Utruller pakker ved hjelp av Jamf Pro

Jamf Pro (tidligere The Casper Suite) – et Enterprise Mobility Management-verktøy som er utviklet av Jamf for macOS og andre enheter – gjør det mulig for IT-administratorer å forenkle oppgaver som innbefatter distribusjon og vedlikehold av programvare.

I denne artikkelen veiledes du trinnvis gjennom prosessen for å installere og avinstallere pakker ved hjelp av Jamf Pro.

Du kan lese mer om Jamf Pro på selskapets nettsider.

Installer pakken

Etter at du har opprettet en pakke i Adobe Admin Console, lastes den ned til datamaskinen din.

Følg disse trinnene for å installere den nedlastede pakken på klientmaskiner:

 1. For at du skal kunne installere pakken, må den være tilgjengelig på distribusjonspunktet.

  Dra og slipp pakken til distribusjonspunktet.

  Les mer om >> Distribusjonspunkter.

  Jamf-distribusjonspunkt

 2. Logg på Jamf Pro.

 3. Klikk på Datamaskiner øverst på siden.

 4. Klikk på Retningslinjer.

 5. Klikk på Ny.

 6. På fanen Alternativer går du til Generelt og legger inn følgende opplysninger:

  • Visningsnavn for retningslinjene.
  • Velg utløser
  • Hyppighet for utførelse
  Alternativdetaljer

 7. Gå til fanen Pakker og klikk på Konfigurer.

 8. Klikk på Legg til pakke for pakken du må installere.

 9. Gå til rullegardinmenyen Handling og klikk på Installer.

 10. Angi et distribusjonspunkt som denne pakken kan lastes ned fra.

 11. Gå til fanen Omfang og velg målmaskiner.

 12. Klikk på Lagre.

Retningslinjene kjører på datamaskiner ut fra omfanget og utløserne du har angitt.

For andre konfigurasjonsalternativer og -detaljer kan du se Jamf-veiledningen om installering av pakker.

Avinstaller pakke

Følg disse trinnene for å avinstallere pakker på klientmaskiner:

Opprett retningslinjer

Du følger de samme trinnene som for installasjon, og trenger bare å konfigurere/endre de to alternativene under

 1. For at du skal kunne avinstallere pakken, må den være tilgjengelig på distribusjonspunktet.

  Dra og slipp pakken til distribusjonspunktet.

  Les mer om >> Distribusjonspunkter.

  Jamf-distribusjonspunkt

 2. Logg på Jamf Pro.

 3. Klikk på Datamaskiner øverst på siden.

 4. Klikk på Retningslinjer.

 5. Klikk på Ny.

 6. På fanen Alternativer går du til Generelt og legger inn følgende opplysninger:

  • Visningsnavn for retningslinjene.
  • Velg utløser
  • Hyppighet for utførelse
  Alternativdetaljer

 7. Gå til fanen Pakker og klikk på Konfigurer.

 8. Klikk på Legg til pakke for pakken du må installere.

 9. Gå til rullegardinmenyen Handlinger og velg Installer mens du konfigurerer pakken.

 10. Angi et distribusjonspunkt som denne pakken kan lastes ned fra.

 11. Gå til fanen Omfang og velg målmaskiner.

 12. Klikk på Lagre.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?