Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert

En pakke identifiseres ved en unik pakke-ID. Du kan senere sende en spørring til klientmaskinene for å sjekke om en bestemt pakke er utrullert til dem eller ikke.

  • Mac: Bruk Terminal for å kjøre følgende kommando for å søke etter installerte pakker:

pkgutil --packages --volume / | grep <pakke-ID>

  • Windows: Bruk registeret for å sende en spørring til klientmaskiner med pakke-ID-en.
  1. Klikk på Start > Kjør. I Åpne-boksen skriver du inn regedt32 og klikker på OK.

  2. I Registerredigering klikker du på Rediger > Søk etter.

  3. I søkedialogboksen skriver du inn pakke-ID-en og klikker på Søk etter neste.

  4. Hvis pakke-ID-en finnes på klientmaskinen, blir den returnert under følgende registernøkkel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 

Hvis du bruker Microsoft SCCM, kan du også sende spørringer om pakke-ID-er til klientmaskinene eksternt på to måter:

  • Ved å utvide skjemaet for maskinvarekatalogen slik at det samler inn registernøkkelverdier
  • Ved å bruke Desired Configuration Manager (DCM) til å tilordne antall klienter med denne registernøkkelen og pakke-ID-en

Pakke-ID-er er tilgjengelig for pakker som er opprettet med CCP 1.8. Pakke-ID-er er også tilgjengelig for pakker som er opprettet med CCP 1.7 og deretter endret med CCP 1.8. Hvis du imidlertid har endret en CCP 1.7-pakke med CCP 1.7, blir pakke-ID-en bare tilgjengelig i utrulleringspanelet og ikke på klientmaskinen der pakken er utrullert, selv om du senere endrer pakken med CCP 1.8.

Merk:

Vi anbefaler at du bruker MSI for å avinstallere en pakke, og ikke produktkoden som finnes i registeroppføringen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din