Feil 49 ved nedlasting eller oppdatering av Creative Cloud-programmer

Prøv løsningen på denne siden hvis du får følgende feilmelding når du prøver å laste ned eller oppdatere Creative Cloud-apper:

Nedlastingsfeil. Trykk på Prøv på nytt for å prøve på nytt, eller kontakt kundestøtte.(49)

Løsning

Forsøk å utføre følgende trinn i anbefalt rekkefølge. Forsøk å laste ned eller oppdatere dine Creative Cloud-apper etter hvert trinn for å finne ut om problemet er løst.

 1. 1. Finn frem til følgende plassering:

  I Windows: C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Lokal\Adobe\AAMUpdater
  På Mac OS X:
  /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/AAMUpdater

  Der [brukernavn] er brukernavnet du angir for å logge på systemet.  

  2. Gi nytt navn til mappen 1.0 til 1.0_old.

  Gå f.eks. til AAMUpdater-mappen på datamaskinen og bytt navn på -mappen 1.0 til 1.0_old.

  Hvis du ikke finner plasseringen, er sannsynligvis AppData-mappen skjult på datamaskinen. Følg fremgangsmåten under for å få direkte tilgang til mappen:

  Windows: Trykk på Windows-tasten + R for å åpne kommandovinduet Kjør. Skriv %localappdata%\Adobe\AAMUpdater i Åpne-feltet, og klikk deretter på OK.  

  Mac OS X: I Finder velger du Gå > Gå til mappe. I dialogboksen Gå til mappe skriver du ~/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater og klikker på .

 2. Deaktiver midlertidig et eventuelt antivirusprogram som er installert på datamaskinen. (Kontakt produsenten av sikkerhetsprogramvaren for å få instruksjoner.)

 3. Slå av Windows-brannmuren midlertidig og prøv installering på nytt. Slå på brannmuren når
  -installeringen er fullført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå Windows Firewall på eller av.

 4. Gå til følgende plassering og slett innholdet i Temp-mappen:

  • Windows: C:\Users\[brukernavn]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: i. Gå til Finder.
                   ii. Velg Gå > Gå til mappe.
                   iii. Skriv inn /tmp og klikk på Go.

Tilleggsinformasjon

Feil 49 kan oppstå når installeringsprogrammet ikke får tilgang til en kritisk fil eller katalog under installeringsprosessen. Den oppstår vanligvis når installert sikkerhetsprogramvare hindrer nødvendig tilgang under installerings- eller oppdateringsprosessen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?