Merk:

  Typekit heter nå Adobe Fonts og er inkludert i Creative Cloud og andre abonnementer. Finn ut mer.

Lagring er en kjernekomponent i nettsky-tilbudet som sikrer at du alltid har tilgang til innholdet ditt og relaterte tjenester. Den lar deg administrere Creative Cloud Assets og Document Cloud-ressursene dine. Med Creative Cloud Assets kan du til og med samarbeide og dele mellom brukere. Creative Cloud hjelper deg også med å synkronisere innholdet ditt til skrivebordet. Alt innhold som opprettes eller lastes opp av deg, er knyttet til kontoen din.

Du kan overføre innhold i følgende situasjoner:

 • Når du bytter fra en Adobe ID til en Enterprise/Federated ID-konto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere identitetstyper.
 • Organisasjonen din går over fra en plan for arbeidsgrupper til en enterprise-plan. Applikasjonene dine knyttes da til den nye enterprise-kontoen din.

Migrering av ressurser

Hvis du har ressurser tilkoblet en eksisterende Adobe-ID-konto, kan du migrere disse ressursene fra den gjeldende kontoen din til den nye bedriftskontoen.Migreringen kan enten utføres automatisk eller manuelt. Dette dokumentet beskriver hvordan du kan migrere innholdet manuelt.

Migrere filer

Filer som er lagret på nettet, vil fortsatt være tilknyttet den opprinnelige kontoen. Hvis du vil overføre filer fra Adobe ID-kontoen til bedriftskontoen, laster du ned filer fra den eksisterende Adobe ID-kontoen. Deretter laster du dem opp til bedriftskontoen.

Den enkleste måten å migrere filer på er via mappen Creative Cloud-filer på skrivebordet.

Merk:

Kommentarer og versjoner tilknyttet filene, beholdes ikke.

Gjør følgende for å bruke Creative Cloud-skrivebordsappen til å synkronisere filer.

 1. Last ned filene dine.

 2. Gå til den nye kontoen eller velg en annen lagringsplass.

  Åpne Creative Cloud-appen for å gå til den nye kontoen. Klikk på Logg av i Profil-menyen. Klikk deretter på Logg av en gang til i bekreftelsesdialogboksen.

  Deretter logger du på den nye kontoen.

  Creative Cloud-app

  Hvis du vil velge en annen lagringsplass, klikker du på den vertikale ellipsen øverst til høyre i Creative Cloud-appen og velger Innstillinger > Creative Cloud > Filer. Deretter endrer du Mappeplassering.

  folder-location

  Merk:

  Kontroller at du kan vise skjulte filer og mapper på datamaskinen.

  Mappen Creative Cloud-filer som er knyttet til Adobe ID-en, endrer navn til (din gamle Adobe ID) Creative Cloud-filer. Alle dine tidligere synkroniserte filer er nå tilgjengelige i mappen med det nye navnet. Enterprise ID-en din er nå tilknyttet mappen Creative Cloud-filer.

  Gå til mappen Creative Cloud-filer
 3. Kopier innholdet fra Creative Cloud-filmappen som er tilknyttet den forrige Adobe ID-en til Creative Cloud-filmappen som er tilknyttet den nye ID-en.

  Du finner Bruker-mappen på plasseringen under.

  Windows: C:\Brukere\<brukernavn>\
  Mac: Mac HD/Users/<brukernavn>/

  Din Creative Cloud-skrivebordsapp initierer synkroniseringsoperasjonen for de migrerte filene.

Migrere biblioteker

Biblioteker som lagres på nettet, forblir tilknyttet en konto. Hvis du vil overføre bibliotekene dine til en annen konto, deler du bibliotekene med den andre kontoen. Deretter godtar du delingen i den andre kontoen.

 1. Logg på kildekontoen som du vil migrere bibliotekene fra.

 2. Naviger til Biblioteker > Alle.

 3. Klikk på rullegardinpilen for det aktuelle biblioteket og velg Send kobling.

  menu
 4. I dialogboksen Send kobling klikker du på veksleknappen for å opprette en offentlig kobling. Deretter kopierer du koblingen.

  send-link
 5. Naviger til den offentlige koblingen etter at du har logget på med destinasjonskontoen (din nye bedriftskonto).

  Du kan enten navigere til den offentlige koblingen på en annen nettleser/datamaskin, eller du kan logge av kontoen fra den gjeldende nettleseren. Deretter logger du på destinasjonskontoen.

 6. Klikk på Lagre i destinasjonskontoen.

  Overføre biblioteker

Gjenta trinn 3 til 6 for hvert bibliotek som du vil migrere.

Migrere andre innstillinger

Hvis du vil synkronisere innstillingene, logger du på med Adobe ID-en, synkroniserer innstillingene og logger av. Deretter logger du på med Enterprise eller Federated ID.De siste innstillingene på skrivebordet kan deretter synkroniseres med Creative Cloud ved hjelp av Enterprise ID eller Federated ID.

Kopiering/flytting av mobile kreasjoner fra en sky til en annen støttes ikke.

Creative Cloud Market-ressurser og Designbiblioteksdata er også kontospesifikke. Du kan laste ned ressursene en gang til og opprette  Designbiblioteker.

Hvis du trenger hjelp med migrering av Adobe Color-data fra en Adobe ID til en Enterprise eller Federated ID, må du be administratoren om å logge en billett hos Adobe kundestøtte.

Adobe Fonts

Skrifter som er aktivert på skrivebordet ditt, er bare tilgjengelige hvis du er logget på Creative Cloud-skrivebordsappen. Når du logger på med en Eterprise ID, er skrifter som er aktivert med Adobe ID utilgjengelige. 

Du kan aktivere skrifter på skrivebordet. Apper som InDesign og Illustrator ber deg også om å aktivere skrifter hvis det mangler skrifter i dokumenter.

Behance

Du har to Behance-kontoer som fungerer sammen, en som er tilknyttet Adobe ID-en og en annen som er tilknyttet Enterprise ID-en. Du kan ikke migrere data direkte fra Behance. Du kan omgå dette problemet ved å gjøre følgende for Behance:

 1. Opprett en Behance-konto ved hjelp av Enterprise eller Federated ID-en.

 2. Logg på den eksisterende kontoen din med Adobe ID-en din.

 3. Angi deg selv som medeier av prosjektene både i den eksisterende og den nye kontoen.

 4. Du kan eventuelt logge på den nye kontoen og fjerne medeierskapet til den gamle kontoen. Denne prosedyren migrerer innholdet, men ikke kommentarene og følgerne som er tilknyttet den gamle kontoen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet