Generell avinstallasjonsfeilsøking | CS5 og CS5.5-produkter

Lær hvordan du løser problemer som kan oppstå når du avinstallerer et Adobe Creative Suite 5- eller CS5.5-produkt.

Forskjellige faktorer kan forårsake systemfeil, blant annet konflikter mellom enhetsdrivere, programvare og maskinvare og skadede elementer i filer. Det er ikke sikkert at det er Adobe Creative Suite som forårsaker systemfeil som oppstår mens du arbeider med Adobe Creative Suite 5 eller CS5.5. Det kan hende at det rett og slett er det eneste programmet som bruker nok minne eller prosessorsykluser til å avdekke problemet.

Før du begynner

Les Feilsøke avinstallasjonsproblemer | Adobe Creative Suite 5- og CS5.5-produkter før du prøver å bruke løsningene i dette dokumentet. Så utfører du oppgavene i rekkefølge. Hold oversikten over oppgavene du utfører, og resultatene av hver oppgave, inkludert feilmeldinger eller problematisk atferd. Adobes tekniske støtteavdeling kan bruke denne informasjonen til å hjelpe deg dersom du får behov for å ringe og be om hjelp.

Viktig: Sikkerhetskopier alle personlige filer før du utfører noen av disse oppgavene. Start alltid datamaskinen på nytt etter at en systemfeil har oppstått, slik at du oppdaterer minnet. Hvis du fortsetter å arbeide uten å starte datamaskinen på nytt, kan du gjøre problemet verre.

1. Forsikre deg om at du har administratorrettigheter. 

Adobe Creative Suite 5 krever administratorrettigheter for å kunne avinstalleres. Se under Kontovalg (Mac OS) eller Brukerkontokontroll (Windows) for å finne ut hvilke kontoer på maskinen som har administratorrettigheter. Sørg for at du er logget på som en bruker med administratorrettigheter. Hvis du ikke har administratorrettigheter, eller du ikke vet hvordan du sjekker det, kontakter du systemadministratoren.

2. Se etter dokumentasjon om avinstallasjonsfeil i kunnskapsbasen.

Hvis du får en feilmelding under avinstallasjonen, søker du i denne kunnskapsbasen etter spesifikke feilsøkingsartikler.

3. Kjør avinstallasjonsprogrammet for Adobe Creative Suite 5-produktet mens ingen andre programmer kjører.

Enkelte programmer eller tjenester kan forårsake systemfeil eller frysing når de kjører samtidig som avinstallasjonsprogrammet for Adobe Creative Suite 5-produktet. Før du starter avinstallasjonsprogrammet for Adobe Creative Suite 5-produktet må du deaktivere andre programmer, inkludert oppstartselementer og tjenester (elementer som starter automatisk i Windows).

  • Mac OS: Dersom noen programmer ikke avsluttes som forventet, velger du Tving avslutning fra Apple-menyen.
    På MacOS kan du også bruke Aktivitetsovervåker til å identifisere og avslutte prosesser som bruker store mengder systemminne. Gå til Apples støttenettsted hvis du vil ha hjelp med Aktivitetsovervåker
  • Windows: Høyreklikk programmer på oppgavelinjen og velg Lukk. Dersom programmene ikke avsluttes som forventet, kan du trykke på Ctrl+Alt+Delete for å åpne Oppgavebehandling.. Velg programmene som ikke svarer, og klikk på Avslutt oppgave. Du kan også lukke prosesser som ikke er nødvendige i fanen Prosesser i Oppgavebehandling.

4. Utfør en sikker oppstart (Mac OS) eller en ren oppstart (Windows).

Du utelukker eventuelle konflikter på oppstartsvolumet ved å utføre en sikker oppstart (Mac OS) eller en ren oppstart (Windows). Prøv deretter å avinstallere Adobe Creative Suite 5- eller CS5.5-produktet på nytt.

5. Avinstaller Adobe Creative Suite 5 fra en ny brukerkonto.

Fra tid til annen kan en brukerkonto bli skadet og forhindre avinstallasjonsprogrammet fra å åpne eller opprette nødvendige filer og mapper. Opprett en ny konto med administratorrettigheter, logg på den og kjør avinstallasjonsprogrammet på nytt.

Hvis du ønsker hjelp med å opprette en brukerkonto, kan du se Opprette en brukerkonto i Windows på Microsofts støttenettsted. Eller se Sett opp brukere, gjester og grupper på Mac på Apples støttenettsted. Hvis du trenger hjelp, kontakter du systemadministrator.

6. Søk gjennom systemet etter virus (Windows).

Bruk oppdatert antivirusprogramvare til å sjekke systemet etter virus, som kan skade programvare og forårsake systemfeil.

7. Bli kvitt potensielt problematiske filer.

Slett følgende typer filer og prøv å avinstallere Adobe Creative Suite 5-produktet på nytt.

8. Identifiser filen som forårsaker problemet.

Installasjonsloggen for Adobe Creative Suite 5-produktet kan angi et ytterligere problem som er årsaken til feilen. Hvis du vil vise loggfilene manuelt, se Feilsøke CS5 og CS5.5-installasjoner ved hjelp av installasjonsloggene. Eller bruk Adobe Support Advisor til å analysere filene og peke deg i retning av dokumentasjon for kjente feil.

9. Kjør Adobe CS5 Cleaner-verktøyet.

10. Besøk Adobes brukerfora.

Du kan se om andre Adobe-kunder har lignende problemer, ved å gå til Fellesskapet. Hvis du finner ut at andre brukere har opplevd det samme problemet, er det mulig at Adobes støtteavdeling kan reprodusere og etterforske det.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?