Begrensninger for teknisk støtte til virtualiserte eller serverbaserte miljøer

Adobes retningslinjer for teknisk støtte til Creative Cloud-produkter i virtualiserte miljøer.

Retningslinjer for kundestøtte

Det er tillatt(*) å bruke Creative Cloud-produktene i virtualiserte miljøer.

Men selv om du kan installere og kjøre Creative Cloud-applikasjoner i virtualiserte miljøer, må du gjennomføre grundig testing av funksjonalitet og ytelse. Adobe har gjennomført begrenset testing av visse Creative Cloud-produkter i virtualiserte eller serverbaserte miljøer. Denne testingen er grunnleggende. Adobe anbefaler at du tester arbeidsflytene i en evalueringsversjon av disse produktene før du avgjør om vil bruke et av disse produktene. Testing er den eneste måten du kan sikre at denne typen løsninger dekker behovene dine. Hvis du vil lære om de beste fremgangsmåtene for Creative Cloud-utrullering på Virtual Desktop Infrastructures, kan du se Veiledninger for beste praksis.

Virtuelle miljøer kan inkludere, men er ikke begrenset til: Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Citrix Virtual-applikasjoner og skrivebordsprogrammer, VMware, Microsoft App-V, Parallels og Virtual PC. Hvis du opplever problemer, gjør Adobes kundestøtte sitt beste for å hjelpe deg.

(*) Lisensiering for navngitte brukere kan utrulleres i et virtualisert miljø. Delte enhetslisener (SDL) er før øyeblikket ikke tillatt i et virtualisert miljø.

Adobe Acrobat støtter virtuelle miljøer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Virtualiserte utrulleringer av Acrobat.

Hensyn ved lisensiering

Din bruk av Adobe-løsninger som er angitt i dette dokumentet, er underlagt Adobes generelle vilkår for bruk eller lisensieringsvilkårene for bedriften (tilgjengelig her eller slik det eller er avtalt mellom deg og Adobe).

Utrulleringer for navngitte brukere

Utrulleringer for navngitte brukere benytter ikke serienumre for lisensiering: sluttbrukeren "aktiverer" bare programvaren ved å logge på. Utrullering for navngitte brukere fungerer på dedikerte virtuelle skrivebord (også kjent som VM-er) fordi dette ligner utrulleringer på en lokal maskin.

Brukerne kan logge på for å aktivere programvaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utrulleringer for navngitte brukere.

Evaluering av forhåndskjøp

Sluttbrukere kan opprette en gratis Adobe ID og logge på for å aktivere en evaluerings- eller prøveversjon av applikasjonene. Funksjonaliteten av prøveversjonene er ikke begrenset på noen måte, men prøveperioden er tidsbegrenset fra det øyeblikket brukeren logger på for første gang. Forsikre deg om at brukerne venter med å logge på og aktivere produktet til de er klare for å teste arbeidsflytene.

Adobe gir ingen garantier for at et bestemt virtualiseringsprodukt oppfyller noen bestemte behov. Virtualiseringsproduktet må oppfylle systemkravene for Adobe-løsningen. Vær særlig oppmerksom på eventuelle ressurs- og ytelsesbegrensninger som kan påvirke produktiviteten eller effektiviteten.

Tekniske problemer etter kjøp

Hvis du opplever tekniske problemer i et virtuelt miljø, kan du teste den samme funksjonaliteten i et støttet operativsystem-miljø. Hvis du ikke kan gjenskape problemet, ligger problemet sannsynligvis i virtualiseringsproduktet. Be om hjelp av leverandøren av virtualiseringsløsningen.

Hvis du opplever problemer med virtualiserte miljøer, gjør Adobes kundestøtte sitt beste for å hjelpe deg. Det er ikke sikkert at Adobes kundestøtte kan løse problemet ditt, avhengig av typen virtualiseringsteknologi.

Hvis du vil be om hjelp med problemet ditt, åpner du en teknisk støttesak på Støtteportalen og oppgir følgende informasjon:

Informasjon om operativsystemet til serveren

Operativsystemet og versjonsnummeret til serveren som det virtualiserte miljøet kjører på. Service Pack (hvis noen) som er brukt på operativsystemet til serveren.

Informasjon om operativsystemet til klienten

Versjonen av Windows-operativsystemet på klientdatamaskinen. Service Pack (hvis noen) som er brukt på operativsystemet til klienten. Kontroller at disse programmene oppfyller systemkravene som er oppført på adobe.com for Adobe-løsningen du bruker.

Informasjon om virtuelt miljø

Versjonen av virtualiseringsprogramvaren du kjører for øyeblikket, samt eventuelle oppdateringer og Service Packs som er installert.

Problemstilling

Problemstillingen (for eksempel når jeg gjør X med Y, skjer Z).

Hvis problemet gir en feilmelding, må du inkludere den eksakte formuleringen av meldingen.

Brukerprofil

Brukerprofilen som er logget på klientdatamaskinen (for eksempel administrator eller strømbruker). Merk om problemet oppstår når en administratorprofil er logget på klientdatamaskinen.

Trinn for gjenskaping

Om problemet kan gjenskapes på serveren (det vil si, kan du reprodusere problemet når du tester problemet på serveren?). Hvis svaret er ja, skriver du inn trinnene for å gjenskape problemet.

Mål

Målet du forsøker å oppnå, og om du har klart å oppnå dette målet tidligere. Merk deg eventuelle endringer i miljøet som kan være knyttet til problemet. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din