I Extension Manager CC kan du bruke kommandolinjen til å utføre ulike operasjoner som du vanligvis hadde utført i arbeidsområdet i Extension Manager.

Grunnleggende om kommandolinjer i Extension Manager

Du kan administrere tilleggsmoduler fra kommandolinjen ved hjelp av bestemte syntakser, kommandoer og attributter. Kommandolinjesyntaksen i Extension Manager CC er endret betraktelig. Hvis du vil ha kommandolinjesyntaksen som brukes i Extension Manager CS6 eller tidligere, kan du se denne artikkelen.

 1. I Windows åpner du ledeteksten ved å velge Start > Alle programmer > Tilbehør > Ledetekst. I Mac OS åpner du Terminal ved å dobbeltklikke ikonet for Terminal i mappen Programmer/Verktøy.
 2. Gå til følgende mappe:
  • Windows: C:\Programfiler\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
  • Mac OS: /Programmer/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
 3. Slik skriver du inn navnet på den kjørbare filen på kommandolinjen (ta med doble anførselstegn):
  • Windows: "ExManCmd.exe"
  • Mac OS: “./ExManCmd”
 4.  Etter den kjørbare filen angir du den ønskede kommandoen.

  Følgende liste beskriver de tilgjengelige kommandoene:
Kommando i Windows Kommando på MAC Beskrivelse Obligatoriske attributter
/help --help Vis hjelpeinformasjon fra kommandolinjen.  
/launch --launch Start Extension Manager fra kommandolinjen  
/install
--install Installer en tilleggsmodul.  ZXP(file path)
/remove --remove Fjern en tilleggsmodul. Navn på tilleggsmodulen
/enable --enable Aktiver en tilleggsmodul. Navn på tilleggsmodulen
/disable --disable Deaktiver en tilleggsmodul. Navn på tilleggsmodulen
/list all --list all Vis alle tilleggsmoduler som er installert.  
/list --list Vis de angitte tilleggsmodulene for produkt. Navn på produktet
/update --update Oppdater en tilleggsmodul Navn på tilleggsmodulen
/list_update all --list_update all Vis en liste over tilleggsmoduler som har nye oppdateringer  
/list_update --list_update Vis angitte oppdaterte tilleggsmoduler for produkt Navn på produktet
/locale --locale Angi språkinnstillinger for Extension Manager ved oppstart lang
/list_update_extension --list_update_extension Vis oppdateringer for en tilleggsmodul Navn på tilleggsmodulen
/install_for_all --install_for_all Installer en tilleggsmodul for alle brukerkontoer på datamaskinen ZXP(file path)
/remove_for_all --remove_for_all Fjern en tilleggsmodul for alle brukerkontoer på datamaskinen Navn på tilleggsmodulen
/disableSendResult --disableSendResult Ikke send installasjons- eller avinstallasjonsresultater til andre Adobe-produkter True/False

Tabellen nedenfor viser listen over tilgjengelige attributter:

Attributter Beskrivelse
zxp(file path)
Angir navnet på og plasseringen til pakkefilen i ZXP-format.
lang
Angir den lokale språkkoden, for eksempel nb_NO.
extension name
Angir navnet på tilleggsmodulen (som angitt i MXI-filen).
product display name
Angir produktet som bruker tilleggsmodulen.

(bare CS6 og tidligere versjoner) Pakke en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. (Windows) Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 og CS5.5, MXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 og CS6, ZXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 og CS6, ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp""
 4. Installer og test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal.

Installere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. (Windows) Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  (ZXP-format): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  (ZXP-format): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Hvis du vil angi språkinnstillinger, legger du til locale-kommandoen og angir lang-attributtet før installasjonskommandoen, på følgende måte:
  ExManCmd.exe /locale "nb_NO" /install "c:\myfile.zxp"
 5. Test tilleggsmodulen for å kontrollere at alt virker som det skal

Fjerne en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample" 

  Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Installere en tilleggsmodul for alle brukerkontoer på en datamaskin ved hjelp av kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi din egen attributtverdi:
  • (Windows) ExManCmd.exe /install_for_all "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --install_for_all "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 3. Test tilleggsmodulen for å sikre at den virker som den skal.

Fjerne en tilleggsmodul for alle brukerkontoer på en datamaskin ved hjelp av kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows) ExManCmd.exe /remove_for_all "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --remove_for_all "Sample"
 3. Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Aktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample" 

  Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Deaktivere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample" 

  Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen.

Starte Extension Manager fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /launch "nb_NO"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --launch "nb_NO" 

  Bruk lang-attributtet til å angi den lokale språkkoden for Extension Manager.

Oppdatere en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe/update "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --update "Sample"

Bruk tilleggsmodulattributtet til å angi navnet på tilleggsmodulen

Vise tilleggsmoduler fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "all"
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Bruk all-attributtet for å vise alle tilleggsmoduler som er installert på systemet. Bruk produktnavnattributtet for å vise tilleggsmoduler som er installert for et produkt.

Vise oppdateringer for flere tilleggsmoduler fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "all" 
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Bruk all-attributtet for å vise alle tilleggsmoduler som er installert på systemet, som kan oppdateres. Bruk produktnavnattributtet for å vise tilleggsmoduler som er installert for et produkt.

Vise oppdateringer for en tilleggsmodul fra kommandolinjen

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows) ExManCmd.exe /list_update_extension "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --list_update_extension "Sample"
 3. Bruk navneattributtet for å se om den aktuelle tilleggsmodulen må oppdateres.

Hindre sending av installasjonsresultater til andre Adobe-produkter

Som standard sender Extension Managers kommandolinjeverktøy resultatet av installasjonen eller avinstallasjonen av tilleggsmodulen til det andre Adobe-produktet. Bruk disableSendResult for å deaktivere funksjonen.

 1. Gå til programmappen for Extension Manager.
 2. Skriv inn følgende kommando og oppgi dine egne attributtverdier:
  • (Windows) ExManCmd.exe /disableSendResult true /install "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --disableSendResult true --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

Utføre kommandoer via BridgeTalk

Extension Manager kan utføre installasjonskommandoer som sendes via BridgeTalk. Hvis du vil sende kommandoer til Extension Manager, angir du "exman-7.0" som BridgeTalk-målidentifikator.

Windows:

var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-7.0"; 
bt.body = "C:\\test.zxp"; 
bt.send()

Mac OS:

var bt = new BridgeTalk(); 
bt.target = "exman-7.0";
bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; 
bt.send();

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet