ColdFusion.MediaPlayer.getPlayer

Description

Returns the player object that is used to invoke Strobe media player JavaScript API.

Function syntax

ColdFusion.MediaPlayer.getPlayer("Name")

See also

ColdFusion.Mediaplayer.resizeColdFusion.Mediaplayer.setMuteColdFusion.Mediaplayer.setSource

ColdFusion.Mediaplayer.setVolumeColdFusion.Mediaplayer.startPlay

ColdFusion.Mediaplayer.getTypeColdFusion.Mediaplayer.stopPlay

History

ColdFusion 10: Added this function

Parameters

Parameter

Description

Name

Specifies the value of the name attribute of the cfmediaplayer tag.

Example

See the example for Dynamic streaming

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet