Oversikt over interaktive overlegg

Bruk Overlays-panelet for å opprette og redigere interaktive objekter. Du åpner Overlays-panelet ved å velge Vindu > Folio Overlays (InDesign CS6/CC/CC 2014) eller Vindu > Overlays (InDesign CC 2015).

Hvorfor kalles interaktive objekter for overlegg? Når du oppretter en folio, komprimeres alle ikke-interaktive elementer på en side til ett bilde – PDF, JPG eller PNG – avhengig av artikkelens bildeformatinnstilling. Hvis du dekker eller monterer noe over interaktive overlegg i dokumentet, vises overleggene oppå layouten i folioen. Et overlegg kan bare dekkes av et annet overlegg.

Det interaktive objektet vises oppå de ikke-interaktive elementene.

Slik oppretter du overlegg

Forskjellige overlegg må opprettes på ulike måter.

  • Er det snakk om lysbildefremvisninger, hyperkoblinger, lyd og video, panorer-og-zoom-bilder og rullbart innhold, oppretter eller plasserer du objektene i InDesign-dokumentene og bruker Folio Overlays-panelet til å redigere innstillinger.

  • Bildesekvenser, panoramaer og webinnholdsoverlegg opprettes ved å tegne en rektangulær plassholderramme eller plassere et bilde som skal brukes som en plakat. Deretter velger du det aktuelle objektet og bruker Folio Overlays-panelet for å angi kilden og endre innstillinger.

Når du velger et objekt med flere tilstander, viser Folio Overlays-panelet innstillinger for lysbildefremvisninger.

Opprettholde kontinuiteten for interaktive objekter

Når du bruker det samme overlegget i både de horisontale og vertikale layoutene, ønsker du at overlegget skal beholde tilstanden når brukeren roterer den mobile enheten. Hvis for eksempel det tredje lysbildet vises i lysbildefremvisningen, skal dette lysbildet forbli synlig når brukeren roterer enheten.

For de fleste overlegg kreves ingen handling for å opprettholde kontinuiteten. Bruk de samme kildefilene og overleggsinnstillingene. Lysbildefremvisninger: Bruk det samme objektnavnet i Objekttilstander-panelet for objektene med flere tilstander i de horisontale og vertikale layoutene. I tillegg må du passe på at de to layoutene bruker de samme tilstandsnavnene.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din