Interaktivitetsfunksjoner som støttes

InDesign har mange interaktivitetsfunksjoner for eksport til SWF og PDF. Enkelte – men ikke alle – av disse funksjonene støttes i arbeidsflyten for digital publisering.

Interaktivitetsfunksjoner som støttes

Objekter med flere tilstander

Opprett lysbildefremvisninger ved hjelp av objekter med flere tilstander.

Hyperkoblinger

Opprett URL-, e-post- og navto-hyperkoblinger.

Knapper

Det er bare hendelsen Ved slipp opp som støttes. Du kan bruke flere knappehandlinger. Knappehandlinger spilles av i rekkefølge, ikke samtidig.

Støttede hyperkoblingshandlinger omfatter Gå til første side, Gå til siste side, Gå til URL-adresse, Lyd, Video og Gå til side. Lysbildefremvisningshandlinger som støttes, omfatter Gå til tilstand, Gå til forrige tilstand og Gå til neste tilstand.

Lyd

Plasserte mp3-filer spilles av. Du kan ikke gjenta eller direkteavspille lyd for øyeblikket.

Video

Støttede videofiler (MP4 med h.264-koding) spilles av. Du kan ikke spille av video i løkke for øyeblikket. Hvis du vil spille av video direkte, bruker du et webinnholdsoverlegg eller en HTML-artikkel.

Flere interaktive overlegg

Du kan også opprette webinnholdsoverlegg, bildesekvenser, panorer-og-zoom-bilder, panoramaer og rullbare rammer.

Interaktivitetsfunksjoner som ikke støttes

Animasjon

Animerte objekter adskilles når artikkelen opprettes. En løsning er å eksportere et animert InDesign-dokument i FLA-format og bruke CreateJS-plug-in-modulen i Flash Professional for å eksportere en HTML5-fil. Deretter kan du bruke denne HTML5-filen som et webinnholdsoverlegg. Mange utgivere bruker Adobe Edge for å lage animasjoner.

Bestemte hyperkoblinger

Tekstanker og Delt mål støttes ikke.

Bestemte knappehandlinger

Handlingene Gå til mål, Gå til neste side, Gå til forrige side og Vis/skjul knapper støttes ikke. Hendelsene Ved klikk og Ved rull over støttes ikke.

Andre funksjoner som ikke støttes

Bokmerker, kryssreferanser og sideoverganger støttes ikke.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din