Ingen nye varsler etter å ha klikket på det røde merket

Når du ser et rødt merke ved siden av Creative Clouds skrivebordsappikon som indikerer at du har nye varsler og går til Hjem-fanen, ser du ingen nye varsler.

Løsning

Dette skjer bare når du klikker på det røde merket for første gang og går til Hjem-fanen for nye varsler. Etter det vises det røde merket kun når du mottar nye varsler.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?