Innledning

Lisensiering med navngitte brukere er standardmetoden for lisensiering og den mest populære lisensieringsmetoden for distribusjon og bruk av Adobe Creative Cloud- og Document Cloud-produkter. Denne metoden er utarbeidet for alle nettverkstilkoblede scenarier der applikasjonslisenser administreres basert på individuelle brukerbehov. Ved å bruke lisensiering med navngitte brukere kan du gi sluttbrukerne tilgang til alle funksjonene i programvaren og tjenestene. Brukere har tilgang til alle de tilgjengelige applikasjonene og tjenestene basert på rettighetene til organisasjonen.

Finn ut mer om de ulike alternativene du kan velge mellom for å utrullere og levere disse applikasjonene og oppdateringer til sluttbrukerne.

Selvbetjeningspakker

I likhet med millioner av andre brukere av Adobe-applikasjoner kan du la brukerne dine installere applikasjoner og oppdateringer via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Dette reduserer IT-kostnadene og sikrer at brukerne har tilgang til alle verktøyene de trenger, og at de mottar oppdateringer så snart de lanseres.

Hvis du ønsker å aktivere selvbetjening selv om sluttbrukerne dine ikke har administrative rettigheter, kan du gjøre ett av følgende:

 • Opprette en selvbetjeningspakke.
 • Opprette en administrert pakke med utvidede rettigheter aktivert.
 • Opprette en pakke basert på en Adobe-mal med utvidede rettigheter aktivert.

Bruk denne pakken hvis du vil gi brukerne full kontroll over Adobe-applikasjonene og -oppdateringene de kan laste ned og installere. Hvis brukerne ikke har administratorrettigheter for administrering av applikasjoner og oppdateringer, kan du opprette en selvbetjeningspakke.

Merk:

Med Creative Cloud-skrivebordsprogrammet kan sluttbrukerne bare installere de to nyeste versjonene av Creative Cloud-applikasjoner. Du kan opprette og utrullere administrerte pakker for de sluttbrukerne som må ha eldre versjoner.

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Pakker.

 2. Klikk på Opprett en pakke.

 3. Velg Selvbetjeningspakke og klikk på Neste.

  Selvbetjeningspakke
 4. Angi et pakkenavn, og velg de påkrevde alternativene:

  Alternativer for selvbetjeningspakker

  Velg en plattform: Velg operativsystemet og prosessorstøtten.

  Merk:

  • Det må lages separate pakker for macOS (Intel) og macOS (Apple Silicon)-enheter.
  • Det må lages separate pakker for Windows 64-bits-, Windows 32-bits- og Windows ARM-enheter.

  En pakke laget for det ene operativsystemet og arkitekturtypen kan ikke distribueres på andre systemer.

  Språk: Velg språket du vil bruke for pakken du oppretter.

  Bruk OS-språket: Gjør at du kan opprette en pakke som utrulleres på samme språk som operativsystemet på klientmaskinen. I så fall er operativsystemspråket standard reservespråk som pakken utrulleres på.

  (Foreløpig ikke tilgjengelig for Windows ARM-enheter) Opprett en mappe for utvidelser og inkluder kommandolinjeverktøyet for Adobe Extension Manager: Lar deg opprette en undermappe i pakkemappen som du kan bruke til å inkludere utvidelser som du vil installere med pakken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle tilleggsmoduler i pakker.

  Inkluder Adobe Asset Link: (Tilgjengelig hvis alternativet ovenfor er slått på.) Denne utvidelsen knytter Adobe Experience Manager (AEM) Assets til Creative Cloud-skrivebordsapplikasjonene Photoshop, Illustrator og InDesign.

  Merk: AEM Assets er påkrevd. Du finner mer informasjon under Adobe Asset Link. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kunder med Creative Cloud for enterprise.

  Omdiriger til intern oppdateringsserver: Lar deg omdirigere alle oppdateringer for denne pakken til en intern oppdateringsserver. Detaljene for den interne serveren er angitt i en XML-kode for overstyring i fanen Pakker > Innstillinger i Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger-delen av Pakke applikasjoner via Admin Console.

 5. Klikk på Bygg pakke.

  Pakker-siden vises. Du kan kontrollere byggefremdriften i listen med pakker.

  Det vises en melding når byggeprosessen er over. Hvis byggingen er vellykket, angir meldingen også perioden der pakken er tilgjengelig for nedlasting fra Admin Console.

  Varighet på selvbetjeningspakker

  Hvis du vil kontrollere tiden som gjenstår for å laste ned de eksisterende pakkene, kan du klikke på radelementet for pakken i Detaljer-panelet.

 6. I Lagre som-dialogboksen velger du et sted på datamaskinen der du vil lagre pakken.

 7. Hvis du vil laste ned og distribuere pakken senere, klikker du på Last ned for den aktuelle pakken.

Administrerte pakker

Med administrerte pakker kan du bestemme hva som utrulleres, og når det oppdateres. Du kan opprette pakker som inneholder de nyeste eller arkiverte versjoner av Adobe-produkter. Disse pakkene kan deretter utrulleres til brukernes datamaskiner i organisasjonen. Du kan til og med utføre utrulleringer i det stille og spesialtilpassede utrulleringer der det ikke kreves innspill fra brukerne under installasjonen.

Hvis du planlegger å bruke administrerte pakker, kan du:

 • Opprette en administrert pakke med utvidede rettigheter aktivert.
 • Opprette forhåndsdefinerte pakker ved å bruke Adobe-maler.
 • Opprette egendefinerte pakker med konfigurasjonen og applikasjonene du vil at sluttbrukerne skal ha.

Bruk denne pakken hvis du vil ha større kontroll over hvilke Adobe-applikasjoner og -oppdateringer brukerne kan installere.

Merk:

Hvis du vil lage pakker som omfatter produkter slik som Adobe Captivate og Adobe Presenter, som ikke er en del av Creative Cloud eller Document Cloud, kan du tilpasse de tilgjengelige Adobe-malene. Du kan ikke følge fremgangsmåten nedenfor.

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Pakker.

 2. Klikk på Opprett en pakke.

 3. Velg Administrert pakke og klikk på Neste.

  Administrert pakke
 4. Velg i skjermbildet for konfigurering hvilke alternativer du vil bruke:

  Plattform: Velg operativsystemet og prosessorstøtte.

  Merk:

  • Det må lages separate pakker for macOS (Intel) og macOS (Apple Silicon)-enheter.
  • Det må lages separate pakker for Windows 64-bits-, Windows 32-bits- og Windows ARM-enheter.

  En pakke laget for det ene operativsystemet og arkitekturtypen kan ikke distribueres på andre systemer.

  Språk: Velg språket du vil opprette pakken i.

  Bruk OS-språk: Aktiver dette alternativet hvis du vil opprette en pakke som utrulleres på samme språk som operativsystemet på klientmaskinen. Operativsystemspråket er standard reservespråk som pakken utrulleres på.

 5. Klikk på Neste.

 6. I skjermbildet Velg applikasjoner klikker du på ved siden av applikasjonene du vil inkludere i pakken. Klikk deretter på Neste.

  Velg applikasjoner

  Velg Vis eldre versjoner for å se en liste over tidligere versjoner av applikasjonene. Bedriftsadministratorer kan se flere versjoner som ikke mottar sikkerhets- eller funksjonsoppdateringer ved å velge Tilgjengelige appversjoner i innstillingene for pakker (Admin Console > Pakker > Innstillinger). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Pakkeapplikasjoner som bruker Admin Console.

  Hvis du vil vite hvilke versjoner som støttes for Creative Cloud-planen din, kan du gå gjennom retningslinjene for Creative Cloud-støtte

  Merk:

  • Hvis du legger til et produkt som er avhengig av andre produkter, legges de tilhørende produktene til automatisk. Hvis du for eksempel legger til Photoshop, legges Camera Raw og Adobe Preview til automatisk. Du kan imidlertid velge å fjerne de tilhørende produktene.
  • Hvis du utrullerer en applikasjon som har spesielle systemkrav, på en maskin som ikke støttes, vil installasjonsprogrammet mislykkes. Se eventuelt systemkravene for applikasjonen du installerer.

 7. (Foreløpig ikke tilgjengelig for Windows ARM-enheter) Gå til skjermbildet Velg Plugin-moduler, søk etter og velg plugin-modulene som skal inkluderes i pakken, og klikk på Neste.

  Du kan merke av for Vis bare kompatible plugin-moduler for å se bare de plugin-modulene som er kompatible med applikasjonene i pakken. Dette filteret blir ikke vist hvis pakken din inneholder Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

  Klikk på Valgte plugin-moduler for å se listen over plugin-modulene som er valgt.

  Merk:

  Plugin-modulene du inkluderer i pakken, krever ikke nødvendigvis at støtteprogrammet inngår i samme pakke. Du kan inkludere plugin-moduler og utvidelser for applikasjoner som har blitt installert tidligere på brukernes datamaskiner. Hvis en datamaskin mangler den målrettede applikasjonen for en plugin-modul, blir ikke plugin-modulen installert på datamaskinen.

  Velg plugin-moduler
 8. I skjermbildet Alternativer velger eller aktiverer du alternativene du vil bruke, og klikker deretter på Neste.

  Alternativer for Creative Cloud-skrivebordsprogrammet:

  • Aktiver selvbetjent installering: Tillat brukerne å installere og oppdatere applikasjoner fra Applikasjoner-panelet i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Finn ut mer.
  • Tillat at andre enn administratorer kan oppdatere og installere applikasjoner: La sluttbrukere som ikke har administrative rettigheter, få mulighet til å installere og administrere applikasjoner og oppdateringer selv. Finn ut mer.
  • Deaktiver automatisk oppdatering for sluttbrukere: Forsikre deg om at sluttbrukere ikke automatisk kan oppdatere applikasjonene sine via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Finn ut mer.
  • Aktiver selvbetjent installasjon av plugin-moduler: Gi sluttbrukerne mulighet til å installere og oppdatere plugin-moduler fra Marketplace-fanen i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Hvis dette alternativet ikke er valgt, kan ikke brukerne søke etter eller installere plugin-moduler ved hjelp av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Hvis du slår dette alternativet av eller på, må brukerne avslutte programmet og starte det på nytt. Eventuelt kan de logge av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og logge på igjen for at endringene skal tas i bruk. Finn ut mer.
  • Deaktiver filsynkronisering: Hindrer automatisk synkronisering av filer til klientsystemer. Dette er nyttig når du installerer pakker i et testmiljø der du vil hindre synkronisering av filer. Les mer om deaktivering av filsynkronisering. Dette alternativet er kun tilgjengelig for Creative Cloud-abonnenter i kommersielle og pedagogiske organisasjoner. Det er ikke tilgjengelig for abonnenter i offentlige organisasjoner.
  • Aktiver nettleserbasert pålogging: Brukerne må som standard logge på ved hjelp av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Velg dette alternativet hvis du vil omdirigere brukerne til pålogging via nettleseren. Finn ut mer.

  Du kan også lese om andre tilpasningsalternativer i Creative Cloud-applikasjoner og -tjenester | Tilpasninger.

  Alternativer for administrasjon:

  • Aktiver Remote Update Manager: Velg dette alternativet hvis du vil aktivere bruken av Remote Update Manager. Adobe Remote Update Manager lar deg kjøre oppdateringsprogrammet eksternt hos klienten, med fordelene ved å utføre dette som administrator. Finn ut mer.
  • Omdiriger til intern oppdateringsserver: Gjør at du kan omdirigere alle oppdateringer for denne pakken til en intern oppdateringsserver. Detaljene for den interne serveren er angitt i en XML-kode for overstyring i fanen Pakker > Innstillinger i Admin Console. Finn ut hvordan du velger innstillinger.
  • (Foreløpig ikke tilgjengelig for Windows ARM- eller macOS (Apple Silicon)-enheter)) Opprett en mappe for utvidelser og inkluder kommandolinjeverktøyet Adobe Extension Manager: Dette alternativet er aktivert hvis pakken din inneholder plugin-moduler. En undermappe for utvidelsene som skal installeres sammen med pakken, opprettes i pakkemappen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle tilleggsmoduler i pakker.
   • Inkluder Adobe Asset Link: (Tilgjengelig hvis alternativet ovenfor er slått på.) Knytter Adobe Experience Manager (AEM) Assets til Creative Cloud-skrivebordsapplikasjonene Photoshop, Illustrator og InDesign.

  Merk:

  AEM Assets er påkrevd. Du finner mer informasjon under Adobe Asset Link. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kunder med enterprise-planer.

  • Installer pakken i egendefinert installasjonsmappe: Lar deg installere applikasjonene i denne pakken i en egendefinert installasjonsmappe. Mappen defineres i fanen Pakker > Innstillinger i Admin Console. Finn ut hvordan du velger innstillinger.
 9. I skjermbildet Fullfør legger du inn navnet på pakken og går gjennom pakkedetaljene samt inkluderte applikasjoner og plugin-moduler. Klikk deretter på Bygg pakke.

  Ferdigstill pakken

  Det vises en melding når byggeprosessen er ferdig. Hvis byggingen er vellykket, angir meldingen også tidsrommet der pakken er tilgjengelig for nedlasting fra Admin Console.

  Hvis du vil kontrollere tiden som gjenstår for å laste ned de eksisterende pakkene, kan du klikke på radelementet for pakken i Detaljer-panelet.

 10. Lagre som-dialogboksen velger du et sted på datamaskinen der du vil lagre pakken.

 11. Hvis du vil laste ned og distribuere pakken senere, klikker du på Last ned for den aktuelle pakken hvis den er oppdatert. I motsatt fall klikker du et sted på raden for pakken. Klikk deretter på Oppdater i Detaljer-skuffen som åpnes, for å oppdatere pakken først.

Pakker med bare Acrobat

Hvis organisasjonen din bare har Document Cloud-rettigheter i Admin Console, kan du opprette rene Acrobat-pakker.

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Pakker.

 2. Klikk på Opprett en pakke.

 3. Angi et pakkenavn, og velg de påkrevde alternativene.

  Alternativer for selvbetjeningspakker

  Velg en plattform:

  Velg operativsystemet og prosessorstøtten.

  Merk:

  • Det må lages separate pakker for macOS (Intel) og macOS (Apple Silicon)-enheter.
  • Det må lages separate pakker for Windows 64-bits-, Windows 32-bits- og Windows ARM-enheter.

  En pakke laget for det ene operativsystemet og arkitekturtypen kan ikke distribueres på andre systemer.

  Språk:

  Velg språket du vil bruke for pakken du oppretter.

  Aktiver Remote Update Manager:

  Lar deg kjøre oppdateringsprogrammet eksternt på klientmaskinen, med fordelene ved å utføre dette som administrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Remote Update Manager.

 4. Klikk på Bygg pakke.

  Pakker-siden vises. Du kan kontrollere byggefremdriften i listen med pakker.

  Det vises en melding når byggeprosessen er ferdig. Hvis byggingen er vellykket, angir meldingen også tidsrommet der pakken er tilgjengelig for nedlasting fra Admin Console.

  Varighet på rene Acrobat-pakker
 5. I Lagre som-dialogboksen velger du et sted på datamaskinen der du vil lagre pakken.

 6. Hvis du vil laste ned og utrullere pakken senere, klikker du på pakkenavnet i listen over pakker og klikker deretter på Last ned i ruten til høyre.

Merk:

Hvis du oppretter macOS-pakker, vil Adobe Package Downloader bli lastet ned til datamaskinen din. Åpne og kjør for å fullføre nedlastingen av pakken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se her.

Når du har opprettet rene Acrobat-pakker eller pakker som inneholder Acrobat, kan du følge fremgangsmåtene i dette dokumentet og bruke Customization Wizard for å tilpasse pakken.

Veiviseren forenkler oppgaven med å tilpasse eller konfigurere Acrobat-funksjoner og -applikasjonen i installasjonsprogrammet før distribusjon i organisasjonen.

Creative Cloud Packager

Du kan bruke Creative Cloud Packager til å lage egendefinerte pakker når du trenger andre typer lisenser enn navngitte, for eksempel enhetslisensiering.

Gå gjennom systemkravene før du laster ned og installerer Creative Cloud Packager.

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Verktøy.

 2. Fra Creative Cloud Packager-flisen laster du ned Creative Cloud Packager basert på operativsystemet.

  Pakke- og administrasjonsverktøy

Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og utrullere pakker med Creative Cloud Packager, kan du se Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer.

Avinstallere produkter og lisenser

Når du oppretter og utrullerer pakker til klientmaskiner, må du fjerne tidligere installerte produkter og lisenser. Hvis organisasjonen din for eksempel går over fra Delt enhetslisensiering til Navngitt brukerlisensiering, må du avinstallere produktene og lisensene som er installert på maskinen. Det samme kan gjelde hvis en klientmaskin inneholder flere appversjoner, eller det foreligger lisenskonflikter. Det kan hende at klientmaskiner bruker ekstra lisenser. Disse lisensene blir ikke returnert til distribusjonsgruppen.

I alle disse tilfellene anbefaler vi at du bruker én av disse prosedyrene for å avinstallere produktene og/eller lisensene på klientmaskinene:

 • Bruk installert pakke (anbefales): Bruk denne metoden hvis pakkefilene (som du lastet ned fra Admin Console) er tilgjengelige. Se fremgangsmåten for å bruke den installerte pakken.
 • Opprett avinstallasjonspakke: Bruk denne metoden hvis pakkefilene (som du lastet ned fra Admin Console) ikke er tilgjengelige. Se fremgangsmåten for å opprette en avinstallasjonspakke
 • Avinstallere fler pakker samtidig: Bruk et tredjepartsverktøy som f.eks. ARD og SCCM for å avinstallere flere pakker samtidig (og eksternt) på klientmaskiner.