Lær hvordan du logger på Adobe Creative Cloud for Enterprise-kontoen ved hjelp av e-postadressen til skolen eller jobben din. Finn løsninger for påloggingsrelaterte problemer.

Du trenger en Enterprise ID eller en Federated ID som er utstedt av skolen eller bedriften for å koble til Adobes produkter og tjenester. Bare organisasjonens IT-administratorer kan opprette, behandle og slette Enterprise ID-er og Federated ID-er.

Logge på bedrifts- eller skolekontoen


Angi din offisielle e-postadresse og klikk på Fortsett.

Pålogging

Hvis organisasjonen eller skolen din bruker Single Sign-on, blir du omdirigert til organisasjonens påloggingsside.

 
Angi passordet og klikk på Fortsett.

Passord

Merk:

Kan ikke fjerne teksten som vises i feltet Epost-adresse ? Klikk i feltet og begynn å skrive.

Velg mellom en personlig og offisiell konto

Hvis du har begge deler, en personlig og en offisiell konto tilknyttet den samme e-postadressen, ser du skjermen Kontovelger. Du blir bedt om å velge kontoen du vil bruke. Disse to kontoene har samme e-postadresse, men de er ulike kontoer. Ingen data deles eller overføres automatisk.


Angi din offisielle e-postadresse og klikk på Fortsett. Du blir ført til skjermbildet for valg av konto.
 

Pålogging


For å gå til passordskjermbildet (Enterprise ID) eller organisasjonens enkelt-påloggings (Federated ID), velger du  Firma eller skolekonto.

Kontovelger

Vanlige spørsmål

Bare IT-administratorer kan opprette og administrere Federated ID-er and Enterprise ID-er. For å få den respektive ID-typen din må du ta kontakt med organisasjonens IT-administrator.

Merk:

Følgende gjelder bare for Enterprise ID. Hvis du har en Federated ID og ikke kan logge på, må du ta kontakt med IT-administratoren.

Hvis du får en advarsel om at passordet ikke samsvarer, eller du har glemt passordet, følger du denne fremgangsmåten for å tilbakestille passordet.

  1. På skjermen Angi passordet , klikker du på Tilbakestill passordet.

  2. Du mottar en e-postmelding til adressen du har oppgitt, samt instruksjoner om hvordan du tilbakestiller passordet. Hvis du ikke har mottatt e-postmeldingen fra Adobe, sjekker du spam- eller søppelpostmappen din.

    Hvis du fremdeles ikke har mottatt noen e-post, kontakt IT-administratoren.

Enterprise ID-en er e-posten du brukte da du organisasjonen eller skolen registrerte deg. Gå til Logg på og prøv å logge på med den offisielle e-postadressen din.

Du kan også prøve å tilbakestille passordet eller tipsene under.

Hvis du får feilen Sjekk e-postadressen, kontakt IT-administratoren.

Tips for å løse e-postfeilen

  • Prøv en annen nettleser.
  • Aktiver informasjonskapsler i nettleseren, slett informasjonskapsler og tøm hurtigbufferen. Du finner instruksjoner i webleserens dokumentasjon.
  • Hvis du ikke ser e-postmeldingen du forventet å motta fra Adobe, sjekk spam- eller søppelmappen.
  • Skriv e-post og passord inn på nytt. Kontroller at Caps Lock og Num Lock ikke er aktiverte.

Deaktiver Forbli pålogget når du bruker en offentlig eller delt enhet. Som standard er alternativet Forbli pålogget aktivert, og brukere av Adobe ID eller Enterprise ID blir ikke bedt om å logge på flere ganger. Denne innstillingen gjelder imidlertid ikke for brukere av Federated ID (SSO), der innstillingene til orgainsasjonen deres er gjeldende. Vanligvis avsluttes brukerøkten når du lukker alle nettleservinduer eller logger av Adobes nettsteder.

Hvis alternativet Forbli pålogget er aktivert for Enterprise ID-er, varer økten i opptil to uker, selv om du lukker nettleservinduet, til du logger av manuelt.

Det er mulig at du allerede har knyttet en Adobe ID til e-postadressen din på jobb. Du kan ha registrert deg med en Adobe ID som bruker samme e-postadresse som Enterprise ID-en eller Federated ID-en. I slike tilfeller viser systemet skjermen Kontovelger og ber deg om å velge hvilken kontoe du vil logge på.

Disse to kontoene deler e-postadresse, men er ulike kontoer. Ingen data deles eller overføres automatisk.

Det er mulig at du har logget på med en annen konto.Hvis du har knyttet en e-postadresse til en Adobe ID og en Enterprise ID eller Federated ID, fører det til at du får to forskjellige kontoer. Filene og ressursene som lagres i den ene kontoen, er ikke tilgjengelige fra den andre. Du kan imidlertid overføre ressursene manuelt.

Prøv å logge på en annen konto for å finne ressursene.

  • Hvis du er logget på Enterprise ID-kontoen med en e-postadresse som også er tilknyttet en Adobe ID-konto, må du logge av den første og logge på Adobe ID-kontoen.
  • En annen e-postadresse kan være tilknyttet kontoen din. Logg av og bruk en annen e-postadresse for å logge på.