Brukerveiledning Avbryt

Justere visningen av Innhold-panelet i Adobe Bridge

Innhold-panelet viser miniatyrer, detaljerte miniatyrer eller en liste over filene og undermappen i den valgte mappen. Adobe Bridge genererer som standard fargestyrte miniatyrbilder og viser dem i Innhold-panelet med fil- eller mappenavn i tillegg til rangering og etiketter.

Du kan tilpasse visningen i innholdspanelet ved å vise detaljert tekstinformasjon med miniatyrer, eller du kan vise miniatyrer som en liste. Du kan også endre størrelse på miniatyrer og angi miniatyrkvalitet. Velg Vannrett oppsett eller Loddrett oppsett på menyen i Innhold-panelet for å plassere rullefeltene. Hvis du velger Automatisk oppsett, bytter Adobe Bridge mellom vannrett og loddrett oppsett etter behov.

Velge en visningsmodus

Velg ett av følgende på Vis-menyen:
 • Som miniatyrbilder for å vise filer og mapper som miniatyrbilder med fil- eller mappenavn i tillegg til rangeringer og etiketter.

 • Som Detaljer for å vise miniatyrer med mer tekstinformasjon.

 • Som liste for å vise filer og mapper som en liste over filnavn med tilknyttede metadata i et kolonneformat.

 • Vis bare miniatyr for å vise miniatyrer uten tekstinformasjon, etiketter eller rangeringer.

   

Merk:

Klikk en knapp nederst til høyre i Adobe Bridge-vinduet: Vis innhold som miniatyrer, Vis innhold som detaljer eller Vis innhold som liste.

Angi miniatyrkvalitet

Adobe Bridge gjør det mulig å velge mellom forskjellige visningsalternativer for miniatyrbilder.

Hvis du vil bla raskere, velger du en mappe og klikker på ikonet for Bla gjennom raskere ved å foretrekke innebygde bilder () på programlinjen i Adobe Bridge.

Hvis du vil vise miniatyrforhåndsvisninger av høyere kvalitet, klikker du på ikonet for Alternativer for miniatyrkvalitet og generering av forhåndsvisninger () på programlinjen i Adobe Bridge og velger ett av følgende alternativer: Forhåndsvisningsstørrelse, Forhåndsvisningskvalitet, Generering av forhåndsvisninger og Forhåndsvisning for zoom. De anbefalte innstillingene skal fungere for de fleste av arbeidsflytene. Hvis det imidlertid er behov for en forhåndsvisning av høyere kvalitet, kan du endre innstillingene ut fra dine spesifikke behov. 

Forbedret forhåndsvisningskvalitet

Forhåndsvisningsstørrelse

 • Innebygd (raskest): Velg dette alternativet for å bruke miniatyrer med lav oppløsning som er innebygd i kildefilen, for raskere arbeidsflyt. Disse miniatyrene er ikke fargestyrt. Dette alternativet tilsvarer Bla gjennom raskere ved å foretrekke innebygde bilder.
 • Standard (anbefalt): Bruk innebygde miniatyrer frem til du forhåndsviser et bilde. Ved forhåndsvisning oppretter Adobe Bridge fargestyrte miniatyrer som genereres fra kildefilene.
 • Skjermstørrelse (for HiDPI-skjermer): Forhåndsvisninger i skjermstørrelse genererer forhåndsvisninger basert på skjermoppløsningen din. Med Forhåndsvisninger i skjermstørrelse aktivert vises bildene skarpe i forhåndsvisningspanelet eller fullskjermvisning.

Forhåndsvisningskvalitet

 • Standard (anbefalt): Bruk dette alternativet for raskere opprettelse av normale forhåndsvisninger.
 • Høy (tar opp mye prosessorkapasitet): Bruk dette alternativet for å generere forhåndsvisninger av høyere kvalitet. Hvis du velger dette alternativet, bruker du mer av prosessorkapasiteten, og det tar lengre tid å generere forhåndsvisninger.

Generering av forhåndsvisninger

 • Ved behov (generer forhåndsvisninger bare når det trengs): Bruk dette alternativet for å generere fargestyrte miniatyrer og forhåndsvisninger bare når du trenger dem. For eksempel visning i fullskjerm eller et forhåndsvisningspanel.
 • Generer alltid (anbefalt): Bruk dette alternativet for alltid å genere fargestyrte miniatyrer og forhåndsvisninger for alle bilder.

Forhåndsvisning for zoom

 • Generer alltid 100 % forhåndsvisninger (tar opp mye prosessorkapasitet og lagringsplass): Bruk dette alternativet for å opprette 100 % forhåndsvisninger av bilder i bakgrunnen for Forstørrelsesglass-verktøyet og zooming i visningene bildepresentasjon og fullskjerm. Dette alternativet gir raskere Forstørrelsesglass- og bildepresentasjonsoperasjoner, men bruker mer diskplass og gjør den innledende blaingen langsommere. Se Bruke Forstørrelsesglass-verktøyet og Vise bilder som en bildepresentasjon.

Vise forhåndsvisninger i skjermstørrelse

Forhåndsvisninger i skjermstørrelse genererer forhåndsvisninger basert på skjermoppløsningen din. Med Forhåndsvisninger i skjermstørrelse aktivert vises bildene skarpe i forhåndsvisningspanelet eller fullskjermvisning.

Hvis du vil sjekke forhåndsvisninger i skjermstørrelse for ressursene dine, gjør du et av følgende:

 • Gå til Rediger (Win) / Adobe Bridge (Mac) > Innstillinger > Avansert, og aktiver Generer forhåndsvisninger i skjermstørrelse.
 • Klikk på ikonet for Alternativer for miniatyrkvalitet og generering av forhåndsvisninger () på programlinjen i Adobe Bridge, og velg Skjermstørrelse under Forhåndsvisningsstørrelse.

Justere størrelsen på miniatyrer

Gjør miniatyrer mindre, slik at du kan se mer av dem om gangen, eller forstørr dem for å se miniatyrdetaljer.

 • Dra glidebryteren for miniatyrer  nederst i Adobe Bridge-vinduet.
Merk:

Når du endrer størrelsen på Adobe Bridge-vinduet i Automatisk oppsett-modus, endres også størrelsen på miniatyrene i Innhold-panelet. Hvis du vil forhindre at dette skjer, velger du Vannrett oppsett eller Loddrett oppsett på menyen i Innhold-panelet.

Merk:

Hvis du ikke ser filnavnet eller andre metadata for en bildeminiatyr i Innhold-panelet, drar du glidebryteren mot høyre for å gjøre miniatyrene større.

 • Klikk knappen Mindre miniatyrstørrelse helt til venstre på glidebryteren for miniatyrer for å redusere antallet kolonner i Innhold-panelet med én. Klikk knappen Større miniatyrstørrelse helt til høyre på glidebryteren for miniatyrer for å øke antallet kolonner i Innhold-panelet med én. Adobe Bridge maksimerer automatisk miniatyrstørrelsen for antallet kolonner som vises.

Låse rutenettet

Du kan låse rutenettet slik at Adobe Bridge alltid viser komplette miniatyrer i Innhold-panelet. Når rutenettet er låst, beholder miniatyrene konfigurasjonen selv om du endrer størrelsen på vinduet eller åpner eller lukker paneler.

 1. Velg Vis > Rutenettlås, eller klikk Rutenettlås-knappen  ved siden av glidebryteren for miniatyrer nederst i Adobe Bridge-vinduet.

Vise flere metadata for miniatyrer

Innstillingen Flere linjer med metadata for miniatyrer angir om det skal vises ekstra metadatainformasjon sammen med miniatyrer i Innhold-panelet.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Win) eller Adobe Bridge > Innstillinger (Mac), og klikk på Miniatyrer.

 2. Under Flere linjer med metadata for miniatyrer velger du hva slags metadata som skal vises. Du kan vise opptil fire ekstra linjer med informasjon.

Begrense filstørrelsen for miniatyrer

Du kan angi en begrensning for størrelsen på filene som Adobe Bridge oppretter miniatyrer for (store filer kan være tidkrevende). Hvis Adobe Bridge ikke kan opprette miniatyrer, vises ikonet for den bestemte filtypen. Denne innstillingen brukes ikke ved visning av miniatyrer for videofiler.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Win) eller Adobe Bridge > Innstillinger (Mac), og klikk på Miniatyrer.

 2. Angi et tall i boksen Ikke behandle filer større enn.

Tilpasse listevisningen

Du kan tilpasse listevisningen ved å sortere og endre størrelsen på kolonnene, og ved å angi hvilke metadatakategorier som skal vises.

 1. Velg Vis > Som liste.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk en av kolonneoverskriftene for å endre sorteringsretningen.

  • Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) en kolonneoverskrift for å velge en annen metadatakategori, lukke kolonnen, sette inn en ny kolonne, endre kolonnestørrelsen eller gå tilbake til standardkonfigurasjonen.

  Merk:

  Navn-kolonnen er alltid kolonnen lengst til venstre.

  • Dra den loddrette delelinjen mellom to kolonner for å gjøre kolonnene bredere eller smalere.

  • Dobbeltklikk mellom to kolonneoverskrifter for å endre størrelsen på kolonnen til venstre automatisk.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?