Eksportere til XML

Eksportere en InCopy-fil til XML

Før du kan konvertere InCopy-artikler til XML-data, må du ha gjort følgende:

 • Opprettet eller lastet inn objektkoder.

 • Brukt koder på objekter i artikler.

 • Om nødvendig endret rekkefølgen på objekter i strukturruten.

Du kan eksportere alt eller en del av XML-innholdet i dokumentet. Bare innhold som er kodet, kan eksporteres.

 1. Hvis du bare vil eksportere en del av dokumentet, markerer du objektet i strukturruten der du vil at eksporten skal begynne.
 2. Velg Fil > Eksporter.
 3. Velg XML under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).
 4. Skriv inn navnet på og angi plasseringen av XML-filen, og velg Arkiver.
 5. Velg ønsket valg for koding, enten UTF-8 eller UTF-16, i dialogboksen Eksporter XML.
 6. Gjør ett av følgende:

  Inkluder DTD-deklarasjon

  Eksporterer den innlastede DTD-filen sammen med XML-filen. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har lastet inn en DTD-fil i dokumentet.

  Vis XML ved å bruke

  Åpner den eksporterte filen i en nettleser, et XML-redigeringsprogram eller et tekstredigeringsprogram. Velg nettleseren eller programmet fra listen.

  Eksporter fra markert objekt

  Starter eksporten fra objektet du markerte i strukturruten. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du har markert et objekt før du valgte Fil > Eksporter.

  Eksporter ukodete tabeller som CASL XML

  Eksporterer alle ukodede tabeller i CALS XML-format.

  Tilordne skifttegn, mellomrom og spesialtegn på nytt

  Eksporterer skifttegn, mellomrom og spesialtegn som desimaltegn i stedet for rene tegn.

  Bruk XSLT

  Bruker et malark til å definere transformeringen av det eksporterte XML-innholdet til HTML eller et annet format. Velg Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS) for å velge XSLT fra filsystemet.

 7. Velg Eksporter for å eksportere XML-filen.

Eksportere koder

 1. Velg Arkiver koder på menyen i Koder-panelet.
 2. Skriv inn et navn på og angi en plassering for filen.
 3. Velg UTF-8, UTF-16 eller Skift-JIS (for japanske tegn) under Koding, og velg deretter Arkiver. Kodene arkiveres som en XML-fil.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?