Sist oppdatert: 12.07.16

Creative Cloud-programmer lagrer informasjon om installasjons- og oppstartsprosessene i loggfiler. Dette dokumentet beskriver feil som du kan finne i disse loggene, og gir løsninger der det er mulig.

Merk:

Finn en spesifikk feilkode eller melding: Bruk din nettlesers Finn-funksjon for raskt å finne feil i dette dokumentet. Trykk på Cmd+F (Mac OS) eller Ctrl+F (Windows).

Finner du ikke feilkoden din?

For informasjon om flere Creative Cloud-installasjonsfeilkoder, se Feilsøk nedlastings- og installeringsfeil og Nedlastings- og installeringsfeil.

Hvor er mine installasjonsloggfiler?

Windows 32-biters

\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\

Windows 64-biters

\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers

Mac OS

/Library/Logs/Adobe/Installers/

Installasjonsprogramfeil: distribusjonsavslutningskoder

Feilkode

Feilmelding loggført

Årsak

Løsning

0

Utgangskode: 0 Ingen feil.

BESTO

 

1

Avslutningskode: 1 Kunne ikke analysere kommandolinje.

Uriktige argumenter i kommadolinje.

Forsikre deg om at du har oppgitt korrekte argumenter.

2

Avslutningskode: 2 Ukjent grensesnittmodus spesifisert.

Kun stillemodus "--mode=silent" er støttet.

 

6

Avslutningskode: 6 Stille arbeidsflyt fullført med feil.

En påkrevd komponent har mislyktes.

Gå gjennom feilforekomsten i loggfilen for å fastslå nøyaktig årsak.

7

Avslutningskode: 7 Kunne ikke fullføre stille arbeidsflyt.

En kritisk komponent har mislyktes. 

Gå gjennom feilforekomsten i loggfilen for å fastslå nøyaktig årsak.

9

Avslutningskode: 9 – Ustøttet US-versjon.

Prøver å installere produktet eller en ustøttet versjon av operativsystemet.

Bekreft at operativsystemet ditt er støttet. Se systemkravene for produktet ditt.

10

Avslutningskode: 10 Ustøttet filsystem.

System (/programmer), bruker (~), installasjonsplassering: må ikke residere i et bokstavsensitivt filsystem.

 

11

Utgangskode: 11 – Et annet eksemplar kjører, kun ett eksemplar kan kjøres om gangen.

  Avslutt flere forekomster av Adobe Application Manager slik at kun en forekomst kjører. Start deretter datamaskinen på nytt.

14

Avslutningskode: 14 – Ble ikke installert på grunn av manglende rettigheter.

Påse at installasjonsprogrammet kjører i administratormodus.

Se installasjonsloggfeil: «Ble ikke installert på grunn av manglende rettigheter» | Creative Cloud.

15

Utgangskode: 15 - Media DB synk mislyktes.

Installasjonsprosessen slår ikke sammen mediedatabasen for installasjonsprogram med den lokale mediedatabasen.

1. Påse at installasjon av disse to databasefilene (media.db og lokale media.db) ikke er skadet (ikke vis 0 bytes).

2. Oppdater operativsystemet.

3. Start på nytt og prøv på nytt.

4. Sjekk tillatelser i lokale media.db.

5. Kjør Creative Cloud Cleaner Tool for å fjerne gamle installasjoner. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

16

Utgangskode: 16 – Kunne ikke laste distribusjonsfilen.

Distribusjonsfil generert av AAAME eller ASU er normalt gyldig. Den midlertidige distribusjonsfilen kan ikke lastes.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt.

18

Avslutningskode: 18 – Adobe Application Manager Bootstrap mislyktes.

   

19

Avslutningskode: 19 Prosesser som skaper konflikt kjører.

Feilen skjer ofte under stille installasjoner.

Lukk alle prosesser som kan føre til konflikter. Start deretter datamaskinen på nytt, og prøv installasjonen på nytt.

Se Installasjonsloggfeilen «Avslutningskode: 19» | Creative Cloud.

20

Avslutningskode: 20 – Installasjonskildebanen finnes ikke.

 

1. Påse at installasjonsprogrammet ikke er skadet (media.db er til stede i nyttelastermappen).

2. Lag en lokal kopi av installasjonsprogrammet og prøv deretter å installere på nytt.

21

Avslutningskode: 21 - payloads-versjon er ikke støttet av installert versjon av RIBS.

 

Bruk den siste versjonen av installasjonsprogammet.

22

Avslutningskode: 22 – INSTALLDIR-kontroll mislyktes.

 

Velg en annen installasjonsplassering.

23

Avslutningskode: 23 Systemkrevsjekk mislyktes for en nyttelast.

 

Påse at systemet oppfyller systemkravene.

24

Avslutningskode : 24 Bruker avbrøt installasjon/avinstallasjon/reinstallering.

Installasjonen ble avbrutt.

 

25

Avslutningskode: 25 – Installasjonsprogrammet overstiger MAX_PATH-begrensing.

 

Installer til en kortere bane.

26

Avslutningskode: 26 Noen av nyttelastene kan ikke plasseres.Bekreft installasjonsprogrammet ditt.

 
 • Hvis AAMEE-tilfelle: Opprett installasjonspakken på nytt for å sikre at alle nyttelaster er til stede i nyttelastermappen.
 • Hvis det kjøres fra medier: Lag en lokal kopi av installasjonsprogram og prøv på nytt (disk er kanskje ikke tilgjengelig).
 • Last ned en ny kopi av installasjonsprogrammet.
 • Flerdisktilfelle: Påse at du har kopert alle nyttelaster fra disk 2 til den lokale kopien av disk 1.

Se Avslutningskode 26: «Mediebytte som krever at installasjonen fortsettes, kan ikke fortsette."

27

Avslutningskode: 27 – Nøkkelfiler funnet i målet.

 

Bruk Sassafras-oppdateringen.

28

Avslutningskode: 28 – Baseproduktet er ikke installert.

Denne oppdateringen kan kun kjøres hvis baseproduktet er installert.

Installer baseproduktet før du anvender oppdateringen. 

Se Feilene «Grunnproduktet er ikke installert» og «oppdateringer ble ikke installert» | Creative Cloud.

29

Avslutningskode: 29 – Baseproduktet har blitt flyttet.

Oppdateringen kunne ikke anvendes fordi baseproduktet ikke ble funnet. Start baseproduktet, og prøv å bruke reparasjonen på nytt.

30

Avslutningskode: 30 – Installasjon gjennomført med feil på grunn av for liten diskplass.

 

Frigjør litt diskplass for å gi plass til å installere de påkrevde komponentene.

Se Avslutningskodene 30 og 31 «lite diskplass»-feil.

31

Avslutningskode: 31 – Installasjon mislyktes på grunn av for liten diskplass.

 
 • Frigjør plass fra valgt installasjonsplassering.

   

 • Påse at det er tilstrekkelig plass på systemvolumet for at kritiske komponenter kan installeres.

Se Avslutningskodene 30 og 31 «lite diskplass»-feil.

32.

Avslutningskode: 32 – Reparasjonen er allerede i bruk.

Produktet ditt er oppdatert.

For å løse problemer relatert til oppdateringsinventaret, installer appen på nytt og kjør oppdateringen igjen.

Se feilen «Grunnproduktet er ikke installert» og «oppdateringer ble ikke installert» | Creative Cloud.

33

Avslutningskode: 33 Produktet er ikke installert, kan ikke avinstallere.

Du prøver å avinstallere et produkt som for øyeblikket ikke er installert. I tilfelle bare ARP er til stede, må du installere produktet på nytt og deretter avinstallere.

34

Avslutningskode: 34 Nyttelastinformasjon ikke funnet i Media_db.

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Rapport under forhåndsutgivelse av CS6. Skal ikke inntreffe i GM-bygg.

35

Avslutningskode: 35 Noen av installasjonsprogramfilene mangler eller er ugyldige.

   

36

Avslutningskode: 36 En annen MSI-installasjon pågår allerede.

(Kun Windows) En annen Microsoft Installer-tjeneste pågår.

 

1. Tillat at den andre MSI-installasjonen fullføres.

2. Start datamaskinen på nytt for å tillate en ny MSI-installasjon.

37

Utgangskode 37: Validering mislyktes.

Genuin validering av medier mislyktes.

Last ned en ny kopi av installasjonsprogrammet fra Adobe.

38

Utgangskode 38: Ukjent feil.

Adobe Application Manager kan være skadet.

Last ned en ny kopi av installasjonsprogrammet fra Adobe.

39

Avslutningskode: 39 Opprettelse av ARP-oppføring mislyktes.

 

Start datamaskinen på nytt, og prøv installasjonen på nytt.

9999

Ooops! En katastrofal feil har oppstått.

   

Formatering av distribusjonsfeilkoder

Distribusjonsfeilkoder bruker følgende format:

D[X][NNN]

Der:

 • D = distribusjon
 • X = F, S, R, W, B, M eller C
 • NNN = feilkoden, som ligger mellom 000 og 999

D[X]

Eksempel

Årsak

DR

Ingen tillatelser til å opprette register.

Register-relatert problem.

DW

Nyttelaster som er i konflikt installert.

Arbeidsflytrelatert problem.

DB

Synk av db-medier mislyktes.

Databaserelatert problem.

DF

Kildefil mangler.

Fil/katalogrelatert problem.

DC

Kunne ikke oppdatere SLCache-data.

SLCache-relatert problem.

DS

Kilde skadet/utilgjengelig.

Kilderelatert problem.

DM

x64-nyttelast kan ikke installeres på x86-maskin.

Målmaskintilstand er dårlig.

Distribusjonsfeilkoder og meldinger

DF - Distribusjonsfilfeil

Feilkode Feilmelding loggført Årsak Løsning
DF001 Kunne ikke hente tillatelser i<bane>.

Kan ikke hente fil/mappetillatelse.

Se Installasjonsloggfeil, registernøkkelfeil | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows

DF002

Kunne ikke gjenopprette tillatelser til <bane> til <modus. 04o.

Kan ikke angi fil/mappetillatelse.

Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CC

DF002

Kunne ikke angi tillatelser til «<filbane>" til <modus.

Kan ikke angi fil/mappetillatelse.

Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CC

DF003

Kunne ikke hente eie/gruppe av <bane>.

Kan ikke hente fil/mappeeiertillatelse.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF003

Kunne ikke bevare eier og gruppe i <bane>.

Kan ikke hente fil/mappeeiertillatelse.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF004

Kunne ikke gjenopprette eier <uid> og gruppe <gid> for <filbane>.

Kan ikke angi fil/mappeeiertillatelse.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF004

Kan ikke angi eier og gruppe for <filbane> til <uid> og <gid>.

Kan ikke angi fil/mappeeiertillatelse.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF004

Kunne ikke angi eier/gruppe til <bane>.

Kan ikke angi fil/mappeeiertillatelse.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF005

Kunne ikke løse alias for token <token> med originalbane <bane> og aliasdata <alias>.

Kunne ikke løse aliaset for et token med sin originalbane. 

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF006

Symlink-bane finnes allerede på <bane> for filen <filnavn>.

Det finnes allerede en fil/mappe med samme navn.

Slett symlink på den nevnte banen, og prøv å installere på nytt.

DF006

Symlink-bane eksisterer allerede på <bane>.

Det finnes allerede en fil/mappe med samme navn.

Slett symlink på den nevnte banen, og prøv å installere på nytt.

DF006

Banen <bane> finnes allerede og er ikke en katalog.

Det finnes allerede en fil/mappe med samme navn.

 

DF006

Kunne ikke opprette katalog <katalog> med modus <modus> ettersom banen allerede finnes og ikke er en katalog. Gi nytt navn på/slett <fil/mappenavn> og prøv på nytt.

Det finnes allerede en fil/mappe med samme navn.

 

DF006

Kunne ikke opprette katalog ettersom banen <banen> allerede finnes og ikke er en katalog. Gi nytt navn/slett og prøv på nytt.

Det finnes allerede en fil/mappe med samme navn.

 

DF007

AnchorService: adobeCode ikke definert.

Anchor Service mislykket kommando.

 

DF007

Kunne ikke finne vedlagt rammeverkspakke for bane <bane>.

Anchor Service mislykket kommando.

 

DF007

Kunne ikke installere ankertjeneste.

Anchor service mislykket kommando.

 

DF008

CreateAlias:Kildebane finnes ikke i <bane>.

Målfile for alias/snarvei mangler.

 

DF008

Målbane finnes allerede på <bane> for filen <filnavn>.

Målfile for alias/snarvei mangler.

 

DF008

Kunne ikke opprette symlink som destinasjonsfil finnes ikke i <bane>.

Målfile for alias/snarvei mangler.

 

DF008

Kan ikke lese symlink-mål for kildefilen <bane>.

Målfile for alias/snarvei mangler.

 

Kjør CC Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for instruksjoner. Prøv deretter å installere på nytt.

DF009

Høyere versjon av plugin-modul finnes i: <bane>.

En nyere versjon av pakken er allerede installert.

 

DF010

Installererer ikke plugin-modul til: <bane>.

Pakken kan ikke installere fordi en høyere versjon av den allerede er installert.

 

DF011

Alias finnes allerede på <bane> for filen <fil>.

Aliasfilen finnes allerede alle og overskrivingsflagget er deaktivert.

 

DF012

Kan ikke målrette Alias på nytt: Alias-bane finnes ikke i <bane>.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Prøv å installere på nytt.

DF012

Kan ikke finne bibliotek’<bibliotek>' for kommando ‘<kommando>' - fil ikke funnet.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Prøv å installere på nytt.

DF012

Chmod:Kildebane finnes ikke i <bane>.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Prøv å installere på nytt.
DF012 Fil/mappe finnes ikke i<bane>. 

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen. Installasjonsfilene er skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installasjonsprogrammet på nytt.

DF012

Flash Player-trustfil <filnavn> finnes ikke.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Prøv å installere på nytt.

DF012

Installasjonskildebanen finnes ikke: <bane>.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DF012

Avinstallasjonsdatabase finnes ikke i <path>.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Prøv å installere på nytt.

DF012

Finner ikke filen.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Prøv å installere på nytt.

DF012

Kunne ikke finne fil i <bane>.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Prøv å installere på nytt.

DF012

Kunne ikke finne fil til å berøre <filnavn>.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Prøv å installere på nytt.

DF012

Avinstallert DB-bane ikke funnet.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DF012

databasefil '<fil>' finnes ikke for å lese egenskap <egenskap>.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

Prøv å installere på nytt.

DF012

Distribusjonsfil
finnes ikke:<path>.

Systemet kan ikke finne den spesifiserte filen.

 

DF013

Kunne ikke slette plistbane i <bane>.

Serviceplistfil ble ikke slettet. Plistfilen eksisterer kanskje ikke.

 

DF013

Kunne ikke slette serviceplist <filnavn>.

Serviceplistfil ble ikke slettet. Plistfilen eksisterer kanskje ikke.

 

DF014

Kunne ikke opprette symlink <verdi>.

Symlink ble ikke opprettet.

 

DF014

Kunne ikke opprett symlink på <destinasjonsbane>.

Symlink ble ikke opprettet.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Velg en annen installasjonsplassering.

DF014

Kunne ikke opprette symlink på nytt i <bane> med et mål på <filnavn>.

Symlink ble ikke opprettet.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF015

Kunne ikke slette symlink <navn>.

Sletting av symlink på banen mislyktes.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner produktene. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for instruksjoner.

DF015

Kunne ikke slette opprettet symlink på <bane>. <navn>.

Sletting av symlink på banen mislyktes.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner produktene. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer for instruksjoner.

DF016

Kan ikke opprette dir @ <bane>.

Katalog ble ikke opprettet.

Verifiser at du har full tilgang til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.

DF016

Kan ikke opprette dir @ <bane>.

Katalog ble ikke opprettet.

Verifiser at du har full tilgang til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.

DF016

Kan ikke opprette katalog på <bane> for utpakking av elementer. Feil: <feil>.

Katalog ble ikke opprettet.

Verifiser at du har full tilgang til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken. Sørg for at du er logget på som en bruker med administratorrettigheter.

DF016

Kunne ikke opprette <katalognavn>.

Katalog ble ikke opprettet.

Verifiser at du har full tilgang til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.

DF016

Kunne ikke opprette påkrevde mapper.

Katalog ble ikke opprettet.

Verifiser at du har full tilgang til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.

DF016

SLCache: Kunne ikke opprette SLCache-katalog <bane>. <filnavn>.

Katalog ble ikke opprettet.

Verifiser at du har full tilgang til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.

DF016

Kunne ikke opprette katalog <katalog> med modus <modus>

Katalog ble ikke opprettet.

Verifiser at du har full tilgang til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.

DF016

Kan ikke opprette katalog <path> <error description>.

Katalog ble ikke opprettet.

Verifiser at du har full tilgang til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.

DF016

 Kan ikke gjenopprette katalog på <bane> med modus <modus>.

Katalog ble ikke opprettet.

Verifiser at du har full tilgang til plasseringen samt at det er nok ledig plass på disken.

DF017

Kan ikke opprette Mac-alias som <navn> refererer til <mål>.

Alias ble ikke opprettet.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF018

Kunne ikke slette Mac-alias <navn>.

Alias ble ikke slettet.

 

DF019

Målfil ikke funnet MD5-kontrollsum: <filnavn>.

Filen som skal oppdateres finnes ikke. Installer produktet på nytt.

DF019

Kunne ikke finne fil til å oppdatere i <bane>.

Filen som skal oppdateres finnes ikke. Installer produktet på nytt.

DF020

Kunne ikke bevare originalfil i <bane>.

Kunne ikke bevare originalfilen å oppdatere.

 

DF021

Kunne ikke hente kontrollsum til fil <filnavn>.

Kunne ikke beregne kontrollsum for filen. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til plasseringen og at du er logget inn som en administrator.

DF022

Kontrollsum for ny feil <verdi> stemmer ikke overens med forventet verdi <verdi>.

Fil som skal oppdateres har blitt skadet. Installer produktet på nytt.

DF022

Etter oppdatering av kontrollsum <verdi> stemmer ikke overens med forventet verdi <verdi>.

Fil som skal oppdateres har blitt skadet. Installer produktet på nytt.

DF022

Uoverensstemmelse for prekontrollsum for fil <filnavn>.

Fil som skal oppdateres har blitt skadet. Installer produktet på nytt.

DF023

Kunne ikke slette aliasfil for sikkerhetskopi <filnavn>.

Fil ble ikke slettet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF023

Kunne ikke slette sikkerhetskopifil i <bane> <feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke slettet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF023

Kunne ikke slette sikkerhetskopifil i <bane>. <Feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke slettet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF023

Kunne ikke slette fil <filnavn>. <Feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke slettet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF023

Kunne ikke slette fil i <bane>.

Fil ble ikke slettet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF023

Kunne ikke slette filkopi i <bane> <feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke slettet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF023

Kunne ikke slette aliasfil for sikkerhetskopi som er målrettet på nytt <filnavn>.

Fil ble ikke slettet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF024

Kunne ikke flytte fil (gjenoppstart) i <bane> til <bane>. <Feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke flyttet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Se Feil DF024 ved installering av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Kunne ikke flytte fil i <bane> til <bane> <feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke flyttet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Se Feil DF024 ved installering av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Kunne ikke bevare originalfil i <bane> <feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke flyttet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Se Feil DF024 ved installering av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Kunne ikke gjenopprette fil <filnavn>. <Feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke flyttet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Se Feil DF024 ved installering av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Kunne ikke gjenopprette fil i <bane> fra sikkerhetskopi i <bane> <feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke flyttet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Se Feil DF024 ved installering av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF024

Kunne ikke gjenopprette fil i <bane>.

Fil ble ikke flyttet. Filen eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.
Se Feil DF024 ved installering av Creative Cloud, Creative Suite eller Elements

DF025

Forsøk på å registrere program <programnavn> mislyktes.

Forsøket på å registrere programmet mislyktes.

 

DF026

Kunne ikke fjerne PDF-innstillingsoversettelse for navn <verdi> på språk <språk>.

PDF-innstilling mislyktes.

 

DF026

Kunne ikke gjenopprette PDF-innstillingsoversettelse for navn <innstillingsnavn> på språk <språk> til <innstillingsnavn>.

PDF-innstilling mislyktes.

 

DF026

Kunne ikke angi PDF-innstillingsoversettelse for navn <innstillingsnavn> på språk <språk> til <innstillingsnavn>.

PDF-innstilling mislyktes.

 

DF027

Bufring av nytelast mislyktes.

Creative Cloud-installasjonsprogrammet kan ikke bufre en komponent.

Lukk alle prosesser som kan føre til konflikter og prøv å installere på nytt.

DF027

Kan ikke kopiere fil fra <kildebane> til <destinasjonsbane>.

Fil ble ikke kopiert. Fil eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser. Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF027

Kan ikke kopiere fil fra <kildebane> til
<destinasjonsbane>.

Fil ble ikke kopiert. Fil eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF027

Kan ikke kopiere maldatabasefil fra <kilde> til <mål>.

Installasjonsprogrammet kunne ikke angi FILE_ATTRIBUTE_NORMAL som filen ved filbanen.

Velg en annen installasjonskatalog.

DF027

Kan ikke kopiere tredjepart <verdi> avinstaller filer.

Fil ble ikke kopiert. Fil eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF027

Kunne ikke kopiere fil ‘<kilde>' til ‘<destinasjon>'.

Fil ble ikke kopiert. Fil eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Frigjør litt diskplass, og prøv å installere på nytt.

DF027

Kunne ikke kopiere fil fra <kilde> til <destinasjon> <feilbeskrivelse>.

Fil ble ikke kopiert. Fil eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CC

DF027

Kunne ikke bevare original aliasfil i <bane>.

Fil ble ikke kopiert. Fil eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF027

Kunne ikke bevare originalfil i <bane>. <feil streng>.

Fil ble ikke kopiert. Fil eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF027

Kunne ikke gjenopprette aliasfil i <bane> fra sikkerhetskopi i <bane>.

Fil ble ikke kopiert. Fil eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF028

Kan ikke målrette Mac-alias på nytt som <bane> refererer til <mål>.

Kan ikke målrette Mac-alias på nytt.

 

DF029

ARKServiceControl: Prosess <prosess> kjører kanskje fortsatt; fortsetter likevel.

Tjenesten ble ikke stoppet.

 

DF029

ARKServiceControl: StartService: Tjeneste ikke startet/stoppet <tjenestenavn>.Gjeldende tilstand: <tilstand> Avslutningskode: <kode> Service SpecificExit Code: <kode>.

Tjenesten ble ikke stoppet.

 

DF029

ARKServiceControl: StopService kunne ikke stoppe tjeneste <tjenestenavn>. Feil: <feil>.

Tjenesten ble ikke stoppet.

 

DF030

Kunne ikke installere serviceplist i <bane>.

Kunne ikke installere serviceplist.

 

DF031

Kunne ikke lese displayattributter for <filnavn>.

Kunne ikke lese filens displayattributter. Fil eksisterer kanskje ikke.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen, eller velg en annen plassering.

DF032

Kunne ikke gjenopprette displayattributter for <filnavn> til <verdi>04o med maske <verdi>04o.

Kunne ikke angi filens displayattributter. Fil eksisterer kanskje ikke.

 

DF033

Kunne ikke hente aliasdata for bane <bane>.

Kunne ikke hente aliasdata for volumbane.

 

DF033

Kunne ikke hente aliasdata for volumbane <bane> for token <token>.

Kunne ikke hente aliasdata for volumbane.

 

DF034

Kunne ikke berøre filen <filnavn>.

Mislykket berøringskommando.

Prøv å installere på nytt.

DF034

SetFileTime mislyktes med feil:<feil><feilstreng>.

Mislykket berøringskommando.

Prøv å installere på nytt.

DF035

CreateAlias:Ikonfil finnes ikke i <bane> for ikon <ikonnavn> med mål <filnavn>.

Ikonfil finnes ikke for å opprette snarvei.

 

DF036

Målbane finnes allerede på <bane> for filen <filnavn>.

Fil finnes fra før.

 

DF036

Fil allerede til stede i <bane>.

Fil finnes fra før.

 

DF037

Katalog funnet i stedet for fil ‘<bane>'.

Kan ikke slette katalog.

Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CC.

DF037

Katalog funnet i stedet for fil.

Kan ikke slette katalog.

Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CC.

DF037

Kunne ikke slette katalog <bane>. <Feilbeskrivelse>.

Kan ikke slette katalog.

Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CC.

DF037

Kunne ikke slette katalog <bane>. Kan ikke slette katalog. Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CC.

DF038

e.what().

Brannmur-kommando mislyktes.

 

DF038

Kunne ikke legge til brannmurregel.

Brannmur-kommando mislyktes.

 

DF038

Kan ikke fjerne brannmurregel.

Brannmur-kommando mislyktes.

 

DF039

Kan ikke angi mappeikon. <value>.

Kan ikke angi mappeikon.

 

DF040

Kunne ikke <registrere/avregistrere> skrifttype ‘<skrifttypenavn>'. Feil: <feilmelding>.

Kunne ikke registrere/avregistrere skrifttype med systemet.

 

DF041

Kan ikke angi lokalisert display for <filnavn> med modulfil <filnavn> og resID:<ressurs-ID>. Feil:0x<feilkode>x.

Kan ikke angi lokalisert displaynavn for filen.

 

DF041

Kunne ikke gjenopprett lokalisert displaynavn for <filnavn>.

Kan ikke angi lokalisert displaynavn for filen.

 

DF042

Kunne ikke reparere fil <filnavn>. Den er enten skadet eller har blitt slettet grunnet oppdatering.

Kunne ikke reparere en oppdateringsfeil. Den er enten skadet eller ble slettet under oppdatering.

 

DF043

Mislyktes med 
GetNamedSecurityInfo.

Fikk ikke sikkerhetstillatelse til fil/mappe.

 

DF043

Kunne ikke lagre ACL til fil <filnavn>.

Fikk ikke sikkerhetstillatelse til fil/mappe.

 

DF044

Mislyktes med SetEntriesInAcl.

Kunne ikke angi sikkerhetstillatelser til fil/mappe.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen og er logget inn som en administrator.

DF044

Mislyktes med 
SetNamedSecurityInfo.

Kunne ikke angi sikkerhetstillatelser til fil/mappe.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen og er logget inn som en administrator.

DF044

Kunne ikke allokere eller opprette SID.

Kunne ikke angi sikkerhetstillatelser til fil/mappe.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen og er logget inn som en administrator.

DF044

Kunne ikke gjenopprette ACL til fil <filnavn>.

Kunne ikke angi sikkerhetstillatelser til fil/mappe.

Bekreft at du har full tilgang til installasjonsplasseringen og er logget inn som en administrator.

DF045

Kunne ikke sikkerhetskopiere fil <filnavn>. <Feilbeskrivelse>.

Kunne ikke sikkerhetskopiere fil i oppdateringskommando. Fil eksisterer kanskje ikke.

 

DF046

Kan ikke lage <lage/ikke lage> lage systemmappe for <mappenavn> Feil: <feil>.

Kan ikke angi en mappe til en systemmappe.

 

DF047

ARKServiceControl:: InstallService kunne ikke angi
beskrivelse for tjeneste <tjenestenavn>. Feil: <feil>.

Kan ikke angi servicebeskrivelse.

 

DF047

ARKServiceControl::
ModifyService kunne ikke angi beskrivelse for <tjenestenavn>. <value>.

Kan ikke angi servicebeskrivelse.

 

DF048

ARKServiceControl::
InstallService kunne ikke fjerne tjeneste <tjenestenavn>. Feil: <feil>.

Mislykket serviceinstallasjon.

 

DF049

ARKServiceControl::
UninstallService kunne ikke fjerne service <tjenestenavn>. Feil: <feil>.

Mislykket servicefjerning.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService mislyktes for tjeneste <tjenestenavn>. <value>.

Mislykket serviceendring.

 

DF050

ARKServiceControl::
ModifyService mislyktes under lagring av forrige servicekonfigurasjon.

Mislykket serviceendring.

 

DF051

Kunne ikke hente serviceconfigdata.

Kunne ikke hente serviceconfigdata.

 

DF051

Kunne ikke hente servicehandle for tjenestenavn ‘<tjenestenavn>'. Feil: <feil>.

Kunne ikke hente serviceconfigdata.

 

DF052

Kan ikke åpne filen.

Kan ikke åpne filen. Fil eksisterer kanskje ikke, eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Kontroller at filen finnes, og prøv å installere på nytt.

DF053

Kunne ikke <aktivere/deaktivere> able Wow64FsReflection. <value>.

Kunne ikke aktivere/deaktivere filsystemomdirigering (WOW64).

 

DF054

Kunne ikke hente versjon av fil.

Kunne ikke hente versjon av fil. Fil har kanskje ikke informasjon om versjon.

 

DF054

Kunne ikke lese Adobe-filversjon for filbane ‘<bane>'.

Kunne ikke hente versjon av fil. Fil har kanskje ikke informasjon om versjon.

 

DF055

Eksisterende fil har type <filtype> når den bør ha <filtype> i <bane>.

Versjon ble etterspurt på to forskjellige filer av forskjellige typer.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DF055

IAF:AFV_CompareFiles. Versjonsammenligning mellom ‘<filbane>' og ‘<filbane>' mislyktes.

Versjon ble etterspurt på to forskjellige filer av forskjellige typer.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DF055

Versjon ble etterspurt på to forskjellige filer av forskjellige typer.

Versjon ble etterspurt på to forskjellige filer av forskjellige typer.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DF056

Tomt banesegment kan kun være til stede i begynnelsen. Sjekk bane <bane>.

Ugyldig filbane. Tomt banesegment kan kun være til stede i begynnelsen.

 

DF057

Kan ikke angi filattributter til normal for fil <filnavn>.

Kan ikke angi filattributter.

 

DF058

Kunne ikke hente servicebehandlerhandle.

Kan ikke åpne servicebehandling.

 

DF059

ARKServiceControl::
StartService kunne ikke starte service <tjenestenavn>. Feil: <feil>.

Mislykket servicestart.

 

DF060

Kunne ikke hente volumnavn for bane <bane>.

Kunne ikke hente volumnavn for bane.

 

DF061

Redistribuerbar bane lenger enn MAX_PATH.

Filbanen overskrider maksimumsgrensen.

 

DF062

Filen er i bruk av en annen prosess.

Filen brukes i en annen prosess.

 

DF063

Kunne ikke installere servicemonitor.

Kunne ikke installere servicemonitor.

 

DF063

Kan ikke fjerne servicemonitor.

Kan ikke fjerne servicemonitor.

 

DF063

Kunne ikke starte servicemonitor.

Kunne ikke starte servicemonitor.

 

DF064

Kunne ikke legge til ACL for service : <servicenavn>.

ACL-kommandoservice mislyktes.

 

DF064

ServiceACL::DoPerform: Kunne ikke allokere SID. Feil: <siste feilDF038>

ACL-kommandoservice mislyktes.

 

DS - Distribusjonskildefeil

Feilkode Feilmelding loggført Årsak Løsning
DS001

Kunne ikke montere diskbildet i
<bane til disk>. Vennligst bekreft at diskbildet ikke er skadet.

Kunne ikke montere diskbildet. Installasjonspakken kan være skadet.

Sett platen inn på nytt eller aktiver den.

DS002

Ressurs er beskyttet, men ingen nøkkel er levert.

Ressurs er beskyttet, men ingen nøkkel er levert.

 

DS003

Kan ikke ekstrahere ‘<zip-filnavn>'.
Feil: <feilkode>.
Kunne ikke pakke ut fil fra zip-fil. Installasjonspakken kan være skadet, eller disken er full. Se «UOPPRETTELIG FEIL: Kan ikke opprette utpakkede elementer ..." | Installasjonsloggen | CS5, CS5.5.

DS005

INSTALLDIR-egenskap er nødvendig.

INSTALLDIR-egenskap ikke funnet. Betingelsestabellen er ikke korrekt.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt

DS006

Ugyldige betingelsesoperatører + betingelsesstrenger.

Ugyldige inntastinger i betingelsestabell.

 

DS006

Ugyldige inntastinger i betingelsestabell.

Ugyldige inntastinger i betingelsestabell.

 

DS006

Ugyldig logisk betingelsesoperatører + betingelsesstrenger.

Ugyldige inntastinger i betingelsestabell.

 

DS006

Støttede betingelsesoperatører
er: == !=.

Ugyldige inntastinger i betingelsestabell.

 

DS006

Støttede logiske operatører er:
&&.

Ugyldige inntastinger i betingelsestabell.

 

DS007

TotalSize-egenskap ikke angitt i database.

INSTALLDIR-egenskap ikke funnet.

 

DS008

ParentProductAdobe
Kodeeiendom for nyttelast <produktnavn.produktversjon.kode> ikke funnet i database.

TotalSize-egenskap ikke funnet.

 

DS009

«Kan ikke hente fullt skrifttypenavn fra skrifttypefil + src".

Dårlig skrifttype.

 

DS010

Ugyldig bibliotekfil <filnavn>. Kan ikke hente GetCommandObject
API-adresse for kommando <kommandonavn>.

Dårlig modul.

 

DS010

Selvregisterfil ‘<filnavn>' er ikke gyldig. <feilkode>.

Dårlig modul.

 

DS011

<produktnavn.produktversjon.kode>: nyttelast ikke funnet i nyttelastermappen: <bane>.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DS011

Ugyldig rotbane + rot.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DS011

Ingen medieinformasjon er oppgitt for flyttbar kildeplassering.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DS011

Nyttelastbane finnes ikke, og ingen mediepost er spesifisert.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DS011

Finner ikke nyttelastkilde.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DS011

Apple-pakke finnes ikke i: <path>.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DS011

Kunne ikke finne programet i <bane>.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DS011

Kunne ikke
finne MSI-installasjonsprogram <bane>.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DS012

LocalizeFile: Lokalisert streng ikke funnet for sted ‘<sted>’ prøv å hente for en_US.

Lokalisert streng ikke funnet for gitt sted.

Velg et annet installasjonsspråk.

DS012

LocalizeFile: Lokalisert streng ikke funnet for sted ‘<sted>'.

Lokalisert streng ikke funnet for gitt sted.

Velg et annet installasjonsspråk.

DS013

Sjekker nyttelastoppgradering/forhold som fører til konflikt : Mislyktes med kode <feilkode>.

Oppgradering er ikke kompatibel med installert produkt.

 

DS013

Nyttelast <nyttelastkode> er allerede installert og øktnyttelasten <nyttelastkode> har ingen oppgraderings-/konfliktforhold med den.

Oppgradering er ikke kompatibel med installert produkt.

 

DS014

Tom filliste for DefragFiles-kommando.

Ugyldig parameter.

Kjør installasjonsprogrammet igjen. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DS014

Ugyldig handling <handling> passerte. Skal være 0 eller 1.

Ugyldig parameter.

Kjør installasjonsprogrammet igjen. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DS014

Ugyldige parameterverdier ble oppgitt.

Ugyldig parameter.

Kjør installasjonsprogrammet igjen. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DS014

ServiceInstall:Ugyldig nummer på argumenter forsynt.

Ugyldig parameter.

Kjør installasjonsprogrammet igjen. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DS014

Ukjent SID : + mSID.

Ugyldig parameter.

Kjør installasjonsprogrammet igjen. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DS014

Ukjent tillatelse: + mPermission.

Ugyldig parameter.

Kjør installasjonsprogrammet igjen. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DS014

Ustøttet nyttelasttype levert til InstallThirdParty Payload: <Type>.

Ugyldig parameter.

Kjør installasjonsprogrammet igjen. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DS014

Ugyldig handling: <handling> for ARKServiceControl-kommando.

Ugyldig parameter.

Kjør installasjonsprogrammet igjen. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DS015

Kan ikke lese symlink-mål for kildefilen <filnavn>.

Symlink er skadet eller administratoren har ikke tilstrekkelige tillatelser.

Se Installeringsfeil med avslutningskode 6 eller 7 | CC.

DS016

avinstallert database støtter ikke omplassering.

Avinstallert database støtter ikke omplassering.

 

DS017

<verdi> er skadet. Sigfil ‘<filnavn>' er skadet eller ikke til stede.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet. Sig File-validering mislyktes.

 

DS017

<verdi> er skadet. Fil ‘<filnavn>' er skadet. OCEError: <feil>.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet. Sig File-validering mislyktes.

 

DS017

<verdi> er skadet. Fil ‘<filnavn>' er skadet. Filnavn stemmer ikke overens.

Ugyldige installasjonsmedier. Installasjonspakken kan være skadet. Sig File-validering mislyktes.

 

DR - Distribusjonsfeil register

Feilkode Feilmelding loggført Årsak Løsning
DR001

RegGetKeySecurity
Mislyktes: <returkode>\n

Kan ikke hente sikkerhetsbeskriver for registernøkkel. Enten finnes ikke registernøkkel, eller så har ikke administratoren tilstrekkelige tillatelser.

 

DR002

GetSecurityDescriptor
Dacl mislyktes <feilkode>\n

Kan ikke hente skjønnsmessig tilgangskontrolliste (DACL) i en spesifisert sikkerhetsdeskriptor. Enten har ikke administratoren tilstrekkelige tillatelser, eller så er tillatelsene skadet.

 

DR003

Kunne ikke opprette SID.
Feil <feil>\n

SID-opprettelse mislyktes.

 

DR004

SetEntriesInAcl mislyktes <returkode>\n

Kan ikke legge til ny tilgangskontrolliste (ACL) i registernøkkel. Enten har ikke administratoren tilstrekkelige tillatelser, eller så er tillatelsene skadet.

 

DR005

InitializeSecurity
Deskriptor mislyktes
<feilkode>\n

Sikkerhetsdeskriptor ble ikke initialisert.

 

DR006

SetSecurityDescriptor
Dacl-feil! (rc<feilkode>lu)

Kan ikke angi informasjon i en skjønnsmessig tilgangskontrolliste (DACL). Enten har ikke administratoren tilstrekkelige tillatelser, eller så er tillatelsene skadet.

 

DR007

RegSetKeySecurity-feil! (rc=<feilkode>lu)

Kan ikke angi sikkerhetstillatelser til registernøkkelen. Enten har ikke administratoren tilstrekkelige tillatelser, eller så er tillatelsene skadet.

 

DR008

Ukjent SID : + mRole

Ukjent SID-parameterverdi i installasjonsdatabase.

 

DR009

Ukjent tillatelse: + mPerm

Ukjent parameterverdi for tillatelse i installasjonsdatabase.

 

DR010

Oppretting av registernøkkel mislyktes - Start 64-bit:<is64Bit> root:<root> role:<rolle> perm:<rettigheter> key:<nøkkel>. Feil: <feil>

Kan ikke endre registernøkkel. Administratoren har kanskje ikke tilstrekkelige tillatelser.

Se Installasjonsloggfeil, registernøkkelfeil | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR011

Deleting Registry Key - failure. Feil:<feil>

Kan ikke endre registernøkkel.Enten finnes ikke registernøkkel, eller så har ikke administratoren tilstrekkelige tillatelser.

Se Installasjonsloggfeil, registernøkkelfeil | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR012

Innstilling av registerverdi mislyktes. <feil>

Kan ikke angi registerverdi.

Se Installasjonsloggfeil, registernøkkelfeil | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR013

Sletting av registerverdi - mislyktes. Feil: <error>

Kan ikke slette registerverdi.

Se Installasjonsloggfeil, registernøkkelfeil | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR014

Key opening - failure. Nøkkel: <nøkkel> Feil: <feil>

Registernøkkel åpen mislyktes. Enten finnes ikke registernøkkel, eller så har ikke administratoren tilstrekkelige tillatelser.

Se Installasjonsloggfeil, registernøkkelfeil | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DW - Distribusjonsfeil arbeidsflyt

Feilkode Feilmelding loggført Årsak Løsning
DW001

Angitt nyttelast avbrøt status.

Bruker avbrøt operasjonen.  

DW002

Uventet brukerrespons mottatt; avbryter ...

Bruker avbrøt operasjon.

 

DW001

Ukjent brukerrespons mottatt; avbryter ...

Bruker avbrøt operasjonen.

 

DW001

Bruker avbrøt operasjonen.

Bruker avbrøt operasjonen.

 

DW001

Brukerresponsforespørsel ikke håndtert.

Bruker avbrøt operasjonen.

 

DW002

Kan ikke hente melding fra trådmeldingskø.

Kan ikke hente melding fra trådmeldingskø.

 

DW003

InstallPayload mislyktes.

Nyttelastinstallering mislyktes.

 

DW004

RepairPayload mislyktes.

Nyttelastreparasjon mislyktes.

 

DW005

UninstallPayload mislyktes.

Nyttelastavinstallering mislyktes.

 

DW005

Avinstalleringen mislyktes.

Nyttelastavinstallering mislyktes.

 

DW006

Apple-pakke ble ikke installert.

Apple-pakke ble ikke installert.

 

DW007

Kunne ikke hente målvolum. Kunne ikke fortsette med Apple-pakkeinstallasjonen.

Kunne ikke hente målvolum. Kunne ikke fortsette med Apple-pakkeinstallasjonen.

 

DW008

Kunne ikke hente installasjonskatalog fra Property-kartet. Kunne ikke fortsette med Apple-pakkeinstallasjonen.

En egenskapsverdi ikke funnet i egenskapstabell.

 

DW008

Kunne ikke lese installasjonsegenskaper for reparasjonsoperasjon.

En egenskapsverdi ikke funnet i egenskapstabell.

 

DW008

Kunne ikke lese nyttelastbane for reparasjonsoperasjon.

En egenskapsverdi ikke funnet i egenskapstabell.

 

DW008

adobeCode er ikke definert

En egenskapsverdi ikke funnet i egenskapstabell.

 

DW008

adobeCode-egenskap er tom

En egenskapsverdi ikke funnet i egenskapstabell.

 

DW009

Ustøttet nyttelasttype levert til InstallThirdPartyPayload: <type>

Ustøttet nyttelasttype levert for tredjeparts nyttelaster.

 

DW010

Forsøk gjort på å reperere tredjeparts nyttelasttype som ikke støtter reparasjon.

Forsøk gjort på å reperere tredjeparts nyttelasttype som ikke støtter reparasjon.

 

DW010

Fysisk reparasjon av nyttelaster installert med konfigurasjonsversjoner 0.0.75.0 og tidligere er ikke støttet på Mac - ikke uopprettelig feil

Forsøk gjort på å reperere tredjeparts nyttelasttype som ikke støtter reparasjon.

 

DW010

Fysisk reparasjon av nyttelaster installert med konfigurasjonsversjoner 0.0.75.0 og tidligere er ikke støttet på Mac.

Forsøk gjort på å reperere tredjeparts nyttelasttype som ikke støtter reparasjon.

 

DW010

RepairThirdPartyPayload støttes ikke

Forsøk gjort på å reperere tredjeparts nyttelasttype som ikke støtter reparasjon.

 

DW011

<produktnavn.produkversjon.kode> : Avinstallering av tredjeparts nyttelast er ikke støttet; mislykkes ...

Avinstallering av tredjeparts nyttelast er ikke støttet

 

DW011

Avinstaller <produktnavn> separat. Avinstallasjon av <produktnavn> Apple-pakke (pkg) er ikke støttet for øyeblikket.

Avinstallering av tredjeparts nyttelast er ikke støttet

 

DW011

UninstallThirdParty
Nyttelast er ikke
støttet

Avinstallering av tredjeparts nyttelast er ikke støttet

 

DW011

Kunne ikke finne avinstalleringsprogram <avinstalleringsbane>. Antar at det allerede er avinstallert.

Avinstallering av tredjeparts nyttelast er ikke støttet

 

DW011

Nyttelasttype støtter ikke avinstallering: .append(inType)

Avinstallering av tredjeparts nyttelast er ikke støttet

 

DW012

Kan ikke laste bibliotek ‘<filbane>' - fil ikke funnet.

Kan ikke laste installasjonsprogrammet bibliotekfil. En eller flere bibliotekfiler mangle eller installasjonspakke kan være skadet.

 

DW012

Ugyldig bibliotekfil <filbane>. Kan ikke hente <API-navn> API.

Kan ikke laste installasjonsprogrammet bibliotekfil. En eller flere bibliotekfiler mangle eller installasjonspakke kan være skadet.

 

DW013

Kunne ikke angi avhengig operasjonssvikt.
Innsetting skapte automatisk mislykket resultat.

Et ukjent unntak inntraff under installasjon.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW013

Nyttelastoperasjon mislyktes på grunn av <feil>.

Et ukjent unntak inntraff under installasjon.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW013

Nyttelastoperasjon mislyktes på grunn av at et ukjent unntak oppstod.

Et ukjent unntak inntraff under installasjon.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW013

feil ved opprettelse av
instruksjoner:

Et ukjent unntak inntraff under installasjon.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW013

exceptionString

Et ukjent unntak inntraff under installasjon.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW013

re.what()

Et ukjent unntak inntraff under installasjon.

Kjør installasjonsprogrammet på nytt. Hvis feilen skjer igjen, kjører du CC Cleaner Tool og fjerner alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW014

PDB-data allerede initialisert for nyttelast +
mAdobeCode.

Økt/PDB-data allerede initialisert for en nyttelast.

 

DW014

PDB-data angitt for nyttelast har feil AdobeCode.

Økt/PDB-data allerede initialisert for en nyttelast.

 

DW014

Øktdata allerede initialisert for nyttelast + mAdobeCode.

Økt/PDB-data allerede initialisert for en nyttelast.

 

DW014

Øktdata angitt for nyttelast har feil AdobeCode.

Økt/PDB-data allerede initialisert for en nyttelast.

 

DW015

Prøv å innstille avhengig operasjonsresultat for payload som ikke krever det.

Ugyldig parameter.

Årsaker:

 • Ukjent avhengighetstype mellom nyttelaster funnet.
 • Ugyldig distribusjonsfil.
Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW015

InstallOperationsQueue:
Installasjon og fjerning av nyttelaster i samme løp er ikke støttet.

Ugyldig parameter.

Årsaker:

 • Ukjent avhengighetstype mellom nyttelaster funnet.
 • Ugyldig distribusjonsfil.
Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW015

Ugyldig installasjonshandling <installer/avinstaller> for <produktnavn.produktversjon.kode>.

Ugyldig parameter.

Årsaker:

 • Ukjent avhengighetstype mellom nyttelaster funnet.
 • Ugyldig distribusjonsfil.
Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW015

Ukjent avhengighetstype
.

Ugyldig parameter.

Årsaker:

 • Ukjent avhengighetstype mellom nyttelaster funnet.
 • Ugyldig distribusjonsfil.
Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW015

Dårlig installeringstilstand <int> for <product name.product version.code>

Ugyldig parameter.

Årsaker:

 • Ukjent avhengighetstype mellom nyttelaster funnet.
 • Ugyldig distribusjonsfil.
Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW016

MERK: Kan ikke angi handlingen
til nyttelasten <produktnavn.produktersjon.kode>
ettersom den allerede er oppgradert
etter nyttelasten <produktnavn.produktversjon.kode>

En høyere versjon er allerede installert slik at nyttelastmedier med lavere versjon ikke kan installeres.

 

DW017

PayloadPolicyNode.
SetAction: <code> nyttelast
<product name.product version.code> kreves av
<product name.product version.code> men er ikke påkrevd. Årsak: <string>

Nyttelasthandling kan ikke angis grunnet noen begrensninge.

 

DW018

En eldre versjon av produktnavnet er allerede installert

En eldre versjon av produktet er allerede installert.

Avinstaller den eldre versjonen, og prøv installasjonen igjen.

DW019

Serieomkod produktet og kjør deretter dette installasjonsprogrammet.

Kan ikke installere beskyttet innhold i prøvemodus.

Serieomkod produktet og kjør deretter dette installasjonsprogrammet igjen.

DW020

MERK: Kan ikke angi handlingen til nyttelasten <produktnavn.produktversjon.kode> ettersom motstridende nyttelast er installert.

Nyttelast kan ikke installeres ettersom dens nyttelast som er i konflikt allerede er installert på maskinen.

Avinstaller disse produktene, start datamaskinen på nytt og kjør dette installasjonsprogrammet igjen.

DW021

«Nyttelast <product name.product version.code> av versjon: <version> støttes ikke av denne versjonen: <version> av RIBS.

Nyttelast kan ikke installeres med gjeldende installasjonsprogram.

 

DW021

Støtter ikke nyttelastversjoner inkludert.

Nyttelast kan ikke installeres med gjeldende installasjonsprogram.

 

DW022

"AdobeCode + logID +
med versjon
(+ nyttelast >buildInfoInstallerProp
Opprettet + allerede
installert med inkompatibel versjon
( + existingPayload->mIdentifier + "

Inkompatible nyttelaster allerede installert.

 

DW022

Inkompatible nyttelaster allerede installert.

Inkompatible nyttelaster allerede installert.

 

DW023

errMsg

Installasjonsmediene har ikke nyttelast for foreldergrensesnitt for utvidelsesnyttelasten (langpakke/oppdatering).

 

DW024

errMsg

Installasjonsmediene har ikke nyttelast for foreldergrensesnitt for en nyttelast som trenger grensesnittforelder.

 

DW025

Noen av de kritiske avhengighetene er
<verdi> nyttelaster

Installasjonsmediene har en avhengig nyttelast (kritisk/påkrevd/
anbefalt) for en nyttelast.

 

DW026

«Kan ikke finne en nyttelast som tilfredsstiller <product name.product version.code> avhengighet på: Familie: <family_name> ProductName: <product_name> MinVersion: <version>.

Installasjonsmediene har en avhengig nyttelast (påkrevd) for en nyttelast.

 

DW027

Økt har avhengigheter som ikke kan tilfredsstilles

Installasjonsmediene har en avhengig nyttelast (kritisk) for en nyttelast.

 

DW028

InstallOperationsQueue: Instruksjonssett er tomt

Ikke en eneste nyttelast fra medier kan installeres.

Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle apper. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW028

Kunne ikke åpne operasjonskø Ikke en eneste nyttelast fra medier kan installeres. Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle apper. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DW029

Egendefinert handling for nyttelast + nyttelast>LogID() + vil hoppe over denne nyttelasten. Hopper over denne nyttelasten.

Egendefinert handling for nyttelast (eller en av dens avhengige nyttelaster) vil hoppe over denne nyttelasten.

 

DW029

Nyttelast + retValue->LogID()
+ kan ikke installeres grunnet
at avhengig operasjon ble hoppet over
som forespurt av egendefinert handling

Egendefinert handling for nyttelast (eller en av dens avhengige nyttelaster) vil hoppe over denne nyttelasten.

 

DW030

Egendefinert handling for
nyttelast +
nyttelast->LogID() + returnerte feil.
Denne nyttelasten mislykkes.

Egendefinert handling for nyttelast returnerte feil

 

DW031

«Nyttelast: +
parentPayload->
LogID() + har blitt
oppdatert og har blitt valgt for reparasjon.
Oppdateringen + nyttelast->LogID() + vil bli avinstallert nå."

Bane for en nyttelast vil bli avinstallert fordi nyttelasten blir reparert.

 

DW035

Oppdaterer: + retValue->LogID() + har allerede blitt anvendt. Oppdateringer kan ikke repareres/installeres på nytt

Reparasjon har allerede blitt brukt.

 

DW037

Setup kjører allerede.

Et annet eksemplar av Adobe Installer Setup kjører allerede.

Lukk alle programmer og prøv å installere på nytt.

DW038

Den nåværende brukeren har ikke tilstrekkelige
sikkerhetstillatelser for å
installere denne programvaren.

Den nåværende brukeren har ikke tilstrekkelige sikkerhetstillatelser for å installere denne programvaren.

Logg på med en administrativ konto og prøv å installere på nytt.

DW039

«Valg av nyttelast +
nyttelast->LogID() +
er ikke tillatt.
Den kan ikke velges og
bør fjernes fra deployment.xml-fil "

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

«De spesifiserte nyttelastene i
distribusjonsfil er allerede avinstallert. Spesifiser andre relevante nyttelasthandliger ved siden av driveren.»

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

En ugyldig AdobeCode ble spesifisert i distribusjonfilen: + logID

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

Kan ikke blande ikke installer-handling med fjern-handlinger i en distribusjonfil.

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

Kan ikke blande installasjons/reparasjonshandlinger med fjern-handlinger i en distribusjonfil.

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

Kan ikke reparere nyttelaster i installasjonsmodus.

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

Kunne ikke angi installasjonsprogrammets nyttelastvalg fra den stille distribusjonsfilen

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

EDTWorkflow: Kan ikke angi handlingg ‘<installer/avinstaller>' handling for nyttelast <produktnavn.produktversjon.kode> ettersom den ikke er tredjeparts nyttelast.

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

Kunne ikke laste distribusjonsfil

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

Nyttelast + nyttelast->
LogID() + er ikke installert
så bør ikke være der i distribusjonsfilen

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

RIBSConstants::
kPropDriver
Nyttelastkode + egenskap ikke spesifisert i distribusjonsfil for avinstallasjonsmodus

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

configdbonly-handling er
kun støttet for EDT-arbeidsflyter

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

Kunne ikke lese nyttelastalternativer fra distribusjonsfil: <path>

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW039

Kunne ikke laste
distribusjonsfil: <path>

Ugyldig distribusjonsfil.

 

DW040

Produktet er ikke lenger installert

Produktet er ikke installert. Kan ikke fortsette med avinstalleringen.

 

DW040

Produktet <kode> er
ikke installert. Kan ikke fortsette med avinstalleringen

Produktet er ikke installert. Kan ikke fortsette med avinstalleringen.

 

DW041

INSTALLDIR-volum <volumnavn> eksisterer ikke.

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

INSTALLDIR kan ikke være
rotbanen.

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

INSTALLDIR inneholder
ugyldige tegn.

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

INSTALLDIR beskriver ikke en fullstendig bane.

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

INSTALLDIR er på et
lokalt volum.

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

INSTALLDIR er på et bokstavsensitivt volum.

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

INSTALLDIR-bane overstiger maksimalt tillatt lengde.

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

INSTALLDIR-bane er ikke på et skrivbart volum.

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

Ugyldig INSTALLDIR + myInstallDir

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

Ugyldig INSTALLDIR <installasjonsbane>

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

En eller flere
reinstallasjonsbaner
er til et volum som ikke lenger er montert: ‘<volumbane>'

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW041

Banen ‘<installasjonsbane>' overstiger
maksgrensen.

Installasjonskatalog er ugyldig.

Velg en annen installasjonskatalog.

DW042

ARP Entry kunne ikke opprettes for språk : <språkkode>

Produktet støtter ikke det valgte installasjonsspråket.

 

DW042

Språk + cit->
andre +
finnes ikke i listen over støttede
språk

Produktet støtter ikke det valgte installasjonsspråket.

 

DW042

Drivernyttelasten <produktnavn.produktversjon.kode>støtter ikke det valgte installasjonsspråket : <språkkode>

Produktet støtter ikke det valgte installasjonsspråket.

 

DW043

Kunne ikke hente listen over støttede språk

Kunne ikke hente listen over støttede språk.

 

DW044

Feilinnstilling handling for + payload->LogID() + :

Nyttelasthandling kunne ikke angis grunnet noen begrensninger.

 

DW046

Følgende prosesser som er i konflikt
kjørte - <liste over prosesser som er i konflikt>

Prosesser i konflikt kjører. Lukk prosessen som skaper konflikt og gå videre.

 

DW047

Systemkravsjekk
har mislyktes

Systemkravsjekk mislyktes.

 

DW048

Diskplasskravsjekk har mislyktes

Ikke nok harddiskplass.

Frigjør diskplass på installasjonsstasjonen og systemstasjonen og prøv å installere på nytt.

DW048

Nyttelast : <kode> diskplass <verdi> påkrevd på ‘<installasjonsbane>' er større enn fri plass <verdi>

Ikke nok harddiskplass.

Frigjør diskplass på installasjonsstasjonen og systemstasjonen og prøv å installere på nytt.

DW049

Nyttelast + p->LogID()
+ har en handling + GetStrFromPayload
handling (actionState) +
\ men ingen resultState

Nyttelastinstallasjon ble hoppet over grunnet en feil eller brukeravbrytelse.

 

DW050

Nyttelast adobe-kode + nyttelast
navn | + *msg

Nyttelast kunne ikke installere/avinstallere

 

DW050

Følgende nyttelastfeil ble funnet under installasjon: <verdi>

Nyttelast kunne ikke installere/avinstallere.  

DW051

Avhengighet av nyttelast <verdi> <verdi> <verdi> <verdi> er endret.

Avhengighet av nyttelaster i medier er forskjellig fra allerede installert nyttelast.

 

DW052

Baseproduktet er ikke installert.

Kunne ikke fortsette med oppdateringen. Denne oppdateringen kan kun kjøres hvis baseproduktet er installert på maskinen.

Installer baseproduktet og installer deretter oppdateringen.

DW054

En patchfil-kommando vil bryte låsingen.

En reparasjon prøver å oppdatere en Sassafras-nøkkelfil på brukermaskinen.

En tilpasset reparasjon blir installert. Be systemadministratorene om assistanse.

DW054

En InstallFile-kommando vil bryte låsingen.

En reparasjon prøver å oppdatere en Sassafras-nøkkelfil på brukermaskinen.

En tilpasset reparasjon blir installert. Be systemadministratorene om assistanse.

DW054

Kan ikke anvende en ikke-egendefinert oppdatering til et
nøklet program.

Kan ikke anvende en ikke-egendefinert oppdatering til et nøklet program.

Be systemadministratoren om en tilpasset reparasjon.

DW055

Kan ikke starte prosess ‘<kommando>'. <feil>

Kan ikke starte en prosess.

 

DW055

Kunne ikke starte redistribuerbar.

Kan ikke starte en prosess.

 

DW056

Tomt parameter passert til RunApplication.

Tomt parameter passert for å starte en prosess.

 

DW057

Kunne ikke hente gjeldende prosesstoken - <feilkode>\n

Kunne ikke hente gjeldende prosesstoken.

 

DW058

Kunne ikke søke opp administratorverdi SE_DEBUG_NAME

Kunne ikke søke opp administratorverdi.

 

DW059

Kunne ikke justere tokenprivilegier for gjeldende prosess -\n

Kunne ikke justere tokenprivilegier for gjeldende prosess

 

DW060

Kan ikke avslutte prosess ‘<prosessnavn>' <feil>

Kan ikke avslutte en prosess.

 

DW061

Kunne ikke hente prosess(<prosess-id>) ‘<programbane>' <feil>.

Prosess åpen mislyktes.

 

DW062

Finner ikke mappen for token <token>.

Ugyldig katalogtoken.

Lukk alle prosesser som kan føre til konflikter og prøv å installere på nytt.

DW062

Finner ikke mappen for token + inToken

Ugyldig katalogtoken.

Lukk alle prosesser som kan føre til konflikter og prøv å installere på nytt.

DW064

Minnekrav ikke oppfylte for <produktnavn.produktversjon.kode>

Minnekrav ikke oppfylte.

 

DW065

Displaykrav ikke oppfylte for <produktnavn.produktversjon.kode>

Displaykrav ikke oppfylte.

 

DW066

OS-krav ikke oppfylte for <produktnavn.produktversjon.kode>

OS-krav ikke oppfylte.

 

DW067

CPU-krav ikke oppfylte for <produktnavn.produktversjon.kode>

CPU-krav ikke oppfylte.

 

DW068

Kunne ikke hente gjeldende MSI-versjon

Kunne ikke hente gjeldende MSI-versjon.

 

DW069

En annen MSI-installasjon pågår allerede. Fullfør den installasjonen før du kjører denne.

En annen MSI-installasjon pågår allerede.

 

DW070

Systemet ditt kan ha lite minne. Lukk alle programmer, start systemet på nytt og prøv igjen.

Ikke nok minne.

Lukk alle programmer, start datamaskinen på nytt og prøv å installere igjen.

DW071

Kunne ikke tolke tredjeparts avslutningskode for nyttelast.

Feil relatert til avslutningskode.

 

DW071

Feil avslutningskode returnert.

Feil relatert til avslutningskode.

 

DW071

Kunne ikke hente avslutningskoden fra Property-kartet.

Feil relatert til avslutningskode.

 

DW072

Kunne ikke bufre tredjeparts nyttelast i: <nyttelastbane>.

Kunne ikke bufre nyttelast.

 

DW073

Installasjon av MSI-nyttelast mislyktes med feil: <returverdi> -
Kunne ikke installere MSI.<returverdi-feilstreng>\nMSI feilmelding: <MSI-feilmelding>.

Kunne ikke installere MSI.

 

DB - Distribusjonsfeil database

Feilkode Feilmelding loggført Årsak Løsning
DB001

Kan ikke åpne SLCache-økt. Feil: <feil>.

Åpning av database mislyktes. Databasefilen eller installasjonspakken kan være skadet. Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB001

Kan ikke åpne databasefil ‘<filnavn>' for å lese egenskap <egenskapsnavn>.

Åpning av database mislyktes. Databasefilen eller installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB001

Databasefilen <filnavn> finnes ikke.

Åpning av database mislyktes. Databasefilen eller installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB001

Kan ikke åpne databasefilen <filnavn>.

Åpning av database mislyktes. Databasefilen eller installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB001

Kunne ikke få tilgang til installasjonsegenskaper for reparasjonsoperasjon.

Åpning av database mislyktes. Databasefilen eller installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB001

Kunne ikke få tilgang til egenskaper for avinstalleringsoperasjon.

Åpning av database mislyktes. Databasefilen eller installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB001

Kunne ikke åpne avinstalleringsdatabase for lagringsnøkkel <nøkkel>.

Åpning av database mislyktes. Databasefilen eller installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB001

logStr.

Åpning av database mislyktes. Databasefilen eller installasjonspakken kan være skadet.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB002

Feilinnstilling tidsavbrudd: (<feilkode>) <feilmelding>.

Database fikk tidsavbrudd

Lukk alle programmer og prøv å installere på nytt.

DB003

sqlite trin: (<feilkode>) <feilmelding>.

Databasetrinn mislyktes fordi spørsmålet er ugyldig.

Lukk alle programmer og prøv å installere på nytt.

DB004

sqlite fullfør: (<feilkode>) <feilmelding>. Database Sqlite fullføringssvikt. Kjør Creative Cloud Cleaner Tool og fjern alle produkter. Se Bruke Creative Cloud Cleaner Tool til å løse installeringsproblemer.

DB005

sqlite forbered: ‘<spørsmålstreng>' (<feilkode>) <feilmelding>.

Databaseforberedning mislyktes fordi spørsmålsstrengen er ugyldig.

Lukk alle programmer og prøv å installere på nytt.

DB006

Kunne ikke legge til samling <samling-id>.

CAPS-databaseoppdatering mislyktes. CAPS-databasen kan være skadet.

 

DB006

Kunne ikke legge til nyttelast <nyttelastkode> til samling <samlings-id>.

CAPS-databaseoppdatering mislyktes. CAPS-databasen kan være skadet.

 

DB006

Kunne ikke fjerne AdobeCode <kodenavn>.

CAPS-databaseoppdatering mislyktes. CAPS-databasen kan være skadet.

 

DB006

Kunne ikke angi nyttelast installState for nyttelast <nyttelastkode>.

CAPS-databaseoppdatering mislyktes. CAPS-databasen kan være skadet.

 

DB006

Kunne ikke angi den installerte tilstanden til AdobeCode <kodenavn>.

CAPS-databaseoppdatering mislyktes. CAPS-databasen kan være skadet.

 

DB006

Operasjon fjerning av SLCache mislyktes. Feil : <feilkode>.

CAPS-databaseoppdatering mislyktes. CAPS-databasen kan være skadet.

 

DB007

Kunne ikke legge til nyttelast <nyttelastkode> til samling <samlings-id>.

Åpning av CAPS-database mislyktes. CAPS-databasen kan være skadet.

 

DB008

Kan ikke hente oppføringer fra elementtabellen.

Databasespørsmål mislyktes. Inntastingen eksisterer kanskje ikke i tabellen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB008

Kunne ikke hente aliasdata for bane <bane>.

Databasespørsmål mislyktes. Inntastingen eksisterer kanskje ikke i tabellen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB008

Kunne ikke hente aliasdata for volumbane <bane> for token <token>.

Databasespørsmål mislyktes. Inntastingen eksisterer kanskje ikke i tabellen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB008

Kunne ikke hente aliasdata fra avinstaller db for lagringsnøkkel <nøkkel>.

Databasespørsmål mislyktes. Inntastingen eksisterer kanskje ikke i tabellen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB008

Kunne ikke hente tokenvolumdata fra avinstaller db for lagringsnøkkel <nøkkel>.

Databasespørsmål mislyktes. Inntastingen eksisterer kanskje ikke i tabellen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB008

Kunne ikke lese installasjonsegenskaper for reparasjonsoperasjon.

Databasespørsmål mislyktes. Inntastingen eksisterer kanskje ikke i tabellen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB008

Kunne ikke lese egenskaper for avinstalleringsoperasjon.

Databasespørsmål mislyktes. Inntastingen eksisterer kanskje ikke i tabellen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB008

Kunne ikke bruke egenskap 'UninstallSeq' til å fastslå avinstalleringsrekkefølge. Prøver grunnleggende avinstallering ...

Databasespørsmål mislyktes. Inntastingen eksisterer kanskje ikke i tabellen.

Pakk ut eller kopier innholdet på installer på nytt.

DB009

CreateUninstallDataBase mislyktes på kommando + curCommand->GetName().

Database ble ikke opprettet. Databasefilen eksisterer kanskje ikke.

Frigjør litt diskplass, og prøv å installere på nytt.

DB010

CreateUninstallDataBase: Kan ikke sette inn i Egenskap <verdi> = <verdi>.

Databaseoppdatering mislyktes.

 

DB010

Kunne ikke lagre aliasdata for bane i <bane> grunnet feil <feil>.

Databaseoppdatering mislyktes.

 

DB010

Kunne ikke lagre aliasdata for bane i <bane>.

Databaseoppdatering mislyktes.

 

DB010

Kunne ikke lagre tokenvolumaliasdata for token <token> med volumbane i <bane> grunnet feil <feil>.

Databaseoppdatering mislyktes.

 

DB010

Kunne ikke lagre tokenvolumaliasdata for token <maskinarkitektur> med volumbane i <bane>.

Databaseoppdatering mislyktes.

 

DB011

ostr.str().

MSI-installasjonspakke ble ikke åpnet. Installasjonspakken kan være skadet.

 

DM - Distribusjonsfeil maskin

Feilkode Feilmelding loggført Årsak
DM001

Kunne ikke finne md5-hjelpefunksjon i <bane>.

Kunne ikke finne md5-hjelpefunksjon i /sbin/md5.

DM002

Kunne ikke finne oppdateringshjelpefunksjon i <bane>.

Kunne ikke finne oppdateringshjelpefunksjon i /usr/bin/touch.

DM003

<Nyttelastkode> nyttelast spesifisert i distribusjon. Kjører for øyeblikket på <maskinarkitektur> maskin. Hopper over denne nyttelasten. AdobeCode: + i->adobeCode + Produktnavn: + logID + distribusjonshandling var: <installer/avinstaller>.

Dette produktet er ikke støttet for måldatamaskinen. Produktet er for en datamaskin med 64-bit, og måldatamaskinen er 32-bit.

DM003

Maskin er <maskinarkitektur> og <spesifiser masinarkitektur> nyttelast AdobeCode ble spesifisert i distribusjonsfilen: <produktnavn.produktversjon.kode>.

Dette produktet er ikke støttet for måldatamaskinen. Produktet er for en datamaskin med 64-bit, og måldatamaskinen er 32-bit.

DM003

Kan ikke installere <maskinarkitektur> nyttelaster på en <maskinarkitektur> maskin.

Dette produktet er ikke støttet for måldatamaskinen. Produktet er for en datamaskin med 64-bit, og måldatamaskinen er 32-bit.

DM004

Kunne ikke finne berøringshjelpefunksjon i <bane>.

Kunne ikke finne berøringshjelpefunksjon i /usr/bin/touch.

DC - Distribusjonsfeil SLCache

Feilkode Feilmelding loggført Årsak Løsning
DC001

Kan ikke åpne SLCache-økt. Feil: <feil>.

Kunne ikke åpne SLCache-økten. Gjenopprett tillatelser til mappen Adobe PCD. Se Løsning 2: gjenopprett tillatelsene til lisensmapper i Konfiguasjonsfeil | CC, CS.

DC002

Operasjon legge til SLCache mislyktes. Feil: <feil>

Kunne ikke oppdatere data i SLCache.

Gjenopprett tillatelser til mappen Adobe PCD. Se Løsning 2: gjenopprett tillatelsene til lisensmapper i Konfiguasjonsfeil | CC, CS.

Feilmeldinger uten feilkoder

Feiltype

Feilmelding loggført

ERROREX

AMT Operasjonen mislyktes with statuskode <kode> for fil <filnavn>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHRepair mislyktes med feilkode <feil>.

ERROREX

AdobeSelfHealing SHSerializeAndRepair mislyktes med feilkode <feil>.

ERROREX

Varsel: <verdi>n<verdi>.

ERROREX

Utførelse av endringer i omplasseringsdata returnerte feil <feil>.

ERROREX

Kunne ikke starte eksekverbar: <verdi>n<verdi>.

ERROREX

Mappe <mappenavn> inneholder ugyldige ressursfiler.

ERROREX

MSI har ikke mer diskplass: <verdi>.

ERROREX

Nyttelast <nyttelastkode>: Kan ikke finne ressursmappe.

ERROREX

Tilbakerulling av endringer i omplasseringsdata returnerte feil <feil>.

ERROREX

Kunne ikke få tilgang til avinstalleringsdatabase for lagringsnøkkel <nøkkel> grunnet feil <feil>.

ERROREX

Kunne ikke opprette streng for installasjonsmodus <verdi>.

ERROREX

Kunne ikke slette omplasseringsdata for alle baner grunnet feil <feil>.

ERROREX

Kunne ikke slette omplasseringsdata for tokenvolum for alle spesialtegn grunnet feil <feil>.

ERROREX

Kunne ikke laste SHRepair fra rammeverk med eksekverbar i <bane>.

ERROREX

Kunne ikke laste SHSerializeAndRepair fra rammeverk med eksekverbar i <bane>.

ERROREX

Kunne ikke finne vedlagt programpakke for bane <bane>.

ERROREX

Kunne ikke finne vedlagt programpakkeinformasjon for bane <bane>.

ERROREX

Kunne ikke finne vedlagt rammeverkspakke for bane <bane>.

ERROREX

Kunne ikke åpne avinstalleringsdatabase for lagringsnøkkel <nøkkel> grunnet feil <feil>.

ERROR

AdobeSelfHealing SHPersonalizeAndRepair mislyktes med feilkode <feil>% err).

ERROR

Ikke-standard avslutning for startet prosess <ver> med feil <feil>% executablePath% waitResult).

ERROR

Kunne ikke legge til samling med ID <ID-kode> og driverkode <driverkode> til CAPS grunnet feil <feil>% mCollectionID % mDriverAdobeCode % capsResult).

ERROR

Kunne ikke legge til nyttelast med ID <ID-kode> til CAPS grunnet feil <val>% mAdobeCode % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Kunne ikke utføre AMT-konfigurasjonsdata. Feil: <feil>.% amtConfigResult).

ERROR

Kunne ikke utføre <ver> fra delt prosess% executablePath).

ERROR

Kunne ikke markere ny nyttelast med ID <ID-kode> som installert på CAPS grunne feil <val>% mAdobeCode % capsResult).

ERROR

Kunne ikke markere nyttelast med kode <kode> fra samling med ID <ID-kode> som avinstallert i CAPS grunnet feil <feil>% mAdobeCode % mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Kunne ikke åpne CAPS-økt grunnet feil <feil>% capsResult).

ERROR

Kunne ikke fjerne samling med ID <ID-kode> fra CAPS grunnet feil <feil>% mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Kunne ikke fjerne nyttelast med kode <nyttelastkode> fra samling med ID <ID-kode> fra CAPS grunnet feil <feil>% mAdobeCode % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Kunne ikke rulle tilbake delvis CAPS-transaksjon grunnet feil <feil>% capsResult).

ERROR

Kunne ikke starte prosess <prosessnavn>% executablePath).

ERROR

Kunne ikke lagre aliasbane til <ver> for samling med ID <ID-kode> til CAPS grunnet feil <feil>% mAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Kunne ikke lagre original installasjonsbane for alias til <ver> for samling med ID <ID-kode> til CAPS grunnet feil <feil>% mOriginalInstallerPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Kunne ikke lagre oppdatert avinstallasjonsbane for alias til <ver> for samling med ID <ID-kode> til CAPS grunnet feil <feil>% mUpdatedCollectionAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Kunne ikke skanne dobbelt fra %@.

ERROR

ARKSELECTOR_FILENAME ikke funnet i + arkSelectorPath.Parent().

ERROR

ASU ble uventet avsluttet.

ERROR

AhmbedDataAccess::GetEULASForAdobeCode - Dekoding av EULA mislyktes.

ERROR

Kan ikke åpne mediadb.

ERROR

Distribusjonsfil finnes ikke: + iterArgs->andre.

ERROR

Kunne ikke laste nyttelastalternativer fra distribusjonsfil: + iterArgs->andre.

ERROR

INSTALLDIR-egenskap ikke levert i distribusjonsfilen.

ERROR

Ugyldig fil ARKSELECTOR_FILENAME.

ERROR

Ugyldig fil SETUP_FILENAME.

ERROR

Medietype for øyeblikket ikke støttet.

ERROR

ParentProductAdobeCode-egenskap ikke funnet i database.

ERROR

Validitetssjekk av bane mislyktes.

ERROR

SETUP_FILENAME ikke funnet i + outSetupLibraryPath.Parent().

ERROR

Denne programvaren har blitt oppdatert siden den først ble installert. For å fjerne denne programvaren, må du først kjøre dens oppdateringsinstallasjonsprogram og fjerne programvaren.

ERROR

Kunne ikke allokere selv-helbredende instrumenter.

ERROR

Kunne ikke starte økt. Påse at alle avhengige nyttelaster er merket for passende handling.

ERROR

Kunne ikke laste distribusjonsfil: + iterArgs->andre.

ERROR

Oppgraderingskode er samme som nyttelastkode.

ERROR

adobeCode-egenskap ikke funnet i database.

ERROR

kErrorMessage.

ERROR

mediaSignature ikke funnet.

ERROR

kildemappe ikke funnet i + outResourcePath.

FATALEX

Nyttelast ‘<nyttelastkode>' informasjon ikke funnet i Media_db.

WARNEX

Kunne ikke slette lokale media db. <value>.

WARNEX

Kunne ikke oppdatere csu-inventaret for <verdi> returverdier <stor feilkode>:<mindre feilkode>.

WARNEX

Ingen fjerneverktøy ble funnet i avinstallasjonsprogrammet i <bane> for det selv-helbredende biblioteket i <bane>.

ADVA

Startet prosess <prosess> avsluttet med status <status>% executablePath% WEXITSTATUS(waitStatus)).

ADVA

Fikk ikke tilgang til både arbeidsplass og volumbane for volum <volumnavn>.% friendlyName).

ADVA

Fikk ikke tilgang til skalerte bildedata for volum <volumnavn>.% friendlyName).

ADVA

Fikk ikke tilgang til volumbilde for volum <volumnavn>.% friendlyName).

ADVA

Kunne ikke opprette midlertidig volumbilde for volum <volumnavn>.% friendlyName).

ADVA

Kunne ikke skrive volumbilde for volum <volumnavn> i bane <bane>.% friendlyName % tempFile).

ADVA

Et unntak forhindret lasting og overstyring av programikonet.

ADVA

Deaktivering av Wow64FsReflection allerede kalt.

ADVA

Deaktivering av Wow64FsReflection ikke kalt og fikk Enable Wow64FsReflection-kommando.

ADVA

Fant kjørende program.

ADVA

Bruker valgte å avbryte installasjonen.

Se også

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet