Dette dokumentet beskriver Adobes retningslinjer for teknisk støtte for Adobe Creative Cloud-løsninger i virtuelle eller serverbaserte miljøer. Disse miljøene inkluderer, men er ikke begrenset til, Citrix Metaframe / Citrix Presentation Server, Microsoft App-V, VMWare, Parallels og Virtual PC. «Tynnklienter» er også serverbaserte miljøer.Din bruk av Adobe-løsninger som oppgitt i dette dokumentet, er gjenstand for Adobes generelle bruksvilkår og gjeldende sluttbrukeravtale, inkludert, uten begrensning, begrensningen mot å leie ut eller lease rettighetene dine i Adobe-løsningene og begrensningen mot å kopiere, modifisere, hoste, underlisensiere eller selge Adobe-løsningene videre.

Evaluering før salg

Adobe har utført begrenset testing av enkelte Creative Cloud-produkter i virtuelle eller serverbaserte miljøer. Disse testene utføres vanligvis for grunnleggende funksjonalitet: evnen til å åpne programmet, opprette et dokument, lagre dokumentet og avslutte. Denne testingen er av grunnleggende art. Adobe anbefaler deg å teste arbeidsflytene dine i en evalueringsversjon av disse produktene før du bestemmer deg for å bruke et av dem. Testing er den eneste måten på å sørge for at denne typen løsning dekker dine behov.

Adobe spekulerer ikke i hvorvidt et bestemt virtualiseringsprodukt dekker et spesifikt behov. Virtualiseringsproduktet må oppfylle systemkrav for Adobes løsninger. Vær spesielt oppmerksom på eventuelle ressurs- eller ytelsesbegrensninger som kan påvirke produkteten eller effektiviteten.

Lisensieringshensyn

Installasjoner med gjesteoperativsystemer (OS) betraktes som separate installasjoner. De krever andre lisenser enn andre lisenser som er installert på standard støttede OS-miljøer. Hvis produktet er installert på en server, må alle datamaskinene som har tilgang til serveren lisensieres for Adobe-løsningen. All bruk av Adobe-løsningen må samsvare med sluttbrukeravtalen.

Tekniske problemer etter salg

Hvis du oppdager tekniske problemer med disse miljøene, må du først teste den samme funksjonaliteten i et støttet OS-miljø. Hvis det samme problemet ikke forekommer der, ligger problemet sannsynligvis hos virtualiseringsproduktet. Oppsøk hjelp hos leverandøren av virtualiseringsløsningen.

All teknisk støtte fra Adobe for virtuelle miljøer, blir utført best mulig og parallelt med arbeidet ditt med virtualiseringsleverandøren. Uløste problemer anses å falle inn under Adobe EULA-klausulen, som oppgir at garantien ikke garanterer egnethet for et bestemt formål.

Du kan be om støtte for problemet ved å opprette en sak for teknisk støtte på støtteportalen og oppgi følgende informasjon:

  • Operativsystem og versjonnummer for serveren hvor det virtuelle miljøet kjører. Servicepakken (om aktuelt) som har blitt brukt i serverens operativsystem.
  • Windows-klientens operativsystemversjon på klientdatamaskinen. Oppdateringspakken (om aktuelt) som har blitt brukt i klientens operativsystem. Kontroller at disse programmene oppfyller systemkravene som står oppført på adobe.com for din Adobe-løsning.
  • Versjonen til virtualiseringsprogramvaren du for tiden bruker, sammen med eventuelle installerte hurtigreparasjonsprogrammer og oppdateringspakker.
  • En beskrivelse av problemet (f.eks. når jeg gjør I med Y, skjer Z). Hvis problemet fremkaller en feilmelding, må du skrive meldingen akkurat slik den fremkommer.
  • Brukerprofilen som er logget på serveren (f.eks. Administrator eller Avansert bruker). Oppgi om problemet oppstår når en Administrator-profil er pålogget serveren.
  • Brukerprofilen som er pålogget klientdatamaskinen (f.eks. Administrator eller Avansert bruker). Oppgi om problemet oppstår når en Administrator-profil er pålogget klientdatamaskinen.
  • Problemets reproduserbarhet på serveren (dvs., kan du reprodusere problemet når du tester det på serveren?). I så fall bes du om å oppgi trinnene for å gjenskape problemet.
  • Målet du forsøker å oppnå og hvorvidt du har klart å oppnå dette målet før. I så fall må du oppgi eventuelle endringer i miljøet som kan være knyttet til problemet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet