Beste praksis for oppretting av overlegg

Kildefiler

 • Når du oppretter kildeobjektene for overlegg, er det nyttig å forstå hvilke overlegg som er skalert på nytt (komprimert), og hvilke som bare sendes gjennom under opplasting. Kildeobjektene for lysbildefremvisninger, rullbare rammer og knapper skaleres på nytt som PNG-bilder. Du kan bruke et hvilket som helst bildeformat for disse overleggene. Bruk en PPT-verdi på minst 108 for bilder som komprimeres under opplasting, for å oppnå best resultat.
 • Kildeobjektene for panoramaer, bildesekvenser, panorere og zoome bilder og lydkontroller skaleres ikke på nytt ved opplasting – de sendes gjennom. Bruk enten JPEG- eller PNG-bildeformat for disse overleggene. Ved å bruke Lagre for web i Photoshop reduseres filstørrelsen, og unødvendige metadata som øker filstørrelsen, fjernes.
 • Reduser filstørrelsen ved å bruke JPEG-bilder med middels komprimering (50–80 % komprimering) som kildefiler. Bruk PNG-bilder bare hvis bildene er gjennomsiktige. Du kan redusere foliostørrelsen betraktelig ved å komprimere overleggsbilder og videoer.
 • Opprett kildefilene for panoramaer, bildesekvenser, innebygde videoer, panorerings- og zoomebilder eller lydkontroller i riktig størrelse i piksler og med 72 ppt. En vanlig feil som gjøres for gjennomgangsoverlegg er å opprette større bilder enn det som er nødvendig, og deretter skalere ned overleggsrammen i InDesign.
Merk:

I Photoshop og Illustrator er kommandoen Fil > Lagre for Web spesielt nyttig for lagring av bildefiler med en bestemt størrelse i piksler. Velg Ingen for metadata når du lagrer bildene. Spesielt for bildesekvensfiler kan metadata føre til en unødvendig økning av filstørrelsen.

Merk:

Reduser bildestørrelsen i Lightroom ved å velge File > Export (Fil > Eksporter), og velg deretter et komprimert JPEG-format ved hjelp av sRGB-fargerom. Minimer metadata for å redusere filstørrelsen. Opprett en forhåndsinnstilling for å få best mulig resultater.

 • Hvis du oppretter overlegg som krever mye minne, kan visningsprogrammet jobbe betydelig tregere når slike overlegg forhåndslastes. Om mulig bør du fordele overleggene for å unngå at flere overlegg forhåndslastes samtidig. Hvis du for eksempel har to artikler med flettede overlegg i rammer som kan rulles, kan det være lurt å plassere en annonse eller en enkel artikkel mellom de to artiklene. Gjennomsiktighet i overlegg eller PDF-artikler kan øke sideinnlastingstiden.
 • Finn den rette balansen mellom antall bilder og graden av jevnhet. Jevnheten reduseres hvis det brukes for få bilder. Hvis du bruker for mange bilder, øker foliostørrelsen og minnebruken. Unngå unødvendige bilder i settet med bildesekvensfiler.
 • Hvis du plasserer PDF-filer i lysbildefremvisningstilstand eller innhold i rullbare rammer, bør du bruke ikke-sammenslåtte filer i PDF 1.4-format eller nyere for å unngå hvite linjer.

Oppsett

 • For panoramaer, bildesekvenser, lydkontroller og lokale webinnholdsoverlegg oppretter du en egen mappe for overleggsfiler. Bruk Folio Overlays-panelet for å opprette en kobling til denne mappen.
 • Unngå å kjøre interaktive objekter til det utfallende området. Hold interaktive objekter innenfor sidestørrelseområdet.
 • Bruk virkelige navn på overleggene når det er mulig, slik at det er enklere å tolke analysedata. Bruk for eksempel “Twitter-kobling” i stedet for “Knapp 4” og “Cricket-fremvisning” i stedet for “flertilstandsobjekt 2.”

Tips og retningslinjer

 • Når du arbeider med overlegg, velger du Vindu > Arbeidsområder > Digital publisering for å gjøre interaktive paneler mer tilgjengelige.

 • Bruk en konsekvent metode slik at brukere vet hvilke objekter som er interaktive. Du kan for eksempel opprette plakatbilder som bruker ikoner, for å angi forskjellige typer interaktivitet.

 • Når du plasserer overleggsfiler i InDesign, avgjør rammestørrelsen hvor du trykker for å aktivere det interaktive innholdet.

 • I interaktivt innhold er det bare enkle gjennomsiktighetseffekter som ugjennomskinnelighet og multiplisering som støttes. Overgangsmoduser støttes ikke.

 • I noen tilfeller vil du at et bilde skal vises over overlegget, for eksempel en maske til en video. Dette gjør du ved å opprette et kunstig overlegg. Du finner eksempler på dette trikset i gratisappen DPS Learn av Bob Bringhurst.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?