Digital Negative (DNG)

Det offentlige arkivformatet for rådata fra digitale kameraer

RAW-filformater er populære i arbeidsflyter for digitale fotografer, fordi de gir større kreativ kontroll. Men kameraer kan bruke mange forskjellige RAW-formater, hvor spesifikasjonene ikke er offentlig tilgjengelig. Dette betyr at ikke alle RAW-filer kan leses av alle programvarer. Dette fører til risiko ved bruk av proprietære RAW-filer som en langsiktig arkiveringsløsning, og deling av disse filene på tvers av komplekse arbeidsflyter er utfordrende.

Digital Negative (DNG) er et offentlig tilgjengelig arkiveringsformat for RAW-filer som genereres av ulike digitale kameraer. Dette løser mangelen på en åpen standard for RAW-filer som opprettes av individuelle kameramodeller, og sikrer at fotografer får enkel tilgang til filene sine.

Hundrevis av programvareprodusenter, f.eks. Apple og Google, har utviklet støtte for DNG. Anerkjente kameraprodusenter som Leica, Casio, Ricoh, Samsung og Pentax, har introdusert kameraer som gir direkte støtte for DNG. Se Camera Raw.

I tillegg til Digital Negative-spesifikasjonen leverer Adobe også gratisverktøyet Adobe DNG Converter – Windows | macOS, som enkelt konverterer RAW-filer fra mange populære kameraer. Programvareutviklere og -produsenter kan laste ned de fullstendige DNG-spesifikasjonene – PDF. DNG støttes av følgende programvare: Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom og Lightroom Classic.

Gå til:

Hovedfordeler

For fotografer:

  • DNG-formatet bidrar til å fremme tillit til arkivering, ettersom programvareløsninger for digitale bilder vil kunne åpne råfiler enklere i fremtiden.
  • Én råbehandlingsløsning sikrer mer effektiv arbeidsflyt ved håndtering av råfiler fra forskjellige kameramodeller og produsenter.
  • En offentlig dokumentert og lett tilgjengelig spesifikasjon kan enkelt tas i bruk av kameraprodusenter og oppdateres for å imøtekomme teknologiendringer.

For maskin- og programvareprodusenter:

  • DNG bryter en potensiell barriere ved å ta i bruk et nytt kamera, ettersom råfilene fra nye modeller øyeblikkelig vil støttes av Photoshop og andre programmer.
  • DNG-formatet bidrar til besparelser innen forskning og utvikling, ved å redusere behovet for å utvikle nye formater og ved å forenkle kameratesting.
  • Et felles format bidrar til større kontroll over kvalitet ved konvertering med tredjepartsprogrammer.
  • Spesifikasjonen gjør det mulig å legge til private metadata i DNG-filer, for å sikre differensiering.

Ressurser

Profiles SDK (april 2018)

Profiles SDK gir deg ressurser til å skape bedre profiler i Lightroom Classic CC 7.3, Lightroom CC 1.3 og Camera Raw 10.3.

Last ned – ZIP, 68 MB)

DNG 1.7.1.0-spesifikasjon (september 2023)

Last ned spesifikasjonen som beskriver et ikke-proprietært filformat for lagring av Camera Raw-filer, som kan brukes av en lang rekke maskin- og programvareleverandører.

Les mer – PDF

DNG SDK

DNG SDK gir støtte for lesing og skriving av DNG-filer, samt konvertering av DNG-data til et format som enkelt kan vises eller behandles ved hjelp av bildebehandlingsprogrammer. SDK-en kan brukes som utgangspunkt for å legge til støtte for DNG i eksisterende programmer som bruker og manipulerer bilder, eller som et hjelpemiddel for å inkludere DNG-støtte i kameraer.

Last ned Adobe DNG SDK

DNG Profile Editor (september 2012)

DNG Profile Editor er et gratis programvareverktøy for oppretting og redigering av kameraprofiler.

Les mer – PDF, 3,93 MB
Last ned – macOS | Windows

Kommandolinjegrensesnitt for DNG – spesifikasjon

Gjelder for Adobe DNG Converter 16.0 og nyere.

Les mer – PDF

TIFF-SPESIFIKASJONER

DNG er en utvidelse av TIFF 6.0-formatet. For enkelhets skyld er dokumenter om TIFF 6.0 og andre relaterte dokumenter tilgjengelige nedenfor:

  • TIFF 6.0-spesifikasjonPDF 
  • Tekniske merknader om Adobe Photoshop TIFFPDF
  • Tekniske merknader om Adobe PageMaker TIFFPDF

Adobe Lens Profile Creator

Adobe® Lens Profile Creator er et gratisverktøy som gjør det enkelt å opprette objektivprofiler til bruk i Photoshop-produkter, f.eks. Photoshop, plugin-modulen Camera Raw og Lightroom. En objektivprofil beskriver typene optiske avvik som finnes i bestemte objektiver, og angir hvordan man korrigerer objektivavvik i bilder som er tatt med samme type objektiv.

Hvis du vil vite mer:

Brukerveiledning – PDF, 1,64 MB
Last ned – macOS | Windows

Adobe Lens Profile Downloader

Fra og med 1.1.2018 blir ikke Adobe Lens Profile Downloader lenger utviklet, og den kan ikke lastes ned. Adobes utviklingsteam legger til nye objektivprofiler for hver utgivelse. Du kan også be om spesifikke objektiver her.

Høylys

Adobe Photoshop

Fra bilderedigering og -sammensetting til digital maling, animasjon og grafisk design – du kan gjøre alt sammen i Photoshop. Gi liv til ideene dine på PC og iPad. Transformer bilder på magisk vis ved hjelp av kunstig intelligens. Lær deg nye ferdigheter, og del prosjektene dine via direktestrømming. Med den nyeste versjonen er Photoshop blitt raskere, smartere og enklere enn noensinne.

Adobe Photoshop Lightroom

Lightroom er en skybasert tjeneste som gir deg alt du trenger for å lage, redigere, organisere, lagre og dele bildene dine på tvers av enheter.

Adobe Photoshop Lightroom Classic

Med Lightroom Classic får du alle PC-redigeringsverktøyene du trenger for å få mest mulig ut av bildene dine. Frisk opp farger, gjør matte og kjedelige bilder glansfulle, fjern forstyrrende elementer, og rett opp bilder. Organiser enkelt alle bildene dine på PC-en, og del dem på en rekke forskjellige måter.

Creative Cloud Photography-abonnement – den komplette fotografiløsningen

Rediger, håndter og vis frem bildene dine med Lightroom, og gå tilbake til Photoshop når du skal redigere på bildepunktnivå og lage sammensetninger. Sammen utgjør Lightroom og Photoshop den mest komplette løsningen for digital fotografering.

Nedlastinger

Adobe DNG Converter er et gratisverktøy som konverterer filer fra mer enn 600 kameraer til DNG, og gjør det enkelt å konvertere kameraspesifikke råfiler til en mer anvendelig DNG-råfil.

Adobe DNG Converter for macOS
Adobe DNG Converter for Windows

DNG – spesifikasjonspatentlisens

Digital Negative (DNG) – spesifikasjonspatentlisens

Adobe er utgiver av DNG-spesifikasjonen (Digital Negative) som beskriver et bildefilformat for lagring av Camera Raw-informasjonen som brukes av mange typer maskin- og programvare. Adobe gjør DNG-spesifikasjonen tilgjengelig for offentligheten for det formål å oppfordre til implementering av filformatet på en kompatibel måte. Dette dokumentet er en patentlisens som gis av Adobe til enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å utvikle, markedsføre og/eller distribuere maskin- og programvare som leser og/eller skriver bildefiler som er kompatible med DNG-spesifikasjonen.

Tildeling av rettigheter

I henhold til vilkårene nedenfor, og utelukkende for å tillate lesing og skriving av bildefiler som overholder DNG-spesifikasjonen, gir Adobe alle enkeltpersoner og organisasjoner herved en verdensomspennende, royalty-fri, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv rett i henhold til alle vesentlige krav, til å skape, ha skapt, bruke, selge, importere og distribuere tilpassede implementeringer.

«Tilpasset implementering» betyr en del av et programvare- eller maskinvareprodukt som leser eller skriver datafiler som er kompatible med DNG-spesifikasjonen.

«DNG-spesifikasjon» betyr alle versjoner av Adobe DNG-spesifikasjon som er gjort offentlig tilgjengelig av Adobe (f.eks. versjon 1.0.0.0, datert september 2004).

«Vesentlig krav» betyr et krav i et patent, når som helst og hvor som helst det fremsettes, at Adobe har rett til å lisensiere uten betaling, royalty eller andre avgifter, som er uunngåelig krenket ved implementering av DNG-spesifikasjonen. Et krav er bare uunngåelig krenket av DNG-spesifikasjonen når det ikke er mulig å unngå i samsvar med spesifikasjonen, fordi det ikke finnes noe teknisk mulig ikke-krenkende alternativ for å oppnå overensstemmelse. Vesentlig krav inkluderer ikke krav som er krenket ved implementering av (a) slik teknologi som kan være nødvendig for å skape eller bruke et produkt eller deler av et produkt som overholder DNG-spesifikasjonen, men som ikke i seg selv er uttrykkelig angitt i DNG-spesifikasjonen (f.eks. kompilatorteknologi og grunnleggende operativsystemteknologi), (b) teknologi som er utviklet et annet sted og bare er tatt med som referanse i DNG-spesifikasjonen, eller (c) implementering av andre filformater enn DNG.

Inndragelse

Adobe kan inndra rettighetene gitt ovenfor til individuelle eller organisatoriske lisensinnehavere, dersom lisensinnehaveren eller dens partnere fører noen som helst patentsak mot Adobe eller dets tilknyttede selskaper, angående lesing eller skriving av filer som overholder DNG-spesifikasjonen.

Enhver tilpasset implementering som distribueres under denne lisensen, må inkludere følgende merknad vist på en fremtredende måte i kildekoden og dokumentasjonen: «This product includes DNG technology under license by Adobe.»

Ingen garanti

Rettighetene som her tildeles, er gitt på en «som de er»-basis, uten noen som helst garanti, herunder garanti for tittel eller ukrenkelighet. Ingenting i denne lisensen skal kunne oppfattes som (a) krav om opprettholdelse av et hvilket som helst patent, (b) en garanti eller fremstilling angående gyldigheten eller omfanget av eventuelle patenter, (c) en garanti eller fremstilling som tilsier at ethvert produkt eller enhver tjeneste vil være uten krenkelse av patenter, (d) en avtale om å bringe eller straffeforfølge handlinger mot eventuell krenking av patenter, eller (e) overdragelse av rettighet eller lisens under andre patentkrav enn vesentlige krav.

Rettighetsforbehold

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, er forbehold.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet