ID en Federated ID.

Als uw organisatie niet is gemigreerd naar de nieuwe Business ID, krijgt u deze fout te zien als u Business ID hebt ingevoerd als identiteitstype in het CSV-bestand.

U moet kiezen uit Adobe ID, Enterprise ID en Federated ID.

Als deze fout optreedt, betekent dit dat uw organisatie is gemigreerd naar de nieuwe Business ID van Adobe en u het identiteitstype Adobe ID hebt ingevoerd in het CSV-bestand.

U moet kiezen uit Business ID, Enterprise ID en Federated ID.

Als deze fout optreedt, betekent dit dat uw organisatie is gemigreerd naar de nieuwe Business ID van Adobe en u een Adobe ID toevoegt aan een gebruikersgroep.

U moet kiezen uit Business ID, Enterprise ID en Federated ID voor gebruikers die u toevoegt aan een gebruikersgroep.

U krijgt deze fout te zien als u de voornaam, de achternaam of het land van een Business ID-gebruiker probeert te bewerken. Deze bewerking is niet toegestaan voor gebruikers met een Business ID.

Als u nog steeds problemen ondervindt bij het bulkgewijs uploaden van gebruikers, kunt u een ondersteuningsaanvraag maken, een chat starten of een bestaande aanvraag beheren via het tabblad Ondersteuning in de Admin Console als u een systeem- of ondersteuningsbeheerder bent.

Zie Een ondersteuningsaanvraag maken voor meer hulp.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account