Samarbeid

Forbedringer i Spor endringer-funksjonen

Spor endringer-funksjonen er nå tilgjengelig både i InCopy CS5 og InDesign CS5. Verktøylinjen Spor endringer i InCopy inneholder ikoner som er mer intuitive. Endringer-menyen inneholder flere alternativer for å godta eller forkaste endringer i gjeldende artikkel eller alle artikler. Du kan også godta og forkaste endringer fra enkeltdeltakere. Se Spore og gå gjennom endringer.

Mini Bridge

Mini Bridge er et delsett av Adobe Bridge og er tilgjengelig som et panel i InCopy. Her kan du forhåndsvise filer på den lokale harddisken eller på serveren uten å måtte starte Adobe Bridge og gå ut av InCopy. Dra og slipp filer i redigerbare rammer, eller åpne filene direkte i InCopy raskere og med færre trinn.

Bedre integrering med Adobe Bridge

Det finnes et nytt Filbehandling-valg som du kan bruke til å generere sideminiatyrer for mer enn den første siden i InCopy-filer. Som standard blir det generert miniatyrer for 2 sider, men du kan endre dette antallet til 1, 2, 5, 10 eller Alle. Du kan nå forhåndsvise sider i Forhåndsvisning-ruten i Bridge. Det kan ta lengre tid å lagre et InCopy-dokument hvis du velger mange miniatyrsider.

Se Bruke Adobe Bridge med InCopy.

Installerte skrifter i dokument

Hvis du velger å inkludere dokumentskrifter når du bruker kommandoen Pakke i InDesign CS5, blir det generert en mappe med navnet Document Fonts. Hvis du åpner en InDesign- eller InCopy-fil som er lagret i samme overordnede mappe som Document Fonts-mappen, blir disse skriftene installert automatisk for deg. Se Installerte skrifter i dokument.

Buzzword-integrering

Buzzword er et webbasert tekstredigeringsprogram som kan brukes til å opprette og lagre tekstfiler på en webserver. I InCopy CS5 kan du importere tekst fra og eksportere tekst til Buzzword-dokumenter. Se Importere Buzzword-dokumenter og Eksportere innhold til Buzzword.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din