Brukerveiledning Avbryt

Utrullere Adobe-pakker med ARD

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Når du forbereder en pakke til distribusjon i Mac OS, skal pakken opprettes og lagres i Mac OS. Det er mulig at referansene i en Mac OS-pakke blir ødelagt hvis de kopieres og lagres i Windows.

Forberedelser

Før du begynner å distribuere Adobes distribusjonspakke, må du kontrollere at følgende betingelser er oppfylt:

 • Ekstern administrasjon er aktivert på alle målsystemer. Du kan aktivere dette fra Systemvalg-ruten, ved å klikke på Pådeling. I det resulterende vinduet velger du Ekstern behandling i ruten til venstre og velger delingsfunksjonene du vil aktivere. Se i ARD-dokumentasjonen for anbefalinger; "Kopier elementer" og "Slett og erstatt elementer" bør for eksempel velges for distribusjon av pakker. Referanse for distribusjonskomponent.
 • Adobe-pakken du planlegger å distribuere, er på eller tilgjengelig fra den administrative maskinen.
 • Adobe-pakken du planlegger å distribuere, er på eller tilgjengelig fra den administrative maskinen. 
 • Du har nok ledig minne til å distribuere på alle målsystemer. Dette inkluderer plass til å kopiere distribusjonspakken til målsystemet, i tillegg til den installerte størrelsen på de distribuerte produktene.

Tillater brukeren å angi installasjonsplassering

Hvis du valgte Angi katalog under distribusjon når du konfigurerer en distribusjonspakke for installasjon, må du endre den opprettede pakken før du distribuerer den via ARD.

Gjør følgende endring i den opprettede PKG-installasjonspakken:

 1. Åpne Contents/Info.plist filen i PKG installeringspakken.

 2. Endre verdien for IFPkgFlagDefaultLocation-koden til å være den absolutte målmappebanen. For eksempel:
  /Volumes/<Volumnavn>/<Mappenavn>

  eller hvis du distribuerer til rotvolumet:
  /<Mappenavn>

  eller hvis du planlegger å Distribuere ved hjelp av Kopier elementer og Send UNIX-kommando, så angi mappenavnet. Du sender volumnavnet med installasjonskommandoen.

  Når du har gjort denne endringen, kan du fortsette å distribuere pakken ved hjelp av ARD, som beskrevet nedenfor.

Distribusjon av pakker

 1. Start ARD på administrasjonssystemet.

 2. Velg målmaskinene.

  I venstre rute i hovedvinduet i ARD velger du ønsket datamaskinliste og kontrollerer målmaskinene i den høyre ruten.

 3. Sett opp installasjonspakker.

  Velg alternativet Installer pakker for ARD og legg til installasjonspakken som skal distribueres.

  Velg om du vil starte på nytt, om du vil kjøre denne oppgaven fra dette programmet eller denne oppgaveserveren, og andre alternativer etter behov. Hvis du velger Kjør denne oppgaven fra: Oppgaveserver på denne datamaskinen, vil oppgaveserveren sende oppgaven til systemer som ikke var tilkoblet da oppgaven ble startet.

  Hvis du ønsker det, kan du planlegge installasjonsoppgaven til et senere tidspunkt. Dette gjør du ved å klikke Planlegg nederst til venstre i vinduet Installer pakker. Deretter angir du klokkeslettet og datoen da du vil installere pakken, i vinduet Planlegg oppgave.

 4. Installer på målsystemene.

  Hvis du ikke har planlagt oppgaven senere, kontrollerer du tilgjengeligheten til alle målmaskinene som er oppført i Navn-området nederst i vinduet Installer pakker. Når du klikker Installer, begynner installasjonen umiddelbart på alle oppførte mål.

  Hvis du har planlagt oppgaven senere, klikker du Installer. Før oppgaven etter planen skal begynne, må du kontrollere at alle målmaskinene som er oppført i Navn-området i vinduet Installer pakker, er i stille tilstand uten aktive brukere, men at de er aktive for å motta kommandoen.

  Når oppgaven Installer pakker utføres, vises statusen i ARD-vinduet. Når prosessen er fullført, oppdateres statusen tilsvarende.

  Forsiktig!

  Ikke stopp installasjons-/avinstalleringsoppgaver via ARD. Hvis du prøver å gjøre dette, kan operasjonen fortsette selv om ARD-vinduet indikerer at det har stoppet.

  På grunn av pakkestrukturen som er opprettet av Adobe Application Manager Enterprise Edition, er fremdriftslinjen som vises under distribusjon gjennom ARD, ikke nyttig. Den viser enten 0% når den er fullført (i macOS 10.5) eller forblir på omtrent 95% mesteparten av tiden (i macOS 10.6).

Oppdateringspakker

 • Oppdateringspakker opprettes med et navn i -skjemaet <pkg_name>_Update.pkg.
 • Oppdateringspakker kan ikke avinstalleres.

Feilsøking

Pakkedistribusjon gjennom ARD kan mislykkes hvis brukerstatusen endres under distribusjonen. Det vil si hvis en bruker logger på eller av, eller hvis du bytter brukere. Hvis du bruker oppgaveserveren, kan oppgaven begynne å distribuere den samme pakken umiddelbart etter statusendringen, noe som kan mislykkes. Dette er standard ARD-oppførsel. Hvis det skjer, er det bare å distribuere på ny.

Distribuere ved hjelp av kommandoen Kopier elementer og Send UNIX

Som et alternativ til å bruke alternativet Installer pakker, kan du bruke oppgaven Kopier elementer til å kopiere pakkeoppgaven til målsystemet og deretter kjøre Send UNIX Command for å kjøre installasjonsprogrammet og distribuere den kopierte pakken.

 1. Start ARD på administrasjonssystemet. 

 2. Velg målmaskinene. I venstre rute i hovedvinduet i ARD velger du ønsket datamaskinliste og kontrollerer målmaskinene i den høyre ruten.

 3. Sett opp installasjonspakker.

  1. Velg Kopier elementer ARD og legg til installasjonspakken som skal distribueres.
  2. Velg målet du vil kopiere pakken til på målmaskinene.
  Merk:

  Hvis du vil at målet skal være oppstartsstasjonen, angir du / after -target Installer på målsystemene.

 4. Velg Send Unix-kommando til ARD:

  1. Velg Kjør kommando som: Bruker.
  2. Angi rot i brukerfeltet.
  3. Send volumnavnet med installasjonskommandoen:
   sudo installer -pkg -target <Volumplassering>
  Merk:

  Hvis du vil at målet skal være oppstartsstasjonen, angir du / etter -target.

Avinstallere Adobe-programvare med en distribusjonspakke

Merk:

Avinstallasjonspakker opprettes ikke for oppdateringspakker.

Distribusjonspakken for installasjon inneholder en fil med navnet <package_name>_Uninstall.pkg, som du bruker til å avinstallere programvaren du installerte med den tilsvarende installasjonsfilen, <package_name>_Install.pkg. Trinnene ligner på trinnene du fulgte for å installere programvaren.

 1. Velg målsystemene. I den venstre ruten i hovedvinduet i ARD velger du gruppen som inneholder målsystemene der du installerte programvaren ved hjelp av en distribusjonspakke.

 2. Kjør oppgaven Installer pakker for avinstallasjonspakken på målsystemene.

  • Velg alternativet Installer pakker for ARD og legg til avinstallasjonspakken (eller dra den til pakkeruten).
  • Klikk på Installer.
 3. Når oppgaven utføres, vises statusen i ARD-vinduet. Når prosessen er fullført, oppdateres statusen tilsvarende.

  Forsiktig!

  Ikke stopp installasjons-/avinstalleringsoppgaver via ARD. Hvis du prøver å gjøre dette, kan operasjonen fortsette selv om ARD-vinduet indikerer at det har stoppet.

Avinstallere ved hjelp av kommandoen Kopier elementer og Send Unix

Hvis du distribuerte ved hjelp av denne metoden, bruker du samme metode for å avinstallere, kopiere og starte avinstallasjonspakken i stedet for installasjonspakken.

 1. Velg målmaskinene.

  I venstre rute i hovedvinduet i ARD velger du ønsket datamaskinliste og kontrollerer målmaskinene i den høyre ruten.

 2. Konfigurer avinstallasjonspakker.

  • Velg Kopier elementer i ARD og legg til avinstallasjonspakken som skal distribueres.
  • Velg målet du vil kopiere pakken til på målmaskinene.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?