Arbeidsområder i Adobe Bridge

Oversikt over arbeidsområde

Arbeidsområdet i Adobe Bridge består av tre kolonner, eller ruter, som inneholder ulike paneler. Du kan justere Adobe Bridge-arbeidsområdet ved å flytte eller endre størrelse på panelene. Du kan opprette egendefinerte arbeidsområder eller velge blant flere forhåndskonfigurerte Adobe Bridge-arbeidsområder.

Bridge_interface
Brukergrensesnittet i Adobe Bridge

Dette er hovedkomponentene i Adobe Bridge-arbeidsområdet:

Programlinje

Inneholder knapper for viktige oppgaver, for eksempel publisering til Adobe Stock og Adobe Portfolio, opprettelse av PDF-kontaktark, navigering i mappehierarkiet, bytte av arbeidsområder og søk etter filer.

Banelinje

Viser banen til mappen som vises, og kan brukes til å navigere i katalogen.

Favoritter-panel

Gir rask tilgang til mapper du blar gjennom ofte.

Mapper-panel

Dette viser mappehierarkiet. Bruk det for å navigere i mapper.

Filter-panel

Her kan du sortere og filtrere filer som vises i Innhold-panelet.

Samlinger-panel

Gir deg mulighet til å opprette, finne og åpne samlinger og smarte samlinger.

Innhold-panel

Viser filer som er angitt av knappene på navigasjonsmenyen eller på banelinjen, i Favoritter-panelet, i Mapper-panelet eller i Samlinger-panelet.

Publiser-panel

Gjør det mulig å laste opp innhold til Adobe Stock og Adobe Portfolio fra Bridge. Se Publisere bilder til Adobe Stock og Publisere ressurser til Adobe Portfolio hvis du vil ha mer informasjon.
Du kan vise dette panelet i et arbeidsområde ved å velge Vindu > Publiser-panel.

Forhåndsvisning-panel

Dette viser en forhåndsvisning av filen eller filene du har valgt. Forhåndsvisninger skiller seg fra, og er vanligvis større enn, miniatyren som vises i Innhold-panelet. Du kan gjøre forhåndsvisningen mindre eller større ved å endre størrelse på panelet.

Metadata-panel

Dette inneholder metadatainformasjon for den valgte filen. Hvis flere filer er valgt, vises delte data (for eksempel nøkkelord, opprettelsesdato og eksponeringsinnstilling).

Nøkkelord-panel

Dette hjelper deg med å organisere bildene ved å knytte nøkkelord til dem.

Utdata-panelet

Inneholder alternativer for å opprette PDF-kontaktark. Vises når arbeidsområdet Utdata er valgt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette PDF-kontaktark i arbeidsområdet Utdata.

Søk i Adobe Stock

I tillegg til å søke etter innholdselementer i Bridge eller på datamaskinen kan hurtigsøkboksen (på høyre side av programlinjen) også brukes til å søke i Adobe Stock etter illustrasjoner, vektorer og bilder av høy kvalitet. Når du søker, vises resultatet på Adobe Stocks webområde i standardnettleseren din. Se mer informasjon om Adobe Stock på Opplæring og støtte for Adobe Stock.

Bruk rullegardinlisten i hurtigsøkboksen for å bytte mellom søk i Adobe Stock og søkealternativer i Windows (Win) / Spotlight (Mac).

Bridge_search
Søkealternativ i Adobe Stock

Justere paneler

Du kan justere Adobe Bridge-vinduet ved å flytte og endre størrelse på panelene i vinduet. Du kan imidlertid ikke flytte paneler ut av Adobe Bridge-vinduet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra et panel inn i en annen rute etter kategorien.
  • Dra den vannrette delelinjen mellom panelene for å gjøre dem større eller mindre.
  • Dra den loddrette delelinjen mellom panelene og Innhold-panelet for å endre størrelsen på panelene eller Innhold-panelet.
  • Trykk Tab for å vise eller skjule alle paneler bortsett fra det midterste (det midterste panelet varierer avhengig av hvilket arbeidsområde du har valgt).
  • Velg Vindu etterfulgt av navnet på panelet du vil vise eller skjule.
  • Høyreklikk (Windows) eller Kontroll-klikk (Mac OS) en panelfane, og velg navnet på panelet du vil vise.

Arbeide med favoritter

 • Du angir Favoritter-innstillinger ved å velge Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge CC > Innstillinger (Mac OS). Klikk Generelt, og velg ønskede alternativer under Favorittelementer i dialogboksen Innstillinger.
 • Gjør ett av følgende for å legge til elementer i Favoritter:
  • Dra en fil eller mappe til Favoritter-panelet fra Windows Utforsker (Windows), Finder (Mac OS) eller Innhold- eller Mapper-panelet i Adobe Bridge.
  • Velg en fil, mappe eller samling i Adobe Bridge, og velg deretter Fil > Legg til i Favoritter.

Merk:

Hvis du vil fjerne et element fra Favoritter-panelet, velger du det og velger deretter Fil > Fjern fra Favoritter. Du kan også høyreklikke (Windows) eller Kontroll-klikke (Mac OS) elementet og velge Fjern fra Favoritter på hurtigmenyen.

Velge og behandle arbeidsområder

Et Adobe Bridge-arbeidsområde er en bestemt konfigurasjon eller et bestemt oppsett av paneler. Du kan enten velge et forhåndskonfigurert arbeidsområde eller et egendefinert arbeidsområde som du har lagret tidligere.

Hvis du lagrer flere forskjellige Adobe Bridge-arbeidsområder, kan du arbeide i (og raskt bytte mellom) ulike oppsett. Du kan for eksempel bruke ett arbeidsområde til å sortere nye bilder og et annet til å arbeide med filmfiler fra en After Effects-komposisjon.

Adobe Bridge har følgende forhåndskonfigurerte arbeidsområder:

Grunnleggende

Viser panelene Favoritter, Mapper, Filter, Samlinger, Innhold, Forhåndsvisning, Metadata og Nøkkelord. Dette er standardarbeidsområdet.

Biblioteker

Viser panelene Bibliotek, Forhåndsvisning, Mapper, Innhold og Metadata. Viser også forhåndsvisningen av valgte filer i Forhåndsvisning-panelet.

Filmstripe

Viser miniatyrer i et vannrett rullefelt (i Innhold-panelet), i tillegg til en forhåndsvisning av elementet som er valgt (i Forhåndsvisning-panelet). Viser også panelene Favoritter, Mapper, Filter og Samlinger.

Utdata

Viser alternativer for å opprette PDF-kontaktark.

Metadata

Viser Innhold-panelet i listevisning, i tillegg til panelene Favoritter, Metadata og Filter.

Nøkkelord

Viser Innhold-panelet i detaljvisning, i tillegg til panelene Favoritter, Nøkkelord og Filter.

Forhåndsvisning

Viser et stort Forhåndsvisning-panel, et smalt og loddrett Innhold-panel i miniatyrvisning og panelene Favoritter, Mapper, Filter og Samlinger.

Lett tabell

Viser bare Innhold-panelet. Filene vises i miniatyrvisning.

Mapper

Viser Innhold-panelet i miniatyrvisning, i tillegg til panelene Favoritter og Mapper.

Merk:

Når du trykker Kommando+F5 for å laste inn arbeidsområdet Nøkkelord i Mac OS, starter Mac OS VoiceOver som standard. Hvis du vil bruke hurtigtasten til å laste inn arbeidsområdet Forhåndsvisning, må du først deaktivere VoiceOver-hurtigtasten i hurtigtastinnstillingene for Mac OS. Du finner instruksjoner i Hjelp for Mac OS.

 • Du angir arbeidsområde ved å velge Vindu > Arbeidsområde og deretter velge ønsket arbeidsområde. Du kan også klikke en av arbeidsområdeknappene på programlinjen i Adobe Bridge.

Merk:

Dra det loddrette feltet til venstre for arbeidsområdeknappene for å se flere eller færre knapper. Dra knappene for å endre rekkefølgen på dem.

 • Du lagrer gjeldende oppsett som et arbeidsområde ved å velge Vindu > Arbeidsområde > Nytt arbeidsområde. Skriv inn et navn for arbeidsområdet i dialogboksen Nytt arbeidsområde, velg alternativer, og klikk deretter Lagre.
 • Du sletter eller gjenoppretter et egendefinert arbeidsområde ved å velge Vindu > Arbeidsområde og deretter velge en av følgende kommandoer:

Slett arbeidsområde

Sletter det lagrede arbeidsområdet. Velg arbeidsområdet fra Arbeidsområde-menyen i dialogboksen Slett arbeidsområde, og klikk Slett.

Tilbakestill arbeidsområde

Gjenoppretter standardinnstillingene for arbeidsområdet som er valgt for øyeblikket.

Tilbakestill standard arbeidsområde

Gjenoppretter standardinnstillingene for Adobes forhåndsdefinerte arbeidsområder (Grunnleggende, Utdata osv.).

Behandle farger

Hvis du bruker Adobe Creative Cloud, kan du bruke Adobe Bridge til å automatisk synkronisere fargeinnstillingene på tvers av programmene. Denne synkroniseringen sørger for at farger ser likedan ut i alle Adobe-programmer med fargehåndtering.

Hvis fargeinnstillingene ikke synkroniseres, vises en advarsel øverst i dialogboksen Fargeinnstillinger (Color Settings) i hvert program. Det anbefales at du synkroniserer fargeinnstillingene før du begynner å arbeide med nye eller eksisterende dokumenter.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg Rediger > Fargeinnstillinger.
  • Trykk Ctrl + Skift + K (Windows) eller Kommando + Skift + K (macOS).
 2. Velg en fargeinnstilling fra listen, og klikk Bruk.

  Merk:

  Velg Vis utvidet liste over fargeinnstillingsfiler for å utvide listen.

Endre språkinnstillinger

Adobe Bridge kan vise menyer, alternativer og verktøytips på flere språk. Du kan også angi at Adobe Bridge skal bruke et bestemt språk for hurtigtaster.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Innstillinger (Mac OS), og klikk Avansert.

 2. Gjør ett eller begge av følgende:
  • Velg et språk på Språk-menyen for å vise menyer, alternativer og verktøytips på dette språket.
  • Velg et språk på Tastatur-menyen for å bruke dette språkets tastaturkonfigurasjon for hurtigtaster.
 3. Klikk OK, og start Adobe Bridge på nytt.

  Det nye språket blir tatt i bruk neste gang du starter Adobe Bridge.

Aktivere oppstartsskript

Du kan aktivere eller deaktivere oppstartsskript i Adobe Bridge-innstillingene. Hvilke skript som er oppført, varierer avhengig av hvilke Creative Suite®-komponenter du har installert. Deaktiver oppstartsskript for å forbedre ytelsen eller løse problemer med inkompatibilitet mellom skript.

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Adobe Bridge > Innstillinger (Mac OS), og klikk Oppstartsskript.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Merk av for eller fjern avmerkingen for ønskede skript.
  • Hvis du vil aktivere eller deaktivere alle skript, klikker du Aktiver alle eller Deaktiver alle.
  • Klikk Vis oppstartsskriptene mine for å gå til mappen Adobe Bridge Startup Scripts på harddisken.

Støtte for HiDPI- og Retina-skjermer

Introdusert i Bridge CC 2015, versjon 6.3

HiDPI-skjermer og Apples Retina-skjermer gjør det mulig å vise flere piksler på skjermen din. Adobe Bridge CC har innebygd støtte for skjermer med høy oppløsning som kjører på Windows og Mac OS X (for eksempel MacBook Pro med Retina-skjerm), slik at du kan dra nytte av fordelene ved skjermteknologi med høy oppløsning.

Bridge CC er oppmerksom på ulike DPI-innstillinger for skjermer. Når du arbeider på en HiDPI-skjerm angitt til en DPI på 150 % eller høyere, skaleres Bridge-brukergrensesnittet automatisk til 200 %, slik at du fortsetter å se skarpe og tydelige brukergrensesnittelementer, en leselig skriftstørrelse og skarpe ikoner ved en rekke ulike DPI-skjerminnstillinger.

Merk:

Bridge støtter en skjermoppløsning på minimum 2560 x 1600. Hvis du arbeider med HiDPI-skjermer med en skjermoppløsning på under 2560 x 1600, forkortes Bridge-brukergrensesnittet slik at enkelte elementer ikke får plass på skjermen.

Skaleringspreferanser for brukergrensesnitt

Når høy DPI-støtte er aktivert på Windows, skaleres Bridge-brukergrensesnittet til 200 % på HiDPI-skjermer. Bridge gir deg imidlertid også mulighet til å angi skaleringsinnstillingen manuelt:

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Grensesnitt.

 2. Klikk Grensesnitt i dialogboksen Innstillinger.

  Skaleringalternativ for brukergrensesnitt i Bridge-innstillingene
  Angi grensesnittinnstillingene
 3. Velg et fargetema i Utseende-delen.

  • Velg en tekststørrelse i Tekst-delen.
  • Velg ett av følgende skaleringalternativer i rullegardinlisten Skalering av brukergrensesnitt
   • Auto: (Standard) Skalerer automatisk Bridge-brukergrensesnittet til følgende prosentandeler basert på DPI-innstillingen til skjermen:
    • 200 % ved DPI >= 150 %
    • 100 % ved DPI < 150 %
   • 100 %: Åpner Bridge-appen med 100 % skalering. Velg dette alternativet for å gå tilbake til utseendet før HiDPI.
   • 200%: Åpner Bridge-appen med 200% skalering. Velg dette alternativet når du jobber på HiDPI-skjermer.

  Merk:

  Hvis du velger alternativet med 200 % skalering når du jobber på ikke-HiDPI-skjermer, blir brukergrensesnittet kuttet av.

 4. Klikk OK. Start Bridge på nytt.

  Skaleringen blir tatt i bruk neste gang du starter Adobe Bridge.

Gjenopprette innstillinger

Mange programinnstillinger er lagret i innstillingsfilen for Adobe Bridge, inkludert visningsinnstillinger, innstillinger for Adobe Photo Downloader, ytelsesinnstillinger og filbehandlingsalternativer.

Når du gjenoppretter innstillinger, tilbakestilles de til standardinnstillingene, noe som ofte kan korrigere uvanlig programvirkemåte.

 1. Trykk og hold nede Ctrl-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac OS) når du starter Adobe Bridge.
  ResetPreferences
  Dialogboksen Gjenopprette innstillinger
 2. Velg ett eller flere av disse alternativene i dialogboksen for tilbakestilling av innstillinger:

  Tilbakestill innstillinger

  Tilbakestiller innstillingene til fabrikkinnstillingene. Enkelte etiketter og rangeringer kan gå tapt. Adobe Bridge oppretter en ny innstillingsfil under oppstarten.

  Slett alle lokale hurtigbufferfiler

  Det kan hjelpe å tømme alle lokale buffere hvis miniatyrer ikke vises ordentlig i Adobe Bridge. Adobe Bridge oppretter bufferen på nytt under oppstarten.

  Tilbakestill standard arbeidsområder

  Tilbakestiller alle arbeidsområder som Adobe har forhåndsdefinert, til standardkonfigurasjonene.

 3. Klikk OK, eller klikk Avbryt for å åpne Adobe Bridge uten å tilbakestille innstillinger.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet