Overlegg for lysbildefremvisning

Bruk Objekttilstander-panelet til å opprette et sett bilder for en lysbildefremvisning. Hver tilstand, eller hvert lysbilde, kan inneholde flere objekter. Hvis du for eksempel vil vise en forskjellig tekstramme med hvert bilde, kombinerer du bildet og tekstrammen på den samme tilstanden.

Lysbildefremvisningstilstander støtter alle interaktive overlegg bortsett fra lysbildefremvisninger.

Opprette en lysbildefremvisning med Objekttilstander-panelet

Hot Spot Button Workaround (Løsning for fokusknapp)

Bilder i lysbildefremvisninger konverteres til PNG-bilder i folioen.

Du kan for øyeblikket ikke spille av en lysbildefremvisning i fullskjermmodus uten å bruke HTML.

 1. I InDesign bruker du Objekttilstander-panelet (Vindu > Interaktiv > Objekttilstander) for å opprette en lysbildefremvisning. (Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Create a multi-state object slide show (Opprette en lysbildefremvisning med et objekt med flere tilstander) i hjelpen for InDesign CS.)

  Når du oppretter et objekt med flere tilstander, setter du inn bilder, justerer dem i en artikkel og konverterer artikkelen til et objekt med flere tilstander.

 2. Angi et objektnavn i Objekttilstander-panelet.

  Når objekter med flere tilstander i horisontale og vertikale dokumenter har både samme objektnavn og samme individuelle tilstandsnavn, opprettholdes lysbildefremvisningens kontinuitet når iPad-en snus. I tillegg blir analyserapporter lettere å forstå hvis du bruker et beskrivende navn.

  Merk:

  For å unngå feil bør du ikke ta med skilletegn eller spesialtegn i objektnavnet eller objekttilstandsnavnet.

 3. Opprett navigeringsknapper som blar gjennom tilstandene i objektet med flere tilstander.

  Bruk handlingen Gå til tilstand for å referere til et bestemt lysbilde. Bruk handlingene Gå til neste tilstand og Gå til forrige tilstand for å navigere gjennom lysbilder.

  Merk:

  Eksempelknapper-panelet i InDesign inneholder et bibliotek over navigeringsknapper. Hvis du bruker disse eksempelknappene, sletter du den eksisterende handlingen og erstatter den med handlingen Gå til neste tilstand eller Gå til forrige handling.

 4. Hvis du vil at knappeutseendet skal endres når knappen trykkes, klikker du [Klikk] under Utseende, og endrer utseendet.

  Hvis en knapp bruker handlingen Gå til tilstand, vises [Klikk]-tilstanden når den angitte tilstanden velges. Knappen [Normal]-tilstand kan for eksempel ha en svart ramme, og [Klikk]-tilstanden kan ha en rød ramme. Den røde rammen vises når knappen trykkes på iPad. [Berøring]-tilstanden støttes ikke på mobile enheter.)

 5. Hvis du vil endre innstillinger for lysbildefremvisninger, velger du objektet med flere tilstander og angir disse innstillingene i Overlays/Folio Overlays-panelet:

  Autoavspilling

  Når lysbildefremvisningen er valgt, starter avspillingen når brukere går til siden.

  Trykk for å spille av / sette på pause

  Når denne innstillingen er valgt, kan brukere klikke for å spille av og sette på pause en lysbildefremvisning som kjøres automatisk. Lysbildefremvisningen tilbakestilles ved dobbeltklikk.

  Forsinkelse

  Hvis Autoavspilling er valgt, kan du angi hvor lang tid som skal gå fra siden lastes inn og til lysbildefremvisningen starter. Angi en verdi mellom 0 og 60 sekunder.

  Intervall

  Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, angir Intervall-verdien hvor lenge hvert lysbilde skal vises.

  Spill av _ ganger

  Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, kan du angi hvor mange ganger lysbildefremvisningen skal spilles av. Dette alternativet er nedtonet hvis Løkke er valgt.

  Løkke

  Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, velger du Løkke for å spille av lysbildefremvisningen kontinuerlig til brukeren trykker to ganger på lysbildefremvisningen eller forlater siden.

  Stopp på siste bilde

  Hvis Autoavspilling eller Trykk for å spille av / sette på pause er valgt, velger du Stopp ved siste bilde hvis du vil stoppe lysbildefremvisningen ved det siste bildet i stedet for det første.

  Overgang

  Denne innstillingen muliggjør en overtoning til det neste lysbildet. Verdien er 0,5 sekunder som standard. Du kan angi en verdi mellom 0,125 sekunder og 60 sekunder. Denne verdien gjelder både for lysbildefremvisninger som spilles av automatisk, og for lysbildefremvisninger som styres manuelt.

  Dra for å endre bilde

  Når denne innstillingen er aktivert, kan brukeren dra for å gå fra lysbilde til lysbilde.

  Stopp ved første/siste bilde

  Denne innstillingen bestemmer om avspillingen av lysbildefremvisningen stopper eller fortsetter når det siste lysbildet nås fremover, eller det første lysbildet nås bakover. Dette alternativet påvirker bare dra-navigering.

  Skjul før avspilling

  Hvis denne innstillingen er valgt, er lysbildefremvisningen skjult til brukeren trykker på en knapp for å vise et lysbilde.

  Spill av baklengs

  Når denne innstillingen er aktivert, spilles bilder av i reversert rekkefølge.

  Eksportformat i PDF-artikler

  Hvis lysbildefremvisningen din vises i en artikkel som bruker PDF-formatet, kan du velge Bitmap (Punktgrafikkformat) eller Vector (Vektorformat). Det er spesielt lurt å velge vektorformat når du oppretter én enkelt folio for både iPad- eller iPhone-enheter med standardoppløsning og HD-enheter. Vektoralternativet gir skarpere tekst når folioen vises på en iOS-enhet med HD-oppløsning, men det tar litt tid å laste den inn. De beste resultatene får du ved å bruke vektorformat for lysbildefremvisninger med mye tekst og rasterformat for bildebaserte lysbildefremvisninger eller når du oppretter egne gjengivelser for iOS-enheter med standardoppløsning og HD-oppløsning. Lysbildefremvisninger i rasterformat samples på nytt til opptil 72 ppt.

Når du kopierer objektet med flere tilstander til et annet dokument, får objektet nytt navn. Eksempel: “sjøsnegler” blir “sjøsnegler2”. For å opprettholde kontinuiteten når enheten snus, må du kontrollere at objektnavnene i de horisontale og vertikale dokumentene er identiske. Unngå mellomrom til slutt i objektnavnet. I tillegg bør de tilsvarende tilstandsnavnene i hver layout være identiske.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet