Brukerveiledning Avbryt

Utrullere Adobe-pakker med SCCM

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud
Merk:

Flash Player avvikles den 31. desember 2020. Se EOL Enterprise-informasjonssiden for Flash Player for mer informasjon.

Denne artikkelen veileder deg gjennom prosessen av å opprette en SCCM-pakke for å utrullere en Adobe-utrulleringspakke. Da både Adobe og Microsoft bruker begrepet pakke, og fordi det for øyeblikket finnes to versjoner av Microsoft-programvaren i bruk, bruker vi følgende regler for navngiving i denne artikkelen for å unngå forvirring:

 • Når vi refererer til en pakke som er opprettet med SCCM, sier vi SCCM-pakke, med mindre sammenhengen er veldig klar. Da kan det hende vi bare sier pakke.
 • Når vi refererer til en pakke som er opprettet i Adobe Admin Console, sier vi Adobe-utrulleringspakke eller Adobe-pakke. Vi bruker aldri begrepet pakke for seg selv når vi refererer til en Adobe-pakke.

Forberedelser

SCCM er designet for et stort utvalg av nettverkskonfigurasjoner. Det beste valget av utrulleringskonfigurasjon for Adobe-pakken og produktinstallasjonsmappen er TS-alternativet, der Adobe-pakken og produktinstallasjonsmappen plasseres sammen på den samme utrulleringsserveren eller -serverne.

Når du oppretter en pakke for utrullering i Windows, oppretter Creative Cloud Packager to mapper på den angitte Lagre til-plasseringen som kalles Unntak og Versjonstrinn.

Unntak-mappen inneholder mapper med installasjonsprogrammer av ulike typer (EXE, AIR, MSI) som ikke kan utrulleres ved hjelp av hovedinstallasjonsprogrammet MSI (fordi det ikke kan inneholde et innebygd installasjonsprogram). Du må opprette egne SCCM-installasjonsprogram for hver av disse, ved å følge instruksjonene i ExceptionInfo.txt-filen øverst i Unntak-mappen. Mappen kan være tom hvis pakken din ikke er avhengig av andre installasjonsprogrammer.

Versjonstrinn-mappen inneholder en MSI-fil med filnavn som inneholder pakkenavnet du har angitt, og en undermappe som kalles Oppsett. Undermappene kreves for å kjøre MSI-filen og installere produktet.

Merk: Pakkene som er opprettet av Creative Cloud Packager, bruker deler av undersystemet fra Adobe-installasjonsprogrammet, som igjen bruker Windows-installasjonsprogrammet, MSI. Du kan ikke pakke en Adobe-installasjonspakke i en Windows-pakke for bruk med MSI fordi Windows ikke tillater denne typen rekursiv bruk av MSI.

Opprette en SCCM-pakke

Oppretting av en SCCM-pakke er en prosess med to trinn. Først oppretter du en ny SCCM-pakke, og deretter installerer og avinstallerer du programmer.

Opprette en ny SCCM-pakke

 1. Åpne veiviseren for ny pakke.

  • Åpne SCCM-konsollen.
  • Gå til Administrering av datamaskin > Utrullering av programvare > Pakker.
  • Høyreklikk på Pakker, velg Ny, og klikk deretter på Pakke.
 2. Gi et navn til SCCM-pakken i veiviseren for ny pakke.

  I Generelt-fanen:

  • Skriv inn navnet på den nye SCCM-pakken i feltet for navn. Dette feltet er påkrevd.
  • Du kan også fylle inn feltene for alternativ versjon, produsent, språk og kommentarer.
  • Klikk på Neste.
 3. Angi datakilden for SCCM-pakken.

  I Datakilde-fanen:

  • Velg Denne pakken inneholder kildefiler.
  • Klikk på Angi til høyre for Kildekatalog-feltet. I dialogboksen Angi kildekatalog velger du banen du vil bruke (UNC eller lokal) og ser etter eller skriver inn banen til Versjonstrinn-mappen som inneholder MSI-filen og støttemappene. Klikk OK.
  • I kategorien Datakilde vises banen du nettopp valgte i Kildekatalog-feltet. Under dette feltet velger du Hent alltid filer fra kildekatalogen.
   Angi de andre valgene etter behov, og klikk deretter på Neste.
 4. Angi hvor SCCM-pakken skal lagres på utrulleringspunktene.

  I Datatilgang-fanen velger du Få tilgang til utrulleringsmappen via vanlig ConfigMgr-pakkedeling, og klikk deretter på Neste.

 5. Angi innstillinger for utrullering.

  • Angi en sendingsprioritering i Innstillinger for utrullering-fanen. Velg Foretrukket sender hvis du ønsker det. Angi de andre innstillingene etter behov, og klikk deretter på Neste.
  • Angi innstillingene etter behov i Rapportering-fanen, og klikk deretter på Neste.
  • Angi innstillingene etter behov i Sikkerhet-fanen, og klikk deretter på Neste.
 6. Vis sammendrag for den nye SCCM-pakken.

  • Gå gjennom alle innstillingene for den nye SCCM-pakken. Hvis du vil gjøre endringer, kan du bruke Forrige-knappene for å gå tilbake og deretter bruke Neste-knappene for å komme tilbake til dette skjermbildet.
  • Klikk på Neste. Bekreftelsesfanen vises.
  • Klikk på Lukk for å avslutte pakkeopprettingen.

Opprett programmer for installasjon og avinstallasjon for SCCM-pakken

Creative Cloud Packager genererer én enkelt MSI-fil i Versjonstrinn-mappen, som brukes ved både installasjon og avinstallasjon av produktet eller suiten. (Avinstallasjon er ikke tilgjengelig for oppdateringspakker, kun for installasjonspakker.)

Hvis du vil, kan du opprette to separate SCCM-programmer for en installasjonspakke: en for installasjon og en annen for avinstallasjon. Gi disse programmene navn som gjør det enkelt for brukerne av målsystemene å velge riktig kommando.

 1. Åpne veiviseren for et nytt program.

  • Fra SCCM-konsollen går du til Administrering av datamaskin > Utrullering av programvare > Pakker.
  • Velg SCCM-pakken du nettopp opprettet.
  • I denne pakken velger du Programmer > Ny > Program.
 2. I veiviseren for nytt program angir du kommandolinjen for programmet.

  I Generelt-fanen:

  Angi et beskrivende navn (for eksempel install_PS_1 eller uninstall_PS_1) i Navn-feltet, og en forklarende kommentar som beskriver hva programmet gjør.

  Klikk Bla gjennom. I dialogboksen Åpne fil, velger du filtypen Alle filer (*.*), deretter blar du gjennom for å finne og velge MSI/EXE-filen. Detaljene i dette trinnet varierer avhengig av hvilken kommando du oppretter.

  For installasjonspakken blar du gjennom til .exe-filen.

  Når du blir sendt tilbake til veiviseren for nytt program, legger du til relevante flagg eller alternativer i kommandoen etter filnavnet i Kommandolinje-tekstfeltet.

  Du må bruke stille-parameteren for uovervåket installasjon. 

  Syntaks:

  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

  Eksempel:

  setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

  Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av denne kommandoen, kan du se Utrullere ved hjelp av kommandolinjen på Windows-maskiner.

  For avinstallasjonspakken blar du gjennom til .MSI-filen.

  For avinstallasjonspakken bruker du kommandoen msiexec med parameteren /uninstall.

  Eksempel:

  msiexec.exe /uninstall PS_1.msi /quiet

 3. I Miljø-fanen:

  • I feltet Programmet kan kjøres velger du Uansett om en bruker er pålogget eller ikke.
  • I delen Kjøremodus velger du Kjør med administrative rettigheter. Kontroller at Tillat brukere å samhandle med dette programmet er slått AV.

  Merk: Hvis du ikke velger å kjøre med administrative rettigheter, skriver Application Manager loggfilen sin til en annen plassering. Se "Installasjonslogger".

 4. Fyll ut feltene i fanene Avansert, Windows Installer og MOM-vedlikehold, og klikk på Neste.

 5. Gå gjennom informasjonen i sammendrag-skjermbildet. Hvis du vil endre noe, må du gjøre det nå. Fra dette skjermbildet klikker du på Neste. Fullført-skjermbildet for veiviseren vises. Klikk Lukk for å avslutte programopprettingen.

Opprette installasjons- og avinstallasjonsprogrammer for Exceptions-komponenter

Hvis du vil opprette installasjons- og avinstallasjonsprogrammer for MSI-, EXE- eller AIR-installasjonsprogrammene som er tilstede i Unntak-mappen, bruker du kommandoene som er beskrevet i ExceptionInfo.txt-filen i det øverste nivået av Unntak-mappen.

Eksempel: for å opprette en SCCM-installasjonspakke for et MSI-installasjonsprogram som f.eks. Adobe Flash Player 10, bruker du denne kommandoen:

msiexec.exe /i AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Hvis du vil opprette avinstallasjonsprogrammet, bruker du /uninstall i stedet for /i

msiexec.exe /uninstall AdobeFlashPlayer10_plRel_mul.msi /qn

Advarsel: For AIR-baserte installasjonsprogrammer kan du opprette et stille installasjonsprogram på samme måte ved hjelp av kommandoen som er oppført i ExceptionInfo.txt-filen. Imidlertid kan du ikke opprette et stille avinstallasjonsprogram for disse komponentene. Når du avinstallerer, kan det hende du må avinstallere AIR-applikasjoner manuelt.

Velg utrulleringspunkter for SCCM-pakken

 1. Åpne veiviseren for nye utrulleringspunkter.

  • I SCCM-konsollen går du til Administrering av datamaskin > Utrullering av programvare > Pakker.
  • Velg SCCM-pakken du nettopp opprettet.
  • Under den velger du Utrulleringspunkter > Nye utrulleringspunkter. Et introduksjonsskjermbilde vises. Klikk på Neste.
 2. I veiviseren for nye utrulleringspunkter velger du utrulleringspunktene du vil kopiere SCCM-pakken til.

  En forutsetning er at utrulleringspunktene du vil bruke for denne SCCM-pakken allerede har blitt opprettet. Du kan velge ett eller flere utrulleringspunkter for denne pakken.

 3. Se gjennom skjermbildet for fullført veiviser, og klikk Lukk.

Annonser SCCM-pakkeprogrammene

Følg instruksjonene i dette avsnittet én gang for hvert program for SCCM-pakker du vil annonsere. 

Disse instruksjonene baserer seg på at du allerede har en samling med målsystemer der du vil annonsere programmene for SCCM-pakker.

 1. Åpne veiviseren Utruller programvare til samling.

  • I SCCM-konsollen går du til Administrering av datamaskin > Samlinger.
  • Finn samlingen du vil bruke til å annonsere for denne SCCM-pakken.
  • Høyreklikk på samlingsnavnet og velg Utruller > Programvare.
 2. I veiviseren Utruller programvare til samling velger du SCCM-pakken du vil annonsere.

  I Pakke-fanen:

  • Slå på Velg en eksisterende pakke.
  • Klikk på Bla gjennom-knappen ved siden av tekstfeltet. I Velg en pakke-dialogboksen finner og velger du SCCM-pakken du vil bruke. Deretter klikker du OK. Valget ditt vises i tekstfeltet i Pakke-fanen.
  • Klikk på Neste.
 3. Forsikre deg om at du har valgt utrulleringspunktene du vil kopiere SCCM-pakken til.

  I Utrulleringspunkter-fanen velger du utrulleringspunktet eller -punktene du vil bruke for å utrullere SCCM-pakken. Deretter klikker du på Neste.

 4. Velg programmet for SCCM-pakker du vil annonsere.

  I Velg program-fanen:

  • Navnet til SCCM-pakken og dets programmer vises. I Programmer-området velger du programmet du vil annonsere.
  • Klikk på Neste.
 5. Angi egenskaper for annonseringen.

  I Annonsenavn-fanen:

  • Skriv inn et navn for annonseringer i Navn-feltet.
  • Du kan også skrive inn en kommentar som beskriver annonsen i Kommentar-feltet.
  • Klikk på Neste.

  I Undersamling for annonsering-fanen:

  • Navnet til samlingen du valgte for denne annonseringen, vises i Samling-feltet. Velg om du vil at denne annonsen skal sendes til undersamlinger i denne samlingen. Resultatene av valgene dine vises i feltet nederst på fanen.
  • Klikk på Neste.

  I Plan for annonsering-fanen:

  • Angi dato og klokkeslett for når du vil at annonsen skal vises.
  • Angi om annonsen skal utløpe. Hvis du vil at den skal utløpe, angir du utløpsdato og -tidspunkt.
  • Endre resten av innstillingene etter behov, og klikk Neste.

  I Tilordne program-fanen:

  • Velg om du vil at det skal være påkrevd å kjøre dette programmet eller ikke. Hvis det skal være påkrevd, angir du dato og klokkeslett for tvungen utføring. Merk deg at annonseringsdatoen fra den forrige fanen vises her.
  • Angi en utløpsdato hvis du ønsker det.
  • Angi andre alternativer etter ønske.
  • Klikk på Neste.
 6. Se gjennom skjermbildet for oppsummering av annonsen.

  Gå gjennom informasjonen i sammendrag-skjermbildet. Hvis du vil endre noe, må du gjøre det nå. Fra dette skjermbildet klikker du på Neste.

  Fullført-skjermbildet for veiviseren vises. Klikk Lukk for å avslutte annonseopprettingen.

Når SCCM-pakken blir annonsert, viser Windows-verktøylinjen til måldatamaskinene et varsel om at kjøring av et program er planlagt.

Videre lesning

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?