Arbeide med Innhold-panelet i Adobe Bridge

Innhold-panelet viser miniatyrer, detaljerte miniatyrer eller en liste over filene og undermappen i den valgte mappen. Adobe Bridge genererer som standard fargestyrte miniatyrbilder og viser dem i Innhold-panelet med fil- eller mappenavn i tillegg til rangering og etiketter.

Du kan tilpasse visningen i innholdspanelet ved å vise detaljert tekstinformasjon med miniatyrer, eller du kan vise miniatyrer som en liste. Du kan også endre størrelse på miniatyrer og angi miniatyrkvalitet. Velg Vannrett oppsett eller Loddrett oppsett på menyen i Innhold-panelet for å plassere rullefeltene. Hvis du velger Automatisk oppsett, bytter Adobe Bridge mellom vannrett og loddrett oppsett etter behov.

Velge en visningsmodus

 1. Velg ett av følgende på Vis-menyen:
  • Som miniatyrbilder for å vise filer og mapper som miniatyrbilder med fil- eller mappenavn i tillegg til rangeringer og etiketter.

  • Som Detaljer for å vise miniatyrer med mer tekstinformasjon.

  • Som liste for å vise filer og mapper som en liste over filnavn med tilknyttede metadata i et kolonneformat.

  • Vis bare miniatyr for å vise miniatyrer uten tekstinformasjon, etiketter eller rangeringer.

    

  Merk:

  Klikk en knapp nederst til høyre i Adobe Bridge-vinduet: Vis innhold som miniatyrer, Vis innhold som detaljer eller Vis innhold som liste.

Justere størrelsen på miniatyrer

Gjør miniatyrer mindre, slik at du kan se mer av dem om gangen, eller forstørr dem for å se miniatyrdetaljer.

 • Dra glidebryteren for miniatyrer nederst i Adobe Bridge-vinduet.

Merk:

Når du endrer størrelsen på Adobe Bridge-vinduet i Automatisk oppsett-modus, endres også størrelsen på miniatyrene i Innhold-panelet. Hvis du vil forhindre at dette skjer, velger du Vannrett oppsett eller Loddrett oppsett på menyen i Innhold-panelet.

Merk:

Hvis du ikke ser filnavnet eller andre metadata for en bildeminiatyr i Innhold-panelet, drar du glidebryteren mot høyre for å gjøre miniatyrene større.

 • Klikk knappen Mindre miniatyrstørrelse helt til venstre på glidebryteren for miniatyrer for å redusere antallet kolonner i Innhold-panelet med én. Klikk knappen Større miniatyrstørrelse helt til høyre på glidebryteren for miniatyrer for å øke antallet kolonner i Innhold-panelet med én. Adobe Bridge maksimerer automatisk miniatyrstørrelsen for antallet kolonner som vises.

Låse rutenettet

Du kan låse rutenettet slik at Adobe Bridge alltid viser komplette miniatyrer i Innhold-panelet. Når rutenettet er låst, beholder miniatyrene konfigurasjonen selv om du endrer størrelsen på vinduet eller åpner eller lukker paneler.

 1. Velg Vis > Rutenettlås, eller klikk Rutenettlås-knappen  ved siden av glidebryteren for miniatyrer nederst i Adobe Bridge-vinduet.

Vise flere metadata for miniatyrer

Innstillingen Flere linjer med metadata for miniatyrer angir om det skal vises ekstra metadatainformasjon sammen med miniatyrer i Innhold-panelet.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge  > Innstillinger (Mac OS), og klikk Miniatyrer.

 2. Under Flere linjer med metadata for miniatyrer velger du hva slags metadata som skal vises. Du kan vise opptil fire ekstra linjer med informasjon.

Begrense filstørrelsen for miniatyrer

Du kan angi en begrensning for størrelsen på filene som Adobe Bridge oppretter miniatyrer for (store filer kan være tidkrevende). Hvis Adobe Bridge ikke kan opprette miniatyrer, vises ikonet for den bestemte filtypen. Denne innstillingen brukes ikke ved visning av miniatyrer for videofiler.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge  > Innstillinger (Mac OS), og klikk Miniatyrer.

 2. Angi et tall i boksen Ikke behandle filer større enn.

Angi forhåndsvisninger i skjermstørrelse

Forhåndsvisninger i skjermstørrelse viser forhåndsvisningen med den høyeste kvaliteten som er mulig med din skjermoppløsning. Når forhåndsvisninger i skjermstørrelse er aktivert, vises skarpe bilder i fullskjermmodus.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Innstillinger (Mac OS), og klikk Avansert.

 2. Velg Generer forhåndsvisninger i skjermstørrelse.

Angi miniatyrkvalitet

Du kan angi at Adobe Bridge skal forhåndsvise bildeminiatyrer innebygd, med høy kvalitet eller i forholdet 1:1 for enkeltmapper med bilder.

 • Hvis du vil bla raskere, velger du en mappe og klikker Knapp for Bla gjennom raskere ved å foretrekke innebygde bilder  på programlinjen i Adobe Bridge.
 • Hvis du vil vise miniatyrer med høyere forhåndsvisningskvalitet, klikker du knappen Alternativer for miniatyrkvalitet og generering av forhåndsvisninger  på programlinjen i Adobe Bridge og velger ett av følgende:
  • Foretrekk innebygd (raskere) for å bruke lavoppløste miniatyrer som er bygd inn i kildefilen. Disse miniatyrene er ikke fargestyrt. Dette alternativet tilsvarer Bla gjennom raskere ved å foretrekke innebygde bilder.

  • Høy kvalitet ved behov for å bruke innebygde miniatyrer frem til du forhåndsviser et bilde. Ved forhåndsvisning oppretter Adobe Bridge fargestyrte miniatyrer som genereres fra kildefilene.

  • Alltid høy kvalitet for alltid å vise fargestyrte miniatyrer for alle bilder. Alltid høy kvalitet er standard kvalitetsinnstilling.

  • Generer 100 %-forhåndsvisninger for å opprette 100 %-forhåndsvisninger av bildene i bakgrunnen for Forstørrelsesglass- og bildepresentasjonsvisning. Dette alternativet gir raskere Forstørrelsesglass- og bildepresentasjonsoperasjoner, men bruker mer diskplass og gjør den innledende blaingen langsommere. Se Bruke Forstørrelsesglass-verktøyet og Vise bilder som en bildepresentasjon.

Tilpasse listevisningen

Du kan tilpasse listevisningen ved å sortere og endre størrelsen på kolonnene, og ved å angi hvilke metadatakategorier som skal vises.

 1. Velg Vis > Som liste.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk en av kolonneoverskriftene for å endre sorteringsretningen.

  • Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) en kolonneoverskrift for å velge en annen metadatakategori, lukke kolonnen, sette inn en ny kolonne, endre kolonnestørrelsen eller gå tilbake til standardkonfigurasjonen.

  Merk:

  Navn-kolonnen er alltid kolonnen lengst til venstre.

  • Dra den loddrette delelinjen mellom to kolonner for å gjøre kolonnene bredere eller smalere.

  • Dobbeltklikk mellom to kolonneoverskrifter for å endre størrelsen på kolonnen til venstre automatisk.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet