Brukerveiledning Avbryt

Jobb med Adobe Bridge-lageret

 1. Brukerhåndbok for Bridge
 2. Innledning
  1. Dette er nytt i Bridge
  2. Systemkrav for Bridge
  3. Arbeidsområdet i Adobe Bridge
  4. Importere bilder ved hjelp av Photo Downloader
  5. Organisere innhold og ressurser ved hjelp av Adobe Bridge
 3. Jobbe med innholdselementer
  1. Creative Cloud Libraries i Bridge
  2. Opprette PDF-kontaktark i arbeidsområdet Utdata
  3. Vise og behandle filer i Adobe Bridge
  4. Arbeide med metadata i Adobe Bridge
  5. Jobb med Adobe Bridge-lageret
  6. Bruk nøkkelord i Adobe Bridge
  7. Starte Adobe Bridge
  8. Justere visningen av Innhold-panelet i Adobe Bridge
  9. Forhåndsvise bilder og redigere fotograferingstidspunkt
  10. Bruke samlinger i Adobe Bridge
  11. Stable filer i Adobe Bridge
  12. Automatisere oppgaver i Adobe Bridge
  13. Workflow Builder
  14. Forhåndsvise Dynamic Media-filer i Adobe Bridge
  15. Opprette webgallerier og PDF-er
  16. Arbeide med delt Bridge-buffer
  17. Administrere mediebuffer
 4. Bridge og andre Adobe-apper
  1. Arbeide med Adobe Media Encoder
  2. Arbeide med Adobe Premiere Pro
 5. Eksporter og publiser
  1. Ressurskonvertering ved bruk av Eksport-panelet
  2. Publisere bilder til Adobe Stock
  3. Publisere ressurser til Adobe Portfolio
 6. Hurtigtaster
  1. Hurtigtaster for Adobe Bridge
  2. Hurtigtaster-panelet i Adobe Bridge
 7. Adobe Camera Raw
  1. Håndtere Camera Raw-innstillinger
  2. Rotere, beskjære og justere bilder
  3. Reparere bilder med det forbedrede flekkfjerningsverktøyet i Camera Raw
  4. Sirkulært filter i Camera Raw
  5. Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
  6. Opprette panoramabilder
  7. Prosessversjoner i Camera Raw
  8. Gjøre lokale justeringer i Camera Raw
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer

Bufferen lagrer miniatyr- og metadatainformasjon (inkludert metadata som ikke kan lagres i filen, som for eksempel etiketter og graderinger) for å forbedre ytelsen når du viser miniatyrer eller søker etter filer. Lagring av bufferen opptar imidlertid diskplass. Når du bygger en buffer, kan du velge om du vil eksportere den for å dele eller arkivere den, eller du kan velge å generere 100 %-forhåndsvisninger. Du kan tømme bufferen og angi innstillinger for å styre bufferstørrelsen og -plasseringen.

Hvis du ønsker mer informasjon om den delte bufferen, kan du se Administrere en Adobe Bridge-buffer sentralt.

Tømme bufferen

Bufferen i Adobe Bridge lagrer miniatyrbilder, forhåndsvisninger og metadata i en database for å forbedre ytelsen når du blar gjennom eller søker etter filer. Jo større bufferen er, jo mer diskplass bruker den. Du må tømme bufferen regelmessig for å oppnå stabil ytelse.

Du kan tømme buffere på følgende måter:

Tøm alle buffere

Dialogboksen Tilbakestill innstillinger

Hvis du tømmer alle buffere, gjør du ett av følgende:

Tøm buffere automatisk

Buffere forbruker mer diskplass etter hvert som de vokser i størrelse. Du kan angi bufferinnstillingene for å administrere avveiningen mellom ytelse og bufferstørrelse. Alternativet Komprimer buffer når programmet lukkes i bufferinnstillingene brukes for å konfigurere en automatisk opprydding i bufferen når du lukker Bridge, hvis databasens størrelse overskrider 100 MB. Se mer informasjon i Angi bufferinnstillinger. Hvis innstillingen for komprimering av bufferen ikke er angitt og bufferens database overskrider 100 MB på datamaskinen, vises en dialogboks når du lukker Bridge.

Innstillinger for tømming av buffer

Bridge optimaliserer bufferen ved å fjerne foreldede bufferelementer automatisk når programmet ikke er i bruk. Som standard er tidsrommet for tømming satt til 30 dager. Dette betyr at alle bufferelementer som er eldre enn 30 dager, blir klassifisert som foreldede og slettet av Bridge.

Du kan imidlertid tilpasse tidsrommet for tømming og angi en verdi mellom 1 og 180 dager. Du angir tidsrommet for tømming i dialogboksen for bufferinnstillinger. Se mer informasjon i Angi bufferinnstillinger.

Tøm en valgt buffer

Gjør ett av følgende for å tømme en valgt buffer:

 • Klikk på Verktøy > Administrer buffer. Velg alternativet Tøm buffer. Hvis bufferen du vil tømme, er en delt buffer, kan du velge å fjerne den lokalt eller for alle. Velg eventuelt alternativet Tøm hurtigbuffer for alle brukere i dialogboksen Administrer buffer. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du tømmer en delt buffer, kan du Administrere en Adobe Bridge-buffer sentralt.
 • Høyreklikk mappen du vil slette, og velg Slett buffer for utvalg.

Angi bufferinnstillinger

Bufferinnstillingene kan brukes til å administrere forholdet mellom ytelse og bufferstørrelse.

Hvis du vil angi bufferinnstillinger, gjør du følgende:

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Innstillinger (Mac OS).

 2. Klikk Buffer.

  Bufferinnstillinger
  Bufferinnstillinger

 3. Velg ett av følgende:

  Bufferstørrelse

  Dra glidebryteren for å angi en større eller mindre bufferstørrelse. Standard bufferstørrelse er 100 000. Hvis bufferen er nesten full (500 000 poster) eller volumet som inneholder bufferen, er for full, blir gamle bufferelementer fjernet når du avslutter Adobe Bridge. Store buffere forbedrer ytelsen, men tar opp mer diskplass.

  Under Rediger > Innstillinger > Buffer kan du nå stille inn maksimum diskplass som kan brukes som buffer, i gigabyte med glidebryteren Bufferstørrelse.

  Komprimere buffer når programmet lukkes

  Hvis dette er valgt, komprimeres bufferen automatisk når du lukker Adobe Bridge hvis bufferdatabasens størrelse overskrider 100 MB. Dette anbefales for å få bufferen i optimal tilstand. Hvis innstillinger for komprimering av bufferen ikke er angitt og bufferens database overskrider 100 MB på datamaskinen, vises en dialogboks når du lukker Bridge.

   

  Behold 100 %-forhåndsvisninger i buffer

  Beholder 100 %-forhåndsvisninger av bilder i bufferen for å få raskere zoomoperasjoner i en bildepresentasjon, ved forhåndsvisning i fullskjermvisning og ved bruk av Forstørrelsesglass-verktøyet. 100 %-forhåndsvisninger i bufferen kan imidlertid oppta betydelig med diskplass.

  Importer hurtigbuffer fra mappe automatisk hvis mulig

  Importerer bufferen automatisk når du blar til mappen som inneholder den eksporterte bufferen. Automatisk importering av bufferfiler forbedrer ytelsen.

  Tøm buffer som er eldre enn N dager, når Bridge ikke er i bruk

  Angi tidsrommet for tømming (mellom 1 og 180 dager). Tidligere bufrede elementer som er eldre enn det angitte antallet dager, blir klassifisert som foreldet og fjernes automatisk når Bridge ikke er i bruk.

Angi innstillinger for bufferadministrasjon

Hvis du vil angi innstillinger for bufferadministrasjon, gjør du følgende:

 1. Velg Rediger Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Innstillinger (Mac OS).

 2. Klikk Bufferadministrasjon.

  Innstillinger for bufferadministrasjon
  Innstillinger for bufferadministrasjon

 3. Gjør ett av følgende:

  Komprimer buffer

  Optimaliser bufferen ved å fjerne unødvendige poster for å redusere det totale antallet poster.

  Komprimer buffer nå

  Optimaliser bufferen ved å fjerne utløpte elementer i bufferen og tilknyttede JPEG-filer. 

  Tøm buffer

  Slett hele bufferen for å frigjøre plass på harddisken.

  Slett alle lokale hurtigbufferfiler

  Sletter hele bufferen for å frigjøre plass på harddisken.

  Plassering

  Angi en ny plassering for bufferen. Den nye plasseringen blir tatt i bruk neste gang du starter Adobe Bridge.

  Med denne versjonen kan du nå selektivt slette gjengivelsene dine av 100 %-forhåndsvisninger som er lagret i appbufferen. Dette er nyttig hvis arbeidsflyten din krever at du genererer 100 %-forhåndsvisninger.

  For å generere 100 %-forhåndsvisninger klikker du på ikonet for miniatyrbildekvalitet () i øvre høyre hjørne på Innhold-panelet og velger 100 %-forhåndsvisninger som alternativ for Generering av forhåndsvisning. Gjengivelsene av 100 %-forhåndsvisning lagres i appbufferen og tar opp noe av diskplassen din.

  For å slette 100 %-forhåndsvisninger går du til Rediger > Innstillinger > Bufferadministrasjon > Tøm 100 %-forhåndsvisninger i buffer.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?