Feilsøke Bridge for problemer med fryste skjermer og ytelse

Symptomer

Dette dokumentet kan hjelpe deg med å rette opp i treg ytelse eller systemfeil som oppstår når du bruker Adobe Bridge. Systemfeil kan gi seg til kjenne på mange forskjellige måter, inkludert (men ikke avgrenset til) følgende:

 • En blank eller blinkende dialogboks
 • En frossen markør eller skjerm
 • En feil så som «Programmet «Ukjent» måtte lukkes».
Forskjellige faktorer kan forårsake systemfeil, blant annet konflikter mellom enhetsdrivere, programvare og maskinvare og skadede elementer i filer. Det er ikke sikkert at det er Bridge som forårsaker systemfeil som oppstår mens du arbeider med Bridge. Det kan hende at det er det eneste programmet som bruker nok minne eller prosessorkraft til å avdekke problemet.

Feilsøkingstrinn

Forsøk å utføre følgende trinn i oppgitt rekkefølge.

1. Oppdater til den nyeste versjonen av Bridge.

Last ned den nyeste Bridge-oppdateringen ved å gå til Hjelp > Oppdateringer eller Adobes nettside på http://www.adobe.com/no/downloads/updates.html.

2. Tilbakestill preferanser, tilbakestill standard arbeidsområde og tøm bufferen.

Skadde preferanser eller arbeidsområder kan forårsake uventet oppførsel i Adobe Bridge. Skjermproblemer kan løses for forhåndsvisning av miniatyrbilder ved å tømme bufferen.

 1. Åpne Adobe Bridge og trykk på Ctrl + Alt + Shift (Windows) eller Command + Option + Shift (Mac OS) umiddelbart til dialogboksen for tilbakestilling av innstillinger vises.
 2. Velg alle de tre alternativene (Tilbakestill preferanser, Tilbakestill standard arbeidsområder og Tøm hele miniatyrbildebufferen) og klikk deretter på OK.

 Du kan også tømme bufferen ved å gjøre følgende:

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Bridge > Innstillinger (Mac OS).
 2. Velg Buffer-panelet.
 3. Klikk Slett hele bufferen nå.

Du kan også tømme bufferen manuelt ved å gjøre følgende:

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Bridge > Innstillinger (Mac OS).
 2. Velg Buffer-panelet.
 3. Se på Plassering og skriv ned banen til bufferens mappe.
 4. Gå til bufferens mappe i Explorer (Windows) eller Finder.
 5. Dra bufferens mappe over i Søppelkassen (Windows) eller Søppel (Mac OS).

Merk: Du kan noen etiketter og klassifiseringer når du tømmer bufferen.

Du finner mer informasjon i hjelpeemnene:

3. Deaktiver oppstartsskripter.

Adobe Bridge kan kræsje eller ikke starte dersom programmet oppdager et ødelagt oppstartsskript. Deaktiver alle oppstartsskripter for å se om det løser problemet.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Bridge > Innstillinger (Mac OS) i Adobe Bridge.
 2. Velg Oppstartsskripter.
 3. Klikk på Deaktiver alle, og klikk så OK.
 4. Hvis Adobe Bridge yter bedre når oppstartsskripter er deaktivert, kan du aktivere skriptene en om gangen eller i små grupper for å finne det skriptet som skaper problemet.

Du finner mer informasjon i hjelpeemnene:

4. Midlertidig deaktiver progammer som skanner eller styrer diskaktivitet.

Programmer som skanner eller styrer diskaktivitet kan komme i konflikt med Bridge mens programmet skriver bufferfiler eller kobles til Internett. Deaktiver disse programmene midlertidig, og kjør Adobe Bridge for å se om det fortsatt kræsjer eller om ytelsen blir bedre.

 • Progammer som skanner eller styrer diskaktivitet:
 • Programmer som beskytter mot virus (f.eks. McAfee Virex, Norton Anti-Virus);
 • Brannmurprogrammer (f.eks. ZoneAlarm);
 • Programmer som styrer harddiskaktivitet i bakgrunnen (f.eks. Norton Utilities);
 • Programmer som lagrer slettede filer eller som fjerner midlertidige filer fra systemet (f.eks. Norton SystemWorks).

Du finner instruksjoner om hvordan du deaktiverer et program i programmets dokumentasjon. Kontakt systemadministratoren din for å deaktivere brannmurprogrammer.

5. Start Adobe Bridge med Mapper-panelet deaktivert.

Mapper-panelet kan forårsake treg ytelse når Adobe Bridge starter. Deaktiver Mapper-panelet dersom du ikke bruker det.

 • Klikk på Vindu-menyen i Adobe Bridge og velg bort Mapper-panelet.

6. Deaktiver Forhåndsvisning- og Metadata-panelet.

Forhåndsvisning- og Metadata-panelet bruker ressurser ved generering av miniatyrbilder og når du gjennomgår bildeinnhold. Slå de av hvis du ikke bruker dem.

 • Klikk på Vindu-menyen i Adobe Bridge og velg bort Forhåndsvisning- og Metadata-panelet.

7. Konfigurer Adobe Bridge til å behandle mindre filer.

Adobe Bridge kan få tregere ytelse ved behandling av store filer. Som standard behandler Adobe Bridge miniatyrbildefiler på inntil 1000 MB automatisk. Denne filstørrelsen kan reduseres i Innstillinger.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Miniatyrbilder (Windows) eller Bridge > Innstillinger for miniatyrbilder (Mac OS).
 2. I delen Ytelse og Filbehandling kan du angi en størrelse (f.eks. 100 MB) i feltet Ikke behandle filer som er større enn.

Du finner mer informasjon i hjelpeemnet:

8. (Windows) Sørg for at Adobe Bridge ikke kjører i bakgrunnen.

Adobe Bridge kan noen ganger henge seg opp eller kræsje hvis du går til en annen mappe mens Adobe Bridge genererer miniatyrbilder i den gjeldende mappen. Sørg for at Adobe Bridge ikke lenger behandler filer før du starter Adobe Bridge på nytt etter en kræsj.

 1. Trykk på Ctrl + Alt + Delete, og velg deretter Oppgavebehandling.
 2. Velg kategorien Prosesser.
 3. Velg Bridge.exe og klikk på Avslutt prosess.

9. Endre mappen som Bridge åpner ved oppstart.

Som standard åpner Bridge den forrige mappen som ble åpnet når Bridge sist ble lukket. Det kan hende at Bridge åpnes sakte eller kræsjer når programmet forsøker å lese en ødelagt mappe eller ødelagte bilder i en mappe. Oppstartshastigheten kan økes ved å endre mappen som Adobe Bridge åpner, i tillegg til å hindre at programmet kræsjer. Du kan tilbakestille Adobe Bridge-innstillingene for å tvinge Bridge til å åpne på skrivebordet. Se løsning 2 ovenfor for instruksjoner om å tilbakestille Bridge-innstillinger.

10. Sørg for at Bridge ikke er innstilt til å åpne en mappe som finnes på et frakoblet nettverk ved oppstart.

Det kan hende at Bridge ikke starter hvis mappen som programmet er innstilt til å åpne ved oppstart, finnes på et nettverk som er blitt frakoblet. Hvis Bridge ikke starter og du mistenker at problemet ligger hos en frakoblet nettverksdriver, kan du tilbakestille Bridge-innstillingene ved oppstart for å få Bridge til å starte. Bridge åpnes på skrivebordet etter at innstillingene er tilbakestilt. Se løsning 2 ovenfor for instruksjoner om å tilbakestille Bridge-innstillinger.

11. Oppdater grafikkortdriveren.

Kontakt produsenten av grafikkortet for å få den nyeste driveren. For å finne produsenten av grafikkortet, kan du se på kortegenskapene i Systemprofil (Mac) eller Enhetsbehandler (Windows). Se dokumentasjonen til det aktuelle operativsystemet for bruksinformasjon.

12. Utfør systemfeilsøkingstrinn.

Utfør mer generelle systemfeilsøkingsløsninger dersom de Adobe Bridge-spesifikke løsningene i dette dokumentet ikke løser problemet. Du bør særlig sørge for at du har den nyeste programvareversjonen og at du har en oppdatert grafikkortdriver. For instruksjoner, se Feilsøk systemfeil og frysing | Adobe programvare på Windows eller Feilsøk systemfeil og frysing | Adobe programvare på Mac OS 10.x.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din