Innledning

Lisensiering med navngitte brukere er standardmetoden for lisensiering og den mest populære lisensieringsmetoden for distribusjon og bruk av Adobe Creative Cloud- og Document Cloud-produkter. Denne metoden er utarbeidet for alle nettverkstilkoblede scenarier der applikasjonslisenser administreres basert på individuelle brukeres behov for tilgang til applikasjonen. Ved å bruke lisensiering med navngitte brukere kan du gi sluttbrukerne tilgang til alle funksjonene i programvaren og tjenestene. Dette gir sluttbrukerne tilgang til alle tilgjengelige applikasjoner og tjenester basert på organisasjonens rettigheter.

 Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Lisensoversikt.

Ulike typer lisenspakker for navngitte brukere

Selvbetjeningspakker

I likhet med millioner av andre brukere av Adobe-applikasjoner kan du la brukerne dine installere applikasjoner og oppdateringer via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Dette reduserer IT-kostnadene og sikrer at brukerne har tilgang til alle verktøyene de trenger, og at de mottar oppdateringer så snart de lanseres.

Hvis du ønsker å aktivere selvbetjening selv om sluttbrukerne dine ikke har administrative rettigheter, kan du gjøre ett av følgende:

 • Opprette en selvbetjeningspakke
 • Opprette en administrert pakke med utvidede rettigheter aktivert
 • Opprette en pakke basert på en Adobe-mal med utvidede rettigheter aktivert

Bruk denne pakken hvis du vil gi brukerne full kontroll over Adobe-applikasjonene og -oppdateringene de kan laste ned og installere. Hvis brukerne ikke har administratorrettigheter for administrering av applikasjoner og oppdateringer, kan du opprette en selvbetjeningspakke.

Merk:

Med Creative Cloud-skrivebordsprogrammet kan sluttbrukerne bare installere de to nyeste versjonene av Creative Cloud-applikasjoner. Du kan opprette og distribuere administrerte pakker for de sluttbrukerne som må ha eldre versjoner.

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Pakker.

  Listen over tilgjengelige pakker vises.

 2. Klikk på Opprett en pakke.

  Liste over pakker
 3. Velg Selvbetjeningspakke og klikk på Velg.

  Selvbetjeningspakke
 4. Angi et pakkenavn, og velg de påkrevde alternativene:

  Alternativer for selvbetjeningspakker

  Plattform: Velg operativsystemet og prosessorstøtten (32-bits eller 64-bits). Det må lages separate pakker for 32-bits og 64-bits installasjoner. En pakke for 32-bits kan ikke kjøres på en maskin med 64-bits.

  Språk: Velg språket du vil bruke for pakken du oppretter.

  Bruk OS-språket: Gjør at du kan opprette en pakke som distribueres på samme språk som operativsystemet på klientmaskinen. I så fall er operativsystemspråket standard reservespråk som pakken distribueres på.

  Opprett en mappe for utvidelser og inkluder kommandolinjeverktøyet for Extension Manager: Lar deg opprett en undermappe i pakkemappen som du kan bruke til å inkludere tilleggsmoduler du vil installere med pakken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle tilleggsmoduler i pakker.

  Inkluder Adobe Asset Link: (Tilgjengelig hvis alternativet ovenfor er slått på.) Denne utvidelsen knytter Adobe Experience Manager (AEM) Assets til Creative Cloud-skrivebordsprogrammene Photoshop, Illustrator og InDesign.

  Merk: AEM Assets er påkrevd. Du finner mer informasjon under Adobe Asset Link. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kunder med Creative Cloud for enterprise.

  Omdiriger til intern oppdateringsserver: Lar deg omdirigere alle oppdateringer for denne pakken til en intern oppdateringsserver. Detaljene for den interne serveren er angitt i en XML-kode for overstyring i fanen Pakker > Innstillinger i Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger-delen av Pakke applikasjoner via Admin Console.

 5. Klikk på Bygg pakke.

  Pakker-siden vises. Du kan kontrollere byggefremdriften i listen med pakker.

  Det vises en melding når byggeprosessen er over. Hvis byggingen er vellykket, angir meldingen også perioden der pakken er tilgjengelig for nedlasting fra Admin Console.

  Varighet på selvbetjeningspakker

  Hvis du vil kontrollere tiden som gjenstår for å laste ned de eksisterende pakkene, kan du klikke på radelementet for pakken i Detaljer-panelet.

 6. I Lagre som-dialogboksen velger du et sted på datamaskinen der du vil lagre pakken.

 7. Hvis du vil laste ned og distribuere pakken senere, klikker du på pakkenavnet i listen over pakker og klikker deretter på Last ned i ruten til høyre.

Administrerte pakker

Med administrerte pakker kan du bestemme hva som distribueres, og når det oppdateres. Du kan opprette pakker som inneholder de nyeste eller arkiverte versjoner av Adobe-produkter. Disse pakkene kan deretter distribueres til brukernes datamaskiner i organisasjonen. Du kan til og med utføre utrulleringer i det stille og spesialtilpassede utrulleringer der det ikke kreves innspill fra brukerne under installasjonen.

Hvis du planlegger å bruke administrerte pakker, kan du:

 • Opprette en administrert pakke med utvidede rettigheter aktivert.
 • Opprette forhåndsdefinerte pakker ved å bruke Adobe-maler.
 • Opprette egendefinerte pakker med konfigurasjonen og applikasjonene du vil at sluttbrukerne skal ha.

Bruk denne pakken hvis du vil ha større kontroll over hvilke Adobe-applikasjoner og -oppdateringer brukerne kan installere.

Se denne siden for en detaljert liste over Adobe-produkter som kan pakkes ved hjelp av denne metoden.

Merk:

Hvis du vil lage pakker som omfatter produkter slik som Adobe Captivate og Presenter, som ikke er en del av Creative Cloud eller Document Cloud, kan du tilpasse de tilgjengelige Adobe-malene. Du kan ikke følge fremgangsmåten nedenfor.

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Pakker.

  Listen over tilgjengelige pakker vises.

  Hvis du ikke har opprettet pakker ennå, vises følgende skjermbilde for å hjelpe deg med å komme i gang.

  Førstegangsopplevelse
 2. Klikk på Opprett en pakke.

  Liste over pakker
 3. Velg Administrert pakke og klikk på Velg.

  Administrert pakke
 4. I skjermbildet Konfigurer velger du alternativene du vil bruke:

  • Plattform: Velg operativsystemet og prosessorstøtten (32-bits eller 64-bits).
   Obs! Det må lages separate pakker for 32-bits og 64-bits installasjoner. En 32-bitspakke kan ikke distribueres på en 64-bitsmaskin. En 64-bitspakke kan heller ikke distribueres på en 32-bitsmaskin.
  • Språk: Velg språket du vil bruke for pakken du oppretter.
  • Bruk OS-språket: Aktiver dette alternativet hvis du vil opprette en pakke som distribueres på samme språk som operativsystemet på klientmaskinen. I så fall er operativsystemspråket standard reservespråk som pakken distribueres på.
 5. Klikk på Neste.

  Merk:

  Hvis du legger til et produkt som er avhengig av andre produkter, legges de tilhørende produktene til automatisk. Hvis du for eksempel legger til Photoshop CC, legges Camera Raw CC og Adobe Preview CC til automatisk. Du kan imidlertid velge å fjerne de tilhørende produktene.

 6. I skjermbildet Velg applikasjoner klikker du på pluss-ikonene ved siden av applikasjonene du vil inkludere i pakken, og klikker deretter på Neste.

  CreatePackages_Managed_ChooseApps_New

  Kryss av i avmerkingsboksen Vis eldre versjoner for å se listen over eventuelle tidligere versjoner som støttes.

  Merk:

  Hvis du legger til et produkt som er avhengig av andre produkter, legges de tilhørende produktene til automatisk. Hvis du for eksempel legger til Photoshop, legges Camera Raw og Adobe Preview til automatisk.

 7. I skjermbildet Alternativer velger eller aktiverer du alternativene du vil bruke, og klikker deretter på Neste.

  Alternativer for administrerte pakker

  Alternativer for Creative Cloud for skrivebordet:

  • Vis applikasjonspanelet: Aktiver eller deaktiver muligheten for sluttbrukerne til å vise eller skjule applikasjonspanelet i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Aktivering eller deaktivering av Applikasjoner-panelet aktiverer/deaktiverer oppdateringene automatisk på klientmaskinene.
  • Tillat at andre enn administratorer kan oppdatere og installere applikasjoner: Gir selvbetjente sluttbrukere som ikke har administrative rettigheter, muligheten til å installere og administrere applikasjoner og oppdateringer selv.
  • Deaktiver filsynkronisering: Hindrer automatisk synkronisering av filer til klientsystemer. Dette er nyttig når du installerer pakker i et testmiljø der du vil hindre synkronisering av filer. Dette alternativet er bare tilgjengelig for utdanningsinstitusjoner.

  Alternativer for administrasjon:

  • Aktiver Remote Update Manager: Velg dette alternativet hvis du vil aktivere bruken av Remote Update Manager. Adobe Remote Update Manager lar deg kjøre oppdateringsprogrammet eksternt hos klienten, med fordelene ved å utføre dette som administrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Remote Update Manager.
  • Omdiriger til intern oppdateringsserver: Gjør at du kan omdirigere alle oppdateringer for denne pakken til en intern oppdateringsserver. Detaljene for den interne serveren er angitt i en XML-kode for overstyring i fanen Pakker > Innstillinger i Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger-delen av artikkelen Pakke applikasjoner via Admin Console.
  • Opprett en mappe for utvidelser og inkluder kommandolinjeverktøyet for Extension Manager: Lar deg opprett en undermappe i pakkemappen som du kan bruke til å inkludere tilleggsmoduler du vil installere med pakken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle tilleggsmoduler i pakker.
   • Inkluder Adobe Asset Link: (Tilgjengelig hvis alternativet ovenfor er slått på.) Denne utvidelsen knytter Adobe Experience Manager (AEM) Assets til Creative Cloud-skrivebordsprogrammene Photoshop, Illustrator og InDesign. Merk: AEM Assets er påkrevd. Du finner mer informasjon under Adobe Asset Link. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kunder med Creative Cloud for enterprise.
  • Installer pakken i  egendefinert installasjonsmappe: Lar deg installere applikasjonene i denne pakken i en egendefinert mappe. Mappen defineres i fanen Pakker > Innstillinger i Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger-delen av artikkelen Pakke applikasjoner via Admin Console.
 8. I skjermbildet Fullfør skriver du inn navnet på pakken, og deretter klikker du på Bygg pakke.

  Du kan også gjennomgå de inkluderte applikasjonene og konfigurasjonen for denne pakken før du bygger den.

  CreatePackages_Managed_Finalize_New

  Det vises en melding når byggeprosessen er ferdig. Hvis byggingen er vellykket, angir meldingen også tidsrommet der pakken er tilgjengelig for nedlasting fra Admin Console.

  Hvis du vil kontrollere tiden som gjenstår for å laste ned de eksisterende pakkene, kan du klikke på radelementet for pakken i Detaljer-panelet.

 9. I Lagre som-dialogboksen velger du et sted på datamaskinen der du vil lagre pakken.

 10. Hvis du vil laste ned og distribuere pakken senere, klikker du hvor som helst i raden for den aktuelle pakken og klikker deretter på Last ned i skuffen for pakkedetaljer.

Pakker med bare Acrobat

Hvis organisasjonen din bare har Document Cloud-rettigheter i Admin Console, kan du opprette rene Acrobat-pakker.

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Pakker.

 2. Klikk på Opprett en pakke.

 3. Angi et pakkenavn og velg de påkrevde alternativene.

  Opprette en pakke med bare Acrobat

  Plattform:

  Velg operativsystemet og prosessorstøtten (32- eller 64-bits).
  Obs! Det må lages separate pakker for 32-bits og 64-bits installasjoner. En 32-bitspakke kan ikke distribueres på en 64-bitsmaskin. En 64-bitspakke kan heller ikke distribueres på en 32-bitsmaskin.

  Språk:

  Velg språket du vil bruke for pakken du oppretter.

  Aktiver Remote Update Manager:

  Lar deg kjøre oppdateringsprogrammet eksternt på klientmaskinen, med fordelene ved å utføre dette som administrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Remote Update Manager.

 4. Klikk på Bygg pakke.

  Pakker-siden vises. Du kan kontrollere byggefremdriften i listen med pakker.

  Det vises en melding når byggeprosessen er ferdig. Hvis byggingen er vellykket, angir meldingen også tidsrommet der pakken er tilgjengelig for nedlasting fra Admin Console.

  Varighet på rene Acrobat-pakker
 5. I Lagre som-dialogboksen velger du et sted på datamaskinen der du vil lagre pakken.

 6. Hvis du vil laste ned og distribuere pakken senere, klikker du på pakkenavnet i listen over pakker og klikker deretter på Last ned i ruten til høyre.

Når du har opprettet rene Acrobat-pakker eller pakker som inneholder Acrobat som et av produktene, kan du følge fremgangsmåtene i dette dokumentet og bruke tilpasningsveiviseren fra Adobe for å tilpasse pakken ytterligere.

Veiviseren forenkler oppgaven med å tilpasse eller konfigurere Acrobat-funksjoner og -applikasjonen i installasjonsprogrammet før distribusjon i organisasjonen.

Creative Cloud Packager

Du kan bruke Creative Cloud Packager til å lage egendefinerte pakker når du trenger andre typer lisenser enn navngitte, for eksempel enhetslisensiering.

Forsiktig!

Creative Cloud Packager støtter ikke applikasjonsversjonen CC 2019 eller senere. Finn ut mer.

Gå gjennom systemkravene før du laster ned og installerer Creative Cloud Packager.

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Verktøy og varsler.

 2. Fra Creative Cloud Packager-flisen laster du ned Creative Cloud Packager basert på operativsystemet.

  Velg Creative Cloud Packager

Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og utrullere pakker med Creative Cloud Packager, kan du se Brukerhåndbok for pakking.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet