Du trenger en Enterprise ID for å koble til Adobe-produkter og tjenester aktivert av organisasjonen eller skolen. En Enterprise ID er opprettet, eid og administrert av organisasjonen. Foretaksadministratorer oppretter en Enterprise ID og gir den til en bruker. Administratorer kontrollerer tilgangen til produkter og tjenester, og kan administrere brukerkontoer sentralt. Administratorer kan også slette en Enterprise ID for å nekte tilgang til tilknyttede produkter, tjenester og data.

Sluttbrukere kan ikke registrere og opprette en Enterprise ID, eller registrere for tilleggsprodukter og tjenester fra Adobe med en Enterprise ID. Når en Enterprise ID er opprettet, sendes en e-postinvitasjon til brukeren. Sluttbrukeren må aksepterer invitasjonen for å aktivere Enterprise ID-en.

Forsiktig!

Enterprise ID-er opprettes, eies og administreres av organisasjonen Kontakt IT-administratoren hvis du ikke har en Enterprise ID.

Hva slags typer identitet støtter Adobe?

Adobe bruker et underliggende system for identitetsbehandling til å kontrollere og godkjenne brukere. Hvis du bruker navnelisensiering eller planlegger å gi tilgang til tjenester, er bruk av identiteter et krav. Adobe støtter tre identitets- eller kontotyper. De bruker en e-postadresse som brukernavn. Disse identitetstypene er:

 • Federated ID: Opprettes, eies og administreres av en organisasjon, og er koblet til bedriftsmappen via sammenslutning. Organisasjonen administrerer legitimasjonen og behandler enkel pålogging via en SAML2-identitetsleverandør (IdP).
 • Enterprise ID: Opprettes, eies og administreres av en organisasjon. Adobe drifter Enterprise ID-en og utfører godkjenning, men organisasjonen opprettholder Enterprise ID-en.
 • Adobe ID: Opprettes, eies og administreres av sluttbrukeren. Adobe gjennomfører godkjenningen, og sluttbrukeren administrerer identiteten.

Basert på dine organisatoriske behov kan du velge den mest aktuelle identitetsmodellen du vil implementere og bruke.

Federated ID

Federated ID opprettes og eies av en organisasjon, og knyttes til bedriftskatalog via federering. Organisasjonen administrerer påloggingsinformasjon og behandler Single Sign-On via en SAML2-identitetsleverandør (IdP).

Adobe anbefaler Federated ID-er for følgende krav:

 • Fastsette brukere basert på organisasjonens bedriftskatalog.
 • Administrere godkjenning av brukere.
 • Opprettholde streng kontroll over de appene og tjenestene som er tilgjengelige for brukeren.
 • Tillate at brukerne bruker samme e-postadresse for å registrere seg for en Adobe ID.
 • I alle K-12-brukerinnstillinger for å sikre overholdelse av studentens personvern og annen relevant lovgivning.

Enterprise ID

Enterprise ID opprettes, eies og administreres av organisasjonen. Adobe fungeer som vert for Enterprise ID-en og utfører autentisering, men organisasjonen beholder Enterprise ID-en. Sluttbrukere kan ikke registrere og opprette en Enterprise ID. De kan heller ikke registrere seg for tilleggsprodukter og tjenester fra Adobe med en Enterprise ID.

Administratorer oppretter en Enterprise ID og gir den til en bruker. Administratorer kan nekte tilgang til tilknyttede produkter og tjenester ved å ta over kontoen, eller slette Enterprise ID-en for å permanent blokkere tilgang til tilknyttede data.

Adobe anbefaler Enterprise ID-er for følgende krav:

 • Opprettholde streng kontroll over de appene og tjenestene som er tilgjengelige for brukeren.
 • Hvis du trenger nødtilgang til filer og data som er tilknyttet en ID.
 • Hvis du må kunne blokkere eller slette en brukerkonto helt.
 • I alle K-12-brukerinnstillinger for å sikre overholdelse av studentens personvern og annen relevant lovgivning.

Adobe ID

Adobe ID opprettes, eies og administreres av sluttbrukeren. Adobe utfører autentiseringen, og sluttbrukeren administrerer identiteten. Brukere har fullstendig kontroll over filer og data som er knyttet til ID-en deres. Brukere kan kjøpe tilleggsprodukter og tjenester fra Adobe. Administratorer inviterer brukere til å bli med i organisasjonen, og kan også fjerne dem. Men brukere kan ikke stenges ute fra Adobe-ID-kontoene sine. Administratoren kan ikke ta over eller slette kontoer. Konfigurering er ikke nødvendig for å kunne begynne å bruke Adobe ID-er.

Adobe anbefaler Adobe ID-er for følgende krav:

 • For at brukere skal kunne opprette, eie og administrere sine egne identiteter.
 • For at brukere skal kunne kjøpe eller registrere seg for andre produkter og tjenester fra Adobe.
 • Hvis brukere forventes å bruke andre Adobe-tjenester, som for øyeblikket ikke støtter Enterprise eller Federated ID-er.
 • Hvis brukerne allerede har Adobe ID-er og tilknyttede data som for eksempel filer, skrifter eller innstillinger. 
 • I miljøer for høyere utdanning, slik at voksne studenter lett kan beholde samme Adobe ID og kontoinnhold til de tar eksamen.
 • Hvis du har oppdragstakere og frilansere som ikke bruker e-postadresser på domener du kontrollerer.

Logge på med Enterprise ID

Gjør følgende for å logge på med Enterprise ID:

 1. På påloggingsskjermen klikker eller tapper du på Logg på med Enterprise ID.

  Påloggingsskjermen
 2. Angi e-postadressen som er tilknyttet din Enterprise ID, og passordet ditt, eller klikk på Logg på med en Enterprise ID.

  Angi e-postadressen din og passordet ditt.

Hvilket av disse påloggingsproblemene har du hatt?

Slik tilbakestiller du passordet

Hvis du har glemt passordet eller ser feilen «Enterprise ID og passord samsvarer ikke», følger du denne fremgangsmåten for å tilbakestille passordet.

 1. Oppgi e-postadressen din på påloggingssiden til Enterprise ID og klikk på Glemt passord.

  Glemt passordet

  Merk:

  Kan ikke fjerne teksten som kommer opp i feltet for "e-postadresse"? Klikk i feltet og begynn å skrive.

 2. Du vil motta en e-postmelding til adressen du har oppgitt, med instruksjoner om hvordan du tilbakestiller passordet. Hvis du ikke har mottatt e-postmeldingen fra Adobe, sjekker du spam- eller søppelpostmappen.

  Sjekk e-posten din for å se etter en e-postmelding fra Adobe med instruksjoner om hvordan du tilbakestiller passordet

 Har du ikke mottatt e-postmeldingen? Du kan be administratoren om å tilbakestille passordet.

 Husker du ikke Enterprise ID-en? Se Slik gjenoppretter du e-postadressen du bruker som Enterprise ID.

Slik gjenoppretter du e-postadressen du bruker som Enterprise ID

Enterprise ID-en er e-posten du brukte da du organisasjonen eller skolen registrerte deg.Gå til Påloggingsiden og prøv å logge på med den offisielle e-postadressen din.

Du kan også prøve å tilbakestille passordet. Kontakt administratoren hvis du ser feilen «Den angitte e-postadressen samsvarer ikke med noen av de registrerte kontoene».

Kan du fremdeles ikke logge på?

 Prøv en annen nettleser.
 

 Aktiver informasjonskapsler i nettleseren og slett informasjonskapsler og hurtigbufferen. Du finner en veiledning i dokumentasjonen for nettleseren.
 

Hvis du ikke ser e-postmeldingen du forventet å motta fra Adobe, sjekker du spam- eller søppelmappen.
 

 Skriv inn e-postadressen og passordet på nytt. Kontroller at Caps Lock og Num Lock er av. 

Trenger du fortsatt hjelp?

Kontakt administratoren for å tilbakestille passordet.

Jeg vil velge kontotype for å logge på.

Det er mulig at du allerede har knyttet en Adobe ID til e-postadressen din på kontoret. Du kan ha registrert deg med en Adobe ID som bruker samme e-postadresse som Enterprise ID. Hvis e-postadressen er tilknyttet både en Adobe ID og en Enterprise ID, kan du velge hvilken konto du vil logge på.

Skriv inn epostadressen i påloggingsskjermen.Skjermbildet Kontovelger vises, hvis e-postadressen er knyttet til både en Adobe ID og en Enterprise ID.

Velg en kontotype

Merk:

JavaScript må være aktivert i nettleseren for at kontoen skal fungere. Hvis JavaScript er deaktivert, klikker du på hyperkoblingen Logge på med en Adobe ID eller Logge på med en Enterprise ID på påloggingsskjermen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet