Interaktivitetsfunksjoner som støttes

InDesign har mange interaktivitetsfunksjoner for eksport til SWF og PDF. Enkelte – men ikke alle – av disse funksjonene støttes i arbeidsflyten for digital publisering.

Interaktivitetsfunksjoner som støttes

Objekter med flere tilstander

Opprett lysbildefremvisninger ved hjelp av objekter med flere tilstander.

Hyperkoblinger

Opprett URL-, e-post- og navto-hyperkoblinger.

Knapper

Det er bare hendelsen Ved slipp opp som støttes. Du kan bruke flere knappehandlinger. Knappehandlinger spilles av i rekkefølge, ikke samtidig.

Støttede hyperkoblingshandlinger omfatter Gå til første side, Gå til siste side, Gå til URL-adresse, Lyd, Video og Gå til side. Lysbildefremvisningshandlinger som støttes, omfatter Gå til tilstand, Gå til forrige tilstand og Gå til neste tilstand.

Lyd

Plasserte mp3-filer spilles av. Du kan ikke gjenta eller direkteavspille lyd for øyeblikket.

Video

Støttede videofiler (MP4 med h.264-koding) spilles av. Du kan ikke spille av video i løkke for øyeblikket. Hvis du vil spille av video direkte, bruker du et webinnholdsoverlegg eller en HTML-artikkel.

Flere interaktive overlegg

Du kan også opprette webinnholdsoverlegg, bildesekvenser, panorer-og-zoom-bilder, panoramaer og rullbare rammer.

Interaktivitetsfunksjoner som ikke støttes

Animasjon

Animerte objekter adskilles når artikkelen opprettes. En løsning er å eksportere et animert InDesign-dokument i FLA-format og bruke CreateJS-plug-in-modulen i Flash Professional for å eksportere en HTML5-fil. Deretter kan du bruke denne HTML5-filen som et webinnholdsoverlegg. Mange utgivere bruker Adobe Edge for å lage animasjoner.

Bestemte hyperkoblinger

Tekstanker og Delt mål støttes ikke.

Bestemte knappehandlinger

Handlingene Gå til mål, Gå til neste side, Gå til forrige side og Vis/skjul knapper støttes ikke. Hendelsene Ved klikk og Ved rull over støttes ikke.

Andre funksjoner som ikke støttes

Bokmerker, kryssreferanser og sideoverganger støttes ikke.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?